Subject: De Zwolse gemeenteraad en hun daklozenvervolging tot de dood erop volgt

  • From: kingkong1621@live.nl
   To: ad@ad.nl; amsterdam@sp.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; brandpunt@kro.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; e.blanksma@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groene@groene.nl; gvdkooy@hetnet.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; h.weijgertse@tele2.nl; hwijers@abvakabo.nl; hart@sbs.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@lijst14.nl; info@petersiebelt.nl; info@woonbond.nl; j.biskop@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl; j.vanbemmel@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.arib@tweedekamer.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; meldpunt@bureauintegriteit.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; nrc@nrc.nl; office@feantsa.org; p.jansen@tweedekamer.nl; politiek@nd.nl; j.posthumus@wegener.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.berends@groenlinkszwolle.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@volkskrant.nl; sdn@planet.nl; rotterdam@sp.nl; s.blok@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; straatadvocaten@gmail.com; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; tips@leeuwardercourant.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@destentor.nl; zwolle@sp.nl; bestuur@expertgroepklokkenluiders.nl; voorlichting@raadvanstate.nl
   Subject: De Zwolse gemeenteraad en hun daklozenvervolging tot de dood erop volgt
   Date: Sat, 13 Oct 2012 13:12:32 +0200

   • Lang leven de bananenrepubliek Nederland! 

    de Stentor

    U bevindt zich hier › RegioZwolle

    Gemeenteraad_Zwoll_2550052a

    De Zwolse diplomademocratie

    Auteur: door Peter Winterman p.winterman@destentor.nl | zaterdag 13 oktober 2012 | 07:54
    Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
    ZWOLLE – Ze nemen alle belangrijke beslissingen in Zwolle. Maar wat is eigenlijk de achtergrond van de 39 leden van de Zwolse gemeenteraad? Wie hebben de macht in handen? Op verzoek van de Stentor hebben de raadsleden informatie aangeleverd over hun werk, opleiding en nevenfuncties.

    Zie ook:

    Wat blijkt? Bijna de helft van werkende raadsleden in Zwolle heeft een baan als zelfstandig ondernemer. Slechts één raadslid is werkloos, twee studeren er nog en twee raadsleden zijn met pensioen. Verder heeft meer dan driekwart van de raad een hbo-opleiding of universitaire studie gevolgd.Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat 12 procent van de Nederlandse bevolking ondernemer is. Verder meldt het CBS dat in Zwolle 46 procent van de inwoners hoger opgeleid is (landelijk 34 procent).Dat betekent dat de Zwolse gemeenteraad niet bepaald een afspiegeling van de samenleving vormt. Vooral de kloof tussen hoger en lager opgeleiden is volgens sommige wetenschappers zorgwekkend. Zo publiceerde de Amerikaanse politicoloog Charles Murray eerder dit jaar zijn boek ‘Coming apart’. Murray’s stelling is kortweg dat de goed opgeleiden en welvarenden zich van de lagere middenklasse hebben afgekeerd. De rijken besturen weliswaar het land, maar ontmoeten de mensen over wie het gaat nauwelijks meer. Wat opleidingsniveau betreft vormt de fractie van Swollwacht in de Zwolse gemeenteraad een uitzondering. De voltallige fractie heeft een mbo-opleiding gevolgd. GroenLinks en D66 bestaan als enige partijen volledig uit hoger opgeleiden. De ondernemers zijn – niet verrassend – het best vertegenwoordigd bij de VVD. Vier van de zes raadsleden hebben een eigen bedrijf of zijn directeur. Raadsleden van de PvdA zijn vooral werkzaam in publieke functies, onder meer bij de provincie, politie en jeugdzorg.In totaal hebben de 39 Zwolse raadsleden ruim veertig nevenfuncties, variërend van voorzitter van het dierenasiel (Theo Peeters, PvdA) tot lid van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap Greijdanus (Gerdien Rots, CU). De volledige lijst van raadsleden en hun achtergronden is bijgevoegd als pdf-bestand.Artikel 13 van de gemeentewet schrijft voor dat een raadslid niet gelijk lid kan zijn van de gemeentelijke rekenkamer(commissie)maar in Zwolle gelden zeker andere normen
    delen
    In de vergadering van het Raadsplein d.d. 5 juli 2010 zijn de volgende leden benoemd tot lid van de rekenkamercommissie voor de raadsperiode 2010- 2014:Mevrouw A. van der Vegte – Poot (VVD)raadslid
    De heer D. Karst (PvdA)raadslid
    De heer J.E. Brink (D66)raadslid
    De heer M.A.R. van Harten (GroenLinks)raadslid
    De heer M. Sikkens (CDA)raadslid
    De heer C.J. Groen (extern lid)
    Gemeentewet
    De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.
    • Artikel 13

     • 1. Een lid van de raad is niet tevens:
      • a. minister;
      • b. staatssecretaris;
      • c. lid van de Raad van State;
      • d. lid van de Algemene Rekenkamer;
      • e. Nationale ombudsman;
      • f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;
      • g. commissaris van de Koning;
      • h. gedeputeerde;
      • i. secretaris van de provincie;
      • j. griffier van de provincie;
      • k. burgemeester;
      • l. wethouder;
      • m. lid van de rekenkamer;
      • n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid;
      • o. lid van een deelraad;
      • p. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente;
      • q. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
     • 2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder l, kan een lid van de raad tevens wethouder zijn van de gemeente waar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak dat:
      • a. aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad en eindigt op het tijdstip waarop de wethouders ingevolge artikel 42, eerste lid, aftreden, of
      • b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder aanvaardt. Artikel X 6 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing.
     • 3. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder q, kan een lid van de raad tevens zijn:
      • a. ambtenaar van de burgerlijke stand;
      • b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht;
      • c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.

      Daklozenvervolging anno 1995 het niet naleven van de welzijnswet van 1994 door de gemeente Zwolle

      • de Volkskrant
       Archief

       Zwolle verlangt vertrek daklozen uit stadspark

       10/04/96, 00:00

       De gemeente Zwolle wil dat vijftien daklozen die in het park De Weezenlanden bivakkeren, zo snel mogelijk vertrekken. De bewoners krijgen twee weken de tijd om het park te verlaten….

       Van onze verslaggever

       AMSTERDAM

       De daklozen, die het park in februari zonder toestemming van de gemeente betrokken, krijgen geen andere plek aangeboden. Zwolle heeft geen permanente voorziening voor daklozen en neemt pas aan het einde van de zomer een beslissing over een oplossing voor de opvang van daklozen.

       De zwervers staan met een grote legertent, een vouwwagen en drie kleine tenten in het park achter het provinciehuis in Zwolle. De bewoners zijn niet van plan om het kampje zonder meer op te geven. Volgens F. Kool, woordvoerder van de daklozen, zal de groep pas vertrekken als er een structurele oplossing is gevonden.

       Wethouder Reinhardt van welzijn wilde dinsdag niets weten van het plan van de bewoners om met subsidie van de gemeente een slaaphuis in te richten. Volgens een gemeentevoorlichter moeten de zwervers zich maar zien te redden op straat, ‘zoals ze dat voor de oprichting van het kampje ook deden’.

       Daklozenvervolging anno 2012 het niet naleven van de WMO door de gemeente Zwolle

       U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

       ‘Opjagen hangzwerver helpt niet’

       Auteur: door Michael Amsman |   woensdag 10 oktober 2012 | 06:31

       Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
       Om zwervers te weren worden her en der in Zwolle maatregelen genomen. Zo wordt de binnentuin achter de Bitterstraat met hekken afgesloten. foto: Sacha WunderinkOm zwervers te weren worden her en der in Zwolle maatregelen genomen. Zo wordt de binnentuin achter de Bitterstraat met hekken afgesloten. foto: Sacha Wunderink
       ZWOLLE – Vorige week werden in het winkelcentrum van de Aa-landen twee bankjes verwijderd. Ze werden door zwervers en alcoholisten gebruikt als slaapplaats, wat de winkeliers en de bewoners van woon-zorgcentrum De Rivierenhof tegen de borst stuitte.

       Twee weken geleden werd de zogeheten jongerenontmoetingsplaats (in jargon een ‘JOP’) in Park De Wezenlanden verwijderd. De ijzeren container was bedoeld voor jongeren, maar was een hangplek voor zwervers geworden. Het halfopen ijzeren hokje was neergezet met de bedoeling de overlast van jongeren rond het provinciehuis te bestrijden. Inderdaad maakten de jongeren in kwestie er enige tijd gebruik van, maar toen de groep uiteen viel en de jop niet meer bezocht namen daklozen het in gebruik. Bezoekers van het park voelden zich niet op zijn gemak wanneer ze de groep mannen moesten passeren en spraken de politie erop aan. Wijkagent Wim Kloek verdedigde in deze krant het opdoeken van het huisje: “We moeten deze doelgroep stimuleren om weer een dagbesteding te krijgen. Het laten ontstaan van zo’n ontmoetingsplek is geen goed signaal. Al moet je wel reëel zijn: we zullen tot in lengte van dagen het probleem houden dat dak- en thuislozen door de stad zwerven.”

       Een paar jaar geleden werd in een parkje in Zwolle-Zuid een speelhuisje voor kinderen weggehaald, nadat dat in gebruik werd genomen door mannen die de avond drinkend doorbrachten. Eerder werd zo’n huisje verwijderd uit de binnentuin van het zogenoemde het Aldo van Eijk-plan aan de Waterstraat. Toen dat niet genoeg bleke te zijn om te voorkomen dat dronkaards, junks en zwervers zich er ophielden, werd het gebiedje aan alle kanten van hekken voorzien, die ’s avonds worden gesloten. Sedertdien blijft het stadshofje verschoond van ongenode bezoekers.

       Bovenstaande opsomming is niet volledig. Op meer plekken in de stad is straatmeubilair verwijderd dat onbedoelde bezoekers trok. Volgens Joop van Ommen, de man die de Zwolse zwerverspopulatie sinds jaar en dag terzijde staat, is dat niet meer dan symptoombestrijding. “We pompen ze rond, we jagen ze op. Je kunt hun bankje wel slopen, maar dan duiken ze ergens anders weer op.” Volgens Van Ommen ontbreekt het vaak aan een dagbesteding voor de ‘kleine driehonderd’ daklozen die in Zwolle verblijven bij onder meer De Herberg, het Leger des Heils, Tactus of in leegstaande gebouwen. “Er is meer nodig dan bed, bad en brood. Je zult ze ook overdag iets te bieden moeten hebben.”

       Wat hem bevreemdt, zegt de beschermer van de Zwolse zwervers, is dat jongeren wel hangplekken mogen hebben maar daklozen niet. “Ze zien er wat anders uit en ze praten misschien een beetje raar, maar zulke mensen horen toch ook bij een grote stad? Als je die steeds maar weer opjaagt, betaal je aan het eind de rekening. Want je kunt een hond lang schoppen, maar er komt een dag dat hij bijt.”

    • Beschermheer?

     blauwe titel aanklikken met linkermuisknop

     2006_11_rapport_goossensen

     http://youtu.be/VtA-hRm2hgo

     2012 07 VRG opvangplekken

     Hoe sukkels beloont worden voor praatjes maken maar niet werken

    • .Robers
 • 54 jaar

 • ICTer

 • Ik kwam onderlaatst een filmpje tegen op you tube,
  Waar de Heer van Ommen directeur van de WRZV sporthallen de erepenning van de stad Zwolle in ontvangst nam en dat zette mij aan het denken. Wat moet je er rnu precies voor doen en hoe hard moet je daarvoor werken?
  Ik heb als dakloze bijna twee jaar onbetaalt bij de Heer v Ommen gewerkt, en wat mij opviel was dat ik hem nooit zag werken. Het enigste wat hij deed was delegeren, maar dat is geen erepenning waard. O ja hij was heel creatief en buitte de daklozen uit door ze soms meer dan honderd uur per week te laten werken.
  Je kon hem dus nooit hard werken verwijten wat ik mij dan ook afvraag hoe de gemeente tot dit besluit is kunnen komen.Zo moeilijk kan het toch niet zijn, ze bewijzen dat de accountants slapen op het gemeentehuis.
  Ik zal dit duidelijk maken met een voorbeeld, iemand met tonnen huurschuld met daarbij een illegale daklozen opvang waar hij dankbaar gebruik maakte, deze mensen moeten voor hem werken voor het luttele bedrag van vijftig euro cent per uur, zo kan iedereen een sporthal runnen.
  Nu komt het mooie van het verhaal, die vijftig cent betaalde hij niet eens uit eigen zak, maar werd betaald door de gemeente.Vandaar mijn opmerking de accountants van de gemeente zitten te slapen.
  Rare opmerking zult u denken, maar wat ik me dan wel afvraag is het volgende,ik zei al ik heb de Heer v Ommen nog nooit zien werken, hoe is het dan mogelijk om een sporthal te runnen met twee bars twee sportzalen en een restaurant terwijl er slechts eenn man op zijn loonlijst staat?
  Ja met een grote mond, toen kwam zijn vrouw joyce v ommen in beeld, toen kon de lol helemaal niet meer op. in twee weken tijd werden er twee mercedessen aangeschaft, op haar vijftigste verjaaerdag werd een feest georganiseerd en u raadt het al de daklozen moesten bedienen, gelukkig hoefde zij geen cadeau te hebben.
  het geld moest naar warchild, en het werd een knalfeest kosten nog moeite werden er gespaard, ze kreeg nog wel van haar man een collier ter waarde van vijftien duizend euro plus een reisje naar Amerika.
  Kijk ik ben dan wel geen boekhouder, maar zo’n flamboyante levenstijl verklaart de schulden van deze mijnheer. als je dan bedenkt dat dit allemaal over de ruggen van daklozen gaat.

 • Mijn verblijf als dakloze man in de blauwvingerstad Zwolle

  Ik kwam eind april 2002 als dakloos persoon aan in Zwolle bij de WRZV sporthallen en de Hr. Joop van Ommen dankzij de hulp van een VVD tweede kamerlid.Ik maakte kennis met de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die achter deze hallen een illegale opvang voor dakloze zwervers beheerden.
  Ik heb daar een jaar verbleven na het aanhoren van de loze beloftes van deze van Ommen dat hij voor een woning zou zorgen etc.maar waar ik erachter kwam dat zijn zogenaamde bevlogenheid met kansarmen en zijn tirades tegen het politieke beleid gewoon gebakken lucht was.
 • Maar alle verblijvende daklozen in deze illegale opvang werden vanaf 1990 onbetaalt te werk gezet in en rondom de WRZV hallen en waar hij geen vast personeel in dienst had want dat vond hij te duur.
  Ik vroeg toen zelf een woning aan via RIBW Zwolle en kon deze alleen verkrijgen als ik gedwongen woonbegeleiding en schuldhulpverlening accepteerden,zodoende werd ik onder druk gezet om dit te ondergaan anders had ik nog bij de WRZV hallen gezeten en de misstanden aldaar moeten ondergaan waarvan ik augustus 2003 een SP gemeenteraadslid over inlichten.
  Ik ben uiteindelijk juli 2003 gaan wonen op de Walstr. 9a en ben daar op 10 september 2008 op een duistere en criminele manier uitgewerkt door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang vertegenwoordigd door hun advocatenbureau Arslan,Wiekeraad en ter Wee (die nu in opspraak is i.v.m. de gebroeders Bestens) die valse informatie verstrekten aan de kantonrechter de Hr.Mr. Moorman toen ik ter zitting moest verschijnen wegens ontruiming,omdat ik al jaren de politiek in Den Haag aanschrijf over de opvanginstellingen zonder zorg en hulpverlening en de fraudes met AWBZ gelden moest ik Zwolle uitgewerkt worden.
 • Link:http://www.straatkrantbreda.nl/?p=2509
  En nu verblijf ik vanaf 16 september 2008 in de nachtopvang Nel Banninkhuis en kom tot de ontdekking dat ondanks aanschrijven van instanties etc. er in Zwolle bar weinig is veranderd aan de belabberde situatie waar in daklozen moeten verblijven.
  De nachtopvang Nel Banninkhuis word nu door mij vermeden,redenen waarom inlichtingen bij IKG zorgbelang Overijssel neergelegd.
 • Tot op de dag van vandaag blijkt zelfs nu bij de Herberg in de Nijverheitstraat de dak en thuislozen geen zorg en hulpverlening te worden geboden,loopt er net als bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen onbekwaam personeel rond en word er geen toezicht op gehouden door de gemeente Zwolle wat ook geld voor dezelfde situaties bij de opvanginstellingen van het leger des heils Zwolle.
  En bij de Herberg in de Nijverheidstraat is de Hr. Joop van Ommen nog steeds de beheerder/supervisor zoals was afgesproken in 2002 tussen hem en RIBW Zwolle en de woningcorporaties,directeur Eelke Blokker loopt er maar voor spek en bonen bij en is gewoon een onbekwame loopjongen van van Ommen die hem in zijn ziekelijke gedachtengang heeft opgeleid dat daklozen handelswaar is waar gemakkelijk geld(subsidies) mee te verdienen is.Daklozen in zwolle worden gewoon langdurig gegijzeld binnen de opvanginstellingen als je artikel 273f van het wetboek van strafrecht bekijkt en lopen daarbij het hospitalisatiesyndroom op en worden gek van de uitzichtloze situaties.
  En de Hr. E. Dannenberg CDA wethouder zorg en welzijn en WMO geeft niet thuis als er klachten binnen komen over de opvang voor daklozen.
  De daklozen moeten het maar doen met de afvalrestjes van de maatschappij en hebben geen keuzevrijheid in het kiezen van de juiste zorginstellingen en daarbij komt de vraag waar de AWBZ gelden dan aan besteed worden.
  Wel die vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden want die gaan op in het in stand houden van de RIBW”s,werkgelegenheid en organisaties,CAD en het leger des heils Zwolle en komen dus niet rechtstreeks terecht bij de doelgroepen.
  De Hr. E. Dannenberg wethouder zorg en welzijn is daarom ook lid van de adviesraad van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt en loopt dus rond met een dubbele pet en heeft als wethouder dus belangenverstrengelingen te onderhouden.
  Hij onderhoud ook geregeld contact met de zogenaamde “hulpverlener”zonder kennis van zaken en opleidingen de Hr. Joop van Ommen.
  En de daklozen worden alleen maar financieel uitgekleed middels hun uitkeringen en de hoge eigen maandelijkse bijdrages voor”woonbegeleiding” zonder hulpverlening op maat en begeleiding.
  Zie ook mijn reacties op nieuwsportal Zwolle wat betreft de opvang voor dak en thuislozen en waar ik het ware verhaal uitleg hoe er met kansarmen word om gegaan.
  Nieuwsportal zwolle:
  Extra opvang daklozen
  Tekort opvang daklozen
  Beheersplan de Herberg
  Politiekorpsen dumpen daklozen
  Hostel hoteldebotel
  Solidara bevrijdingsfestival
  RIBW waarderingsonderzoek
  Een ervaring rijker
  Dannenberg voorzitter GGD
  Joop van Ommen niet meer nodig
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Grote zorgen om opvang daklozen+raadsvragen SP Zwolle over daklozen WRZV hallen
  Praktijken van het leger des heils
  Een bouwkeet met lauwe koffie Trouw LVT
  Weblog de Vrijspreker.nl daklozen een andere wereld
  Weblog sociale zekerheid:daklozen verplicht papier prikken
  Weblog Krista van Velzen:Iedereen onderdak
  Weblog Dagboek van een raadslid 2
  Veel leesplezier en met de hoop dan u wat wijzer bent geworden
 • Vind ik leuk:

  Wees de eerste die dit leuk vindt.

  Over anaconda15

  1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair

  Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

  Geef een reactie Reactie annuleren

  Vul je reactie hier in …

  Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.
  Gravatar
  E-mail (verplicht) (Adres wordt niet getoond)

  Naam (verplicht)

  Site

  WordPress.com logo
  Je reageert onder je WordPress.com account. ( Log Out / Bijwerken )
  Twitter-afbeelding
  Je reageert onder je Twitter account. ( Log Out / Bijwerken )
  Facebook foto
  Je reageert onder je Facebook account. ( Log Out / Bijwerken )

  Verbinden met %s

  Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties.

  <div style=”display: none;”><img src=”//pixel.quantserve.com/pixel/p-18-mFEk4J448M.gif?labels=%2Clanguage.nl%2Ctype.wpcom%2Cposttag.uncategorized” height=”1″ width=”1″ alt=”” /></div>

  Volg

  Follow “Anaconda15’s Blog”

  Get every new post delivered to your Inbox.

  <p><img src=”http://b.scorecardresearch.com/p?cj=1c1=2&c2=7518284&#8243; alt=”” style=”display:none” width=”1″ height=”1″ /></p> <img src=”http://stats.wordpress.com/b.gif?v=noscript&#8221; style=”height:0px;width:0px;overflow:hidden” alt=”” /

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s