Henriëtte van Olst locatiemanager leger des heils en het AWBZ gefinancierde gijzelingsdrama in opdracht van de rijksoverheid

Henriëtte van Olst

Locatiemanager en zielverkoopster bij Leger des Heils

Location
Apeldoorn Area, Netherlands
Industry

Profit Organization Management

180 connections
Send InMail

More options

ENGAGE
Connect
Find references
PROFILE
Share
Learn More Save

Save and Organize Henriëtte’s Profile

This Premium Account feature lets you:

 • Categorize with custom folders
 • Add notes and contact information
 • See all messages exchanged

Learn more

Export to PDF

Contact Henriëtte for:

 • career opportunities
 • consulting offers
 • new ventures
 • job inquiries
 • expertise requests
 • business deals
 • reference requests
 • getting back in touch
 • Ps.deze aanbevelingen niet serieus nemen a.u.b.

Send a message to Henriëtte van Olst

Leger des Heils leeft niet van giften

legertje des onheils

Okay okay, het is niet van de meest betrouwbare site gekopieerd (Sp!tsnieuws.nl), maar toch de moeite van het vermelden waard. Het Leger des Heils wordt namelijk voor meer dan 90% gefinancierd door de overheid, dus van uw en mijn belastinggeld.Het korte stukje, zoals het op Sp!tsnieuws te vinden is: Het Leger des Heils wordt vrijwel geheel gefinancierd door de overheid. In de afgelopen 6 jaar liep het bedrag aan overheidssubsidie op van 112 miljoen euro in 2003 naar ruim 220 miljoen euro in 2008. Daarentegen liepen de opbrengsten uit fondsenwerving terug. Dat bedrag schommelt al jaren rond de 20 miljoen, schrijft het Financiële Dagblad. De meeste overheidssubsidie gaat naar opvang van dak- en thuislozen.

Dus: in de tijd dat het christelijke CDA aan het bewind is, is in 5 jaar de hulp voor dak- en thuislozen verdubbeld. En nog wel betaald met uw en mijn centen. En ik (naïeveling) maar denken dat dit legertje een private instelling was, geïnitieerd en gefinancierd door de kerken. Want die christenen zijn zo begaan met de armen, in schijnbare tegenstelling tot de libertariërs. En dan 10% fondsenwerving en 90% subsidies??? En geld over om te beleggen?

En dat noemt “men” een goed doel.

 • Assendorp dossier Nel

  Banninkhuis nachtopvang voor daklozen

   Nel Banninkhuis ingang

  Nachtopvang Nel Banninkhuis Zwolle

  De nachtopvang in het Nel Banninkhuis in Zwolle is geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is ruimte voor 20 mensen: de meeste bedden zijn bestemd voor mannen; voor vrouwen is een kamer met twee bedden beschikbaar. Aanmeldingen voor overnachtingen kunnen bij Bonjour en het Nel Banninkhuis gedaan worden. In de gemeenschappelijke ruimte kan wat gegeten en gedronken worden, ook staat er een televisie en zijn spelletjes voor handen. De avonduren bij Nel leveren vaak kostbare momenten op, er is tijd om met de gasten in gesprek te gaan, hun verhalen te horen en een band op te bouwen.

  Openingstijden:  elke avond en nacht tussen 19.00 en 8.30 uur (deur dicht om 21.30 uur).

  Nachtopvang: slapen onder een dak

  Naast dagopvang Bonjour coördineert van Henriet van Olst de nachtopvang in Zwolle, het Nel Banninkhuis. Afgelopen winter vroor het ’s nachts zo veel graden dat het onverantwoord was voor daklozen om buiten te slapen. Zij kunnen dan slapen in het Nel Banninkhuis. “Bij koud weer proberen we zoveel mogelijk daklozen in de nachtopvang te krijgen. Ondanks het koude weer afgelopen winter kozen een aantal daklozen er toch voor om buiten te slapen. Helaas kunnen wij ze niet verplichten om in het Banninkhuis te overnachten, maar we proberen ze wel over te halen”, zegt Van Olst.

  De meeste dak- en thuislozen krijgen een uitkering van de gemeente. Hier staat wel tegenover dat ze ’s nachts in een opvangcentrum moeten slapen. Hun uitkering gaat omlaag als ze dit niet doen. Van Olst: “Daklozen zijn niet verplicht om onder een dak te slapen, maar op deze manier wordt dit wel gestimuleerd. Hierdoor hebben we beter zicht op de daklozen.”

  Dit is het dossier Nel banninkhuis de nachtopvang van het leger des heils Zwolle voor daklozen die allang niet meer voldoet aan de eisen van bewoning of als slaaphuis.
  Dit pand zou al in 2005 gesloten worden maar is nog steeds open en waar dakloze burgers beestachtig zijn opgesloten door de begeleiders van het leger des heils die deze nachtopvang onder haar hoede heeft.
  Bij binnenkomst moet de daklozen zich vervoegen bij het loket voor inschrijving en contant 5,85 euro per nacht betalen of via de sociale dienst die de verblijfskosten betaalt vanuit de uitkering rechtstreeks aan het leger des heils.
  Eenmaal binnen om 19.00 uur de openingstijd mag de dakloze niet meer naar buiten en zit dan in een gevangenisregime dankzij het misdadige gemeentebeleid die met stigmatisering van elke dakloze een misdadiger maakt die een gevaar is voor de leefomgeving,het is meer de vraatzuchtige en onbeschaafde samenleving en de bestuurlijke elite op de pluche zetels die de overlastgevers zijn en die kansarmen het licht in de ogen niet gunnen.
  Dat is ook de redenen dat de stadswachten tot vervelens toe s”avonds elke dag binnen de nachtopvang komen om de boel te controleren en de dakloze clienten het gevoel krijgen bespioneerd te worden in opdracht van het gemeentebestuur van Zwolle.
  Aan brandpreventie word geen aandacht geschonken en als het alarm afgaat staan de begeleiders verdwaasd in het rond te kijken waar dat geluid vandaan komt en dat alarm is al heel wat keren in werking getreden zonder dat er wat aan de hand was maar dakloze clienten ligen in bed te roken en zijn in staat om bier en wiet naar binnen te smokkelen.
  Sommige clienten zijn al zo geestelijk doorgedraaid dat zij constant in zichzelf staan te praten omdat de hulpverleners geen aandacht aan hun schenken al verkeren zij nog zo in een zware depressie.
  In het weekend kunnen de clienten niet uit slapen en de verveling slaat snel toe en dan gaat men elkaar lastig vallen of irriteren.
  De opvang is gewoon mensonterend en bij de beesten af.
  En als je de 435.000 euro subsidie per jaar en de eigen bijdrage van de clienten 47.000 euro per jaar in totaal erbij optelt dan is dit een gouden business voor het Leger des Heils met zijn bilderberghotelketen.
  En bij onnodige time outs als het personeel geen kritiek kan verdragen worden er gewoon “lastige klanten” uitgewisselt met het bedrog de Herberg waar daklozen ook geen zorg en hulpverlening ontvangen van RIBW Vecht.
  Maar geen nood als goedmakertje stuurt het gemeentebestuur gewoon een hypocriete wethoudertje die een biologisch fruitmandje komt brengen bij de daklozen in de dagopvang Bonjour natuurlijk onder oog van de mediacamera”s want de beste man moet wel opvallen bij het grote en naieve publiek.


  De nachtopvang kan maximaal 22 personen herbergen en die verblijven “sävonds in een krappe woonkamer van 6×6 meter en waar men mag hopen dat de verwarming het doet.
  Slapen kunnen de daklozen in een gedeeld slaapzaal waarvan er in een 8 man verblijven met stapelbedden met slechte matrassen waarvan de ruggen kapot gaan door onvoldoende ondersteuning en zeer slechte ventilatie en een slaapzaal idem dito waar 12 man verblijven ook met dezelfde stapelbedden en een kleine kamer voor 2 vrouwen.
  De douches en toiletten stammen nog uit de tijd van de Romeinen en er is voor niemand privacy aanwezig,zitten de daklozen bij elkaar in de krappe woonkamer dan is het een kakefonie met een schetterende televisie aan en van gefrusteerde personen die elkaar gek maken met hun problemen en die op een gegeven moment met elkaar in conflict raken omdat er geen goede leidinggevenden aanwezig zij en ook door de kliekjesvorming onderling tussen daklozen die denken vrienden te hebben binnen de opvang maar elkaar gewoon staan te bestelen en te bedriegen.
  In tegenstelling wat het leger des heils beweert is er geen goede voedselvoorziening aanwezig nog medisch hulp en ook geen doorverwijzing naar hulpverlenende instanties want die zijn niet aanwezig in Zwolle.
  De dakloze client krijgt per dag maar 4 plakken beleg kaas of vleeswaren en meer niet,fruit is alleen in het weekend aanwezig en elke avond komt er dezelfde frisdrank op tafel en in het weekend paar zakken chips erbij.
  En er zijn zelfs dakloze clienten overleden in de nachtopvang maar dat word niet vermeld in de krant
  Alleen maar organisaties die de AWBZ gelden en subsidies en hun eigen werkgelegenheid belangrijker vinden dan hulpverlening bieden aan dakloze burgers en dus in feite de belastingbetalers staan op te lichten doordat zij niets uitvoeren en dan maar klagen in de media over het geweld tegen hun uitgevoerd dat zijzelf uitlokken met hun respectloze houding tegenover dakloze clienten.
  Dat geld voor de dagopvang Bonjour en de nachtopvang Nel Banninkhuis en de Herberg aan de Nijverheidstraat.
  Klachten neerleggen bij het gemeentebestuur heeft geen zin en de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt geen enkele opvanginstelling voor daklozen in Nederland en gaat af op de valse informatie verstrekt door het management van de opvang.
  De wethouder zorg en welzijn en WMO Zwolle laat de opvanginstellingen links liggen en zal niet met de bewoners/clienten gaan praten,maar dat is ook logisch want de wethouder was vroeger directeur bij het CMO leger des heils Zwolle en dan hangt men niet liever de vuile was buiten.
  De dagopvang Bonjour wil men tot 2011 openhouden en wanneer de nachtopvang word gesloten zal de vraag zijn want het bedrog de zorgboulevard is gebakken lucht en nog steeds niet van de grond en zal ook geen oplossingen bieden net als de Herberg.
  Feit is dat daklozen in de nachtopvang psychoses oplopen ook veroorzaakt door het onbekwame personeel die niet met deze problematiek weet om te gaan en dat er clienten als jaren verblijven daar zonder enig vooruitzicht en tussen die daklozen zitten egocentrische figuren die anderen lastig vallen met haantjesgedrag en die zullen de opvang wel even naar hun hand zetten maar die worden er niet uitgezet.
  En dat is momenteel weer het geval nadat het maanden rustig is geweest en je kan de leidinggevenden blijven waarschuwen voor die gasten die iedereen manipuleren en overheersen met als gevolg dat de clienten niet meer hun problemen gaan oplossen maar gaan luisteren naar die gasten die zich verbeelden hulpverlener te zijn maar ook gewoon dakloze client te zijn.

  U bevindt zich hier: Historie Dossier Nel Banninkhuis

   

  Ruzie om Nel Bannink-huis

  Wel of niet daklozen, dronkenlappen of andere probleemgevallen opvangen? Het antwoord is ja. Vindt de gemeente, maar ook de gemeenschap. Maar waar moeten de daklozen dan wonen? Het opvangtehuis komt misschien in je wijk te staan. Niet iedereen wil zo’n tehuis naast zijn deur hebben, anderen denken er wat genuanceerder over.

  Assendorp heeft verschillende affaires over opvangtehuizen gehad. De plannen om het al bestaande Nel Bannink-thehuis aan de Luttenbergstraat flink uit te breiden, viel slecht bij de toch wel sociale Assendorpers. Het feit dat het plan zonder enig overleg aan het publiek werd gepresenteerd versterkte de negatieve gevoelens behoorlijk. De gemeente zwichtte uiteindelijk voor de druk, maar enkele jaren erna dook ‘De Herberg’-zaak op.

  Een groot pand aan de Terborchstraat zou geschikt gemaakt moeten worden voor de thuislozen. Ook hier dook protest op. Dak- en thuislozen horen niet in een woonstraat thuis, vonden de omwonenden die hun kapitale villa’s al in waarde zagen dalen.

  Hoe de Nel-Bannink-affaire de wijk verraste, kunt u hieronder lezen. Ook is er een verhaal over de Zwolse Poort geplaatst, een geplande kliniek voor onder andere verslaafde patiënten. Dat ‘ZP-plan’ heeft inmiddels vertraging opgelopen (stand 2005).

  Schok 2000 “Dit is een klap in ons gezicht”” Assendorpers boos over plan vestiging dagopvang daklozen Assendorp is boos. Heel erg boos zelfs. Het plan van wethouder Erick den Bult om de dagopvang van…

  Reacties nov.00 H. Bonke: Ik woon in Assendorp. Wat de daklozen betreft die zijn mij al jaren een doorn in het oog. Waar ik ook kom in Assendorp overal zijn de klaplopers aanwezig. Meestal stomdronken en a…

  Strijd 2000 De winkeliersvereniging Assendorp Vooruit en de Stichting de As (Assendorp Samen) zullen zich met alle juridische middelen verzetten tegen de gemeenteplannen om een tijdelijke daklozen-dagopva…

  Kleine overwinning 2000 De dreiging van de Assendorper winkeliers en de Stichting de As om de vestiging van een noodgebouw (portakabin) achter het Nel Banninkhuis met alle juridische middelen te bestrijden, heeft eff…

  Wethouder beschadigd 2000 De kogel is door de kerk. De vestiging van de tijdelijke dagopvang in het Nel Banninkhuis én aan de Willemskade is maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Daardoor wordt de 24-uurs opva…

  Brief gemeente nov.2000 Brief gemeente Zwolle aan de bewoners van Dieze West, omwonenden Dienstencentrum Willemskade en het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat. dd. 17 nov 2000 Geachte mevrouw, heer,…

  De praktijk nov 00 Donderdagavond 18.00 uur. Het regent zachtjes. Het schijnsel van de straatlantaarns spiegelt op de natte straat. Bij de deur van het Nel Banninkhuis aan de Luttenbergstraat staat een groep…

  Zwolse Poort febr.2002 De komst van de psychiatrische kliniek Zwolse Poort naar de oude HTS aan de Grasdorpstraat stuit nauwelijks op protest bij de Assendorper bevolking. Maarten Teutscher, voorzitter van de …

  Inleiding / Doelstelling

  Het leger des heils is een stichting met als primaire doel het verspreiden van haar visie op het christendom. De organisatie is voor 80% financieel afhankelijk van subsidies, in 2006 een bedrag van 178,9 miljoen. Deze website is opgericht op 28 december 2007, het doel is het aan de kaak stellen van bepaalde zaken rondom het leger des heils. Zolang het leger doorgaat met het uitsluiten van een deel van de samenleving voor met samenlevingsgeld geschapen banen, zal deze website een kritische blik blijven geven. Dit met als doel het teweeg brengen van positieve en eerlijke veranderingen binnen het leger des heils zelf, of de manier waarop met samenlevingsgeld wordt omgesprongen.
  Voor de officiële website van het Leger des Heils kunt u terecht op http://www.legerdesheils.nl

  In het nieuws

  20-02-2008 Leger des Heils zag mishandeling niet (RTL Nieuws)
  06-01-2008 Woning moet snel worden opgeknapt (omroep flevoland)
  05-01-2008 Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed (omroep flevoland)
  24-01-2008 B en W maandag gesprek met Leger (deStentor)
  24-01-2008 Leger wist wél van meting (deStentor)
  16-01-2008 Woede om plan korpsgebouw (Ede Stad)
  07-01-2008 Problemen Leger des Heils Zupthen gebed zonder eind (deStentor)
  30-11-2007 Pensionbewoners Leger opeens ‘probleemgevallen’ (Haarlems Dagblad)

  Klachtenbrief over leger des heils richting Landelijke Groenlinks met reply

   

  zaterdag 9 februari 2008

  Leger des Heils: Wanbeleid Lelystad

  Een woning van het leger des heils in Lelystad heeft ernstige gebreken. De woning is onderdeel van een project om jongeren met ernstige gedragsproblemen te helpen zelfstandig te wonen. Voor de woning waarvan hieronder enkele door omroep flevoland gemaakte beelden zijn te vinden ontvangt het leger subsidie van de gemeente Lelystad en AWBZ gelden.De verantwoordelijke wethouder Arie Slob van de gemeente Lelystad geeft in de uitzending van omroep Flevoland aan jarenlang goede ervaringen gehad te hebben met leger des heils. Hij geeft het leger een waarschuwing en legt het probleem bij slecht management.Volgens bewoner Remy Martha heeft het leger de belofte gedaan de woning voor eind vorig jaar in orde te maken. Het leger gaat de woning alsnog spoedig een grondige opknapbeurt geven.De woning:


  Bronvermeldingen
  Woning moet snel worden opgeknapt
  Enkeltje Zelfstandig werkt niet goed

  Geplaatst door Zonde op21:11 Geen opmerkingen:

  vrijdag 4 januari 2008

  Politiek spel ChristenUnie en SGP

  In oktober 2007 tekenden Christenunie en SGP protest aan tegen het toekennen van subsidies voor organisaties met als doel het verspreiden van een bepaalde geloofsrichting.

  Tweede kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie zei: “Ik vind het ongewenst dat de overheid een bepaalde geloofsinterpretatie gaat stimuleren”. Het SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij stelde: “Je komt in een mijnenveld terecht van welke stroming wel en niet wenselijk is.” en tevens: “We moeten geen overheidstempeltjes op bepaalde stromingen gaan plakken ter goedkeuring”.

  Verwacht wordt dat zowel de Christenunie en SGP momenteel bezig zijn met de voorbereiding van een politiek offensief om de jaarlijks groeiende subsidie aan het leger des heils een halt toe te roepen. Geruchten doen de ronde over een intern conflict binnen de CU tussen Ed Anker en partijleider Rouvoet. Laatstgenoemde gebruikte begin 2007 zijn positie als minister van jeugd en gezin om driehonderdduizend euro toe te kennen aan Youth for Christ.

  Bovenstaande tekst is gebaseerd op waarheid, de uitspraken door kamerleden werden gedaan met betrekking tot subsidie aan een islamitische website. Hoewel dit natuurlijk niet uit te sluiten valt, is het gedeelte over een intern conflict tussen Ed Anker en Rouvoet verzonnen.

  Wat is er wel waar?
  De primaire doelstelling van het leger des heils is het verspreiden van haar visie op het christendom. De doelstelling van het leger des heils, zoals beschreven in haar jaarverslag van 2006: “Doelstelling: Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op welke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen.”
  De uitspraken van Ed Anker en Kees van der Staaij lijken dus volledig van toepassing op het leger des heils.

  Het leger des heils gaat echter verder, door het merendeel van de samenleving uit te sluiten terwijl het om met samenlevingsgeld geschapen banen gaat. In een nota identiteit stelt het leger: “Voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, zowel voor hen die in loondienst zijn als voor de vrijwilligers, geldt dat zij moeten voldoen aan de aanstellingseis van een christelijke levensovertuiging.”

  Uiteraard mogen we van deze christelijke politieke partijen niet verwachten dat ze ineens overgaan tot het behartigen van belangen van andere groepen binnen de samenleving. Helaas blijkt ook consequentie teveel gevraagd voor de ChristenUnie en SGP.

  Geplaatst door Zonde op02:56

  zaterdag 29 december 2007

  Leger des Heils: Subsidie

  Het leger des heils geeft maatschappelijke hulpverlening aan zij die in de samenleving buiten de boot vallen. Prachtig, zullen de meeste Nederlands denken. Minder bekend is dat het leger voor ruim 80% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies. De primaire doelstelling van het leger is de verspreiding van het christendom, is het wenselijk dat de overheid indirect bijdraagt aan de verspreiding van een bepaalde geloofsovertuiging? Moeten we willen dat met samenlevingsgeld geschapen werk slechts toegankelijk is voor mensen met een bepaalde religie?

  Er zijn meer groepjes die net als het leger een bepaalde religie of ideologie willen verspreiden. Ook in het verspreiden van een boodschap van liefde, met als onderdeel een eindeloze straf voor iedereen die daar geen behoefte aan heeft, staat het leger niet alleen. Waar het leger wel alleen in staat, is de 178,9 miljoen aan samenlevingsgeld, die ze het afgelopen jaar van de overheid ontving.

  In de leerstellingen die alle heilssoldaten volgens het leger onderschrijven, is het geloof in een “eindeloze straf van de goddelozen” opgenomen. Zonder deze heilssoldaten hetzelfde toe te wensen, vraag ik mij af of het eerlijk is samenlevingsgeld, waar ook deze ongelovigen hard voor moeten werken, af te dragen aan een organisatie die dergelijk gedachtengoed wil verspreiden.

  Een ander probleem met het leger des heils is dat het slechts christenen toe laat voor met samenlevinsgeld geschapen banen. Was het leger des heils geen kerk geweest, dan zou dit discriminatie zijn, en verboden bij Nederlandse wet. De overheid zou hier niet aan mee moeten werken, niet direct of indirect.

  De hoeveelheid subsidie die het leger ontvangst is sinds 2001 verdubbeld. Met in achtneming van eerdergenoemde argumenten ben ik van mening dat de overheid de geldkraan geleidelijk aan dicht zou moeten draaien in plaats van jaarlijks tientallen miljoenen toe te voegen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

3 reacties op Henriëtte van Olst locatiemanager leger des heils en het AWBZ gefinancierde gijzelingsdrama in opdracht van de rijksoverheid

 1. anaconda15 zegt:

  leve het leger des onheils

  even in het kort vertellen mijn naam is Robert,ik kreeg zo’n acht maanden geleden een hersen infarct
  Ik heb hiervoor bijna drie maanden in het ziekenhuis te weezenllanden gelegen (ook voor herstel)
  daarvoor zat ik in de  dag opvang van het leger des heils, zij hebben er op aangedrongen dat ik terug zou komen.
  Nu dat moest dan maar, hetzij onder protest maar de manager mw v Olst maakte zulke mooie beloftes ,dat ik niets meer te vertellen had.
  Nu slaap ik al twee dagen buiten ik zal de reden vertellen ,ik voel me totaal niet veilig daar vanwege de onbekwaamheid van het personeel.
  Ik heb daar kort geleden een brandoefening meegemaakt mw v olst was ook aanwezig het personeel stond stomverbaasd te kijken
  “het een sirene.wat is dat nu?”O het zal het brand alarm wel zijn, zei de slimste. ik vroeg. wat moeten we nu?
  Gewoon rustig blijven zitten was haar advies ,na twintig minuten bleek het om een oefening  te gaan Mw v  olst stond stond zich rot te lachen.
  Voor de goede orde ik slaap op een slaapzaal met twaalf andere mensen daar wordt gerookt sommigen liggen in zichzelf te praten of zijn dronken.
  Ik kwam twee dagen geleden in bonjour de dagopvang binnen, daar zat een kamergenoot (zwaar onder de drugs en de alcohol) die tegen mij begon te ageren
  We zaten twee meter van de bar af,daarachter stond een medewerker die totaal niet ingreep en helemaal niets ondernam om de orde te herstellen,dit moest een medewerkster
  die zat te schilderen doen.
  Hij stond op spuwde in mijn gezicht vervolgens stuurde de vrouwelijke medewerkster hem naar buiten, hij haalde zijn spullen uit de kluis en spuwde haar ook in het gezicht.
  Hierop heeft zij aangifte gedaan,wat ik niet mocht en kwam met het excuus dat haar collega niet in mocht grijpen,daar hij een stagiaire is
  Daadoor heb ik besloten om maar op straat te slapen vanwege mijn eigen veiligheid (ze hebben geconstateerd dat ik een zwakke plek in een slagader in mijn hoofd heb)
  Ik slaap nu op een stenen bankje waar ik wakker omdat er iemand aan mijn deken stond te trekken, het was natalie een dame die vier maanden zwanger is en ook op staat
  gestruurd was omdat ze te laat was. Ik heb wel moeilijk geslapen op de rand aan het bankje .maar de tweede nacht ging het beter.


  R.H.J.robers

 2. anaconda15 zegt:

  Postbus leger des heils vol ?

  “D€ BUDG€TCONSUL€NT”

  Postbus 322, 8200 AH Lelystad

  Vestigingen: Lelystad, Almere en Amsterdam

  K.v.K. te Amsterdam nr.: 34216073

  Aan: Gemeente Lelystad, B&W, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

  Lelystad, 19 februari 2005.

  Betreft: post retour van het Leger des Heils.

  Geachte burgemeester en wethouders,

  Vorige week stuurde ik post ten behoeve van een ex-cliënt van Stichting 3D naar het Leger des Heils in Lelystad omdat het Leger des Heils, afdeling Trajectbegeleiding 25+ het Opbouwwerk 27+ van Stichting 3D heeft overgenomen en hiermee ook de hulp aan de ex-cliënt van Stichting 3D.

  U betaalt het Leger des Heils voor haar werkzaamheden en het blijkt dat het Leger des Heils haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert omdat de post niet behandeld wordt.

  De post komt namelijk retour met de mededeling dat de brievenbus van het Leger des Heils vol zit. (zie bijlage)

  De brievenbus wordt door het Leger des Heils niet geleegd. Het kan natuurlijk zijn dat men de sleutel van de brievenbus kwijt is, maar er is altijd wel een medewerker bij het Leger des Heils die lange vingers heeft, waarmee hij of zij de post uit de bus kan vissen!

  Ik vond het nodig u in te lichten omdat we allemaal alert moeten blijven of onze gemeenschapsgelden goed besteed worden. Immers u betaalt het Leger des Heils voor de hulp aan mensen in Lelystad en naar mijn mening helpt het Leger des Heils de mensen niet goed omdat zij de post van de hulpbehoevende mensen niet behandelt. De post kreeg ik namelijk retour.

  Ik ga ervan uit u naar behoren te hebben ingelicht.

  Met vriendelijke groet,

  “D€ BUDG€TCONSUL€NT”

  Alex Speijer

 3. anaconda15 zegt:

  Niet de enige

  Beste Rinus,

  Jou klachten zijn niet uniek, en je bent niet de enigste.
  Ik heb een aantal jaren in de daklozenzorg gewerkt als coördinator laagdrempelige voorzieningen van de Kesler stichting in Den Haag.
  Dat is wellis waar niet LDH maar ik had natuurlijk wel met ze te maken, de wantoestanden zijn legio, ze stelen van de armen….
  Ik raad je aan eens contact op te nemen met de Stichting Voila te amster dam ze zittenaan het jaonas daniel meyer plein.
  deze stichting is eigendom van de daklozen, ze weten daar heel veel te vertellen. Je kunt het best vragen naar (bekend bij de webmaster),
  een prima vent met verstand van zaken.
  Maar ga in je gramschap niet te ver, denk eerst aan je gezin en je zelf, Het LDH heeft aan de buitenkant zo’n goede naam daar kun je nauwelijks tegen op, er zijn diverse zwartboeken gemaakt, zelfs door journalisten, ze vegen alles van de tafel en zijn niet eerlijk maar zeer rancuneus.
  Wanneer je nog in een huis van hun woont zou ik zeer omzichtig te werk gaan. Bij financiële wantoestanden krijgt de cliënt altijd de schuld, ze schuwen fraude niet.
  Ze buigen de waarheid net zo lang tot ze gelijk hebben. Jij bent in hun ogen toch maar een lagere kaste, een middel om hun hogere doel te bereiken.
  Zoals is zeg Voila, er zijn ook negatieve verhalen over die club, maar ze zijn echt en weten waar ze het over hebben.

  Vriendelijke groet

  Jan H Hoen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s