FW: Wat is belangrijker levende Grieken of leeggestolen dode daklozen in Nederland

By the way,daklozen krijgen niet zo”n grafzerk maar worden in een goedkoop kistje  geplaatst en met een deuntje van  de sektebeweging  leger des onheils erbij zo de bakoven in geschoven van het lokale crematorium en het gemeentebestuur is weer blij dat zij een overlastgever en kostenpost kwijt zijn al hebben de daklozen hun hele leven gewerkt en belastingen opgebracht om de hoge heren en dames in het zadel te houden met hun schijndemocratie en luchtbellenwelvaart waar werkende burgers niet van meeprofiteren maar wel voor leeggerooft worden tot zij ook dakloos zijn.
Link:http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/06/04/wij-vieren-200-jaar-bezetting-in-2013/

BordessceneRutteReturns5nov_jpg_crop_display

From: kingkong1621@live.nl
To: n.agema@tweedekamer.nl; a.bosman@tweedekamer.nl; ad@ad.nl; amsterdam@sp.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; brandpunt@kro.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; e.blanksma@tweedekamer.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; elly@straatconsulaat.nl; sfaber@minszw.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; h.weijgertse@tele2.nl; hantenbroeke@tweedekamer.nl; hart@sbs.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; i.y.tan@chello.nl; info@ijsselland.politie.nl; info@bijstandsbond.org; info@mensenrechten.nl; info@pgb.nl; info@wrr.nl; informatielijn@nza.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl; j.vanbemmel@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; j.biskop@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.arib@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; meldpunt@igz.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; info@no-gelderland.politie.nl; office@feantsa.org; p.jansen@tweedekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvv-gelderland.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.berends@groenlinkszwolle.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@volkskrant.nl; s.blok@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; t.dibi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; tros@radar.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; ybenali@live.nl; zembla@vara.nl
Subject: Wat is belangrijker de Grieken of dode daklozen in Nederland
Date: Wed, 12 Dec 2012 16:42:52 +0100

Waar blijft de controlerende taak van het parlement?
gericht aan Kamerleden en de media etc.,
Hier bekent de gemeente Zwolle wat de daklozen allang wisten er zijn geen hulpverlenende instanties in zwolle aanwezig alleen maar opvangcentra’s waar daklozen langdurig gegijzelt worden en financieel uitgekleed middels de eigen bijdrage zonder door te resocialiseren en door te stromen naar zelfstandig wonen. De gemeente Zwolle kent liever geen uitkeringen toe aan daklozen en laat hen maanden wachten op toekennning en lokt zo de criminaliteit,drank en drugsverslaving(vluchtweg uit de ellende) uit bij (dakloze)uitkeringsgerechtigden en maakt hun zo afhankelijk van malafide ondernemers en kerkelijke organisaties die allen hulp bieden als de daklozen zich laten bekerenEr is geen keuzevrijheid in het kiezen van de juiste opvang die neutraal werkt zonder politiek-religeuze invloeden middels directies en toezichthouders en hun ideologien en stanpunten.

In Zwolle word de daklozen gedwongen gebruik te maken van opvanginstellingen die de kwaliteitswet zorginstellingen niet naleven,waar daklozen niet resocialiseren en doorstromen naar zelfstandig wonen en waar geen nazorg word geleverd en waar geen toezicht word uitgoefend op de instellingen en subsidievoorwaarden en prestatiecontracten niet nageleefd en waar de IGZ er van uit gaat dat de juiste werkmethiodieken worden toegepast en de rechten van clienten worden gewaarborgd,zelfs de levens van dakloze clienten worden in gevaar gebracht bij calamiteiten doordat personeel niet ingrijpt bij levensbedreigende situaties.
In de opvanginstellingen leger des heils en de Herberg (RIBW Vecht) zijn geen zorgprofessionals in dienst maar word iedereen maar lukraak aangenomen.Klachtencommissie en clientenraden zijn in dienst van het management en zijn niet onafhankelijk. En de soepbus is bedoeld voor pappen en nathouden en heeft net als de nutteloze nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang Bonjour en de Herberg de gemeente Zwolle (belastingbetalers)een vermogen gekost wat beter besteed had kunnen worden aan directe hulp aan dak en thuislozen maar als de welzijnswet van 1994  was uitgevoerd hadden al deze problemen nooit zo uit de hand kunnen lopen i.p.v. de opvang uitbesteden aan onbevoegde organisaties die dit zagen als een welkome bron van inkomsten en de pseudo-werkgelegenheid in stand houden voor sph4 opgeleide werknemers die binnen de opvang alleen maar voedsel en drinken uitdelen en spelletjes spelen met clienten maar dakloze burgers niet op weg helpen met informatie en advies. Ik heb daar zowat 3 jaar voor niets verbleven zonder dat daar naar mijn precieze hulpvraag werd geluistert tussen doorgedraaide wanhopige daklozen die nu zonder hun instemming als dieren zijn overgeplaatst naar andere opvang waar zij niet verder komen en hun ellende verdrinken en dagenlang tot vervelens toe voor de TV hangen. IKG zorgbelang Overijssel is daarvan op de hoogte gebracht door mij en andere clienten en er is geen alternatief met als gevolg dat mijn WWB uitkering is opgeschort omdat ik weigerde nog langer gebruik te maken van een opvang/postadres waar de belastingbetalers voor moet opdraaien maar die geen dienstverlening levert en daar is het gemeentebestuur al jaren van op de hoogte.Daarom heb ik in 2011 198 nachten buiten overnacht in Zwolle zonder dat ik een hulpverlener zag opdraven of iemand van de gemeente en de politie Zwolle was daarvan op de hoogte ook van mijn verhaal hoe de dakloosheid is ontstaan en dat ik geen overlastgever ben,niet aan drank en drugsverslaafd en ook geen psychiatrische problematieken heb en daarom niet word geholpen vanwege het niet kunnen indiceren van mijn persoon om bij het zorgkantoor gelden te claimen voor niet geleverde hulpverlening/begeleiding door de instellingen die deze gelden laten verdwijnen binnen hun eigen organisaties. Ik heb als postadres luttenbergstr.4 de nachtopvang leger des heils waar ik niet verblijf maar wel de post ophaalde en de rechtmatigheidsformulieren voor de uitkering invulde,de opvang is nu gesloten en de post word daar opgehaald en naar de burg walsumlaan1 leger des heils gebracht waar de daklozen deze op moeten halen wat ik ook doe. Maar ik ontvang vanaf oktober geen uitkering meer en heb geen geld meer voor levensonderhoud omdat mijn WWB consulente Mevr. H. Klaver(ex-werknemer leger des heils zwolle) stelt dat ik buiten zwolle tijdelijk verblijf bij een kennis en dat aan haar had moet doorgeven maar ik word gedwongen om elders zolang te logeren anders moet ik in zwolle buiten gaan overnachten anders vries ik dood of/en word ik bekeurt in opdracht van het gemeentebestuur.Maar in de nachtopvang Nel Bannikhuis en de herberg geniet je geen rust en veiligheid nog zorg en hulpverlening en ik kan nergens anders terecht daar waar ik eind april 2002 bij de illegale opvang achter de WRZV hallen terecht kwam en daar ook niet ben geholpen door de zogenaamde hulpverlener Joop van Ommen maar wel te werk werd gesteld  in en rondom de hallen tot ik M. Twisterling SP Zwolle begon in te lichten. Daar is IKG Zorgbelang ook van op de hoogte.
Gegroet de Hr. R .Donker te Zwolle
de Stentor

Nel Banninkhuis en Soepbus sneuvelen

Geplaatst op
19 juni 2012
Laatste update
19 juni, 11:20
Foto’s
1
Een soepbus. Archieffoto: ANP

ZWOLLE – De gemeente Zwolle zet definitief een streep door de subsidie aan het Nel Banninkhuis en de Soepbus. De nachtopvang van dak- en thuislozen neemt daardoor vanaf 1 augustus geen nieuwe mensen meer op. De deuren sluiten op 1 januari.

De SP en GroenLinks dienden beide nog een motie in om zeker te weten dat het goed komt met de opvang van dak- en thuislozen als de subsidiekraan dicht is. In beide gevallen wist wethouder Nelleke Vedelaar de rest van de gemeenteraad voldoende te overtuigen van de maatregelen die het Leger des Heils en de gemeente nemen om te voorkomen dat mensen in Zwolle op straat moeten slapen.”Als zich problemen voordoen, dan zullen we doen wat nodig is om ze op te lossen”, zei Vedelaar. “Maar we nemen maatregelen op basis van cijfers en niet door op voorhand het aantal slaapplekken te verhogen.” Dat is wel wat de SP met haar motie behelsde. De socialisten verzochten het college direct extra plakken te realiseren, als blijkt dat er mensen op straat moeten slapen. SP-voorvrouw Tjitske Siderius: “Die voorwaarde moet overeind blijven.”

de Stentor

De Zwolse diplomademocratie

Geplaatst op
13 oktober 2012
Laatste update
15 oktober, 09:41
Afbeelding

ZWOLLE – Ze nemen alle belangrijke beslissingen in Zwolle. Maar wat is eigenlijk de achtergrond van de 39 leden van de Zwolse gemeenteraad? Wie hebben de macht in handen? Op verzoek van de Stentor hebben de raadsleden informatie aangeleverd over hun werk, opleiding en nevenfuncties.

Wat blijkt? Bijna de helft van werkende raadsleden in Zwolle heeft een baan als zelfstandig ondernemer. Slechts één raadslid is werkloos, twee studeren er nog en twee raadsleden zijn met pensioen. Verder heeft meer dan driekwart van de raad een hbo-opleiding of universitaire studie gevolgd.
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat 12 procent van de Nederlandse bevolking ondernemer is. Verder meldt het CBS dat in Zwolle 46 procent van de inwoners hoger opgeleid is (landelijk 34 procent).
Dat betekent dat de Zwolse gemeenteraad niet bepaald een afspiegeling van de samenleving vormt. Vooral de kloof tussen hoger en lager opgeleiden is volgens sommige wetenschappers zorgwekkend. Zo publiceerde de Amerikaanse politicoloog Charles Murray eerder dit jaar zijn boek ‘Coming apart’. Murray’s stelling is kortweg dat de goed opgeleiden en welvarenden zich van de lagere middenklasse hebben afgekeerd. De rijken besturen weliswaar het land, maar ontmoeten de mensen over wie het gaat nauwelijks meer. Wat opleidingsniveau betreft vormt de fractie van Swollwacht in de Zwolse gemeenteraad een uitzondering. De voltallige fractie heeft een mbo-opleiding gevolgd. GroenLinks en D66 bestaan als enige partijen volledig uit hoger opgeleiden. De ondernemers zijn – niet verrassend – het best vertegenwoordigd bij de VVD. Vier van de zes raadsleden hebben een eigen bedrijf of zijn directeur. Raadsleden van de PvdA zijn vooral werkzaam in publieke functies, onder meer bij de provincie, politie en jeugdzorg.
In totaal hebben de 39 Zwolse raadsleden ruim veertig nevenfuncties, variërend van voorzitter van het dierenasiel (Theo Peeters, PvdA) tot lid van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap Greijdanus (Gerdien Rots, CU).
De volledige lijst van raadsleden en hun achtergronden is bijgevoegd als pdf-bestand.

Wel deze brief van de Overijsselsel Ombudsman is duidelijk wat btreft het beleid van de gemeente Zwolle t.o.v. dak en thuislozen.Opjagen en negeren,beboeten en laten verhongerenWel deze brief van de Overijsselsel Ombudsman is duidelijk wat btreft het beleid van de gemeente Zwolle t.o.v. dak en thuislozen.
Opjagen en negeren,beboeten en laten verhongeren
Nu dakloos in Zwolle en straks dakloos in Raalte.

Heino – 22 november 2005

Afgelopen maandag was Heino-online mede namens het Piratendebat uitgenodigd om met een delegatie Tweede Kamerleden mee te lopen om te zien wat men in Zwolle aan het probleem dak- en thuislozen doet.

Zwolle heeft een regio functie en alle dak- en thuislozen uit de gemeente Raalte worden naar Zwolle verwezen. Zelf zijn we met Gerard Waanders de voorzitter van de stichting Piratendebat en Jelleke Veenendaal van de VVD meegelopen, dhr. Verdaas van de PvdA had helaas afgezegd.

In de kantine van de WRZV hallen

Heino-online weet inmiddels dat er heel wat wetgeving gaat veranderen door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeentes zullen ergens volgende week een brief krijgen van VROM waarin zij een prestatiecontract krijgen opgelegd.

Dit houdt in dat men de dak- en thuislozen zelf binnen de eigen gemeente moet gaan opvangen. Dit geldt met uitzondering van Blijf van mijn Lijf vrouwen voor o.a. gedetineerden die eerst in de gemeente Raalte hebben gewoond, die moeten na hun straf ook eerst terug naar de gemeente Raalte.

Overlast veroorzakers of mensen met een huurschuld die uit hun woning gezet worden, moeten binnen de gemeente Raalte worden opgevangen, dit geldt ook voor jongeren die geen onderdak hebben en afkomstig zijn uit de gemeente Raalte.
Kom je uit Raalte, ga je in eerste instantie ook terug naar Raalte.

Echter het budget van de WMO is hierop niet aangepast. Het is een zaak wat de gemeente met de woningbouwverenigingen moet oplossen.

Buiten de containers voor daklozen bij WRZV hallen

Jelleke Veenendaal geeft aan dat zij zich de problemen van dak- en thuislozen aantrekt.
“Daklozen moeten van de straat, iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben. Mensen zonder woning moet een onderkomen worden geboden met de mogelijkheid door te stromen naar betere accommodatie. Hierin moeten zij begeleiding ontvangen waarbij dagbesteding en zorg betrokken dienen te worden. Uiteindelijk ontstaat er dan een situatie waarin het voor gemeenten en daklozen een stuk prettiger wordt.”

Zij heeft in de Tweede Kamer samen met haar collega Verdaas (PvdA) een plan ingediend over de wooncarrière. Hiermee zou het zogenaamde ‘substandaard’ wonen mogelijk moeten worden gemaakt. Eenvoudige woningen, die niet voldoen aan alle strenge eisen van het bouwbesluit e.d. mogen nu niet gebruikt worden voor bewoning en dat moet voor tijdelijke bewoning wel mogelijk worden gemaakt.

Gemeenten en corporaties moeten hier afspraken over maken, zodat er een oplossing komt voor daklozen, verslaafde daklozen, mensen die uit de gevangenis komen en niets (meer) hebben en aso’s die niet te handhaven zijn in een gewone wijk.
Dat geeft rust bij deze mensen, ze hebben immers een dak boven hun hoofd, en geeft rust op straat. Ze hoeven niet meer over straat te zwerven en veroorzaken daar dus ook geen overlast meer.

Tijdens het werkbezoek aan de gemeente Zwolle hebben we B&W, hulpverleners en daklozen bezocht en gekeken bij opvanglocaties. Op deze wijze konden wij een goed beeld vormen van de situatie in Zwolle.

Logo Bonjour

De eerste locatie welke bezocht werd was bij Joop van Ommen in de WRZV hallen, hij heeft al jaren een aantal containers achter de sporthal staan waar de allerzwaksten uit onze samenleving ondergebracht worden. Hij gaf aan dat er hele strakke huisregels zijn m.b.t. de opvang daar. Dealen voor de deur of in de buurt mag niet, overlast veroorzaken al helemaal niet en iedereen moet om 10.00 zijn bed uit zijn. Zijn buren staan op de eerste plaats dan zijn bedrijf.

De regels zijn net als thuis bij zijn vader, zegt hij. “Wil je wat moet je zelf wat doen” Hij vangt ongeveer 50 mensen op die nergens meer terechtkunnen, 20 mensen helpen tegen een kleine vergoeding van €.20,00 naast de uitkering om daar de boel en de buurt schoon te houden. Het kan gaan om vegen van de stoep in de omgeving tot het reinigen van de toiletten of de keuken. Ze eten er gewoon aan tafel in de sporthal en ruimen nadien alles zelf op. Een strak regiem wat dan ook zijn vruchten afwerpt gezien de doorstroming.

Buiten na het gesprek bij Bonjour

Wel is hij bezorgd over het gegeven dat de landelijke overheid nu van plan is om de vergoeding voor vrijwilligerswerk af te schaffen. Jelleke Veenendal is van mening dat mensen al een uitkering krijgen en dat hier best wat vrijwilligerswerk tegenover mag staan. Je krijgt anders een scheve verhouding ten opzichte van mensen die gewoon werken.

Bij Joop van Ommen zat ook een hulpverlener die namens de woningbouw SWZ aanwezig was. Hier kregen we toch wel een beetje het gevoel van dat alles voor de mensen gedaan moest worden en dat zij zelf vooral niets moesten ondernemen omdat zij zelf niet hun problemen op konden lossen. Jelleke Veenendal had hier al helemaal geen goed woord voor over. Mensen motiveer je dan niet meer om iets te ondernemen. Maar ze zei erbij dat haar college van de PvdA er waarschijnlijk anders tegenaan keek.

Even later bezochten we Bonjour, een opvang van het Leger des Heils, hier konden we goed zien wat de hulpverlening nu werkelijk deed. Niets dus, mensen zaten passief op de bank televisie te kijken of ergens een plukje shag te bietsen.
De vestigingsdirecteur van het Leger des Heils gaf ook aan dat zij weinig huisregels hadden omdat anders de mensen wegbleven. Ook gaf hij aan dat er door het dichtdraaien van de subsidie kraan geen geld meer was voor dag activiteiten.
Jelleke Veenendaal vertelde over een project in Londen (Engeland) waar men van oude fietsen of computers nieuwe maakten en mensen hierdoor een fiets kregen of computerles. Maar de “goede”man van het Leger des Heils gaf aan dat dit wel Zwolle was en geen Londen. Einde discussie.

Een bezoeker wilde ook nog wat vertellen, de vestigingsdirecteur was hier duidelijk niet happy mee en verdraaide in ons bijzij de woorden van deze man. Maar de boodschap was helder “Ik heb staatspensioen, ben 45 jaar oud en leef als een prins. Mijn natje en droogje krijg ik wel en als ik wil praten ga ik naar het maatschappelijk werk”.
Bij Bonjour wekt men de indruk dat men veel mensen binnen wil houden en hiermee ook veel subsidie.
Met de nodige verbazing nog op ons gezicht zijn we naar het gemeentehuis van Zwolle vertrokken.

Hier werden we ontvangen door burgemeester Meijer en wethouder Hagendoorn. Jelleke Veenendaal en wij van de Piratendebat hebben onze bevindingen aan beide voorgelegd.
Jelleke Veenendaal gaf aan dat de gemeentes desnoods op braakliggende grond wat pas over 3 of 5 jaar bebouwd gaat worden om daar kleine units voor maximaal 8 mensen neer te zetten. De werkgroep wil desnoods het bouwbesluit art. 17 hiervoor aanpassen zodat dit mogelijk gemaakt kan worden.

De gemeente Zwolle geeft aan dat zij binnenkort een evaluatie gesprek hebben met beide organisaties (WRZV en Bonjour) om te kijken wat er veranderd kan en verbetert kan worden. De Wet Werk en Inkomen zal hier ook aan de orde komen om te bezien of de dak- en thuislozen hieraan voldoen. Iedereen die kan werken moet zich hiervoor ook inzetten anders vervalt het recht op uitkering.

In de werkkamer van burgemeester Meijer van Zwolle
Reclame maken bij Heino-online? Naar vorige pagina. Naar huis.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s