Onderzoek naar beheren privé gelden van cliënten door instellingen

From: kingkong1621@live.nl To: a.bosman@tweedekamer.nl; ad@ad.nl; amsterdam@sp.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; cip@ciz.nl; d66@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; ffutselaar@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; h.weijgertse@tele2.nl; hantenbroeke@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@wrr.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl; j.vanbemmel@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; j.biskop@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.arib@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; nrc@nrc.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvv-gelderland.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; s.blok@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; t.dibi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl Subject: FW: onderzoek geldbeheer clienten Date: Mon, 26 Nov 2012 13:57:07 +0100

Gericht aan Kamerleden en de media etc., Na mijn berichtgeving over het budgetbeheer leger des heils Zwolle 31 mei 2012 aan de AFM en de benadeling van hun clienten merk ik op via Internet dat het ministerie van VWS zelf een onderzoek laat instellen naar het budgetbeheer van clienten bij zorgaanbieders want het blijft een vreemde zaak dat maatschappelijke organisaties bancaire zaken kunnen uitvoeren zonder daarvoor een ontheffing te hebben van de Nederlandse Bank,maar de opvanginstellingen voor dak en thuislozen zoals het leger des heils blijken geen zorgaanbieders te zijn maar AWBZ/PGB witwasserijen.
Dat onderzoek van VWS zal dus niet volledig zijn.
Gegroet de Hr. R .Donker te Zwolle dakloos maar steeds feiten melden aan controlerende instanties
Federatie Opvang
 • Onderzoek naar beheren privé gelden van cliënten

  Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van het faillissement van een zorgaanbieder waarbij ook cliëntengelden verloren gingen, een onderzoek gehouden onder zorgaanbieders over het beheren van cliëntengelden. Aan alle leden van de Federatie Opvang (FO) en andere branches is een enquête gezonden om zicht te krijgen op de praktijk.

  Bijna de helft van de leden heeft meegewerkt aan de enquête. De FO heeft verder inhoudelijke informatie geleverd over de werkwijze in de MO en VO en ook best practices aangeleverd. Op dit moment is een brief aan de Tweede Kamer in voorbereiding waarin de staatssecretaris van VWS zal schetsen wat de wenselijke situatie is, welke regels gelden bij budgetbeheer door een zorgaanbieder en wat mogelijke oplossingen zijn voor cliënten om dit goed geregeld te krijgen. Zodra deze brief er is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Rina Beers, r.beers@opvang.nl .


  In het kader dat er een onderzoek plaats vind naar het geldbeheer van clienten van zorgaanbieders wijs ik nog op de uitzending van EenVandaag in 2007 met de titel “Financiele onduidelijkheid leger des heils” waar het zelfde probleem ter sprake kwam aangekaart door de Hr. S. Goossensen en daar bleek dat het leger des heils Zwolle geldbeheer dakloze clienten ook niet te kloppen want of het leefgeld werd te laat of te weinig uitbetaald,rekeningen aan derden werden niet op tijd voldaan waardoor daklozen in problemen raakte met incassobureau”s.ook in deze uitzending bleek sprake van AWBZ fraude met onrechtmatige indicaties bij clienten die onder woonbegeleiding vielen  en bijzondere bijstand. De Hr. Aart Mosterd voormalig CDA Kamerlid kreeg de opdracht van het Leger des Heils Nederland om naar deze beschuldigingen onderzoek te verrichten (de slager die zijn eigen vlees keurt) en dat ronde hij binnen 8 weken af met o.a. interviews met de betrokkenen en kwam tot de conclusie in zijn rapport “de Opvang naar Waarde geschat” op pdf bestand  dat het leger des heils geen AWBZ/bijzondere bijstand fraude pleegde maar dat er wel slecht werd gecommuniceerd met de clienten. Maar Pricewaterhousecoopers kreeg geen toegang tot de financiele administratie van het leger des heils en moest het ook doen met de interviews en weigerde daarom dit onderzoek te bevestigen en goedkeuring aan te geven. De interium-directeur leger des heils Zwolle in 2007 was de Hr. Willem de Lange maar die was gelijk manager bij consultingbureau Aventure die de AWBZ aanvragen en indicaties regelde voor het Leger des heils meestal zonder instemming van de clienten,soort geval in 2009 sociaal pension de Hoeksteen leger des heils in Haarlem,deze praktijken vinden nog steeds plaats in Zwolle in samenwerking van welzijns/opvanginstellingen en woningcorporaties. Dit rapport werd op het hoofdkwartier van het leger des heils in Almere uitgereikt aan de landelijke pers maar zonder de bijlagen  waaronder het verslag van PCW. Het leger des heils voerde al jarenlang onwettelijke taken uit met dit geldbeheer  van dakloze clienten en kreeg daar een ontheffing voor van de Nederlandse Bank. Dit geldbeheer daklozen door het Leger des Heils maakte ik ook mee tijdens mijn verblijf in crisisopvang perspectief leger es heils Almere en gafdit door naar Kamerfracties en ministerie VWS etc. daar waar clientne de opvang verlieten moesten zij soms maanden wachten voordat hun geld werd over gemaakt naar eigen rekening. Het is de verplichting van de client om hun inkomsten op rekening van de opvanginstelling te storten anders volgt er geen opname en waar nu de discussie gaande is over de eigen bijdrage voor de opvang moest ik  al fl 1000,- per maand betalen in 2001-2002  voor een simpel bed,bad en broodopvang zonder zorg en hulpverlening op maat bij het leger des heils,Arcuris. en waar deze instellingen nog AWBZ gelden claimde bij het zorgkantoor voor niet geleverde begeleidng/hulpverlening. Na de uitzending van EenVandaag werd besloten dit geldbeheer daklozen over te hevelen naar een externe organisatie maar vreemd genoeg kwam het terecht bij de niet uitgevoerde schuldhulpverlening van de gemeente Zwolle afd. SoZA en daar werd voor budgetbeheer daklozen/veelplegers ex-medewerksters van het leger des heils voor in dienst genomen en het hoofd budgetbeheer financiele administratie Mevr. H. Klaver werd aangesteld als WWB consulente die nu er voor zorgt dat mijn WWB uitkering word stopgezet omdat ik in het verleden de werkwijzen van het leger des heils en andere opvanginstellingen onder ogen bracht van de politiek en politie en  justitie tijdens het verblijf in opvang perspectief i.v.m woonbegeleidingsfraude en Arcuris waarvan een sociaal pension in Almere-Buiten  in 2004 de deuren moest sluiten.,dat is het nadeel als je klokkenluider word na het aanzien van misstanden en daar heb ik de Nationale Ombudsman ook over ingelicht maar ik ben nog steeds vogelvrij en onbeschermd. En toen begon weer de problemen voor de daklozen want dit budgetbeheer SoZa Zwolle  wat nog steeds connecties onderhoud met het Leger des heils begon met dezelfde fouten als toen bij het leger des heils en werd zelf bij daklozen 30% ingehouden op hun uitkering voor de schuldeisers i.p.v. de 10% wettelijk vast gelegd.Ik verwijs hierbij nog naar het rapport van bureau Hiemstra en de Vries “Meedoen zonder schulden” dat ik bijsluit in de bijlagen.

  Link http://www.rtvoost.nl/archief/default.aspx?nid=72521

  Gegroet de Hr. R .Donker te Zwolle,dakloos en geen gebruik makend van de opvang die gepaard gaat met misstanden en fraudepraktijken.

Leger des Heils stopt met beheer geld cliënten

Cliënten van het Leger des Heils geven de zorg- en welzijnspoot gemiddeld een 7,2. Maar het financieel beheer van cliëntengelden leidt tot ontevredenheid. Het Leger wil dit beheer nu overdragen aan een externe organisatie.


Tevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Kwadraad laat zien dat cliënten redelijk tevreden zijn over de deskundigheid en de vakbekwaamheid van medewerkers van het Leger des Heils. Over het geheel krijgt de welzijns- en zorgtak van het Leger een rapportcijfer van 7,2. De ondervraagden roemen vooral de vriendelijke bejegening. ‘Met deze uitkomst zijn we erg blij’, zegt Jos Sesink, issue-manager kwaliteit bij de Stichting Leger de Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. ‘We hebben de afgelopen jaren ook enorm ingezet op bejegening.’ Financiën scheiden Er zijn ook minpunten. Zo zijn cliënten niet tevreden over de informatievoorziening. Ze vinden de klachtenprocedure onduidelijk en weten vaak niet dat er een cliëntenraad is. Verder is er veel commentaar op het financieel beheer. Cliënten zijn veelal verplicht om hun geld door het Leger des Heils te laten beheren, ook als ze dat liever zelf zouden doen. Daarbij krijgen zij lang niet altijd voldoende inzicht in hun financiën; het Leger zou hen hierover beter moeten informeren. Kwadraad adviseert het Leger de hulpverlening en het geldbeheer te scheiden. Dat kan veel onduidelijkheden voorkomen. Sesink: ‘Als gevolg van gemeentelijke subsidieregelingen moeten we een deel van onze inkomsten verwerven uit de inkomens van cliënten. Het is gebruikelijk dat maatschappelijke opvangen dan de financiën van cliënten beheren, al was het alleen maar omdat velen al veel schulden hebben en problemen hebben bij het eigen beheer van hun geld. Toch hebben we op basis van deze uitkomst en op basis van de ervaringen in Zwolle (waar cliënten het Leger beschuldigden van malversaties, red.) besloten het financiële beheer van onze cliënten over te dragen aan een externe organisatie. Zo koppelen we de hulpverlening los van het financieel beheer.’ Doorverwijzen Het Leger des Heils zou verder nogal in zichzelf gekeerd zijn en door gebrek aan kennis weinig hulp kunnen bieden bij het doorverwijzen naar andere hulporganisaties. ‘Dit punt herkennen wij niet’, zegt Sesink. ‘We denken juist heel goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van andere hulpverleners. We zijn het niet eens met deze conclusies van Kwadraad. Sowieso hadden we op een aantal punten kritiek op de concept-rapportages. Soms stelden de onderzoekers daarop hun bevindingen bij, soms ook niet. Toch kunnen we ons vinden in de hoofdconclusies, en we bekijken hoe we daarmee verder kunnen.’ In totaal werden bijna 1500 cliënten ondervraagd over hun ervaringen met het Leger. Daarnaast was er nog een aantal cliëntenconferenties waar bijna 300 cliënten aan deelnamen. De kosten van het onderzoek bedroegen een half miljoen euro. Volgend jaar wil het Leger des Heils weer de cliëntervaringen laten meten. Jaarlijks melden zich 30.000 cliënten bij het Leger des Heils voor uiteenlopende vormen van hulpverlening zoals maatschappelijke opvang, reclassering, gezondheids- en ouderenzorg, jeugdbescherming, jeugdzorg en verslavingszorg. (SvD) Klik hier voor het rapport Cliënttevredenheidsmeting 2007 van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ©Psy, 25-01-08

De gemeente Zwolle verleent volgens deze raadsbrief dus medewerking aan fraude met begeleid wonen door een particuliere instelling gemeentesteun te verlenen waar op de besteding geen toezicht word gehouden.
27 oktober 2006Financiële onduidelijkheid Leger des HeilsFINANCIELE ONDUIDELIJKHEID LEGER DES HEILSDakloos, ten einde raad en geen plek meer. Het Leger des Heils heet je welkom, biedt jeopvang en een bed. En daar hangt een prijskaartje aan. Het Leger des Heils vraagt gemiddeld500 euro per maand als vaste bijdrage aan de cliënten. Zonder specificatie. En dat is veel teveel, volgens Simon Goossensen. Als oud-cliënt wil hij openheid over wat er met het geldgebeurt.Volgens het Leger des Heils is dat niet te zeggen. Onzin, zegt Goossensen. Hij vecht al een jaar vooropenheid van zaken van het Leger des Heils en hij staat daarin niet meer alleen

Redactie EénVandaag

Postbus 1329

1200 BH Hilversum

035-6715600

redactie@eenvandaag.nl

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/31265/financi_le_onduidelijkheid_leger_des_heils 1 / 1

BestuursorgaanRaad
OnderwerpBijzondere bijstand voor extra kosten Begeleid Wonen Leger des  Heils
Van
Datum19-12-2006
Kenmerk2006 000 110
StellerH van der Kolk1/Zwolle
Dossiers

4

Ter  informatie

Geachte raadsleden,
In  de commissie werk van 27-11-2006 is het hier bovengenoemde onderwerp aan de orde  gesteld. Op een aantal vragen met betrekking tot dit onderwerp is toegezegd dat  het college vóór 01-01-2007 met een standpunt zou komen. Het gaat om vragen over  de inhoudingen van de eigen bijdrage op de uitkering, de verstrekking van  bijzondere bijstand in verband met deelname aan een voorziening Begeleid Wonen  en (on)mogelijkheden tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor  deelnemers van Begeleid Wonen. Middels deze brief  stellen wij de raad op de hoogte met het collegestandpunt over dit  onderwerp.
Verschillende vormen van Begeleid  Wonen:Voor het juiste begrip van dit onderwerp  is het van belang kennis te nemen van de verschillende vormen van Begeleid  Wonen. De afdeling Begeleid Wonen is een colelctieve voorziening. Het Leger des  Heils heeft op 4 adressen een vorm van Begeleid Wonen:1. Intern Begeleid Wonen op het adres Burgemeester van Walsumlaan 1  (4 plaatsen)2. Extern Begeleid Wonen “de Buitenkant” op het adres Buitenkant 22 (7 plaatsen)3. Extern  Begeleid Wonen “de Stap” Schoolstraat 74 (6 plaatsen)4. Extern Begeleid Wonen “de Kans” Van Karnebeekstraat 8 (6  plaatsen)
Ad 2 en 3 zijn doorstroommogelijkheden  voor ad 1. Ad 4 fungeert als doorstroommogelijkheid voor het Sociaal Pension op  de Drostenstraat.
De mate van zelfredzaamheid  bepaalt het niveau van de noodzakelijk begeleiding van de deelnemers. Dit wordt  vastgelegd in een hulpverleningsovereenkomst met het Leger des Heils. Daarnaast  is er een huurovereenkomst tussen de bewoner en de woningbouwvereniging.  Hulpverlenings- en huurovereenkomst verwijzen naar elkaar. Op deze wijze wordt  de dreiging van deurwaarders afgeschermd en heeft de bewoner de mogelijkheid om  huurtoeslag aan te vragen.
Inhoudingen van de  eigen bijdrage op de uitkeringDe afdeling  Begeleid Wonen van het Leger des Heils bestaat uit een collectieve voorziening.  Deze voorziening wordt gefinancierd uit verschillende financieringsbronnen, te  weten:· eigen bijdragen van  bewoners· een subsidiedeel  van Maatschappelijke Ontwikkeling· AWBZ-gelden· bijzondere bijstandEen deelnemer betaalt  via de eigen bijdrage mee aan het totaal van de exploitatiekosten van de  voorziening van Begeleid Wonen. De vaststelling van deze eigen bijdrage gebeurt  door het Leger des Heils. De eigen bijdrage bestaat hoofdzakelijk uit de kosten  van de wooncomponent  (huur, gas, water, elektra en rioolheffing). Naast  de kosten van de wooncomponent betaalt een deelnemer mee aan de kosten van de begeleiding en de  afschrijving en onderhoud van de collectieve inventaris.
De eigen bijdrage wordt ingehouden op de bijstandsuitkering op basis  van een door deelnemer ondertekende machtiging. Het Leger des Heils zorgt in het  kader van de begeleidingsovereenkomst dat de deelnemer van Begeleid Wonen over  voldoende inkomen beschikt om een zelfstandig bestedingspatroon te (leren)  voeren. De kosten wooncomponent worden door het Leger de Heils rechtstreeks  overgemaakt aan de energieleveranciers en de woningcorporatie.

     In de  uitvoeringsovereenkomst 2007 tussen gemeente/Maatschappelijke Ontwikkeleing en  het Leger des Heils worden afspraken vastgelegd met betrekking tot de hoogte van  de eigen bijdrage van cliënten voor de verschillende  voorzieningen.

Bijzondere bijstand voor extra kosten  voor deelname Begeleid WonenDe eigen bijdrage  die wordt ingehouden op de uitkering is ontoereikend om de voorziening voor  Begeleid Wonen geheel te kunnen financieren. Het ontbrekende budget kan evenmin  worden gefinancierd via de subsidierelatie tussen gemeente en het Leger des  Heils. Om die reden is destijds besloten om het ontbrekende deel te financieren  via de bijzondere bijstand. Zonder deze aanvullende bijzondere bijstand wordt de  bijdrage die een deelnemer moet bijdragen zodanig hoog, dat de voorziening niet  bereikbaar is voor mensen met een laag inkomen. Wij hebben hiermee bevorderd dat  dak- en thuislozen, die veelal over een laag inkomen beschikken, kunnen  deelnemen aan de voorziening Begeleid Wonen. Dit past ook binnen de  beleidskaders maatschappelijke opvang en het voorgenomen gemeentelijk project “Stedelijk kompas”.
Op jaarbasis wordt in totaal € 100.000,– aan bijzondere bijstand verleend..
De bijzondere bijstand wordt verstrekt op naam van de aanvrager. Door  de individuele aanvraagbehandeling en toekenning kan de indruk ontstaan dat de  betreffende bewoner tevens zeggenschap heeft over de besteding van de bijzondere  bijstand. De hoogte van de extra kosten worden echter per adres vastgesteld op  basis van een collectieve kostenberekening door het Leger des Heils. De  individuele bijzondere bijstand maakt op deze wijze onderdeel uit van het totaal  van de exploitatiekosten van de collectieve voorziening. Op basis van de  uitvoeringsovereenkomst met de gemeente verantwoordt het Leger des Heils alle  inkomsten en uitgaven in de jaarrekening, welke is voorzien van een  accountantsverklaring. Het ligt voor de hand de gehele financiering en controle,  dus inclusief het bedrag dat wordt verstrekt aan bijzondere bijstand voor  Begeleid Wonen, onder te brengen in de subsidierelatie tussen CWZW Leger des  Heils en de eenheid Maatschappelijk Ontwikkeling.
Het rijk stelt via de algemene uitkering middelen beschikbaar die  aangewend worden voor bijzondere bijstand en armoedebestrijding. Deze gelden  zijn echter niet geoormerkt. Om die reden is het mogelijk jaarlijks een vast  bedrag ter beschikking te stellen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling,  die deze gelden vervolgens kan aanwenden voor de subsidieverlening aan het Leger  des Heils. Op deze wijze kunnen de voorwaarden voor financiering van de  voorziening van Begeleid Wonen opgenomen worden in de uitvoeringsovereenkomst  die de gemeente, i.c. Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft met CWZW Leger des  Heils. Controle op de besteding van dit budget komt vervolgens aan de orde via  de jaarlijkse accountantsverklaring. Op deze wijze liggen financiering en  controle in één hand. Voor de deelnemer ontstaat er op deze wijze een  toereikende en passende voorliggende voorziening waardoor individuele bijzondere  bijstand niet meer noodzakelijk is.
Op grond van  eerder genoemde redenen hebben wij besloten om met ingang van 01-01-2007 vanuit  het budget bijzondere bijstand en armoedebestrijding een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen aan Maatschappelijk Ontwikkeling ter financiering van de  extra kosten van de voorziening Begeleid Wonen CWZW Leger des  Heils.
Bijzondere bijstand voor  inrichtingskostenVoor zover de collectieve  inventaris daar niet in voorziet, wordt aan een deelnemer van Begeleid Wonen op  individuele basis tevens bijzondere bijstand verstrekt voor inrichtingkosten.  Het gaat hierbij veelal de kosten voor aanschaf van meubilair, bed, kast, e.d.  Deze vorm van bijzondere bijstandsverlening op individuele basis blijft  ongewijzigd.
(On)mogelijkheden tot  kwijtschelding voor deelnemers van Begeleid WonenDeelnemer van Begeleid Wonen hebben een hulpverleningsovereenkomst  met het Leger des Heils en een huurcontract met de woningbouwvereniging. De  deelnemer betaalt via de eigen bijdrage zijn aandeel in de woonkosten aan het  Leger des Heils die vervolgens voor de betaling aan de woningcorporatie  zorgdraagt. Beide overeenkomsten verwijzen naar elkaar wat betreft duur en  betaling van de kosten. Door het Leger des Heils is voor deze constructie  gekozen. Hiermee wordt voorkomen dat er achterstanden ontstaan.Op verzoek van het Leger des Heils is de jaarlijkse gemeentelijke  belastingaanslag voor deze adressen op naam en adres gezet van CWZW Leger des  Heils. Hierdoor ontvangt de bewoner geen persoonlijke aanslag en kan er dus ook  geen kwijtschelding worden aangevraagd. Een bedrijf of instelling, zoals CWZW  Leger des Heils, komt niet in aanmerking voor kwijtschelding.Aangezien er sprake is van een zelfstandig huurcontract en  inschrijving op een zelfstandig adres, kan elke bewoner i.o.m. het Leger des  Heils verzoeken om een wijziging van de tenaamstelling van de aanslag. Hiermee  kan vervolgens kwijtschelding worden aangevraagd. Wij zullen bevorderen dat het  Leger des Heils de bewoners actief op deze mogelijkheid wijst.

Burgemeester en Wethouders van  Zwolle,
drs. H.J. Meijer,  burgemeester
drs. O. Dijkstra,  secretaris
Opmerkingen

RtvOost

De SP in Zwolle wil een raadsenquête over de vermeende fraude bij het Leger des Heils in de regio. Daarmee wordt het voor alle betrokkenen verplicht om cijfers op tafel te leggen.
De SP komt met het voorstel nadat een Zwollenaar samen met veertig anderen een rechtszaak wil aanspannen tegen het Leger des Heils. Er zou te veel geld zijn ingehouden voor huur en gemeentelijke lasten, toen ze werden opgevangen door het Leger. Volgens het Leger des Heils is het bedrag dat ze moeten betalen maar een deel van de kosten die voor opvang gemaakt worden.

RtvOost

Er komt geen raadsenquête na de mogelijke misstanden bij zorginstelling het Leger des Heils in Zwolle.
De SP had daar om gevraagd na klachten uit de cliëntenkring van het Leger des Heils. Er zijn cliënten die zeggen dat de instelling tijdens hun opvang ten onrechte geld heeft achtergehouden voor huur en gemeentelijke lasten. De SP had om een raadsenquête gevraagd zodat alle cijfers op tafel komen te liggen. Maar de andere partijen vinden het middel te zwaar. Ze willen wachten op het overleg van wethouder Knol met de directie van het Leger des Heils.
A80aMSHCMAAOrrS.jpg:large Lees verder:

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op Onderzoek naar beheren privé gelden van cliënten door instellingen

 1. anaconda15 zegt:

  Herstel de republiek

  GOEDE DOELEN – FRAUDE EN BEDROG

  Posted by ADMINISTRATOR ⋅ 29 november 2012⋅ 9 reacties

  Help de goede doelen de wereld uit….

  Fraude en bedrog, is dat niet wat overdreven zult u zeggen.

  Welnu, laten we proberen het de vrijwilligers uit te leggen. Door weer en wind, hagel en regen, bij nacht en ontij bij de deuren langs om voor het management het jaarsalaris met emolumenten bij elkaar te collecteren, uitleggen als belangeloze medemenselijkheid?

  Ga er maar aan staan.

  Er zitten fondsen bij, die de subsidiegelden doodleuk beleggen in derivaten, aandelen en obligaties maar er geen mededelingen over doen. De ondoorzichtigheid van bijvoorbeeld het KWF doet vermoeden, dat er iets te verbergen is. Een schuldenpost van € 130 miljoen en effecten ter waarde van € 168 miljoen? Dat behoeft enige uitleg, maar onder dekking van een accountantsrapport van KPMG doet men er het zwijgen toe.

  Zo zijn er talloze bijverschijnselen per fonds op te noemen. Het Leger des Heils (onder Rothschild auspiciën door Booth opgericht) heeft miljoenen verloren op beurzen en derivaten, het jaarverslag komt maar niet los, waarom zou u daar nog geld aan geven?

  Het is ongekend wat een organisatie als Amnesty via de subsidie-stromen binnen haalt. Kunnen wij van hen verwachten dat ze in de hand bijten die hen voedt? Laten we elkaar niets wijsmaken. Zoals de Foundations van de puissant rijken dienst deden als belastingontduiking, zo lijkt het dezelfde kant op te zijn gegaan met de liefdadigheidsinstellingen. Overal waar subsidie in gaat is per definitie corruptie gevoelig en medeplichtig.

  Samenwerking op basis van coöperaties zonder winstoogmerk is de enige oplossing!
  •Liefdadigheidsinstellingen
  •Ziektekostenverzekering
  •Gezondheidszorg
  •Ouderenzorg
  •Nutsvoorzieningen
  •Bankinstellingen
  •Ontwikkelingshulp
  •Onderwijs

  Dikke winsten maken aan het leed van anderen is uit den boze, net als geld met geld verdienen….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s