De landelijke en lokale PvdA zijn ook voor geen meter te vertrouwen en ik kan het weten als dakloze die alle kamerleden heeft aangeschreven voor hulp in mijn individuele geval waar mijn grondrechten zijn geschonden maar waar ik ook op de PvdA,Groenlinks en SP niet kon bouwen,het zijn allemaal populisten maar stem er maar op want dan zal u merken dat u een kat in een zak heeft gekocht.

 

De Amerikaanse ambassadeur organiseert een “american party” waar  de gasten zelf hun eten en drinken meenemen,dus de Duitsers nemen bier en bockworst mee,de Fransen wijn en pate en de Engelsen pakken fish en potatoes in hun tas maar wat nemen de Nederlanders met het VVD lidmaatschap mee? Ja natuurlijk hun familie om gratis mee te eten want VVDers houden wel van feestjes op andermans kosten.

Mark Rutte VVD pakt mensen in de uitkeringen met 7 mld euro bezuinigen dit is volstrekt A sociale politiek.

Mark Rutte VVD pakt mensen in de uitkeringen de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die vaak niet gevraagd hebben om een uitkering maar noodgedwongen daarin terechtgekomen zijn. 7 mld euro per jaar bezuinigen op mensen in de uitkeringen betekent nog meer financiele ellende voor deze mensen die al vaak niet kunnen rondkomen. Het aantal mensen in de uitkeringen in de schuldhulpverlening loopt hard op, en Mark Rutte heeft hier geen oog voor en hakt met de botte bijl in onze verzorgingsstaat.

Tegelijk gaan zorgpremies als het aan Rutte ligt voor iedereen omhoog, dit is volstrekt onacceptabel en kiezen voor de makkelijke optie de premies omhoog doen. De VVD is de A sociale partij van Nederland die over de ruggen van kwetsbare mensen die daar niet om gevraagd hebben fors in de portemonnee raakt. Mijn broek zakt hiervan af.

De veroorzakers van de dak en thuislozenproblematiek lag bij de landelijke politiek:https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/10/563/

Link: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2003/10/10/R166.htm    ook een leugen van Mark Rutte uit een recent verleden

Als je dakloos bent geworden dan moet je eerst jezelf psychische gestoord laten verklaren zodat oplichters als ambulante woonbegeleiders van bv. leger des heils of RIBW”s met onrechtmatig verkregen indicaties via het zorgkantoor AWBZ gelden kunnen claimen/roven voor niet geleverde begeleiding,Welnu ik doe daar dus niet aan mee en de ministers van VWS zijn daar al jaren van op de hoogte van dit bedrog maar doen er niets aan anders verliezen hun partijen stemmen bij verkiezingen.

 
Bij verschijnen wit vlak het rode kruis linksboven aanklikken voor de tekst

Deze PvdAer maakte ik duidelijk dat ik na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere een geschonden arbeidsovereenkomst heb en in mijn arbeidsrechten ben benadeeld en dat nog een vakbond,advocaten en zwaar door de rijksoverheid gesubsidieerde opvanginstellingen voor dak en thuislozen geen ondersteuning boden en bij Joop van Ommen de zogenaamde sociale bevlogen hulpverlener in Zwolle ook belazert ben, maar lees wat  de Hr. A. Wolfsen schreef aan ontwijkende antwoorden maar hij was niet de enige van de algemene volksvertegenwoordigers  die alleen aan hun eigenbelangen denken en de marionetten zijn van de hogere elite,maar het maakt niet veel meer uit want dankzij het stemgedrag van de hebzuchtige hersenloze Nederlanders is onze samenleving naar de afgrond geholpen waar wij niet meer uit komen door de politieke-religeuze gesubsidieerde clubjes met een VOC mentaliteit  die onze lage landen rijk is.

Wel deze brief van de Overijsselsel Ombudsman is duidelijk wat btreft het beleid van de gemeente Zwolle t.o.v. dak en thuislozen.
Opjagen en negeren,beboeten en laten verhongeren

VVD Afdeling Zwolle

VVD Afdeling Zwolle

Home » Nieuwsarchief

» Wrzv hallen hebben geen Toekomstperspectief;sluiten

27 mei 2005

Dinsdag 24 mei 2005 behandelde de commissie welzijn de toekomst van de WRZV hallen. De VVD ziet na jarenlange exploitatietekorten en de inmiddels voor de zoveelste keer opgelopen huurachterstand, inmiddels al ruim boven de € 300.000,00 geen perspectief meer voor de WRZV hallen. Zij pleit voor afbouwen en sluiten. Hieronder vind u de inbreng van de VVD fractie Zwolle tijdens de commissiebehandeling. Voorzitter,

De fractie van de VVD Zwolle is ontzet. Ontzet over de mythevorming rond de WRZV hallen.

De WRZV hallen zijn een begrip in Zwolle zo schrijft het bestuur van de SSW.

Waar dat vandaan komt en of dat zo is betwijfelt de VVD Zwolle ten sterkste.

Als het een begrip in Zwolle is dan heeft dat te maken met het aan het lijntje kunnen houden van de gemeenteraad van Zwolle, waar kennelijk iedereen het heel normaal vindt dat er steeds weer kwijtschelding van niet betaalde huurpenningen en belastingschulden plaats vinden.
De fractie van de VVD Zwolle vindt dat niet normaal. Ontlopen van verantwoordelijkheden noemen we dat.
Ondanks verhogingen van subsidies en extra bijdragen in de sociale activiteiten blijft de WRZV al jarenlang niet aan zijn verplichtingen voldoen en is er al weer een huurschuld van € 306.775,00. Drie honderd zes duizend zevenhonderd vijf en zeventig euro.

Over 2003 en 2004 is er grotendeels helemaal niet aan de huurverplichting voldaan.
Volgens ons is de schuld nu halverwege 2005 zelfs al weer verder opgelopen.

Voorzitter dat kan maar 1 ding betekenen.

– de WRZV is vanaf het begin nooit rendabel geweest- doelstellingen zijn niet gehaald en –alle tussentijdse maatregelingen hebben niets geholpen- als je dat concludeert moet je nu dus subbiet stoppen. Ik kom daar straks nog op terug.

Ook nu wordt de bevolking van Zwolle weer misleid. Ik noem hierbij niet van een misleiding van de raad. Want ik ga er vanuit dat niet alleen bij de VVD Zwolle het gezond verstand spreekt. Maar dat dat bij andere fracties ook aanwezig is. Ik heb toentertijd gezegd, dat je met emoties geen stad kunt besturen. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen voordat het gezonde verstand werkelijk gaat regeren.
Het voorstel spreekt over een aflossing van de openstaande schuld met jaarlijks € 20.000 .

Dat lijkt prachtig voor de beeldvorming. Maar wij vinden het niet meer dan normaal dat je schulden betaald. Maar dit dit is dweilen met de kraan open. U vertelt er niet bij dat de schuld toch nog met 1 ton of meer gaat oplopen . Als de huurpenningen in 2003 en 2004 niet betaald kunnen worden dan kunnen ze dat in 2005 2006 2007 ook niet.
Voorzitter de volgende financiële tegenvaller komt er dus al weer aan. Een tegenvaller die dit college kan voorkomen door tijdige sluiting van de WRZV hallen zoals de VVD fractie dat al eerder had gewild, zodat de huurachterstand niet verder oploopt.

U wilt nu de WRZV hallen toch nog tot 2008 open houden terwijl u in uw voorstel aan de raad zelf al alle reden opsomt dat de functies van de WRZV hallen niet, bij lange na niet gehaald worden, gehaald kunnen worden. De gehandicaptensport maakt bv nog maar slechts voor iets meer dan 3 uur per week gebruik. Dit is nog maar 12,3 % van het mogelijke totaalgebruik.Totaal 176 uur
De WrZV hallen zitten op een totaal bezeting van ca 60 tot 75 % terwijl normaal bij andere sporthallen een bezettinhg gehaald wordt van 76 tot 90 %. Als de Deltion straks weg is is het dus niets meer.

Ten aanzien van de sociale functie kent u het standpunt van de VVD fractie voldoende. Deze zou al lang ergens anders ondergebracht moeten zijn.

De VVD Zwolle heeft bewondering voor de heer van Ommen, maar u mag dat best zien in een andere context dan u misschien zou verwachten. De heer van Ommen heeft het grootste deel van de raad en anderen steeds op fabuleuze wijze voor zich weten te winnen.
Hij is een meester in het bespelen van de publieke opinie. Hij heeft van Ommen synoniem gemaakt met de WRZV hallen, synoniem gemaakt met de sociale voorvechter van dak- en thuislozen.
Op zich roept dat bewondering op, maar daar blijft het voor wat de VVD betreft bij, wij vinden het te veel van het goede.
Het doet wat ons betreft onrecht aan al die anderen die op vrijwillige wijze of beroepsmatige wijze zich inzetten, zonder dat zij de media daarbij willen beïnvloeden.

Voorzitter dit college schuift het probleem maar steeds door.

In 2002 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van de WRZV hallen- wat betreft de VVD Zwolle toen al een toekomst die er niet was- Het heeft 3 jaar geduurd, voordat u met een voorstel komt.

Schande- Schande. Dat dit 3 jaar heeft moeten duren. Het typeert een beetje de daadkracht van dit college. Pappen en nathouden U bent dus grotendeels zelf medeschuldig aan de enorme huurachterstand die er opnieuw is ontstaan.
Waarom is dan ook mijn vraag heeft dit zolang moeten duren? Wat heeft u allemaal in die 3 jaar gedaan? Wat heeft dit onderzoek allemaal gekost?

Voorzitter de WRZV hallen dan nog tot 2008 open te houden is de vraag! De enige reden waarom de VVD fractie hierin mee zou gaan is de vertraging van de bouw van het Deltioncollege. Een van de prominente huurders van deze hallen.
Zijn er mogelijkheden om het Deltion tussentijds elders onder te brengen zodat wij de sluiting van de WRZV hallen eerder kunnen doen laten plaatsvinden en er niet nog meer geld bij moet? Wat zijn de mogelijkheden, dat is toch ook in dat 3 jaardurende onderzoek meegenomen.

De wethouder gaf in zijn beantwoording aan wel vertrouwen te hebben in de plannen van de stichting. De VVD zal tijdens de raadsbehandeling nogmaals duidelijk haar standpunt tot sluiting naar voren brengen

Joop van Ommen viert zilveren jubileum WRZV-hallen ‘dankzij inzet van velen’

 

Foto 1: Erik-Jan Berends.

Door (door Erik-Jan Berends)
ZWOLLE ‘ Joop van Ommen viert vrijdag dat hij 25 jaar directeur is van de WRZV-hallen. “Zonder de steun van burgemeesters, wethouders, Eerste en Tweede Kamerleden en talrijke burgers had ik dit nooit gered.”

“Het is 37 jaar geleden dat ik de WRZV heb opgericht en ik ben nog steeds voorzitter”, begint de jubilaris zijn verhaal. “Het was in die tijd een beetje zo als je nu weer ziet: kinderen konden het lidmaatschap van een voetbalvereniging niet betalen. Ik wilde een zaalvoetbalcompetitie waaraan iedereen kon deelnemen, dus ook mensen uit de Zuidoost Molukken en woonwagenbewoners. Die teams spelen hier overigens nog steeds. Ik heb de vereniging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Van dat meisje moest ik een naam verzinnen en zo is het de Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging (WRZV) geworden.”

De ‘wilde competitie’ in de IJsselhallen op maandag- en woensdagavond maakte een stormachtige ontwikkeling door. Met de enorme groei aan teams en het ontstaan van wachtlijsten, ontstond voor Van Ommen, die 22 jaar taxichauffeur was, de grote wens voor een eigen hal. De komst daarvan is volgens hem vooral in zijn taxi geregeld. “Ik had op een gegeven moment Leen van Rij, directeur van de toenmalige woningbouwvereniging Savo, in de auto. Aan het einde van de rit mocht ik een afspraak met hem maken. Twee jaar zijn we bezig geweest met de voorbereidingen en hij is tenslotte ook nog tien jaar voorzitter van de stichting geweest.”
Toen in 1987 de eerste paal werd geslagen, wist Van Ommen al lang dat het niet alleen een sporthal zou worden. “Ik was thuis al met de opvang van mensen bezig, want een ding schrijf ik af: mijn auto. Maar mensen nooit. Met de hallen heb ik het gereedschap gekregen om meer vorm aan de opvang te geven. Zodoende had ik kort na de nieuwbouw al daklozen in de kleedkamers zitten. Ook de Vrije Evangelische Gemeente houdt hier altijd haar kerkdiensten. Wekelijks komen er zo’n zes- a zevenduizend mensen over de vloer.”

Met de komst van de hallen richtten Joop Schinkel en Bert Klaassen WRZV De Boog op, de zaalvoetbalvereniging voor gehandicapten op. Die vereniging viert komend jaar haar zilveren jubileum. Momenteel spelen wekelijks zo’n 250 G-voetballers hun competitie in de hallen.

Klooster
De WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat staan op de plek waar voorheen een klooster heeft gestaan. “De bestemming is min of meer gelijk gebleven”, glimlacht Van Ommen, die zich ook ‘een beetje beschermengel’ voelt. “Dit gebouw is ook bedoeld voor iedereen. Ik heb daarom onlangs borden met de vlag van Zwolle en de beschermengel Michael voor de voorgevel laten maken. Een mooi feit is dat we later de Herberg hebben gebouwd met dezelfde corporaties die ook de WRZV-hallen mogelijk hebben gemaakt. Waar je alom hoort dat corporatiedirecteuren zich verrijken en in Ferrari’s rijden, is dat in Zwolle en de regio anders; zij verdienen juist een tien met een griffel.”

Contacten
De jubilaris en ereburger van Zwolle, over wie op 1 november een boek verschijnt, dankt zijn succes aan de vele contacten die hij had en nog steeds onderhoudt. “Diverse burgemeesters, wethouders, Eerste en Tweede Kamerleden en talrijke burgers. Zij vormen allemaal de ketting die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt, niet alleen Joop van Ommen. Voorheen zorgde mijn moeder er altijd voor dat die ketting gesloten bleef, tegenwoordig doet mijn vrouw Joyce dat.”

Over stoppen prakkiseert Van Ommen (62) geen moment. “Als m’n gezondheid het toelaat, werk ik hier op m’n 85e nog.”

Zelfs bij het PvdA bolwerk de WRZV sporthallen in  2002 in Zwolle kwam ik het bedrog tegen bij een illegale opvang voor dakloze zwervers aldaar gevestigd en beheerd door een PvdA salonsocialist de Hr. Joop van Ommen en gesubsidieert nu de Herberg genaamd aan de Nijverheidstraat in Zwolle dankzij zijn PvdA aanhang  in de gemeenteraad maar waar de subsidies aangewend werden voor het flamboyante leven van de Hr. van Ommen en conssorten en daklozen onbetaald te werk werden/worden gesteld in en rondom de WRZV hallen dankzij een corrupt gemeentebestuur die weigert de jarenlange huurschulden te innen  die de WRZV hallen schuldig zijn aan de gemeente Zwolle en hun zorgplicht verwaarlozen en daklozen hun sociale rechten onthouden en laten opjagen door politie en justitie en die opdracht hebben deze Joop van Ommen in bescherming te nemen tegen strafrechterlijke vervolging wegens verduistering van gemeenschapsgelden

Erepenning van Zwolle voor Joop van Ommen?
Voor oplichtingspraktijken zeker.

Een echte Zwollenaar

de heer J. v. O. krijgt nu krijgt al jarenlang vele tonnen op zich af, als beheerder van de WRZV en als HERBERGIER. elke politieke figuur in zwolle loopt een beetje mee te smeigelen met hem omdat ie anders een hoop lawaai maakt in de media en dat levert geen stemmen op. het zou de politici in zwolle eens sieren als ze keihard met deze persoon en zijn ondoorzichtige bv/stichting of wat het ook is zouden afwerken. dat zou meer stemmen opleveren dan ooit vermoed.

Link: verslag van een dakloos uitgebuit slachtoffer leger des heils en de herberg J.v.O

Dakloze Ruud Donker belazert door leger des heils,Arcuris en RIBW Zwolle en Joop van Ommen

OnderwerpFinanciën Stichting Sporthal WRZV

pep_pep-1-33_091230_1

Maar waar armlastige burgers een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank daar waar de uitkeringen gemakkelijk naar een sociale hoogte kunnen worden opgetrokken zodat mensen er fatsoenlijk van leven en een menswaardig bestaan kunnen opbouwen maar de rijksoverheid houd geen toezicht op deze malafide opererende stadsbesturen omdat daar ook partijleden in zitten die hun lokale broeders het hand boven het hoofd houden,tja democratie is ver te zoeken in Nederland maar dat hebben we te danken aan 200 jaar bezetting volgend jaar 2013.

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/06/04/wij-vieren-200-jaar-bezetting-in-2013/

 

Wolfsen

18 april 2009
Als de Utrechtse bevolking op 10 oktober 2007, via een referendum, een keuze moet maken tussen twee kandidaten: Ralph Pans, de topman van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aleid Wolfsen, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, kiest het in ruime meerderheid voor Aleid Wolfsen. Wolfsen die vanaf 1993 achtereenvolgens werkzaam was als: rechter in Amsterdam (1993-2001), vicepresident van de Haarlemse rechtbank (2001-2002), lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (23 mei 2002-1 januari 2008). Zo op het eerste gezicht geen verkeerde keuze. Na een jaar burgemeesterschap, waarin hij zich prima staande heeft gehouden, slaat de afgelopen maand de vlam in de pan als Wolfsen de publicatie van een hem onwelgevallig stuk in het huis-aan-huis-krantje ‘Ons Utrecht’ probeert tegen te houden. Hij heeft daartoe contact met de hoofdredacteur en de uitgever en dreigt dat de relatie tussen de gemeente Utrecht en Holland-Combinatie (de uitgever) ernstig verstoord zal raken bij publicatie van het gewraakte artikel. De uitgever gaat overstag, laat de gedrukte oplage (120.000 exemplaren) vernietigen en herdrukt 120.000 exemplaren zonder het bewuste artikel.
Wolfsen’s ergernis betrof een standpunt van Twan Tak, bestuursrechtdeskundige, die op grond van een artikel over pensionkostenvergoeding beweerde dat een gedeelte van de aan Wolfsen uitgekeerde vergoeding ten onrechte zou zijn. Eerst nu is gebleken dat Wolfsen al eerder een dergelijke actie – met succes – had ondernomen richting AD-Utrechts Nieuwsblad, waarop de hoofdredacteur besloot van plaatsing af te zien van een artikel over dezelfde pensionkostenvergoeding.
De commotie resulteerde erin dat Wolfsen afgelopen donderdag tijdens een ingelaste raadsvergadering diep door het stof moest. Toch blijf ik het vreemd vinden dat een burgemeester de journalistieke vrijheid zo onbezonnen inperkt. Simpel: als zijn declaratiegedrag eerlijk is, heeft hij niets te verbergen en dus niets te vrezen. Door zijn ondoordachte optreden heeft hij in ieder geval twee dingen bereikt: zijn declaratiegedrag en ontvangen vergoedingen zullen voortaan minitieus tegen het licht worden gehouden, het vertrouwen van de politiek en de burger heeft een ernstige knauw gekregen.
Terugkomend op het referendum: het is niet te hopen dat de Utrechtse bevolking voor een brekebeen heeft gekozen.

Dossier Aleid Wolfsen. Een eindejaarsgedachte

wolfsenmaffia.jpeg Sinds Aleid Wolfsen afgelopen zomer met stevige buikpijn diep door het stof ging (1) over de aangetoonde fouten die gemaakt zijn rond wegpesthomo’s Hans en Ton (2), was het rustig in het dorpje onder de Dom. Maar zoals het al sinds het lood om oud ijzer burgemeestersreferendum (3) van eind 2007 gaat, wist Wolfsen wederom de rust niet te bewaren. De afgelopen weken kwam wederom de nodige weggestopte poep bovendrijven. Achtereenvolgens bleek dat er wéér homo’s waren weggepest (4) en de raad daarover (tegen de in de zomer gemaakte afspraken in) niet was ingelicht (5), dat de Utrechtse politie niet was voorbereid op aangekondigde (6) voetbalrellen (7), dat de uit Terwijde weggepeste Marokkanen wegens onvrede over het gemeentelijk handelen een zelfde Artikel 12-procedure opstarten (8) tegen de gemeente als Hans en Ton deden (9), dat de Marokkaanse jeugdbende in Terwijde die schuld heeft aan het wegpesten van al die Artikel 12’ers volgens de politie ‘untouchable’ (10) is, dat de politie zelf onschuldige gehandicapten mishandelt (11) en, vandaag vers in het nieuws, dat het college de gemeenteraad heeft voorgelogen over bedreiging, intimidatie en overlast door de gratis in een landhuis wonende, notoir criminele Romafamilie Nicolich (12, A, B). Voilà, daar komt weer een rondje nieuwe vragen van VVD & Leefbaar Utrecht (13). Bovenstaande tekst bevat geen woord van cynisme, geen enkel ludiekerig scheldwoord en nul snedige metaforen. Het is een droog lijstje Utrechts nieuws sinds 1 december, opgesomd in het honderdeenentwintigste GeenStijl-topic waar de naam Wolfsen in voorkomt. Ondertussen is Aleid nog steeds burgemeester van de Domstad. Waarom?
Wolfsen, een weinig spraakmakende PvdA backbencher uit de Tweede Kamer (internetpaspoort (14), iemand?) die in de aanloop naar het referendumdebacle (15) nota bene campagne voerde op veiligheid, bewijst sinds zijn aantreden in 2008 dat hij niet in staat is om een stad van het formaat Utrecht te besturen. Hij trok een krant door de shredder (16) omdat er een hem onwelgevallig artikel in stond over zijn huurdeclaraties (17) en ontkende dat ook nog eens halfhartig, terwijl de krant wel mét het gewraakte artikel is opgemaakt (18). Kort na de persbreidel kwam hij in de problemen met de declaratie van Broadwaytickets (19) en was zijn onhandige imago definitief gevestigd. Daarna ging het van kwaad naar erger, op zijn ‘eigen’ terrein: veiligheid. Criminele zigeuners die een landhuis toegewezen krijgen (20) en daarna net doen of je niet in de gaten hebt dat ze tegen de gemaakte afspraken in gewoon doorgaan met intimideren (21) en stelen (22). En wegpesthomo’s in Leidsche Rijn die wel een vaarwelpicknick (23) krijgen, maar geen tegemoetkoming (24), terwijl de daders ongestraft blijven omdat er belangrijke documenten in, daar is-ie weer, de shredder van Aleid verdwenen (25).
Tuigsubsidie
Utrecht bestrijdt geen tuig, het subsidieert het. Met Jeugdloketgelden die rechtstreeks de jeugdbendewereld ingepompt worden terwijl de scriptie die het aantoont in de doofpot gaat (26), omdat de gemeente net een juichend rapport had gepubliceerd (27). Grootscheepse fraude met activiteitensubsidies voor hangjongeren (28), die door de PvdA in stand gehouden wordt (29) en die zelfs vertakt naar FC Utrecht (30). Het tegenwerken van gerechtigheid voor Hans en Ton (31). Nog meer homo’s weggepest. Twee Artikel 12-procedures in één jaar aan je broek. Een krakersdemo ten onrechte veel te hard aanpakken maar vervolgens de pers geen zogenaamd in beslag genomen wapens willen tonen (33). Verantwoordelijkheden inzake jeugdbendes afschuiven tussen politie en gemeente (34) tot er een agent mishandeld wordt (35) en de politiechef wanhopig in Den Haag aanklopt (36) voor hulp: de lijst is eindeloos en uit ieder nieuw incident blijkt steeds duidelijker hoe weinig regie er in het Utrechtse bestuursbeleid zit, met de trieste mishandeling van Edu Nandlal als eindejaarsdieptepunt. Op de Stadhuisbrug wordt al jaren een leeg driedelig burgemeesterspak omhoog gehouden door stijfsel en smoesjes.
Niet alleen De Nieuwe Utrechter, De Pers (Marcia Nieuwenhuis is een geboren Utrechtse) of wij hekelen Wolfsen al jaren. Sommige partijen in Utrecht zijn al lang klaar met ‘m (37) en ook uit de eigen achterban stijgen regelmatig (zeer) kritische geluiden op. Ahmed Marcouch, erkend veiligheids-PvdA’er, en Hans Spekman, ras-Utrechter, noemden Wolfsen in De Pers slap en labbekakkerig (38). Aleid reageerde door wéér de hoofdredacteur te bellen (39). Alleen RTV Utrecht kwam onlangs met een kritiekloos profieltje (40) van Aleid. Maar ja, daar is Pieter Broertjes de baas en die mocht bij Aleid in de leer toen hij burgemeester van Hilversum werd (41) dus dat heeft met objectiviteit geen zak te maken. Afgelopen week kwamen ook de Jonge Socialisten in verweer tegen het beleid van Aleid (42), want die zien hun pluchekansen met lede ogen afnemen dankzij de volwassenen die hun partij een publiek gezicht geven.
Verantwoordelijkheid
Wolfsen is niet alleen een makkelijk afschietonderwerp, hij is door al zijn gestuntel, gedraai en schimmige manier van politiek bedrijven exemplarisch geworden voor het nationaal verzwindende vertrouwen van De Burger in De Politiek, die mensen richting lokale verantwoordelijkheden wil dwingen (zie het megalomane klimaatplan van het Utrechtse GroenLinks/PvdA/D66-college (43), zelf alle regels met voeten treden (zie de omgang met luchtkwaliteit (44), of lawaainormen (45) bij de aanleg van dubieuze busbanen) en in het geval van herhaald falen nooit zélf verantwoordelijkheid nemen. Keer, op keer, op keer, op keer. Het dagelijkse bestuur van Utrecht is een farce die het midden houdt tussen goedbedoeld amateurisme en kwaadaardige ideologie-oplegging, zonder enige intentie van transparantie, openheid van zaken of het afleggen van verantwoording. Lintjes knippen en penningen uitreiken, dat lukt nog wel. Maar verder is Aleid Wolfsen enkel bezig met het herstellen van schade van gisteren, terwijl zijn ambtenarenmachine zich alvast bezighoudt met de fouten van morgen. De megalomanie in één symbolisme? In Utrecht is geen bouwwerk hoger dan de Domtoren. Behalve dan de bouwkraan op het dak van het nieuwe Stadskantoor (46).
Gisteren besloot Edu Nandlal géén aangifte te doen tegen de agenten die hem mishandeld en vernederd hebben (47). Daarmee neemt Nandlal een verantwoordelijkheid op zich: hij vertrouwt er op dat de agenten disciplinair gestraft zullen worden, daar hun les uit leren en zich in het vervolg gedragen zoals een burger van de politie mag verwachten. In één incident toont Edu Nandlal zich daarmee een groter man dan Aleid Wolfsen ooit zal kunnen zijn. Beste Aleid, beste lokale Utrechtse politici. Theodor Holman heeft de ontslagbrief alvast geschreven (48). Print ‘m uit. Zet een handtekening. En laat de stad Utrecht – en een kans op het herstel van burgerlijk vertrouwen in de politiek – aan iemand die weet waar hij of zij mee bezig is. Als het wederom een PvdA’er moet worden, soit. Maar laat de sollicitatieprocedure dan door Eberhard van der Laan en Ahmed Aboutaleb doen. Want dat zijn partijgenoten die wél weten hoe je een groot Hollands dorp met enige daadkracht moet besturen. Helaas voor hen is Aleid Wolfsen de maat der dingen geworden – en helaas voor de rest van Nederland worden politici al lang niet meer afgerekend op hun daden.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op De landelijke en lokale PvdA zijn ook voor geen meter te vertrouwen en ik kan het weten als dakloze die alle kamerleden heeft aangeschreven voor hulp in mijn individuele geval waar mijn grondrechten zijn geschonden maar waar ik ook op de PvdA,Groenlinks en SP niet kon bouwen,het zijn allemaal populisten maar stem er maar op want dan zal u merken dat u een kat in een zak heeft gekocht.

 1. anaconda15 zegt:

  Dank u voor uw mail,ik heb uw website bekeken en ik zet het een en ander in een document daar het teveel is voor de mail.

  Allereerst even wat gegevens over mijzelf

  Naam: r h j robers

  Leeftijd: 54 jr.

  Beroep: ICT er

  Status: darm en kanker patiënt, hersenbloeding

  Ik ben ongeveer een jaar geleden in aanraking gekomen met het legerdes heils en heb geen goed woord over voor deze organisatie.

  Allereerst probeerden ze mij naar het cmo te sturen ik heb het daar slechts 3 weken uitgehouden de dagelijkse leiding daar voerde een zwaar dictioriaal bewind zo moest je bij binnenkomst een verklaring tekenen dat al je inkomsten op rekening van het leger gestort werden en er ging een fax de deur uit dat je een patiënt was met zware psychische problemen. Je moest je post openen in bijzijn van de leiding en een afspraak met de dokter was alleen mogelijk onder begeleiding van de leiding.er werd een zakgeld regeling ingevoerd van 10 euro per week als je tegenwerkte lieten ze die regeling wekenlang wachten eens per week mocht je op kantoor je mail controleren (onder toezicht van de leiding)ik heb een lek ontdekt in de beveiliging van de rapportage en hier ver melding gemaakt ,let op niets gekraakt of iets dergelijks. Toen begonnen de problemen voor mij pas goed, mijn internet privileges werden ontnomen en ik moest mij maar laten onderzoeken door een psychiater, toen ik dit weigerde kon ik direct vertrekken ik moest mij maar melden bij bonjour en mijn werkzaamheden ik had hier allang zat van en kwam terecht bij de herberg waar ik manusje van alles werd chauffeur schoonmaker barman noem maar op. Ik werkte voor 50 cent per uur en soms 100 uur per week door mijn lichamelijke conditie werd dit teveel voor mij ik ben namelijk zwaar darm patiënt ik ben namelijk 8 keer in 14 dagen geopereerd en mag geen lichamelijk zwaar werk doen, daarnaast ben ik kanker patiënt. Toen kwam ik weer in de handen van het leger terecht en werd onder gebracht daar begon de ellende weer opnieuw ik moest een verklaring tekenen dat ik toestemming aan het leger gaf om 270 euro p/m van mijn rekening in te houden, op zich geen probleem daar er met kleine letters onder stond dat ondergetekende vrijwillig in budget beheer toestemde door de eerdere ervaringen heb ik dit geweigerd en mensen die na mij kwamen hiervoor gewaarschuwd wat mij niet bepaald geliefd maakte bij de leiding. Na enige maanden van verblijf daar ging ik me dusdanig irriteren aan de gang van zaken aldaar dat ik een CVA (hersenbloeding) op heb gelopen ik heb 2 maanden hiervan moeten revalideren in een zieken huis waar sociale zaken werd ingeschakeld deze hebben wederom contact gezocht met het leger (tegen mijn wil in) deze hebben bijna op hun knieën gesmeek of ik terug kon komen ze hadden huizen en verzorging in de aanbieding voor mij toen ik uit het ziekenhuis werd ontslagen bleek van dit alles niets waar te zijn de ambulante medewerkers de dagelijkse leiding hebben niets voor mij gedaan erger nog ik moest een onderzoek ondergaan met name een katheter door mijn lies en moest een nacht overblijven ik kwam uit het ziekenhuis met de wond nog afgebonden daar bleek dat mijn bed al vergeven was en ik moest maar in een boven bed slapen ik heb hiertegen geprotesteerd en moest in de kou buitenslapen daar kwam ik een zwanger meisje tegen wat te laat was en ook de deur was geweigerd dit de volgende dag bespreekbaar geprobeerd te maken maar dat is nu eenmaal het beleid van het leger. Ik heb tijdens mijn verblijf daar veel instanties binnen zien huppelen alcohol zorg drugs zorg GGD en noem maar op en door mijn ogen en oren goed open te houden ben ik tot de volgende conclusie gekomen het draait alleen maar om 1 ding GELD het draait bij het leger slechts om 1 ding de AWBZ en nu de WMO een poot uit te draaien ik ben nu bij de stichting interact contour en heb nog dagelijks moeite om de juiste hulp te aanvaarden mwnsen die langer bij het leger verbleven hebben zullen dit beamen.

  Dit is een korte samenvatting van mijn ervaringen met het leger ik hoop dat u er uw voordeel mee kan doen

  Hoogachtend

  R.H.J Robers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s