RE: SP en GroenLinks eisen opheldering over illegale opvang in WRZV-hallen maar waarom gingen Groenlinksleden daar dan logeren in een illegale opvang?En wat zijn de connecties tussen het Leger des Heils en de Christen-Unie?

de Stentor
 

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Auteur: door Janine Stougie |   zondag 22 juli 2012 | 22:27 | Laatst bijgewerkt op: maandag 23 juli 2012 | 08:19

Tekstgrootte 
Joop van Ommen zag zich kort geleden gedwongen weer mensen op te vangen in de WRZV-hallen. foto Tom van Dijke Joop van Ommen zag zich kort geleden gedwongen weer mensen op te vangen in de WRZV-hallen. foto Tom van Dijke
 
ZWOLLE – SP en GroenLinks zien de sluiting van het Nel Banninkhuis in Assendorp als reden dat Joop van Ommen nu weer illegaal dak- en thuislozen opvangt in de WRZV-hallen.

Ze willen per direct opheldering van wethouder Vedelaar. Ze willen ze weten waarom de mensen die nu bij Van Ommen verblijven door Leger des Heils en RIBW geweigerd zijn bij de reguliere opvang. Ze wijzen erop dat ze tijdens de behandeling van de perspectiefnota al grote vraagtekens hebben gezet bij de voorgenomen sluiting van het Nel Banninkhuis per 1 augustus. De wethouder heeft toen gegarandeerd dat er niemand op straat hoeft te slapen. Ze eisen nu dan ook dat het opvanghuis in Assendorp net zolang open blijft tot de problemen zijn opgelost.

 
 
Politiek  Politiekorpsen dumpen daklozen in Zwolle
 
Politiekorpsen dumpen daklozen in Zwolle
vrijdag 12 december 2008
AddThis

 

Zwolle – De fractievoorzitter van Swollwacht, Freddy Eikelboom is boos. Hij constateert dat diverse politiekorpsen van buiten de regio IJsselland daklozen dumpen bij daklozenopvang De Herberg in Zwolle, en vindt dat onbegrijpelijk.
“Het is toch niet te geloven en daarmee onvoorstelbaar, dat regiokorpsen buiten IJsselland hun eigen problematiek over de schutting aan het gooien zijn en daarmee terechtkomend in de tuin van onze opvang in de stad. Dit door mensen met problemen en / of zonder huisvesting af te zetten op de hoek van de Zwolse opvang de Herberg”, zegt Eikelboom. Eikelboom: De afgelopen periode is door oplettendheid van de Politie IJsselland geconstateerd, dat collegae uit regio Drenthe meerdere malen mensen hebben afgezet in de nabijheid van de Herberg. Er is nota bene zelfs een politiewagen uit de regio Amsterdam – Amstelland gespot! Hij stelt hierover een aantal vragen aan de burgemeester en Korpsbeheer van de regiopolitie IJsselland, H.J. Meijer.
Eikelboom heeft al eerder zijn zorgen geuit over een aanzuigende werking, als ook over de huidige krappe opvangmogelijkheden in de stad voor de eigen groeiende probleemgevallen.
Wanneer overige regio’s deze aanzuigende werking stimuleren door hun problemen over de eigen grenzen te dumpen is naar het oordeel van Eikelboom het einde helemaal zoek!
Het zojuist genoemde heeft negatieve gevolgen voor de huidige opvangcapaciteit, afspraken met omwonenden aangaande opgezette beheersplannen, overlast en uiteraard de beschikbare financiële middelen.
“Nu Zwolle eindelijk de opvang redelijk op de rit heeft, ben ik van mening dat het zojuist genoemde “dumpen” voor mij onaanvaardbaar is. Ik wil dan ook, dat U met spoed maatregelen neemt om dit onacceptabele gedrag van overige politiekorpsen te doen stoppen!”
Naar aanleiding van bovenstaande heeft Eikelboom voor de burgemeester de volgende vragen:

 1. Bent u al door u eigen organisatie geïnformeerd over bovenstaand gedrag en handelswijze van collegae politiekorpsen? Zo ja, wat heeft u hiertegen ondernomen? Zo nee, wat is de reden dat deze informatie wel bij mij terecht komt en niet bij U als Korpsbeheerder?
 2. Kunt u aangeven hoeveel mensen vanuit andere gemeenten zijn afgeleverd in Zwolle?
 3. Wat zijn hiervan de negatieve consequenties voor de opvangcapaciteit, overlast, afspraken met wijken en omwonenden, verstrekking van uitkeringen en uiteraard de beschikbare financiële middelen?
 4. Kunt u mij met spoed vertellen, wat u gaat ondernemen qua maatregelen om deze onwenselijke vorm van toestroom te voorkomen?

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwacht dat u bovengenoemde vragen zo spoedig mogelijk beantwoordt.
Met vriendelijke groet,
Freddy Eikelboom schoonzoon van Joop van Ommen en die zijn dubieuze  belangen behartigt binnen het gemeentebestuur van Zwolle.
Fractievoorzitter Swollwacht

 
Reacties (67)add

0

Bericht door zwolleeder, op 12 december 2008 om 13:07

Is toch al jaren bekend dat die figuren duidelijk niet uit Zwolle afkomstig zijn.
Maar ja, de gemeente doet er alles aan om mensen uit het westen hierheen te lokken dus dan krijg je de zwervers/junks/alco’s/geestelijk gestoorden er dus ook bij. 
 

0

Bericht door joop, op 14 december 2008 om 21:59

de heer J. v. O. krijgt nu krijgt al jarenlang vele tonnen op zich af, als beheerder van de WRZV en als HERBERGIER. elke politieke figuur in zwolle loopt een beetje mee te smeigelen met hem omdat ie anders een hoop lawaai maakt in de media en dat levert geen stemmen op. het zou de politici in zwolle eens sieren als ze keihard met deze persoon en zijn ondoorzichtige bv/stichting of wat het ook is zouden afwerken. dat zou meer stemmen opleveren dan ooit vermoed.

 

0

Bericht door R.Donker, op 13 januari 2009 om 15:19

Ik kwam eind april 2002 niet in Zwolle terecht via de aanzuigende werking maar via toenmalig VVD tweede kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer die ik in Almere om hulp vroeg voor onderdak nadat ik een week eerder een sociaal pension Arcuris ben uitgezet op de valse beschuldiging van non-verbale bedreiging van een groep bewoners waar ik al 8 maanden mee optrok.
Mevr. Elisabeth Meijer was wel bevlogen met dak en thuislozen maar liet zich onbewust voor het karretje spannen van Joop van Ommen en Margriet Meindertsma ex PvdA wethouder van Zwolle en nu senator in de eerste Kamer,ex toezichthouder RIBW Zwolle en commisaris bij woningcorporatie SWZ.
De redenen was dat ik dit sociaal pension was uitgezet omdat ik al een tijd de politiek in Den Haag op de hoogte bracht van de opvang voor dak en thuislozen zonder zorg en hulpverlening en de fraudes met subsidies en AWBZ gelden en dat beviel een wethouder en zogenaamde hulpverleners niet en die hun werkgelegenheid en inkomsten in gevaar zagen komen.
Eenmaal in Zwolle aangekomen maakte ik kennis met een directeurtje van de WRZV sporthallen en beheerder van een illegale opvang Hr. Joop van Ommen.
Dit persoon vertelde mij hoe hij zo sociaal bevlogen was met dak en thuislozen en kansarmen en hen huisveste en te eten gaf en hen praktische hulpverlening bood en alles uit eigen zak betaalde.
Ik maakte tijdens mijn verblijf in de WRZV sporthallen mee hoe politieke slijmerds de deur plat liepen van de WRZV hallen om hun opwachting te maken bij de zogenaamde “burgemeester”Joop van Ommen evenzo politieagentjes en journalisten van de Stentor die allemaal een graantje mee wilde pukken van de “beroemde”taxichaffeur van Zwolle die de American dream had waargemaakt en schatrijk was geworden maar niet van het werken,dat laat hij aan anderen over onbetaald (daklozen)maar eerder door de subsidies die de gemeente Zwolle beschikbaar steldt voor de opvang van dak en thuislozen zonder te controleren waar dit gemeenschapsgeld aan besteed werd en waar een gedoogbeleid werd gehandhaafd rondom de WRZV sporthallen waar evenementen plaats vonden en muziekfestivals en concertten zonder de benodigde vergunningen als je zoals Joop van Ommen maar “relaties “heeft binnen de gemeentepolitiek zoals een ex PvdA wethouder en een schoonzoon lid van de gemeenteraadfractie Swollwacht die het beleid,uitvoering en belangrijke besluitvorming overbrieft naar schoonvaderlief.
Ik verbleef een jaar in de WRZV sporthallen en overnachte in de kleedkamers omdat ik de zuipende en snuivende daklozen in de bouwvallige keetjes niet kon aanzien.
By the Way, alles was mogelijk achter de WRZ sporthallen zoals daklozen die onbetaald de evenemten binnen te hallen stonden op te bouwen en bardiensten draaide en te werk werden gesteld in de snackkramen bij de Whytermeplas en Oosterenkstadion ook onbetaald en waar corrupte raadsleden dit “”sociale activiering”” noemde maar gewone ordinaire slavernij is.
Zie:http://www.groephop.nl/zwolle.htm
Na een jaar de mooie beloftes aan te moeten horen van dat hij voor een huisje zou zorgen en hulp bieden door Joop van Ommen en zijn gebral in de lokale en landelijke media over hoe geweldig hij niet was en de politiek bestreed kwam ik erachter dat hij gewoon een duurbetaalde loopjongen was van de PvdA en aanhang die de daklozen moesten gijzelen achter de WRZV sporthallen zodat zij geen aanspraak konden maken op hun sociale rechten zoals onderdak,inkomen en een eigen sociaal leven wat een aanslag zou betekenen op het gemeentelijk budget van Zwolle.
Ik vroeg toen zelf een woning aan met 20 jaar woonduur uit Almere in mei 2003 maar werd gedwongen woonbegeleiding te aanvaarden van RIBW Zwolle en schuldhulpverlening aan te vragen anders kon ik geen woning krijgen en anders dan William Dogger van Swollwacht beweerde in de Zwolse Courant in 2003 heb ik totaal geen hulp ontvangen van Joop van Ommen en met mij honderden dak en thuislozen.
Zij zijn gewoon een economische opbrengst voor hem geweest en verder in de stront geholpen met medewerking van het gemeentebestuur van Zwolle die de Welzijnswet van 1994 ontduikt wat betreft het opzetten van beleid en 24 uursopvang voor dak en thuislozen met zorg en hulpverlening zoals dit in de wet is vastgelegd maar door de 43 centrumgemeentes die geoormerkte specifieke uitkeringen ontvangen niet uitvoeren en dak en thuislozen van het kastje naar de muur sturen met hun hulpvraag.
In 8 jaar schrijven naar de politiek in Den Haag zowel ministeries als tweede kamerfracties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nza en algemene rekenkamer leerde mij dat Nederland Fraudeland nr.1 is waar elke beunhaas met graaienende vingertjes een opvang kan opzetten met paar man en een bestuursstructuur en met wat ongemotiveerd personeel indicaties mogen vaststellen bij zogenaamde zorgwekkende zorgmijders en overlastgevers zoals daklozen worden genoemd en dan bij het CIZ en zorgkantoor AWBZ gelden kunnen claimen voor niet geleverde zorg of hulpverlening,want niemand controleert de zorgaanbieders en het CIZ of zorgkantoor gaat geen navraag doen bij de client of zijn hulpvraag overeenkomt met het zorgaanbod.
Gevolg is dat de belastingbetalers steeds meer kan opdraaien voor de hogere zorgpremies en AWBZ premies omdat er geen fraudebestrijding is ondanks wat de Rijksoverheid staat te beweren.
De inspectie voor de Gezondheidszorg controleert al jaren periodiek geen zorg en welzijnsinstellingen meer omdat zij te weinig inspecteurs hebben,kijk maar naar de thuiszorg en recentelijk Stichting Philadelphia.
En zo kon het Leger des Heils ook hun malafide werkwijzes uitbouwen en dak en thuislozen financieel uitplukken middels hoge eigen maandelijkse bijdrages voor verblijf/gijzeling binnen de opvanginstellingen en waar ook niet gecontroleert word door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Nederlands Zorgautoriteit en waar controles vanuit de gemeentes helemaal geen sprake is op beleid en uitvoering en correcte besteding van subsidies en dat is al 20 jaar aan de gang.
De dak en thuislozenproblematiek word kunstmatig in stand gehouden over de ruggen van de daklozen zelf en de belasting betaler,en hulpverleners zijn te beroerd om hun werk goed te doen binnen de opvang met hun SPH opleidinkjes en hun eigenbelangen.
Min verhaal in het kort staat op de weblog van SP Krista van Velzen onder Iedereen Onder Dak.
Ik ben opnieuw tijdelijk dakloos door een bepaalde groep personen en hun streken omdat ik teveel openbaar wil maken aan fraudes en verduisteringen van gemeenschapsgelden maar ik vecht terug!
R. Donker te Zwolle
 

op deze pagina direct naar:
 

Home > Uitspraken > 2004/14

 

2004/14 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
R. Donker
tegen
de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Bij brief van 28 oktober 2003 met zeven bijlagen heeft R. Donker te Zwolle (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant (verweerder). Klager heeft vervolgens zijn klacht nader toegelicht in twee brieven van 10 november 2003 met diverse bijlagen en in een brief van 12 november 2003. A. Engbers, hoofdredacteur, heeft op de klacht gereageerd in een schrijven van 12 november 2003 met vier bijlagen.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 18 december 2003 buiten aanwezigheid van partijen.
DE FEITENOp 24 oktober 2003 is in de Zwolse Courant een artikel verschenen onder de kop “Swollwacht is ‘kotsziek’ van schijnpolitiek SP”. De intro van het artikel luidt:
Swollwacht heeft met onverholen woede gereageerd op de kritiek van de SP op de WRZV-hallen. ‘Ik word kotsziek van jullie schijnpolitiek’, schrijft William Dogger aan zijn SP-collega Twisterling.
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
Dat de SP blind vaart op Ruud Donker, die na twee jaar opvang in de WRZV-hallen nu een eigen huisje heeft, vindt Swollwacht onbegrijpelijk. ‘De heer Donker heeft ruim geprofiteerd van de goede en sociale diensten die Van Ommen hem verstrekte. Nu Donker dankzij de inspanningen van Van Ommen eigen woonruimte heeft gaat hij, zoals profiteurs dat doen, natrappen aan het adres van Van Ommen. Ik kan dit niet anders noemen dan vuilspuiterij.
Klager heeft enige tijd gebruik gemaakt van de opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen. Genoemde Van Ommen is directeur van de WRZV-hallen.DE STANDPUNTEN VAN PARTIJENKlager stelt, kort samengevat, dat het artikel ongenuanceerde en beledigende uitlatingen van Dogger aan zijn adres bevat. Volgens klager heeft verweerder ten onrechte nagelaten hem wederhoor te bieden. Door de publicatie is hij in zijn goede naam aangetast, aldus klager.
Verder stelt hij dat verweerder zich schuldig maakt aan sensatiejournalistiek en vooroordelen heeft tegen dak- en thuislozen.Verweerder stelt dat het artikel niet op zichzelf staat, maar er een is in een reeks van publicaties. Mede naar aanleiding van een onderhoud met klager heeft de SP-fractie de kwestie opnieuw aangekaart. Volgens verweerder heeft klager daarvan ook geen geheim gemaakt. De vragen van de SP hebben geleid tot woedende reacties van onder meer raadslid Dogger. De reactie van Dogger is echter gericht op de SP.
In de afgelopen jaren zijn klager en andere daklozen in toenemende mate aan het woord gekomen in de Zwolse Courant. Van sensatiejournalistiek en vooroordelen is dan ook geen sprake, aldus verweerder.
Hij wijst erop dat klager op geen enkele manier aan de redactie te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn over publicaties rondom de SP-vragen en de reacties daarop.BEOORDELING VAN DE KLACHTHet artikel gaat in hoofdzaak over een dispuut tussen Swollwacht en SP. In dat verband is klager genoemd. De kern van de klacht is dat verweerder diffamerende uitlatingen aan het adres van klager heeft gepubliceerd zonder toepassing van wederhoor.Volgens het vaste oordeel van de Raad dient een journalist bij het publiceren van ernstige beschuldigingen met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan, hetgeen in het algemeen onder meer inhoudt het toepassen van wederhoor. In eerdere gevallen heeft de Raad geoordeeld dat een journalist óók wederhoor dient toe te passen, indien een betrokkene slechts zijdelings een rol speelt in de publicatie en daardoor wordt gediskwalificeerd (vgl. onder meer Willems tegen F. Lubbers en Beiler Courant, RvdJ 2004/09).Klager wordt in het artikel gekenschetst als een ‘profiteur van goede en sociale diensten’, die zich schuldig zou maken aan ‘natrappen’ en ‘vuilspuiterij’. De Raad is van oordeel dat klager aldus zodanig wordt gediskwalificeerd, dat verweerder de uitlatingen van Dogger voor commentaar aan klager had behoren voor te leggen. Nu verweerder dat heeft nagelaten en voorts niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die zijn handelwijze zouden kunnen rechtvaardigen, heeft hij grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De stelling van verweerder dat klager in eerdere artikelen over de kwestie aan het woord is gekomen, maakt weliswaar dat naar het oordeel van de Raad in zijn algemeenheid geen sprake is van vooroordelen jegens dak- en thuislozen, maar kan aan het oordeel van de Raad dat wederhoor had dienen te worden toegepast niet afdoen. Die eerdere artikelen zijn immers gepubliceerd in september 2002, januari 2003 en februari 2003 en derhalve ruim voor het gewraakte artikel van 24 oktober 2003.BESLISSINGDe klacht is gegrond.De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Zwolse Courant te publiceren.Aldus vastgesteld door de Raad op 12 februari 2004 door mw. mr. M.E. Leijten, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, mr. A.H. Schmeink en mw. C.D. Smolders, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.Uitspraak 2004-14
Details
journalistieke werkwijze
feitenweergave
aard van het medium

Gegevens klacht

Nummer 2004/14
Datum uitspraak 12-02-2004
Beslissing Gegrond
Klagers R. Donker
Betrokkenen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Medium Zwolse Courant
Klacht online indienen
 
Swollwacht trekt steun Herberg in

 
14 berichten van 3 auteurs in nl.politiek
Categorieën:
Vorige pagina Vorige pagina | 

1 tot 14 van 14

 |  Volgende paginaVolgende pagina

   
 
 
 
 
Sjoerd Bakker
Meld u aan om te antwoorden
Meer berichtacties
 

15-10-04

 
Andere ontvangers:
 
 
De meeste Zwollenaren zijn enorme draaiers en leugenaars; vandaar ook
dat wethouder Peter Pot onlangs lid is geworden van de fascistische
organisatie COC en de stad op kosten wil jagen door het homofeest roze
zaterdag hier naar toe te halen. Ondertussen moeten
uitkeringsgerechtigden als ondergetekende tientallen jaren rond zien
te komen van 750 euro per maand en dreigen dak- en thuislozen weer te
worden gedumpt achter de WRZV-hallen; ook al omdat de typisch Zwolse
partij Swollwacht gewoon te schijterig is om eens een vuist te maken
tegen de kapitalisten die op hun medemensen neerkijken als stukken
stront, zoals ik uit eigen ervaring in Zwolle ook dagelijks meemaak.
Datum: 15-10-2004
Bron: Destentor.nlSwollwacht trekt steun Herberg in
van een onzer verslaggevers15 OKTOBER 2004 – ZWOLLE – Swollwacht heeft een ommezwaai gemaakt.
Schrap de plannen met De Herberg, zegt de raadsfractie, en investeer
in opvang achter de WRZV – hallen. De onvermijdelijke overlast zou
daar de minste pijn opleveren.Swollwacht is de eerste fractie die zich openlijk uitspreekt tegen de
locatie voor De Herberg. De VVD staat op het punt datzelfde te doen.
Tot dusverre steunde Swollwacht het plan om het opvanghuis voor de
moeilijkste categorie daklozen aan de Terborchstraat te vestigen.
Gisteren maakte de driemansfractie bekend dat ze haar mening heeft
herzien.‘Voorop blijft staan‘, schrijft William Dogger in een open brief aan
wethouder Hagedoorn, ‘dat de Swollwachtfractie van mening is en blijft
dat de dag- en nachtopvang voor de dak en thuislozen, als sluitstuk op
de sociale ketenopvang in Zwolle, er absoluut moet komen. Maar van de
eerder gemaakte locatie keuze (…) zien wij af.‘In een mondelinge toelichting zegt fractievoorzitter Dogger dat de
eerdere steun voor het plan onder tijdsdruk tot stand kwam. ‘We hadden
toen de indruk dat de opvang achter de WRZV-hallen snel ging sluiten,
er moest snel iets gebeuren.‘ Nu het allemaal aanzienlijk langer is
gaan duren heeft zijn fractie nog eens goed over de kwestie nagedacht,
zegt Dogger. ‘In tweede instantie vinden we de Terborchstraat toch
geen goed idee. Als politicus moet je een standpunt durven te herzien,
je moet je niet ingraven in je gelijk.‘Met de groep mensen die in De Herberg opgevangen gaat worden ‘heb je
altijd een vorm van overlast‘, zegt Dogger. ‘En dat moet je niet
hebben in een woonwijk. Niet in een sjieke wijk én niet in een
arbeiderswijk.‘ De huidige plaats is de beste, schrijft Dogger aan
Hagedoorn. ‘De kans op overlast is daar het kleinst. Ik ben dan ook
van mening dat de huidige opstallen achter de WRZV-hallen (na de
aanstaande winterperiode) volledig gestript of gesloopt moeten worden
en dat op deze locatie fatsoenlijke portocabines met goede
voorzieningen geplaatst moeten worden.‘–
________________________________________”We stoppen pas met actievoeren als
het rotkabinet afziet van zijn rotplannen.”
– FNV-voorzitter Lodewijk de Waal –
 
 
WEBLOG ZWOLLE 
Vragen over capaciteit daklozenopvang in Zwolle
zondag 22 juli 2012
AddThis

 

Zwolle – De SP en GroenLinks willen per direct opheldering van wethouder Vedelaar (PvdA) over de problemen rondom de opvang van daklozen. Vorig weekend is de Herberg achter de WRZV-hallen opnieuw opengegaan voor de opvang van negen daklozen.

De partijen willen per direct weten waarom deze mensen door het Leger des Heils en het RIBW zijn geweigerd bij de reguliere opvang. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben GroenLinks en de SP grote vraagtekens gezet bij de sluiting van het Nel Banninkhuis per 1 augustus. De wethouder heeft toen gegarandeerd dat er niemand op straat hoeft te slapen. Beiden partijen zijn verontwaardigd. ‘Het Nel Banninkhuis is nog niet eens gesloten of er doen zich al problemen voor met de opvang van daklozen. In juni sloegen het Leger des Heils en het RIBW alarm over onvoldoende capaciteit in de reguliere opvang. Dat werd toen door de wethouder weggewuifd in de gemeenteraad. GroenLinks en de SP willen direct maatregelen zien van de wethouder. De bezuiniging van € 435.000 op het Nel Banninkhuis moet worden heroverwogen.’ De partijen willen de garantie van de wethouder dat niemand op straat slaapt in Zwolle. Verder vragen de partijen om het Nel Banninkhuis niet eerder te sluiten dan dat we er zeker van zijn dat niemand op straat hoeft te slapen of moet aankloppen bij de Herberg achter de WRZV-hallen.

Afgelopen vrijdag viel in de Stentor  te lezen dat de noodopvang van Joop van Ommen achter de WRZV hallen opnieuw is geopend. Afgelopen weekend sliepen er negen mensen in deze opvang. Er werden onder andere mensen vanuit maatschappelijke organisaties naar deze noodopvang gebracht. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben de SP en GroenLinks onder andere de sluiting van het Nel Banninkhuis onder de aandacht gebracht. Het aantal opvangplekken zou sinds 2008 zijn gestegen van 125 naar 154 in 2012. Maar per 1 augustus 2012 zijn er slechts 134 plekken, terwijl het aantal daklozen niet daalt.
Beide fracties hadden – ook na uitspraken van de directeuren van het Leger des Heils en het RIBW – grote vraagtekens of het wenselijk en verstandig is om het Nel Banninkhuis reeds te sluiten. De beide fracties betwijfelden of er door de sluiting geen mensen op straat zouden belanden. Zowel het Leger des Heils als het RIBW melden dat er te weinig capacitiet voor opvang van dak- en thuislozen is in Zwolle. De wethouder heeft daarop gegarandeerd dat er niemand op straat zou slapen. Nu blijkt – dat reeds voor de sluiting van het Nel Banninkhuis – mensen niet bij de Herberg terecht kunnen voor nachtopvang en hun heil ergens anders moeten zoeken. De SP en GroenLinks maken zich grote zorgen.

Dit alles brengt de SP en GL tot de volgende vragen:
1.      Is het college ten principale met de SP en GL van mening dat het onwenselijk is dat er mensen op straat moeten slapen en dat we als gemeente er alles aan moeten doen om dit te voorkomen?
2.      Kan de wethouder uitgebreid toelichten waarom de negen personen die het afgelopen weekend hebben gebivakkeerd bij de Herberg achter de WRZV-hallen niet terecht konden in de reguliere opvang?
3.      Wat is de reden dat er al voor sluiting van het Nel Banninkhuis (per 1 augustus) mensen worden geweigerd bij de Herberg voor nachtopvang?
4.      Kan de wethouder haar belofte herinneren tijdens het debat over de perspectiefnota dat niemand op straat hoeft te slapen in Zwolle? Op welke wijze gaat de wethouder deze belofte alsnog gestand doen? Kan de wethouder uitgebreid uiteenzetten welke maatregelen ze gaat nemen om ervoor te zorgen dat de Herberg achter de WRZV-hallen per direct kan sluiten?
5.      Kan de wethouder aangeven wat er tijdens het gesprek met Joop van Ommen en Eddy Veenstra is besproken en dat specifiek over de uitlating van Joop van Ommen in de Stentor: ‘Ze (de wethouder) is gebonden aan regels en aan de gemeenteraad’. Kan de wethouder aangeven op welke wijze ze gebonden is aan de gemeenteraad en wat de gemeenteraad zou moeten doen om deze situatie per direct te voorkomen?
6.      Is de wethouder bereid om de bezuiniging van € 435.000 op het Nel Banninkhuis te heroverwegen of op zijn minst het Nel Banninkhuis pas te sluiten als we er zeker van zijn dat er niemand op straat hoefte te slapen of aan hoeft te kloppen bij de Herberg achter de WRZV-hallen? Kunt u dit toelichten?
Namens de SP-fractie       Namens de GroenLinks-fractie
Tjitske Siderius                Bert Docter

 
Reacties (13)add

ingrid

Bericht door ingrid, op 22 juli 2012 om 18:18

Ben ook wel benieuwd naar de antwoorden?

0

Bericht door Beppie Beurs, op 22 juli 2012 om 18:55

Het word onbetaalbaar voor de mensen

0

Bericht door marten, op 22 juli 2012 om 20:08

In ieder geval zijn ze niet welkom in de Kamperpoort. Joop heeft thuis vast wel een kamertje over

0

Bericht door tiny, op 22 juli 2012 om 20:36

Te gek voor woorden dat door bezuinigingen de reguliere instellingen onvoldoende opvang kunnen bieden en dat de illegale noodopvang weer opgestart wordt. Hierdoor gaan mensen die echt opvang nodig hebbenbuiten de boot vallen.

0

Bericht door ans, op 22 juli 2012 om 21:03

het moet gewoon verboden worden dat Joop mensen onderdak geeft
de wrzv halen zijn daar niet voor en er is een duur opvang huis gebouwd met gemeenschap geld

0

Bericht door mariane, op 22 juli 2012 om 21:15

Er was een belofte aan de Kamperpoort, dat ze geen last meer zouden krijgen van de ‘Herberg’. En kijk daar!! En onderschat Joop niet hoor, hij staat graag in de schijnwerpers. Die zoekt hij gewoon op!

0

Bericht door Marion, op 22 juli 2012 om 22:11

Er waren afspraken gemaakt met dhr van Ommen en daar moet hij zich gewoon aan houden. De WRZV hallen zijn niet voor daklozenopvang maar om te sporten. En als dhr van Ommen zo graag daklozen wil opvangen moet hij dat maar in zijn huis doen.

0

Bericht door 1stejohn, op 23 juli 2012 om 07:17

Beetje vreemd, daklozen opvangen om zelf in de kijkers te komen staan? Wel goed dat het onderwerp weer aangekaart wordt dan kan de herberg weer dicht, maar zo lang er daklozen elders niet opgevangen kunnen worden zal Joop denk ik de tent los blijven gooien.

0

Bericht door ikke123, op 23 juli 2012 om 10:54

Ik leg de schuld volledig bij de gemeente. Moeten ze het Nel Banninkhuis maar niet sluiten… dan werk je dit soort illegale opvang toch weer in de hand???Hulde aan Joop!!! Hij kijkt tenminste nog om naar mensen die door de samenleving allang uitgespuugd zijn!!

0

Bericht door stadshagenees, op 23 juli 2012 om 13:35

Ik ben het helemaal eens met ikke, te gek voor woorden dat voor een besparing van nog geen half miljoen, dit kennelijk gebeurd. Joop van Ommen trekt zich het lot van deze mensen aan en dat is te prijzen. Moeten die mensen dan op straat leven/eten/slapen? Zo krom is het nu in Nederland, wel een miljoenensubsidie aan De Fundatie, voor een totaal overbodige verbouwing, maar tegelijkertijd deze mensen op straat gooien is onbeschaafd en beschamend!

0

Bericht door drama, op 23 juli 2012 om 13:44

Ook in het NelBhuis mocht niet iedereen naar binnen…….

0

Bericht door Marten, op 24 juli 2012 om 13:00

Het kan gewoon niet zijn dat de Kamperpoort wederom de dupe moet zijn. Hulde aan Joop???????? Dat ie niet aan zn omgeving denkt!!!!!!!! Hoe sociaal is dat?

0

Bericht door maxtor, op 31 juli 2012 om 21:08

En waarom hangen er camera ’s in de kamperpoort? Zeker omdat jullie van die lieve beschaafde burgers zijn 

Grote zorg bij Leger des Heils

Auteur: 

Janine Stougie

ZWOLLE – Het Nel Banninkhuis zal vanwege een subsidiestop per 1 januari 2013 de deuren moeten sluiten. De situatie rond Zwolse dak- en thuislozen wordt dan alleen maar nijpender, verwacht een woordvoerder van het Leger des Heils Overijssel.
Het Leger des Heils is zeer bezorgd over de ontwikkelingen in Zwolle rond dak- en thuislozen. Die zorg was er al, maar wordt sinds vorige week extra gevoed door de jongste ontwikkelingen.
Joop van Ommen, de aartsvader van de Zwolse zwervers, heeft de WRZV-hallen weer opengezet. Deze evenementenhal aan de Buitengasthuisstraat deed jaren dienst als illegale opvang. Na de komst eind 2009 van De Herberg aan de Nijverheidstraat kon Van Ommen de deur van z’n herberg dichttrekken.
Hij waarschuwde toen al dat hij de vinger aan de pols zou houden en dat als mensen toch weer op straat dreigen te komen, omdat er niet genoeg opvangmogelijkheden zijn, hij de deur gewoon weer open zou zetten. Dat is nu gebeurd.
Het Leger des Heils wijst onder meer op de aanstaande sluiting van het Nel Banninkhuis in de Zwolse wijk Assendorp. Dit opvanghuis van het Leger, naast het Dominicanenklooster, krijgt geen subsidie meer van de gemeente en mag vanaf volgende week woensdag geen nieuwelingen meer binnenlaten. De definitieve sluiting staat gepland voor 1 januari 2013.
„Onze zorgen komen niet uit de lucht vallen. Het Nel Banninkhuis zit altijd vol”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel.
„Er zijn altijd wel zo’n twintig mensen, die opvang op een of andere manier en hulp van ons nodig hebben. Een aantal zit hier min of meer continu. Je hebt nu eenmaal een groep die moeilijk tussen vier muren kan wonen.”
Waarschijnlijk zijn de huidige bewoners wel elders onder dak te krijgen. Maar er is steeds weer nieuwe aanwas, meldt Joke Wisseborn. En voor meerdere organisaties in Zwolle is nu de vraag of er straks voor hen onderkomen is.
„Zelf hebben we elders vijf noodbedden gerealiseerd, maar die zijn dus voor echte crisissituaties.”
Wisseborn laat weten dat het Leger des Heils besloten heeft het gemeentelijke beleid te volgen, maar benadrukt wel dat er grote zorgen zijn. „We gaan de komende tijd inventariseren hoe hoog de nood is. We hebben alleen geen idee of de gemeente, mocht blijken dat het Nel Banninkhuis toch nodig is, alsnog subsidie gaat geven.”
Toch vroege sluiting Banninkhuis
Dat de gemeente nu heeft besloten de subsidie voor de nachtopvang in het Nel Banninkhuis stop te zetten, wekt bevreemding.
Vijftien jaar geleden werd het pand achter het Dominicanenklooster als tijdelijke vestiging voor dak- en thuislozen ingericht. Zodra de zorgboulevard aan de Pannekoekendijk verrees, zou het Banninkhuis de deuren sluiten. Volgens de toenmalige wethouder Jaap Hagedoorn kon deze situatie niet lang duren. De zorgboulevard staat er nu nog niet. De tekeningen zijn net de welstandscommissie gepasseerd. Vier jaar geleden, nadat Assendorp vanuit het Nel Banninkhuis met veel overlast werd geconfronteerd, is er op gewezen dat de opvang open zou blijven, zolang de zorgboulevard niet gereed was.
‘Niet op straat’
De kans is aanwezig dat ‘gasten’ die straks geweigerd worden bij het Nel Banninkhuis uit hun dak gaan. „We gaan mensen ook zeker niet voor de deur de wacht aanzeggen”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel. „Het zit niet in onze aard om mensen op straat te zetten. Zo nu en dan zal er nog eens iemand blijven slapen. Voor veel dak- en thuislozen en mensen in crisis is het Nel Banninkhuis nu eenmaal een bekende plek.”
Het Nel Banninkhuis is elke nacht geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is plaats voor twintig mensen. Er komen voornamelijk mannen maar er zijn twee bedden beschikbaar voor vrouwen.
Nel Bannink was ‘de Zwolse majoor Bosshardt’. De heilsoldate, die 47 jaar met de Strijdkreet de uitgaanscentra afging, stond onder het stappubliek bekend als tante Nel.
Zij werd in 1916 in Kampen geboren en overleed op 80-jarige leeftijd in 1997.

Grote zorg bij Leger des Heils

Auteur: 

Janine Stougie

ZWOLLE – Het Nel Banninkhuis zal vanwege een subsidiestop per 1 januari 2013 de deuren moeten sluiten. De situatie rond Zwolse dak- en thuislozen wordt dan alleen maar nijpender, verwacht een woordvoerder van het Leger des Heils Overijssel.
Het Leger des Heils is zeer bezorgd over de ontwikkelingen in Zwolle rond dak- en thuislozen. Die zorg was er al, maar wordt sinds vorige week extra gevoed door de jongste ontwikkelingen.
Joop van Ommen, de aartsvader van de Zwolse zwervers, heeft de WRZV-hallen weer opengezet. Deze evenementenhal aan de Buitengasthuisstraat deed jaren dienst als illegale opvang. Na de komst eind 2009 van De Herberg aan de Nijverheidstraat kon Van Ommen de deur van z’n herberg dichttrekken.
Hij waarschuwde toen al dat hij de vinger aan de pols zou houden en dat als mensen toch weer op straat dreigen te komen, omdat er niet genoeg opvangmogelijkheden zijn, hij de deur gewoon weer open zou zetten. Dat is nu gebeurd.
Het Leger des Heils wijst onder meer op de aanstaande sluiting van het Nel Banninkhuis in de Zwolse wijk Assendorp. Dit opvanghuis van het Leger, naast het Dominicanenklooster, krijgt geen subsidie meer van de gemeente en mag vanaf volgende week woensdag geen nieuwelingen meer binnenlaten. De definitieve sluiting staat gepland voor 1 januari 2013.
„Onze zorgen komen niet uit de lucht vallen. Het Nel Banninkhuis zit altijd vol”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel.
„Er zijn altijd wel zo’n twintig mensen, die opvang op een of andere manier en hulp van ons nodig hebben. Een aantal zit hier min of meer continu. Je hebt nu eenmaal een groep die moeilijk tussen vier muren kan wonen.”
Waarschijnlijk zijn de huidige bewoners wel elders onder dak te krijgen. Maar er is steeds weer nieuwe aanwas, meldt Joke Wisseborn. En voor meerdere organisaties in Zwolle is nu de vraag of er straks voor hen onderkomen is.
„Zelf hebben we elders vijf noodbedden gerealiseerd, maar die zijn dus voor echte crisissituaties.”
Wisseborn laat weten dat het Leger des Heils besloten heeft het gemeentelijke beleid te volgen, maar benadrukt wel dat er grote zorgen zijn. „We gaan de komende tijd inventariseren hoe hoog de nood is. We hebben alleen geen idee of de gemeente, mocht blijken dat het Nel Banninkhuis toch nodig is, alsnog subsidie gaat geven.”
Toch vroege sluiting Banninkhuis
Dat de gemeente nu heeft besloten de subsidie voor de nachtopvang in het Nel Banninkhuis stop te zetten, wekt bevreemding.
Vijftien jaar geleden werd het pand achter het Dominicanenklooster als tijdelijke vestiging voor dak- en thuislozen ingericht. Zodra de zorgboulevard aan de Pannekoekendijk verrees, zou het Banninkhuis de deuren sluiten. Volgens de toenmalige wethouder Jaap Hagedoorn kon deze situatie niet lang duren. De zorgboulevard staat er nu nog niet. De tekeningen zijn net de welstandscommissie gepasseerd. Vier jaar geleden, nadat Assendorp vanuit het Nel Banninkhuis met veel overlast werd geconfronteerd, is er op gewezen dat de opvang open zou blijven, zolang de zorgboulevard niet gereed was.
‘Niet op straat’
De kans is aanwezig dat ‘gasten’ die straks geweigerd worden bij het Nel Banninkhuis uit hun dak gaan. „We gaan mensen ook zeker niet voor de deur de wacht aanzeggen”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel. „Het zit niet in onze aard om mensen op straat te zetten. Zo nu en dan zal er nog eens iemand blijven slapen. Voor veel dak- en thuislozen en mensen in crisis is het Nel Banninkhuis nu eenmaal een bekende plek.”
Het Nel Banninkhuis is elke nacht geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is plaats voor twintig mensen. Er komen voornamelijk mannen maar er zijn twee bedden beschikbaar voor vrouwen.
Nel Bannink was ‘de Zwolse majoor Bosshardt’. De heilsoldate, die 47 jaar met de Strijdkreet de uitgaanscentra afging, stond onder het stappubliek bekend als tante Nel.
Zij werd in 1916 in Kampen geboren en overleed op 80-jarige leeftijd in 1997.

Waar bemoeit deze “muts” Wisseborn zich mee wat betreft de nachtopvang in Zwolle waar daklozen langdurig gegijzelt worden en berooft van hun uitkeringen en geen zorg en hulpverlening ontvangen in tegenstelling met wat het Leger des Onheils beweert oftewel het CDA-CU huurlingenleger

Leger des Heils Zutphen blijft zoeken naar oplossing in geluidskwestie

Volgens envoy Joke Wisseborn-Remigius, heilssoldaat in korps Zutphen, wil het Leger er alles aan doen om in goede harmonie met de buurt te leven. “In tegenstelling tot recente berichtgevingen in de media willen wij al jaren tot een constructieve oplossing komen voor zowel de buurt als voor het korps. We zoeken vrede voor de buurt en een manier waarop wij ons geloof kunnen belijden zoals wij dat hier in Zutphen al meer dan honderd jaar doen.” Tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zal de kerkelijke gemeente in elk geval geen gebruik maken van versterkte instrumenten. 

Vorige week donderdag liet de Raad van State in een voorlopige uitspraak weten dat het Leger des Heils in Zutphen geen versterkte instrumenten meer mag gebruiken. Het Leger trof in de afgelopen jaren al verschillende geluidsbeperkende maatregelen. Het grootste gedeelte van de buurt is hier tevreden over, een enkeling niet. Volgens Wisseborn wil het korps in Zutphen iedereen zoveel mogelijk ter wille zijn. “We hebben de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen. Zo hebben we in alle ramen dubbele beglazing geplaatst en de repetitietijden van de muziekgroep aangepast.”

Naast het voorlopig afzien van alle versterkte muziekinstrumenten, wil het Leger des Heils door een onafhankelijk instituut laten onderzoeken wat voor beide partijen de meest constructieve oplossing is. Volgens Wisseborn is het maar de vraag of het zinvol is om onderscheid te maken tussen versterkte en niet-versterkte muziek. “We moeten een totaaloplossing zien te vinden zodat het Leger des Heils en de omwonenden in goede harmonie naast elkaar kunnen blijven leven.” 

Om duidelijkheid te krijgen over de regelgeving die op het geluid van kerkdiensten van toepassing is, worden de juridische procedures wel voortgezet.

30042008120

 
 
De connecties tussen de CU en een door de Rijksoverheid gesubsidieerde sektebeweging die een staat binnen een staat is geworden met eigen wetten en regels en misbruik maakt van artikel 6 wat betreft vrijheid van godsdienst vermeld in de Nederlandse Grondwet

2008.01.17_Uit de Stentor

CU: motie over Leger des Heils

ZUTPHEN – B en W van Zutphen moeten afstand nemen van de actie eind december waarbij een dienst van het Leger des Heils werd verstoord vanwege geluidsmetingen.

 

Dat vindt de Christen- Unie, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. Om een snelle beantwoording te bevorderen gaat de partij de vragen kracht bijzetten in een motie die zij bij de volgende raadsvergadering wil indienen. De Christen- Unie hoopt dan de steun van andere partijen te krijgen en het college er zo toe te dwingen ‘afstand te nemen van de actie en soortgelijke voorvallen in de toekomst uit te sluiten’. Als het college eerder met een zo’n uitspraak naar buiten komt, is de motie niet meer nodig.

Volgens de ChristenUnie geldt de wet milieubeheer, waarin de aanpak van geluidsoverlast is geregeld, niet voor godsdienstige bijeenkomsten. De ChristenUnie noemt de metingen ‘zeer discutabel’ en stelt bovendien dat B en W het voorval tot nu toe te veel hebben willen ‘nuanceren’: “De gemeente moet ondubbelzinnig achter de wet staan.”

 

   

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op RE: SP en GroenLinks eisen opheldering over illegale opvang in WRZV-hallen maar waarom gingen Groenlinksleden daar dan logeren in een illegale opvang?En wat zijn de connecties tussen het Leger des Heils en de Christen-Unie?

 1. anaconda15 zegt:

  Dank u voor uw mail,ik heb uw website bekeken en ik zet het een en ander in een document daar het teveel is voor de mail.

  Allereerst even wat gegevens over mijzelf

  Naam: r h j robers

  Leeftijd: 54 jr.

  Beroep: ICT er

  Status: darm en kanker patiënt, hersenbloeding

  Ik ben ongeveer een jaar geleden in aanraking gekomen met het legerdes heils en heb geen goed woord over voor deze organisatie.

  Allereerst probeerden ze mij naar het cmo te sturen ik heb het daar slechts 3 weken uitgehouden de dagelijkse leiding daar voerde een zwaar dictioriaal bewind zo moest je bij binnenkomst een verklaring tekenen dat al je inkomsten op rekening van het leger gestort werden en er ging een fax de deur uit dat je een patiënt was met zware psychische problemen. Je moest je post openen in bijzijn van de leiding en een afspraak met de dokter was alleen mogelijk onder begeleiding van de leiding.er werd een zakgeld regeling ingevoerd van 10 euro per week als je tegenwerkte lieten ze die regeling wekenlang wachten eens per week mocht je op kantoor je mail controleren (onder toezicht van de leiding)ik heb een lek ontdekt in de beveiliging van de rapportage en hier ver melding gemaakt ,let op niets gekraakt of iets dergelijks. Toen begonnen de problemen voor mij pas goed, mijn internet privileges werden ontnomen en ik moest mij maar laten onderzoeken door een psychiater, toen ik dit weigerde kon ik direct vertrekken ik moest mij maar melden bij bonjour en mijn werkzaamheden ik had hier allang zat van en kwam terecht bij de herberg waar ik manusje van alles werd chauffeur schoonmaker barman noem maar op. Ik werkte voor 50 cent per uur en soms 100 uur per week door mijn lichamelijke conditie werd dit teveel voor mij ik ben namelijk zwaar darm patiënt ik ben namelijk 8 keer in 14 dagen geopereerd en mag geen lichamelijk zwaar werk doen, daarnaast ben ik kanker patiënt. Toen kwam ik weer in de handen van het leger terecht en werd onder gebracht daar begon de ellende weer opnieuw ik moest een verklaring tekenen dat ik toestemming aan het leger gaf om 270 euro p/m van mijn rekening in te houden, op zich geen probleem daar er met kleine letters onder stond dat ondergetekende vrijwillig in budget beheer toestemde door de eerdere ervaringen heb ik dit geweigerd en mensen die na mij kwamen hiervoor gewaarschuwd wat mij niet bepaald geliefd maakte bij de leiding. Na enige maanden van verblijf daar ging ik me dusdanig irriteren aan de gang van zaken aldaar dat ik een CVA (hersenbloeding) op heb gelopen ik heb 2 maanden hiervan moeten revalideren in een zieken huis waar sociale zaken werd ingeschakeld deze hebben wederom contact gezocht met het leger (tegen mijn wil in) deze hebben bijna op hun knieën gesmeek of ik terug kon komen ze hadden huizen en verzorging in de aanbieding voor mij toen ik uit het ziekenhuis werd ontslagen bleek van dit alles niets waar te zijn de ambulante medewerkers de dagelijkse leiding hebben niets voor mij gedaan erger nog ik moest een onderzoek ondergaan met name een katheter door mijn lies en moest een nacht overblijven ik kwam uit het ziekenhuis met de wond nog afgebonden daar bleek dat mijn bed al vergeven was en ik moest maar in een boven bed slapen ik heb hiertegen geprotesteerd en moest in de kou buitenslapen daar kwam ik een zwanger meisje tegen wat te laat was en ook de deur was geweigerd dit de volgende dag bespreekbaar geprobeerd te maken maar dat is nu eenmaal het beleid van het leger. Ik heb tijdens mijn verblijf daar veel instanties binnen zien huppelen alcohol zorg drugs zorg GGD en noem maar op en door mijn ogen en oren goed open te houden ben ik tot de volgende conclusie gekomen het draait alleen maar om 1 ding GELD het draait bij het leger slechts om 1 ding de AWBZ en nu de WMO een poot uit te draaien ik ben nu bij de stichting interact contour en heb nog dagelijks moeite om de juiste hulp te aanvaarden mwnsen die langer bij het leger verbleven hebben zullen dit beamen.

  Dit is een korte samenvatting van mijn ervaringen met het leger ik hoop dat u er uw voordeel mee kan doen

  Hoogachtend

  R.H.J Robers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s