Bewindvoerders.net huurschuld: Leger des Heils hulpverleners incompetent

Een bed, bad en brood

Henriet van Olst, leidinggevende in dagopvang Bonjour, noemt het een basisopvang om in leven te blijven. Een opvang voor een bed, bad en brood. Daklozen die aan de deur kloppen bij opvangcentrum Bonjour kampen vaak met veel problemen. Vaak zijn de daklozen verslaafd aan drank en/of drugs. Daarbij heeft tachtig procent schulden. “Dit zijn vaak huurschulden, maar studieschulden komen ook voor. De schulden bedragen soms dertig- tot veertigduizend euro per persoon”, vertelt van Olst. In de opvang proberen hulpverleners de daklozen te stimuleren, activeren en motiveren om hun schulden af te lossen Op deze manier kunnen ze hun plek in de maatschappij weer terug krijgen.

Dit lijkt heel productief, maar in de praktijk gaat het er vaak anders aan toe. In het begin van hun dakloze periode zijn daklozen bang, omdat er veel agressiviteit is op straat tussen de daklozen. Van Olst: “In de eerste twee weken zijn daklozen daarom nog kneedbaar, ze willen dan graag meewerken om oplossingen te zoeken om bijvoorbeeld hun schulden af te lossen. Na die twee weken bevalt het leven zonder een dak boven hun hoofd hun wel, omdat ze geen verplichtingen meer hebben. Zij zijn aan het straatleven gewend geraakt.”

Dit zijn de uitspraken van een manager van het leger des heils Zwolle die  eerst als begeleidster haar clienten ook voor de gek hield en nu zogenaamd leiding geeft aan een zooitje ongeregeld die totaal geen verstand hebben van de dak en thuislozenproblematiek en als hulpverleners alleen maar voedsel en drinken uitdelen aan clienten van het leger des heils zwolle,meer niet.
Als “christelijke hulpverleenster/manager” moet je heel wat doen om je bankrekening gevuld te houden en zo je maatschappelijke status of wat dat ook mag voorstellen overeind te houden ten kosten van andermans ellende anders tel je niet mee.
De medewerkers van de opvang voor dak en thuislozen maken zich ook schuldig aan overtreding van artikel 273f van het wetboek van strafrecht inzake gijzeling van personen en afpersing.
 
 

Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.

Heino – 22 november 2005

Afgelopen maandag was Heino-online mede namens het Piratendebat uitgenodigd om met een delegatie Tweede Kamerleden mee te lopen om te zien wat men in Zwolle aan het probleem dak- en thuislozen doet.

Zwolle heeft een regio functie en alle dak- en thuislozen uit de gemeente Raalte worden naar Zwolle verwezen. Zelf zijn we met Gerard Waanders de voorzitter van de stichting Piratendebat en Jelleke Veenendaal van de VVD meegelopen, dhr. Verdaas van de PvdA had helaas afgezegd.

In de kantine van de WRZV hallen

Heino-online weet inmiddels dat er heel wat wetgeving gaat veranderen door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeentes zullen ergens volgende week een brief krijgen van VROM waarin zij een prestatiecontract krijgen opgelegd.

Dit houdt in dat men de dak- en thuislozen zelf binnen de eigen gemeente moet gaan opvangen. Dit geldt met uitzondering van Blijf van mijn Lijf vrouwen voor o.a. gedetineerden die eerst in de gemeente Raalte hebben gewoond, die moeten na hun straf ook eerst terug naar de gemeente Raalte.

Overlast veroorzakers of mensen met een huurschuld die uit hun woning gezet worden, moeten binnen de gemeente Raalte worden opgevangen, dit geldt ook voor jongeren die geen onderdak hebben en afkomstig zijn uit de gemeente Raalte.
Kom je uit Raalte, ga je in eerste instantie ook terug naar Raalte.

Echter het budget van de WMO is hierop niet aangepast. Het is een zaak wat de gemeente met de woningbouwverenigingen moet oplossen.

Buiten de containers voor daklozen bij WRZV hallen

Jelleke Veenendaal geeft aan dat zij zich de problemen van dak- en thuislozen aantrekt.
“Daklozen moeten van de straat, iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben. Mensen zonder woning moet een onderkomen worden geboden met de mogelijkheid door te stromen naar betere accommodatie. Hierin moeten zij begeleiding ontvangen waarbij dagbesteding en zorg betrokken dienen te worden. Uiteindelijk ontstaat er dan een situatie waarin het voor gemeenten en daklozen een stuk prettiger wordt.”

Zij heeft in de Tweede Kamer samen met haar collega Verdaas (PvdA) een plan ingediend over de wooncarrière. Hiermee zou het zogenaamde ‘substandaard’ wonen mogelijk moeten worden gemaakt. Eenvoudige woningen, die niet voldoen aan alle strenge eisen van het bouwbesluit e.d. mogen nu niet gebruikt worden voor bewoning en dat moet voor tijdelijke bewoning wel mogelijk worden gemaakt.

Gemeenten en corporaties moeten hier afspraken over maken, zodat er een oplossing komt voor daklozen, verslaafde daklozen, mensen die uit de gevangenis komen en niets (meer) hebben en aso’s die niet te handhaven zijn in een gewone wijk.
Dat geeft rust bij deze mensen, ze hebben immers een dak boven hun hoofd, en geeft rust op straat. Ze hoeven niet meer over straat te zwerven en veroorzaken daar dus ook geen overlast meer.

Tijdens het werkbezoek aan de gemeente Zwolle hebben we B&W, hulpverleners en daklozen bezocht en gekeken bij opvanglocaties. Op deze wijze konden wij een goed beeld vormen van de situatie in Zwolle.

Logo Bonjour

De eerste locatie welke bezocht werd was bij Joop van Ommen in de WRZV hallen, hij heeft al jaren een aantal containers achter de sporthal staan waar de allerzwaksten uit onze samenleving ondergebracht worden. Hij gaf aan dat er hele strakke huisregels zijn m.b.t. de opvang daar. Dealen voor de deur of in de buurt mag niet, overlast veroorzaken al helemaal niet en iedereen moet om 10.00 zijn bed uit zijn. Zijn buren staan op de eerste plaats dan zijn bedrijf.

De regels zijn net als thuis bij zijn vader, zegt hij. “Wil je wat moet je zelf wat doen” Hij vangt ongeveer 50 mensen op die nergens meer terechtkunnen, 20 mensen helpen tegen een kleine vergoeding van €.20,00 naast de uitkering om daar de boel en de buurt schoon te houden. Het kan gaan om vegen van de stoep in de omgeving tot het reinigen van de toiletten of de keuken. Ze eten er gewoon aan tafel in de sporthal en ruimen nadien alles zelf op. Een strak regiem wat dan ook zijn vruchten afwerpt gezien de doorstroming.

Buiten na het gesprek bij Bonjour

Wel is hij bezorgd over het gegeven dat de landelijke overheid nu van plan is om de vergoeding voor vrijwilligerswerk af te schaffen. Jelleke Veenendal is van mening dat mensen al een uitkering krijgen en dat hier best wat vrijwilligerswerk tegenover mag staan. Je krijgt anders een scheve verhouding ten opzichte van mensen die gewoon werken.

Bij Joop van Ommen zat ook een hulpverlener die namens de woningbouw SWZ aanwezig was. Hier kregen we toch wel een beetje het gevoel van dat alles voor de mensen gedaan moest worden en dat zij zelf vooral niets moesten ondernemen omdat zij zelf niet hun problemen op konden lossen. Jelleke Veenendal had hier al helemaal geen goed woord voor over. Mensen motiveer je dan niet meer om iets te ondernemen. Maar ze zei erbij dat haar college van de PvdA er waarschijnlijk anders tegenaan keek.

Even later bezochten we Bonjour, een opvang van het Leger des Heils, hier konden we goed zien wat de hulpverlening nu werkelijk deed. Niets dus, mensen zaten passief op de bank televisie te kijken of ergens een plukje shag te bietsen.
De vestigingsdirecteur van het Leger des Heils gaf ook aan dat zij weinig huisregels hadden omdat anders de mensen wegbleven. Ook gaf hij aan dat er door het dichtdraaien van de subsidie kraan geen geld meer was voor dag activiteiten.
Jelleke Veenendaal vertelde over een project in Londen (Engeland) waar men van oude fietsen of computers nieuwe maakten en mensen hierdoor een fiets kregen of computerles. Maar de “goede”man van het Leger des Heils gaf aan dat dit wel Zwolle was en geen Londen. Einde discussie.

Een bezoeker wilde ook nog wat vertellen, de vestigingsdirecteur was hier duidelijk niet happy mee en verdraaide in ons bijzij de woorden van deze man. Maar de boodschap was helder “Ik heb staatspensioen, ben 45 jaar oud en leef als een prins. Mijn natje en droogje krijg ik wel en als ik wil praten ga ik naar het maatschappelijk werk”.
Bij Bonjour wekt men de indruk dat men veel mensen binnen wil houden en hiermee ook veel subsidie.
Met de nodige verbazing nog op ons gezicht zijn we naar het gemeentehuis van Zwolle vertrokken.

Hier werden we ontvangen door burgemeester Meijer en wethouder Hagendoorn. Jelleke Veenendaal en wij van de Piratendebat hebben onze bevindingen aan beide voorgelegd.
Jelleke Veenendaal gaf aan dat de gemeentes desnoods op braakliggende grond wat pas over 3 of 5 jaar bebouwd gaat worden om daar kleine units voor maximaal 8 mensen neer te zetten. De werkgroep wil desnoods het bouwbesluit art. 17 hiervoor aanpassen zodat dit mogelijk gemaakt kan worden.

De gemeente Zwolle geeft aan dat zij binnenkort een evaluatie gesprek hebben met beide organisaties (WRZV en Bonjour) om te kijken wat er veranderd kan en verbetert kan worden. De Wet Werk en Inkomen zal hier ook aan de orde komen om te bezien of de dak- en thuislozen hieraan voldoen. Iedereen die kan werken moet zich hiervoor ook inzetten anders vervalt het recht op uitkering.

In de werkkamer van burgemeester Meijer van Zwolle
Reclame maken bij Heino-online? Naar vorige pagina. Naar huis.
 
                                              
 bewindvoerders.net 
LEES DE HUISREGELS EN FAQ op http://www.hotforum.nl/forum/schuldhulp
1 2 
Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
 
Auteur

Huurschuld

Saniet 21-10-05 09:42


Met een beschuldigde vinger naar de SHV uit frustatie ?
9 op de 10 schuldenaars hun eigen schuld?
okee megan dat is wat jij meemaakt.

1 op de 10 hulpverleners? Nee hoor, ik hoorde ze duidelijk op de achtergrond lachen en zeggen dat is een goeie. (leger des heils). Op de afdeling waar zij/hij werkt werken tig hulpverleners. Dit is wat ik meemaak. Of is dit misschien hun frustatie over hun werk/thuissituatie dat ze het aan de schuldenaar afgeven

Als een hulpverlener er niet tegen kan, dan moet zij/hij een andere beroep kiezen.

Megan 20-10-05 16:19


Nogmaals, er zullen best shv zijn die het wel leuk vinden om je de grond in te trappen en je tot op het bot te vernederen. Ook dat vind ik niet kunnen. Iedereen moet een ander normaal te woord staan, of je nou saniet bent of niet, maakt geen donder uit. Maar aan de andere kant vind ik dat schuldenaars te vaak de beschuldigende vinger wijzen naar shv of gkb of welke instantie dan ook. Het is al klote genoeg als je een beroep moet doen op zo’ n soort instantie, dat doe je ook niet voor de lol, maar ik kan me niet aan de conclusie onttrekken dat het afgeven toch een soort van frustratie is op het feit dat iemand in die situatie terecht is gekomen (wat negen van de tien x ook nog eens zijn eigen schuld is). Gelukkig zijn er genoeg mensen die een ander wel met plezier helpen en die er geen genoegen uit halen om de ander de grond in te trappen.

Saniet 20-10-05 09:10


Tuurlijk is een SHV voor om mensen te helpen. Ze worden ook voor betaald. Ze zijn een gemeente instelling. Een gemeente is om mensen te helpen, streng optreden mag, maar niet vernederen.
Voorbeeld:
Rekening waterleiding binnengekomen. Meteen betalen, want anders krijg je gedonder met de SHV.
Enfin, rekening betaald, €10 euro tekort voor boodschappen voor 2 dagen. Voorschot van de boedelrekening gevraagd, betaal het wel terug hoor.
Antwoord: wat denk je wel, het is hier geen leger des heils. Je kan toch bij je familie gaan eten.
En je moet me niet tijdens mijn lunchpauze bellen, want ik ben aan het eten. (ik kon haar collega’ s door de telefoon horen lachen)
Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld. Sorry, maar dit vind ik wel arrogantie en macht.
Ik wil de SHV niet zwartmaken, maar als je voor het beroep hulpverlener hebt gekozen, gedraag je dan ook naar.

groeten,
Saniet

Megan 19-10-05 22:13


Nou, vind het nergens op slaan:

Wat een arrogantie. Ik ben de hulpverlener (macht) en jij de hulpvrager (op je knieen).

Nee, de hulpvrager is de schuldenaar, die voor hulp bij een shv aanklopt. Een shv is niet uit op macht maar wilt mensen gewoon helpen (okee, er zullen vast uitzonderingen zijn). En je bent toch niet verplicht om de hulp in te roepen van een shv? Dat is een vrije keus hoor. Maar zo afgeven vind ik belachelijk.

Saniet 16-10-05 13:12


Wat een arrogantie. Ik ben de hulpverlener (macht) en jij de hulpvrager (op je knieen).

Benjamin
Woonplaats: Rotterdam
16-10-05 11:26


Ja, helemaal mee eens, soms lijkt het wel dat de mensen op het forum de schuld altijd bij een ander willen leggen, een deurwaarder, de bewindvoerder, Sociale Zaken, maar vergeten dat ze er ZELF bijzijn. En de verantwoording bij hun zelf ligt.

shv-er 14-10-05 18:29


Lekker volwassen reactie zeg!

Zoals jullie het hier schetsen ligt de fout altijd bij de schuldeiser en de deurwaarder.

Maar als jij iemand iets verhuurt wil je toch ook je geld hebben of niet? Als huurder heb je een contract getekend.
Als huurder weet je dat je iedere maand je huur moet betalen. En heel bot gezegd: daar heb je als huurder dus voor te zorgen!

Als er dan geen huur betaald wordt is het toch logisch dat de verhuurder stappen gaat ondernemen om zijn geld te krijgen?

Shv-er

mike
lovebird bij chello.nl
Woonplaats: almere
27-09-05 23:15


Wie zou er nou deurwaarder willen worden
Ik vraag mij serieus af of dit soorten mensen er op geilen om een ander in de problemen te zien dan wel niet te duwen.
De deurwaarder zelf is een zakkenvuller vraag me af en toe af hoe hun op somige hoge incasso kosten komen terwijl ze er niets of weinig voor hoeven te doen . Maar ja het antwoord zal waarschijnlijk zijn DE EEN ZIJN DOOD IS DE ANDER ZIJN BROOD.
dat jij als deurwaarder nog lekker kan slapen zeg.
recentelijk nog alleen staande moeders op straat gezet
En waar schep jij over op als je ons bij elkaar geschraapt geld uit geeft in de kroeg
Ik hoop van harte dat die rollen eens om gedraait werden.
Bijdeze wens ik je een fijn leven toe en hoop dat je eens in onze situatie komt en dat jij door de maatschapij de goot in geschopt word

anoniempje 14-04-05 08:08


Hier dan een positief bericht over een deurwaarder.

door echtscheiding,en zware overspannenheid,omdat mijn vriend zijn kinderen niet meer mag zien,zijn zijn schulden enorm opgelopen,dat hij uiteindelijk zijn huis is uit gezet.

Na zijn huisuitzetting is hij bij mij komen wonen,en kreeg hij loonbeslag opgelegt.
Iets wat niet makkelijk is,want we leven nu van t absolute minium.
Maar ik heb toch goed contact met de gerechtsdeurwaarder,heb die de hele situatie uitgelegt,en er was begrip.
Mijn vriend mag nu zijn vakantiebonnen-geld houden,zodat wij nog kans zien om een enigzins normaal leven weer op te bouwen.
Hun weten ook dat als dit niet mogelijk was,mijn vriend bij mij weg zou gaan,en op straat zou komen te zwerven,waardoor ze helemaal niets meer vangen.
Want mijn vriend zou mij niet in de problemen willen brengen,dan zou hij nog liever vertrekken.
Hij is alles kwijt geraakt,en leeft nu in mijn huis,tussen mijn spullen,hij zou t nooit accepteren als ik daar iets van in zou moeten leveren.

Er zijn dus wel deurwaarders die zakelijk handelen,maar wel met gevoel voor het menselijke verhaal achter problematische schulden.

t.k.dw 13-04-05 22:14


Ik zie dat een hoop mensen een hoop commentaar hebben op de deurwaarder. (behalve de Deurwaarder zelf dan!!)

Ik ben zelf ook deurwaarder.

Heeft een van de mensen wel eens bedacht dat de deurwaarder niet kan bepalen of een ontruiming/beslaglegging etc doorgaat. Als mensen ontruimd gaan worden en ze willen op het laatste moment een regeling treffen.. ik vind het prima, maar mijn opdrachtgever (woningcooperatie/eigenaren etc.) die mogen die beslissing nemen, mits alles klopt, voldoende huurachterstand, vonnis, betekening, aanzegging etc. Uiteindelijk is het natuurlijk de deurwaarder die de ontruiming doet, maar wel in opdracht van….

Nog iets… soms hebben wij als deurwaarders geen keus. Wij hebben een MINISTERIEPLICHT!!!!

Mvg

t.k.-gerechtsdeurwaarder

Esther 06-01-05 20:14


Hallo,

Hoewel ik de reactie van de dw inderdaad behoorlijk ongenuanceerd vind en het nogal naar leedvermaak riekt, kan ik niet zeggen het helemaal met hem oneens te zijn. Ik wens zo’ n situatie echt niemand toe, maar het is inderdaad nog altijd de debiteur zelf die in gebreke is gebleven. Wat voornamelijk is terug te zien in alle verhalen, is dat er altijd een vinger wordt gewezen naar de schuldeiser, deze is niet coulant, ze gaan over lijken, ze zijn niet redelijk, terwijl deze slechts zijn geld wilt innen. Dit is natuurlijk gewoon terecht. Nou moet ik zeggen dat ik de opstelling van de deurwaarder nogal hard vind, en dat ze inderdaad heus wel een weekje uitstel konden verlenen, hier wordt niemand slechter van. Ook al is het wellicht een afspraak, deze kan best wel een beetje versoepeld worden. Nogmaals, ik hoop echt dat het goedkomt met Alice, want dit gun je niemand, of het nou aan zichzelf te wijten is of niet.

Groeten,
Esther

p.s. Zeg dw, ben jij toevallig van Rosier en Weggemans?

jelle 04-01-05 20:14


maar ik geloof er niet in,ieder zijn mening okee!!

De Deurwaarder 04-01-05 11:20


@Jelle: Dat heb je m.i mis. De deurwaarder is er zowel voor de schuldeisere als voor de schuldenaar.

jelle 27-12-04 18:40


ja er zijn ook mensen die het zo doen ja,maar ik geloof toch echt dat het meer en deel het niet met opzet doet en wat betreft het geld verdienen aan mensen in deze situatie,ik vind dat er verel geld word verdiend aan deze mensen en een deurwaarder geniet er volgens mij echt van om ff in zijn dikke mercdes en sjieke pakkie mensen uit te buiten ,zo vernederend .
Dat een deurwaarder wel geld heeft is nogasl wiedes hij leefd van “wanbetalers”” dus snap ik niet waarom je niet wat meer begrip kan tonen!!!!!!!!!!

deurwaarder 27-12-04 13:53


Ze verdienen al genoeg over de ruggen van mensen vind ik een beetje een kinderachtige reactie.
Daarnaast je hebt gewoon een contract en je dient je aan de verplichtingen te houden. Klaar.
Klopt dat de ene coulanter is dan de andere, maar de schuld ligt toch vaak bij jezelf dat je de huur niet betaald. Laatst bij een ontruiming geweest en deze mensen hadden geen huurbetaald, meerdre maanden, maar wel vesr grind de tuin in gegooid, nieuwe PC gekocht en ga zo maar door. Dan zeg ik eigen schuld dikke bult.

jelle 14-12-04 21:48


dat slaat nergens op!!De grote woningbouwverenigingen hebben heus niet direct een probleem hoor als de huuur niet op tijd is en waarom ga je er meteen vanuit dat die dingen opzettelijk gebeuren mensen komen soms ongewild in situaties terecht waar ze niet op telden en je maakt mij niet wijs dat mensen dit opzettelijk doen,zo makkelijk om te denken maar pas als je dit geleefd hebt mag je er over oordelen.wij zaten een paar jaar geleden binnen 2jaar allebei in de wao ,wij hadden altijd samen in tweeploegen gewerkt zodat wegeen opvang nodig hadden .Toen kwam ik met rugproblemen thuis en kon bijna niks meer daardoor had mijn man mijn huishoudelijke taken er bij ,je moet weten we hebben 4 kinderen dat was altijd goed te combineren maar toen had hij zich overwerkt en zaten we allebei thuis met 70% van zijn inkomen en25% van de mijne nou toen ging het snel hoor geen subsidie niks en de huur die maar stijgt.Ze verdienen al genoeg over de ruggen van de mensen laat ze ook maar eens begrip tonen voor als het even moeilijk gaat!!! :(

De deurwaarder 14-12-04 15:04


HEt is weer even geleden ,maar ja.

Ik denk, dat er dan sprake is van een iemand die al heel lang betalingsachterstanden heeft en niet een keertje. D emensen die worden ontruims hebben vaak meerdere malen achter gestaan en niet een keertje. Ik denk dat dat het verschil is Anoniem.

Offcourse is het een ingrijpend iets, maar soms kun je niet anders

anoniem 07-10-04 14:55


Deurwaarder,

Wat je zegt kan wel wezen, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Wij hadden na het beeindigen van onze zaak ook een huurachterstand van 4 maanden en wij werden niet gedreigd ons huis uitgezet te worden. Wij hebben tijdens de procedure van het minnelijk traject extra afgelost om de huurachterstand in te lopen. We hebben zelfs alle lopende verzekeringen afgekocht en daarmee het restant van de huurschuld betaald. We hadden de woningbouw laten zien dat we wel wilden betalen maar het niet konden. We zijn daar heel open in geweest en kregen begrip van de woningbouw en hebben samen afspraken gemaakt over de wijze van de achterstandbetaling. Ze waren gewoon blij dat wij ons tot het uiterste inspanden om de achterstand weg te werken.
De reden dat iemand niet kan betalen hoeft niet altijd die persoon zijn schuld te zijn. Lees eerst maar alle verhalen en problemen hier en sta dan met je oordeel klaar. Veel mensen, net als wij, zijn buiten onze schuld in de financieele geraakt omdat er in 3 maanden tijd bij onze winkel 3x is ingebroken met veel schade en overige oorzaken zoals het niet nakomen van financieele afspraken van de vorige eigenaar van onze winkel waardoor wij in de problemen zijn geraakt. Wij zaten een paar maanden te wachten op een gemeente die een beslissing moest nemen voor een BBZ uitkering ( de beruchtte ambtelijke molens )terwijl onze eigen gemeente een bedrag had goedgekeurd voor een doorstart van 180 duizend gulden. Door dat getreutel zijn de kosten en achterstanden alleen maar verder opgelopen en als je dan je huis wordt uitgezet en je afhankelijk ben van derden, is het dan wel heel wrang! Gelukkig hebben wij het kunnen oplossen, maar er zijn genoeg mensen die daardoor wel hun huis uit worden gezet zonder dat je daar wat aan had kunnen doen. Oordeel daarom ook niet zo snel en wees eens een beetje menselijk wat er zit achter een achterstand van betaling vaak veel meer achter dan je denkt.

De deurwaarder 06-10-04 14:01


Ik begrijp uw reactie op mijn niet zo genuanceerde opmerking, maar laat ik hem nader toelichten.

Een gerechtsdeurwaarder kan niemand uit huis zetten zonder een vonnis van de Rechtbank. Een vonnis legt een deurwaarder tenuitvoer.

Mevrouw heeft kansen genoeg gehad zoals ik het lees en de betrokken partijen hebben voldoende geduld getoond. Maar als zij de gemaakte afspraken niet kan nakomen mag het duidelijk zijn dat zij dan haar huis uit moet en plaats dient te maken voor iemand die wel zijn huur betaald. Want let wel de Woningstichting is niet in gebreke, maar mevrouw.

Stel u verhuurt huisjes in plaast dat je een pensioen hebt. En dan heb je een huurder die zijn huurpenningen niet betaald. In zo’ n geval ben je blij met ons en niet boos op ons.

Daarnaast wil ik nog benadrukken dat de huurder in het Nederlandse Recht wordt beschermd. Het is natuurlijk zeer ingrijpend wat er gebeurd, maar je dient er wel rekening meet te houden, dat voordat e het huis wordt uitgezet hier minimaal drie a vier maanden aan voorafgaat.

Groeten,

anoniem 05-10-04 17:19


Deurwaarder,

Volgens mij spoor jij niet helemaal. Hoe kun je blij zijn met de ellende van een ander dat ze uit haar huis wordt gezet! Ze had het toch allemaal netjes geregeld maar de woningbouw houdt zich ook niet aan de afspraak. Als iemand jou als deurwaarder heb, god sta ons bij! Wat een hufter ben je met zo’ n opmerking. Sorry hoor, maar dat moest ik effe kwijt.

anoniem 03-10-04 12:16


Hey alice,

Wat een klote situatie waar je in zit, ik ken het helemaal ben uiteindelijk in de wsnp terechtgekomen en nu na bijna 3 jaar bijna eruit (als het goed is)
Belachelijk trouwens dat die incasso bureaus verhoging op verhoging mogen gooien.

Als ik jou was zou ik in ieder geval snel met iemand gaan praten die verstand heeft van dit soort dingen ga naar t bureau voor rechtshulp of zo iets, want ze kunnen je niet zomaar uit je huis zetten daar is een gerechtelijke uitspraak vooor nodig ook een kan een deurwaarder niet zomaar je spullen verkopen.
Ik ben gelukkig van al die dreigbrieven af en vraag me ook af in hoeverre je iemand mag bedreigen als iemand iets niet kan betalen met huisuitzettingen openbare verkopen enzo.

In ieder geval ze dreigen heel veel maar je moet ook weten dat is hun manier om geld te krijgen, en ze kunnen niet alles waarmaken wat ze zeggen dat mag gewoon niet.

Een tip die bij mij heeft geholpen toen ik in jou situatie zat.
Ook al heb je mischien nog geen schuldsanering aangevraagd of is het net in behandeling genomen.
ZEG DAT JE BEZIG BENT MET DE SCHULDSANERING EN DAT JE DE WSNP HEBT AANGEVRAAGD MEESTAL ZETTEN ZE PROCEDURES EVEN STOP EN WACHTEN DE UITSPRAAK AF.
Bovendien als je aanvraag bij de rechter ligt mogen ze ook niks doen!
En als je zelf faillisement aanvraagd weet niet hoe dat precies in zn werk gaat maar in de tussentijd mogen ze ook niks doen dus ga naar een bureau voor rechtshulp.
En bel wel ff van te voren anders loop je kans dat je zo n studentje krijgt dat zelf ook niks weet.

Hey meid hou je taai!
En hoe moeilijk en kut je situatie nu is al kom je op straat uiteindelijk komt het goed.

anoniem 16-09-04 10:37


Beste redactie rtl 4,

Even 1 ding en dat is dat de mensen in de WSNP hier alleen in terecht kunnen komen als de rechtbank er van overtuigd is dat het geen verwijtbare schulden zijn. Jullie moeten dan ook eerst de verhalen en vragen lezen en zien hoe je aan de goden bent overgeleverd als je een slechte bewindvoerder krijgt toegewezen. We vinden het niet erg om 3 jaar te moeten leven van de bijstand om onze schuldeisers te betalen en ons vakantiegeld te moeten inleveren maar de wet is niet goed gemaakt waardoor we in grotere problemen komen dat iemand in de bijstand. Wij komen niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, geen studiefinanciering voor de kinderen, geen bijzondere bijstand, kortingspas van de gemeente voor bv het zwembad, enz… waar iemand met een uitkering wel allemaal voor in aanmerking komt. Ze kijken naar het inkomen,en niet wat je te besteden hebt door het vtlb waardoor het het nog veel moeilijker is om rond te komen. Na het lezen van alles op deze site kun je zien dat de mensen in de minima er beter voor zitten als wij. Ook mag je niet zeggen, eigen schuld dikke bult want iedere WSNPer heeft zijn eigen schreinende verhaal die door omstandigheden van buitenaf in deze positie zijn beland. Ik hoop dat jullie op deze site mensen kunnen vinden die willen meewerken aan jullie programma. Ik in iedergeval niet. Veel mensen schamen zich dat ze in de WSNP zitten buiten hun schuld en zullen dat niet aan de grote klok willen hangen. Aan de andere kant zou het fijn zijn dat er eens aandacht wordt besteed aan ons om de regering eens wakker te schudden dat wij als WSNPer tussen wal en schip vallen. Wij hebben ook niet om deze situatie gevraagd.
Veel succes met het programma.

:)

RTL4
Darko_zubovic bij hotmail.com
15-09-04 10:25


Voor het nieuwe RTL4-programma ‘ Je Geld de Baas’ zijn wij op zoek naar mensen die moeite hebben om rond te komen van hun inkomen en die het leuk zouden vinden om in het programma mee te doen.

In het programma helpen we mensen met een structureel geldprobleem om inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Samen met Marieke Henselmans zoeken we naar praktische tips om te besparen, en om uw probleem uiteindelijk op te lossen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met mij op via e-mail, of via telefoonnummer 035-6875083

Alvast bedankt,

RTL4 Redactie

anoniem 13-09-04 13:45


Hoi Alice,

Vandaag heb je in iedergeval nog een dak boven je hoofd en heb je uitstel van 14 dagen. Benut deze goed en ga vandaag nog naar bureau rechtshulp met alle papieren die je hebt en alle bewijzen van de betalingsregeling. In 14 dagen kan er veel geregeld worden zodat de woninguitzetting misschien kan worden tegengehouden, maar neem onmiddelijk actie want 14 dagen zijn zo weer om…
Ik ben blij dat je uitstel hebt gehad. Misschien komt het nu allemaal nog goed. Heel veel sterkte en succes met alles. Hou je me nog op de hoogte?

Groetjes van mij. :)

Alice 13-09-04 10:50


Alles is vervallen. Ik had de €230 bij mekaar en dat is nu niet goed genoeg meer ze willen ineens €1700 binnen 2 weken of eruit. Waar in … naam moet ik dat vandaan halen.
Wat een kl. deurwaarder en zelfs Domesta wil nu ineens alles hebben.
Vraag mij af wat ik ze misdaan heb en of zoiets wel mogelijk is in Nederland

anoniem 11-09-04 10:53


Meissie, meissie toch. Ik begrijp je wanhoop heel goed, maar probeer toch wat positief te blijven. Je lichaam verkopen voor geld is niet de oplossing en krijg je er een emotioneel probleem bij. Je verliest op die manier je gevoel voor eigenwaarde en dat is het toch allemaal niet waard? En je gaat niet dood langs de weg liggen, hoor, want je kinderen hebben je nodig!! Vergeet dat niet. Kon je huisarts niks voor je doen of maatschappelijk werk? Zij weten vaak de juiste wegen te bewandelen. Bel of ga maandag gelijk naar het open spreekuur van je arts en zeg dat je die dag op straat komt te staan met je kinderen. Zij weet misschien adressen waar je tijdelijk met je kinderen naar toe kan. Toen jullie uit elkaar waren, waar heeft je ex toen geslapen? Kun je daar tijdelijk niet terecht? Doe nu niet de moed verliezen want er komt heus wel ergens een oplossing vandaan. Als het maandag tot een ontruiming zou komen, is er ook politie bij en die weten misschien ook wel een adres waar je terecht kan. Heb je trouwens niks in huis wat je zou kunnen verkopen? Een auto, TV, Computer, enz….Ben je ook even gered tot je weer een ander kan aanschaffen , maar voorlopig hou je dan nog een dak boven je hoofd.
Ik zal blijven duimen voor jullie en heus, er komen ook voor jou weer betere tijden!! Echt waar.
Veel succes en laat weer even weten hoe alles afloopt, oke?

Groetjes van mij.

Alice 10-09-04 18:13


Wij hebben alles al geprobeerd, zijn werkgever kan ook niets doen.
Ik heb niets meer te verliezen en ik zie geen uitweg meer en daarom ga ik het vanavond proberen als prostituee zodat ik tenminste nog wat geld heb om luiers en eten te kopen voor de kinderen. Wat moet ik anders? Mijn oudste zoon die het heel goed doet op school heeft ook het een en andere nodig en hij heeft tandpijn omdat een tand eruit steekt, maar de tandarts doet er niets aan want dit is niet gedekt in de ziekenfonds. Ook hij zit nu onder de spanning en stress.
Ze hebben mij kapot gekregen en ik hoop dat ze dan blij zijn als ik dood langs de kant van de weg lig.

Alice, (die zich afvraagt of er ook nog een wachtlijst is voor het leger des heils)

anoniem 10-09-04 17:10


Hoi Alice,

Wat lang zeg, 3 maanden. Kan je vriend geen voorschot krijgen op zijn vakantiegeld of salaris van 230 euro? Of de sociale dienst om een voorschot vragen van je uitkering zodat je dat bedrag kan betalen. Ook zij zijn verantwoordelijk want het aanvragen van een uitkering mag geen 3 maanden duren. Misschien kan bureau rechtshulp je nog helpen want ik weet niet of de woningbouw eenzijdig jullie afspraak kan annuleren omdat ze er geen zin meer in hebben. Staat het niet op papier want dan moet de woningbouw zich er ook aan houden.Misschien staat er nog wat op internet van het ministerie over de regels en uitbetalingen van uitkeringen. Misschien sta je dan wat sterker en krijg je toch uitstel van de woningbouw. Ik zal voor je duimen dat alles nog goed komt…
Heel veel sterkte!!!!!

Groetjes van mij.

Alice 10-09-04 13:00


Ik heb de schuldhulp verlening van Coevorden gebeld en het duurt drie maanden voor je daar een afspraak hebt en GEEN uitzonderingen. Domesta zegt dat ze er niets aan kunnen doen en dat ik bij Rosier en Weggemans deurwaarders moet zijn. Rosier en weggemans zei eerst dat ik het met Domesta maar moest regelen. Nu is het al zover dat de dame waar ik telkens mee spreek (AGNES) van Rosier en Weggemans de telefoon gewoon ophangt als ik bel.
Je begrijpt het, ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd en ze hebben er nog plezier aan ook. Wat ik zo erg vindt is dat er totaal geen begrip voor mijn situatie is. Ik werk overal aan mee en €500,- heb ik al betaald en het gaat dus om nog €230,- waar ik een week uistel om vraag.
Ik ben altijd vriendelijk gebleven en toch heb ik het gevoel dat er iemand of bij Domesta of bij Rosier en weggemans is die mij gewoon eruit wil hebben zonder pardon…..

Alice (die geen uitweg meer ziet en zich afvraagt wat er met de kinderen gaat gebeuren)

anoniem 10-09-04 08:39


Hoi Alice,

Jeetje meid, wat is dit rot voor je. Ga vandaag nog naar je gemeente en zeg dat hun mede verantwoordelijk zijn dat je nu je huis wordt uitgezet. Hun hebben lopen treuzelen met het opstarten van je uitkering waardoor je nu in de problemen bent geraakt. Misschien kun je vandaag nog een verzoek indienen voor schuldhulpverlening bij je gemeente. Als je je daarvoor aanmeldt, kunnen schuldeisers niks anders meer doen dan afwachten en kun je blijven wonen waar je zit. Ook worden de afbetalingen opgeschort en kun je financieel alles weer even op de rit zetten. Het is jammer dat je dit bericht zo laat hier hebt gemeldt, anders had je meer tijd gehad alles te regelen. Ik hoop dat je nu niet te laat bent en ik zal voor je duimen dat het allemaal goed komt want de tijd is wel heel erg krap.
Ik wens je heel erg veel sterkte…….

Groetjes van mij. :)

Alice 10-09-04 06:17


Hallo,

Ik heb wat ruzie met mijn vriend gehad en wij zijn een aantal maanden uit elkaar geweest. Omdat ik geen werk had en ook niet kan werken omdat ik 3 kinderen heb van 9mnd, 2jaar en de oudste is 14 heb ik een uitkering bij de sociale dienst van Coevorden aangevraagd. Na drie maand was mijn uitkering nog niet rond en ik heb het steeds moeten doen met voorschotjes. De huur,stroom en water heb ik 3 maand niet kunnen betalen en ik had amper eten voor mijn kinderen. Ik ben noodgedwongen op mijn knietjes naar mijn ex gegaan en heb toen besloten om hem toch maar weer in huis te nemen. Hij had tenminste werk en wij hadden weer brood op de plank. De huur werd weer betaald en met de deurwaarder werd een regeling getroffen en wij moesten minimaal €500 per maand aflossen plus de lopende huur. Aangezien ik ook nog andere schulden had wou ik iets minder aflossen, maar daar gingen ze ondanks mijn smeek bedes niet mee akkoord, alsof wij millionaires zijn.
Ondertussen is mijn vriend van baan veranderd omdat het detacherings bureau waar hij voor werkte geen werk meer had. Zijn nieuwe werkgever betaald zijn salaris later uit dan wat de voorige deed, dus hebben wij de deurwaarder gebeld of de aflossing niet wat later kon. Dat kon niet en als de aflossing niet op tijd binnen was dan zouden ze overgaan tot ontruiming. Drie dagen voor de deadline heb ik ze nog een keer gebeld en nog maar een keer gesmeekt of het niet ietsje later kon. Dat kon niet en tot mijn verbazing werd medegedeeld dat de woningbouw had besloten om de regeling in te trekken. M.a.w als ik het volledige resterende bedrag van €1700,- niet binnen 3 dagen betaal dan gaan ze over tot ontruiming. Deze verharding begrijp ik niet, er is vast wel iemand die hier veel plezier aan heeft, maar ik begrijp het niet.
Ik heb geen familie of kennissen die mij kunnen helpen dus maandag is voor mij het einde.
Bedankt Rossier en weggemans
Bedankt Domesta wooning coporatie
daaaag

1 2 
Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s