Vrijwilliger bij De Soepbus leger des heils Zwolle?

Ik vraag mij af wie hier nu de boel staat te bedonderen,aangezien de subsidies voor de soepbus leger des heils worden stopgezet en die totaal geen bemoeizorgfunctie heeft maar alleen is bedoelt om betalende klanten voor de opvanginstellingen binnen te halen en die dan nog allerlei psychische stoornissen worden aangepraat zowel bij de soepbus als binnen de opvang om zo subsidies en AWBZ gelden voor niet geleverde begeleiding veilig te stellen maar dat heb ik u al eerder gemeld.
Ik help u er nog aan herrineren dat de Hr. W. Rozema de reclamemaker voor de soepbus mijn zogenaamde begeleider was bij de dagopvang Bonjour en mij trachte erin te luizen met zijn ambulante woonbegeleiding AWBZ vergoed en waar hij samen met de woningstichting Openbaar Belang bij mij erop aandrong om een psychiatrische onderzoek te ondergaan bij Dimence zodat zij een indicatie konden verkrijgen voor deze ambulante woonbegeleiding,helaas voor hun pech want ik heb geen psychiatrische aandoeningen en wenst niet mee te doen aan AWBZ oplichtingspraktijken.

de Hr. R. Donker

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de  Stentor   

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Nel Banninkhuis en Soepbus sneuvelen

  dinsdag 19 juni 2012 | 11:20 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 19 juni 2012 | 16:24

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
De soepbus in Zwolle. Foto: ANP De soepbus in Zwolle. Foto: ANP
ZWOLLE – De gemeente Zwolle zet definitief een streep door de subsidie aan het Nel Banninkhuis en de Soepbus. De nachtopvang van dak- en thuislozen neemt daardoor vanaf 1 augustus geen nieuwe mensen meer op. De deuren sluiten op 1 januari.

De SP en GroenLinks dienden beide nog een motie in om zeker te weten dat het goed komt met de opvang van dak- en thuislozen als de subsidiekraan dicht is. In beide gevallen wist wethouder Nelleke Vedelaar de rest van de gemeenteraad voldoende te overtuigen van de maatregelen die het Leger des Heils en de gemeente nemen om te voorkomen dat mensen in Zwolle op straat moeten slapen.

“Als zich problemen voordoen, dan zullen we doen wat nodig is om ze op te lossen”, zei Vedelaar. “Maar we nemen maatregelen op basis van cijfers en niet door op voorhand het aantal slaapplekken te verhogen.” Dat is wel wat de SP met haar motie behelsde. De socialisten verzochten het college direct extra plakken te realiseren, als blijkt dat er mensen op straat moeten slapen. SP-voorvrouw Tjitske Siderius: “Die voorwaarde moet overeind blijven.”

Vrijwilliger bij De Soepbus

Functie-specificaties

 
Locatie:
Zwolle
Uren:
2 – 4 uur
Opleiding:
MBO
Plaatsingsdatum:
03-09-2012
Sluitingsdatum:
30-09-2012
Functiecategorie:
Maatschappelijke opvang / begeleiding
 

Bedrijfsinformatie:

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie:

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een landelijk werkende christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die een beroep doen op de 244 vestigingen van de Stichting. De Stichting is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderen- en gezondheidszorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel.Bij de Stichting werken ruim 5.200 medewerkers en circa 900 vrijwilligers die jaarlijks professioneel, energiek en pragmatisch hulp verlenen aan ongeveer 40.000mannen, vrouwen en kinderen. Dit gebeurt vanuit een christelijke motivatie waarin rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centrale waarden zijn. De kosten van de hulpverlening bedragen in 2011 circa € 270 miljoen.

Werkeenheidinformatie:
Leger des Heils Overijssel is het onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg dat in de provincie Overijssel en de Achterhoek een passend hulpaanbod beschikbaar wil hebben voor mensen zonder helper. Ze stemt haar hulp af op de persoonlijke situatie van de cliënt en op het zoveel mogelijk behouden van diens zelfstandigheid. Leger des Heils Overijssel biedt hulp in de thuissituatie, maar ook tijdelijke (indien nodig langdurige) opvang is mogelijk. Ze heeft daarvoor de beschikking over voorzieningen voor 24-uurs opvang, beschermd wonen en begeleid wonen en over ambulante werkvormen als ‘10’ voor Toekomst. Als in de eerste levensbehoeften voorzien is, richt de begeleiding zich op de problemen die de cliënt ervaart en op het ontwikkelen van vaardigheden om deze op te lossen. Steeds worden activiteiten en trainingen aangeboden en wordt de cliënt nadrukkelijk ondersteund in het verkrijgen van een zinvolle daginvulling. Bij Leger des Heils Overijssel zijn ca. 300 medewerkers in dienst.

Functieomschrijving:

In 2002 namen Dimence en Leger des Heils het initiatief voor De Soepbus in Zwolle. Op vier avonden in de week stopt De Soepbus in vier wijken in Zwolle om koffie, soep en brood uit te delen aan zorgmijdende mensen. Het blijkt een goede manier om in contact te komen met mensen die een zeer teruggetrokken bestaan leiden. Ook geeft het hen de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten bij de bus. Op deze manier voeden we mensen die onvoldoende te eten hebben (verborgen armoede). Wij zoeken vrijwilligers die op deze Soepbus willen rijden.

Het is de bedoeling dat je 1 avond in de twee weken gaat rijden met De Soepbus. De activiteit duurt van 18.30 tot 22.30 uur.

NB: We rijden altijd met twee medewerkers op De Soepbus

Functie-eisen:

Ben jij iemand die…

 • Zich graag inzet voor mensen die te kampen hebben met verborgen armoede en in een sociaal isolement leven
 • Stevig in zijn schoenen staat
 • Goed je woordje kunt doen zonder autoritair te zijn
 • Helder en duidelijk kan zijn en toch vriendelijk kunt blijven
 • Flexibel kunt omgaan met bijzonder gedrag van bezoekers van De Soepbus (het bijzondere gedrag hangt vaak samen met psychische klachten)
 • Affiniteit hebt met onze doelgroep
 • Meer diaconaal dan pastoraal ingesteld is (het contact bij De Soepbus leent zich niet voor uitgebreide gesprekken over problemen of over het geloof)
 • Het interessant vindt je horizon te verbreden
 • Beschikt over een rijbewijs
 • Beschikbaar is voor training
 • Beschikbaar is voor overlegmomenten
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging heeft

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden je een inwerkperiode aan waarin je mee op pad gaat met een professional om je taken in de praktijk te oefenen. Je ontvangt coaching van een professional en we organiseren intervisie. Ook geven we je informatie over bijzonder gedrag dat je tegen kunt komen bij de bezoekers van De Soepbus. Daardoor kun je zelf beter plaatsen wat er gebeurt en hoe je hier het beste op kunt reageren. Aan het eind van elke rit is er een terugkoppelmoment.

Reageren:

Als je interesse is gewekt willen we je van harte uitnodigen je aan te melden als vrijwilliger van De Soepbus van het Leger des Heils te Zwolle. Uiteraard kun je ons ook benaderen voor meer informatie.

Je kunt bellen of mailen naar:
Wouter Rozema (vrijwilligerscoördinator)
06-42255952
wouter.rozema@legerdesheils.nl

28 jaar arbeid,belastingen en premies betalen,20 jaar zelfstandig wonen in Almere en dan door toedoen van een nieuwe directie na geheime overname van ons bedrijf word je arbeidsovereenkomst en voorwaarden geschonden en laat de vakbond FNV kiem na 27 jaar betalend lidmaatschap je in de steek en sta je dak en thuisloos op straat en beginnen de omzwervingen langs zwaar gesubsidieerde opvanginstellingen in diverse gemeentes, dan blijkt er geen hulpverlening aanwezig in Nederland voor daklozen zonder verslavingen en zogenaamde psychiatrische achtergronden nog een sociale advocatuur die voor je rechten op komt.Maar ontzettend dankbaar voor de medelevenheid van voorbijgangers en zeer argwanend richting de “christelijke hulpverleners” van het Leger des Heils en bemoeizuchtige daklozen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op Vrijwilliger bij De Soepbus leger des heils Zwolle?

 1. anaconda15 zegt:

  R.Robers
  Hoe kom je in het leger des heils terecht?
  Mijn retorische vraag hierop is, Hoe kom je eruit?

  Het antwoord is moeilijk ik zal het proberen uit te leggen.
  Naar mijn verhaal dit moet duidelijk zijn
  Ik werkte in de detachering daar kreeg ik last van mijn darmen (poliepen) de artsm hield mij aan het lijntje
  Na een jaar moest ik bij het GAK komen voor een keuring (WAO) ik wilde dat niet.
  Ik kwam in het ziekenhuis terecht enn na negen operaties in veertien dagen,een gat in mijn buik van vijfen dertig centimeter
  werd ik na zeven weken otntslagen zo heb ik twee jaar lang doorgelepen.
  Na twee jaar sloten ze mijn buik en constateerden ze kanker bij mij.
  Dus aan de chemo van zes zware kuren ben ik genezen,op mijn leeftijd wilde ik blijven werken
  Ik lag tijdens de chemo met een laptop op mijn knieen een bedrijfsplan te schrijven voor een internet cafe.
  Toen de arts langskwam zij hij hoi robert “eenn spelletje aan het spelen”?
  Ik zei toen neen een bedrijfs plan aan het schrijven
  de arts zij toen “Robert jij zal nooit meer werken” ik zij toen moet jij maar is opletten
  Kortom ik werd door de gemeente van de kaart geveegd ik had al een pand en een uitkering ik kon het dus niet meer betalen.
  Ik werd uit mijn huis gezet, zo kwam ik in aanraking met het leger.
  Ik kwam in het CMO terecht Een instelling waar ze alleen geld aan je proberen te verdienen als je er binnen kwam moest je direct
  tekenen dat al je geld op hun rekening kwam je betaalde vijfhonderd zestig euro per maand aan huur.
  Dan komt de beroemde CIZ indicatie weer om de hoek kijken ik was geen alcoholiist nog drugsverslaafde
  Dus moest ik bij mijn begeleidster komen die gaf mij te kennen dat ik mij maar is psychologisch moest laten onderzoeken
  Natuurlijk weigerde ik dit dus kon ik maar voor een week de straat op en zolang kreeg ik de tijd om erover na te denken om her alsnog te doen.
  Toen kwam ik bij de Herberg terecht
  Ik kon er eten en slapen en werken bij de sporthal (de eigenaar had de herberg een keer illegaal opgezet)
  Al snel werkte ik zeven dagen in de week bij de sporthal toen kwam er sprake van een niewe herberg
  Een van de begeleidsters was meegegaan om antwoord te geven op het verzoek van het CMO wat ik niet wilde
  (zij was het volmondig met me eens)daar aan gekomen zij ze “robert ik ga daar geen ruzie maken ,het zijn collegas van mij”
  Ik heb haar weggestuurd en bedankt voor de steun
  Toen ik er binnen kwam waande ik mij in een verhoorruimte,er zaten twee medewerksters van het CMO en ik verzocht of ik mijn rapportage in mocht zien dit ging tegen alle princiepes in.
  Ik mocht het lezen en een van de medewerksters zat met haar vuist op tafel te slaan en vroeg steeds “waarom wil je dit lezen”
  Maar goed ik zatdus op de herberg en er kwam een nieuwe directeur voor de niewe herberg na een paar maanden vroeg hij joh robert waarom zit jij hier? ik vertelde hem dat ik was ingeschat met een schuld van vijfendertig duizend euro en dat het personeel niets voor mij kon doen.
  “ze hebben nooit enige moeite ervoor gedaan”
  Toen wilde de directeur het zelf onderzoeken maar ik was nog steeds ziek van de chemo (het deed me op dat moment niet veel)
  Een dag later sprak hij me aan en zei “mooie jongen ben jij met je vijfendertig duizend euro schuld.je hebt maar driehonderd eenenveertig euro schuld. Toen werd ik boos omdat ze me zolang daar hadden laten zitten en dreigde met een proces Ik moet tot mijn spijd bekennen dat ik me heb laten omkopen voor een huis.
  Daar is het weer fout gegaan ik ontmoette een vriendin uit limburg die kwam plotseling te overlijden in haar slaap en liet twee kinderen achter
  Ik heb ervoor gezorgd dat de kinderen te eten hadden en in het huis konden blijven zo raakte ik mijn huis voor de tweede keer kwijt
  Nu zit ik bij de dag en nacht opvang en de rest van het verhaal is bekend

  Is dit een zielig verhaal NEEN
  Als ik er aan denk dat er een man van drieenvijftig jaar buiten slaapt niet
  Dit toont aan dat het leger direct macht over je hebt (met medewerking van de gemeente)
  Wanneer je je aanmeld bij de dagopvang teken je zonder te weten een verklaring dat je accoord gaat met budjettering

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s