Klachten daklozen over keuken Leger des Heils USA en Nederland

Macon homeless complain about food conditions at a local shelter Macon daklozen klagen over eten omstandigheden bij een lokale schuilplaats

NewsCentral Staff NewsCentral Personeel

Story Created: Aug 27, 2012 at 6:56 PM EDT Verhaal Gemaakt: Aug 27, 2012 om 18:56 EDTStory Updated: Aug 27, 2012 at 9:28 PM EDT Story aangepast: Aug 27, 2012 om 21:28 EDT
An early morning breakfast at a local homeless shelter turns into what some said was a nightmare for them after finding bugs in their breakfast on Sunday at the Salvation Army. Een vroege ochtend ontbijt in een lokaal daklozenopvang gaat over in wat sommigen zeiden was een nachtmerrie voor hen na het vinden van bugs in hun ontbijt op zondag om het Leger des Heils.
Some homeless people said they are upset after eating what looked like maggots in their cereal. Sommige daklozen zeiden dat ze van streek zijn na het eten van wat leek op maden in hun granen.
“The cereal had maggots and maggot eggs inside the cereal and roaches,” shelter resident Renay Walker Wingfield said. “De granen hadden maden en maden eieren in de graan-en kakkerlakken,” onderdak inwoner Renay Walker Wingfield gezegd.
After noticing the little bugs, some people said many residents became upset. Na het opmerken van de kleine bugs, sommige mensen zeiden veel bewoners werd boos.
“They ran straight to the trash can started throwing the food away and running up to the people in the kitchen and telling them they have roaches and maggots inside the food,” Wingfield said. “Ze renden meteen naar de prullenbak te gooien begon het voedsel weg en loopt tot en met de mensen in de keuken en vertellen dat ze hebben kakkerlakken en maden in het eten,” Wingfield gezegd. “What I heard (is) that they knew there were roaches and maggots inside the food and they fed it to us anyway.” “Wat ik gehoord (is) dat ze wist dat er kakkerlakken en maden in het voedsel en zij weidden het ons toch.”
Salvation Army Development Director, Peggy Steele, said she wasn’t too aware of the situation when walking into work Monday morning. Leger des Heils Development Director, Peggy Steele, zei dat ze was niet al te bewust van de situatie bij het lopen aan het werk maandagochtend.
“We don’t know a lot about it yet. I just know that there was a complaint and of course we would so much rather have them come to us and so we can try to resolve it ourselves but we have inspected it this morning and we have done everything we know to do.” “We weten nog niet veel over. Ik weet alleen dat er sprake was van een klacht en natuurlijk zouden we zo veel liever hen zijn gekomen om ons en dus kunnen we proberen op te lossen het zelf maar we hebben het nakijken vanmorgen en We hebben alles gedaan wat we weten te doen. ”
The Macon/Bibb County Health Department investigated the kitchen on Monday but Environmental Health County Manager, Donna Cadwell, said they didn’t find anything. De Macon / Bibb County Health Department onderzocht de keuken op maandag, maar Environmental Health County Manager, Donna Cadwell, zei ze niets vinden.
“We saw no evidence of maggots, we saw no evidence of roaches,” Cadwell said “We zagen geen bewijs van maden, we geen bewijs van kakkerlakken zag,” zei Cadwell . . However, she said not finding anything doesn’t mean it wasn’t there the day before Maar ze zei niet iets te vinden betekent niet dat het er niet was de dag ervoor
“If we’re not there when it happens, we don’t have the ability to know exactly what happened at that time and we do realize that,” Cadwell said. “We can only look at what we can see cause that’s what’s there.” “Als we er niet zijn als het gebeurt, we niet in staat om precies te weten wat er gebeurd is in die tijd hebben en we realiseren ons dat,” Cadwell gezegd. “We kunnen alleen maar kijken naar wat we kunnen zien want dat is wat er . ”
However, for the people who eat and sleep at the shelter, they said this isn’t the only time food has been bad. Echter, voor de mensen die eten en slapen in het asiel, ze zei dat dit niet de enige keer dat voedsel is slecht.
“It’s spoiled, it’s old and I’ve heard people who work in the kitchen say that you know the food might be old but we have to cook it,” visitor to the shelter Todd Rains said. “Het is verwend, het is oud en ik heb gehoord dat mensen die werken in de keuken zeggen dat je weet dat het eten zou oud zijn, maar we moeten het koken,” bezoeker naar het asiel Todd Rains gezegd.
Steele said most people who work at the Salvation Army also eat from the kitchen, the health department does regular inspections and they try to have good food to feed people who come through the doors. Steele zei dat de meeste mensen die werken bij het Leger des Heils ook eten uit de keuken, de gezondheid afdeling doet regelmatig inspecties en ze proberen om goed voedsel aan mensen die komen door de deuren te voeden hebben.

de Stentor

 

U bevindt zich hier › RegioZwolleZwolle

Staking tegen keuken Leger des Heils

Auteur: door Frans Ebeltjes | donderdag 30 oktober 2008 | 05:59 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 30 oktober 2008 | 07:30

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
 
  ZWOLLE – Een tiental cliënten van de crisisopvang van het Leger des Heils   heeft woensdag de middagmaaltijd geweigerd. De cliënten protesteren tegen de   in hun beleving slechte kwaliteit van het eten in het opvangcentrum aan de   Van Walsumlaan. Ook hebben ze problemen met de hygiëne en de algemene   regelgeving in het huis.

De protesterende groep, ongeveer eenderde van alle cliënten, is van plan ook   vandaag de eetzaal te mijden, als er dan nog niet serieus met ze gesproken   is. De groep zegt al anderhalve maand klachten te hebben geuit bij de   dagleiding. “Elke keer als we iets naar voren brengen bij de dagleiding   wordt gezegd dat er gepraat zal worden, maar er gebeurt helemaal niets”  , aldus woordvoerder Frans Arends. “Ondertussen worden we keer op keer   geconfronteerd met zaken waar we problemen mee hebben. Het eten is niet   gevarieerd, er wordt geen rekening gehouden met verschillende diëten en soms   moeten we voedsel eten waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen. We betalen   hier 552 euro per maand, maar dat is onderhand 300 te veel.”
Ook over de hygiëne is het tiental slecht te spreken; Arends spreekt over   ‘diertjes in de doucheruimtes’. Kunnen de cliënten dan zelf niet de handen   uit de mouwen steken? Arends: “Dat willen we best, maar we hebben de   spullen niet om er iets aan te kunnen doen.”

Voor   Christiaan Sleurink, hoofd Zorg van het Leger des Heils in de regio Zwolle,   was de actie van de tien cliënten gisteren een verrassing. Eerdere klachten   zouden hem niet bereikt hebben, al kent de organisatie een duidelijke   klachtenprocedure. Vooral de klacht over het eten verbaast hem, omdat de   opvang van het Leger des Heils een eigen keuken heeft, waarvan de kwaliteit   al lange tijd flink boven het gemiddelde in de zorg zou uitsteken. Hij noemt   het weigeren van de maaltijden desondanks een ‘ernstig teken van ongenoegen’   en wil op zo kort mogelijke termijn de zaak onderzoeken.

De Voedsel en Waren autoriteit heeft na melding en onderzoek niets bijzonders aangetroffen en alles was volgens de regels volgens hun,maar de klagers werden gelijk daarna gesanctioneert en de huisregels leger des heils aangescherpt.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s