FW: leger des heils en RIBW Zwolle bedriegers in de hulpverlening

Kwesties daklozenopvang voor Wmo-rapportage Zwolle1186_Herbergimage-76609soepbus2021-e13220645563841FW: leger des heils bedriegers

Nel Banninkhuis en Soepbus sneuvelen
Geplaatst op19 juni 2012Laatste update19 juni, 11:20Foto’s1Een soepbus. Archieffoto: ANP
ZWOLLE – De gemeente Zwolle zet definitief een streep door de subsidie aan het Nel Banninkhuis en de Soepbus. De nachtopvang van dak- en thuislozen neemt daardoor vanaf 1 augustus geen nieuwe mensen meer op. De deuren sluiten op 1 januari.

De SP en GroenLinks dienden beide nog een motie in om zeker te weten dat het goed komt met de opvang van dak- en thuislozen als de subsidiekraan dicht is. In beide gevallen wist wethouder Nelleke Vedelaar de rest van de gemeenteraad voldoende te overtuigen van de maatregelen die het Leger des Heils en de gemeente nemen om te voorkomen dat mensen in Zwolle op straat moeten slapen.

“Als zich problemen voordoen, dan zullen we doen wat nodig is om ze op te lossen”, zei Vedelaar. “Maar we nemen maatregelen op basis van cijfers en niet door op voorhand het aantal slaapplekken te verhogen.” Dat is wel wat de SP met haar motie behelsde. De socialisten verzochten het college direct extra plakken te realiseren, als blijkt dat er mensen op straat moeten slapen. SP-voorvrouw Tjitske Siderius: “Die voorwaarde moet overeind blijven.”

Extra nachtopvang Zwolle door grote toeloop
Geplaatst op:19 december 2012Laatste update:19 december, 16:07Foto’s1ReactiesToon reactiesDe ingang van het Nel Banninkhuis. foto Tom van Dijke
ZWOLLE – Het beroep op de nachtopvang in Zwolle is zó groot dat de gemeente in overleg met het Leger des Heils heeft besloten om het Nel Banninkhuis weer te openen. Daar kunnen voortaan elke nacht maximaal twintig mensen terecht. Daarnaast komen er bij De Herberg vijftien extra nachtopvangplaatsen.

De tegenstrijdigheden in dit verhaal,Nel banninkhuis is praktisch onderbezet.

Volgens wethouder Nelleke Vedelaar zijn er verschillende oorzaken voor de toegenomen vraag naar een plekje in de nachtopvang. Zo zitten er momenteel relatief veel uitgeprocedeerde asielzoekers in de opvang, maar neemt ook het aantal mensen toe dat door financiële problemen of relatieproblemen dakloos is geworden. Bovendien komen er daklozen van buiten de regio naar Zwolle. Ook de tijd van het jaar speelt mee: in de winterperiode wordt altijd meer gebruik gemaakt van de opvang. Het heropenen van het Nel Banninkhuis en de extra plekken in De Herberg zijn noodmaatregelen, die gelden tot begin april. De komende maanden wil de gemeente met voorstellen voor structurele oplossingen komen. “Maar daarvoor moeten we eerst goed weten wat er aan de hand is. Zijn andere gemeenten strenger en komen mensen daardoor hier? Zit het probleem in de woningmarkt en moeten we extra woonruimte creëren door bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen tot goedkope woningen? Met die vraagstukken gaan we de komende tijd aan de slag”, aldus Vedelaar.

De gemeente Zwolle heeft de opvang/hulpverlening voor dak en thuislozen 26 jaar aan de verkeerde organisaties uitbesteed zoals leger des heils en RIBW Zwolle,illegale opvang WRZV hallen plus Tactus met verlening van subsidies zonder toezicht of gemeenschapsgelden(miljoenen)correct zijn besteed en of er aan subsidievoorwaarden werd voldaan.
Nu gaat de gemeente Zwolle weer in de fout met het aanbesteden van opvang/dagbesteding aan meerdere aanbieders die er niet zijn met kennis van zaken en het eeerbiedigen van de rechten van dak en thuislozen die nu geschonden worden door leger des heils en RIBW Vecht de herberg.

Dagbesteding voor daklozen op de schop
Geplaatst op:18 januari 2013Laatste update:18 januari, 20:54Foto’s1Foto: ANP
ZWOLLE – Gemeente Zwolle gaat dagopvang voor dak- en thuislozen maatschappelijk aanbesteden. Huidige dagbesteding bij Bonjour loopt daardoor af. Nieuwe dagbesteding liefst door meerdere aanbieders, zegt gemeente.

De dagbesteding van dak- en thuislozen in Zwolle moet meer zijn dan alleen koffie drinken en shaggies roken. Dat vindt de gemeente Zwolle die de dagbesteding van deze doelgroep daarom maatschappelijk gaat aanbesteden. De gemeente is op zoek naar instellingen, bedrijven en organisaties die daklozen beter mee kunnen laten doen in de samenleving en organiseert volgende week een bijeenkomst voor geïnteresseerde partijen.

Wethouder Nelleke Vedelaar wil dat daklozen tijdens de dagbesteding veel meer meedoen aan activiteiten dan nu het geval is. “Al is het maar dat ze hun eigen boterham smeren. Naar de dagopvang gaan om de hele dag koffie te drinken en shaggies te roken is in ieder geval niet de juiste methode.”

De huidige dagopvang bij Bonjour, onderdeel van het Leger des Heils, is volgens de wethouder onvoldoende gericht op participatie. “Het idee is dat partijen in de stad met elkaar tot vernieuwing komen.” De gemeente is daarbij op zoek naar meerder aanbieders die voor een gezamenlijk aanbod zorgen. Iedere partij kan daarbij dan zijn eigen kwaliteiten inzetten. Het pact van aanbieders dat de gemeente uiteindelijk kiest, krijgt subsidie om de dagbesteding op zich te nemen. Het is niet uitgesloten dat het Leger des Heils ook in de nieuwe situatie deel uitmaakt van de dagopvang.

Dat er net twee ton is bezuinigd op de dagbesteding voor dak- en thuislozen maakt volgens de wethouder niet uit. “Er is nog genoeg over om tot een goede aanpak te komen”, zegt ze.

De bijeenkomst is woensdag 23 januari van 15.30 tot 17.30 uur in het stadhuis. Opgeven kan bij Inge Groen, 038-4982972.

Piek in klachten opvang dakloze
Geplaatst op:04 augustus 2012Laatste update:04 augustus, 06:55
ZWOLLE – Het aantal klachten over dak- en thuislozenopvang in Zwolle is het afgelopen half jaar explosief gestegen.

Dat blijkt uit kwartaalcijfers van Zorgbelang Overijssel, dat het meldpunt vormt voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er bij het Meldpunt 21 meldingen van cliënten van de zorginstellingen binnen over De Herberg, dagopvang Bonjour en het Nel Banninkhuis, in het tweede kwartaal waren dat er zelfs 26. Ter vergelijking: in het laatste kwartaal van 2011 is geen enkele klacht over daklozenopvang geregistreerd. De aard van de klachten over de opvang is divers. Zo zijn er klachten over het rookgedrag en druggebruik op de slaapzalen; anderen klagen over de veiligheid en gebrek aan rust of het niet goed controleren van cliënten op drugs- of wapenbezit. In enkele gevallen wordt personeel niet of gebrekkig begeleiden verweten. Zorgbelang geeft geen oorzaak voor de plotselinge klachtenpiek.
Werkstraf na conflicten bij Herberg
Geplaatst op14 oktober 2011Laatste update14 oktober, 16:07
ZWOLLE – Dat de 36-jarige J.U. uit Zwolle niet de meest wendbare is in zijn rolstoel, maakt voor hem weinig uit.

Hij kreeg het drie maal flink aan de stok met verschillende plaatsgenoten. Tijdens de ruzies vernielde hij onder meer een ruit en sloeg hij een medewerker van daklozenopvang De Herberg. ,,Het is toch zielig dat iemand aangifte doet voor zo’n klap”, zei U. bij de politie.

De man woont bij De Herberg in Zwolle. In februari kreeg hij flinke ruzie met een medewerker. ,,Hij rijdt vaak boos weg in zijn rolstoel”, zei de medewerker bij zijn politieverhoor. Dit keer was U. erg boos, omdat zijn stoma kapot zou zijn. ,,Dat was een smoes, maar hij vond het vervelend dat we er niet op ingingen.” U. gooide daarom drie keer met een steen tegen het raam, waardoor deze stuk ging. De verdachte was niet op zitting aanwezig, maar hij zei er geen spijt van te hebben.

Een maand eerder ging het ook al mis. Ook hier ontstond er een ruzie tussen de verdachte en een medewerker van De Herberg. U. gooide een bezem weg en toen de medewerker deze wilde pakken, werd hij door U. geslagen. Aanvankelijk ontkende de Zwollenaar, maar toen hij wist dat er camerabeelden van waren, gaf hij toch toe.

Alsof dit nog niet genoeg was, kwam U. in maart in conflict met een plaatsgenoot. Een medewerker van een snackbar vond dat de verdachte zijn elektrische rolstoel daar niet meer op mocht laden. ,,Toen ik dat zei kwam U. op me af.” Camerabeelden toonden echter dat de aangever degene was die ruzie zocht. ,,De verdachte wilde zelfs nog wegkomen. Pas toen het bedreigend werd, haalde hij uit”, zei de officier van justitie.

Zij vroeg daarom voor dit feit vrijspraak. Voor de andere twee feiten vroeg ze zestig uur werkstraf en 260 euro boete. Ook de politierechter vond dat het laatste feit U. niet verweten kon worden. In de rest van haar eis was ze net iets milder. Zij legde de man een werkstraf van veertig uur op en een boete van 260 euro, maar erkende wel dat de Zwollenaar zelf problemen opzoekt. ,,De verdachte is ook niet echt een lekkertje.”

Gericht aan Kamerleden en de media etc.,

Dit is de mail van de hr. R. Robers waarvan ik u berichte dat hij een herseninfarct heeft opgelopen en waar een dakloze client de ambulance heeft gebeld en de Hr. R. Robers naar de Isalakliniek heeft vervoerd en waaruit hij is terug gekomen in de nachtopvang Nel Banninkhuis en de dagopvang Bonjour waar hij zonder vervolgplek voor revalidatie nu alweer 5 weken verblijft in een uitzichtloze positie en waar zowel het leger des heils als Creating Balance waar hij contact mee heeft geen enkele moeite doen om de Hr. R. Robers geplaatst te krijgen in zorghotel Parc Spelderholt waarover ik u verslag van deed en waar ik de Hr. R. Robers de informatie en verwijzingen door gaf voor indicatiestelling voor zorg en verblijf maar waar ik zelf niet voor hulpverlener ga spelen.
De Hr. R. Robers is een risicofactor nu en kan door stress en spanningen in de opvanginstellingen leger des heils zo weer een CVA oplopen oftewel herseninfarct maar dat schijnt het leger des heils en hun criminele medewerkers niet te deren als de inkomsten voor de organisatie maar veilig worden gesteld.
Na uw onderzoek naar de verslavingsinstelling Horeb weet u nu ook hoe de zaken ervoor staan bij het Leger des heils en die dus nauw samenwerkt met Tactus,de Herberg/RIBW Vecht aan de Nijverheidstraat,Dimence GGZ instelling en Creating Balance die beweert naar de hulpvraag van de client te luisteren maar dit is ook een wassen neus.
En alles vind plaats onder de regievoering van de CDA wethouder zorg en welzijn en WMO waaronder de opvang voor daklozen valt de Hr. E. Dannenberg tevens lid van de adviesraad van het regionale Achmea zorgkantoor die de AWBZ gelden verdeelt over de toegelaten AWBZ instellingen zonder materiele controles en/of het zorgaanbod aansluit op de hulpvraag van de client.

Leger des heils en hun medewerkers,werkt dat?
Mijn mening is om eerlijk te zijn van niet!

Na een jaar in de dag en nachtopvang van het leger kan ik naar mijn mening hier eerlijk over zijn.
Het leger werkt met SPW ers die totaalniet opgeleid zijn voor hun taak
Bovendien worden zij geselecteerd op hun geloof zodat zij heel makkelijk te beinvloeden zijn.
Ook loopt er een groep ambulante begeleiders rond die voor de CIZ indicatie vann de clienten zorg dienen te dragen
Verder heb je niets aan die lui!
De SPW ers weten niet waar ze aan begiinnen dat kun je zien wanneer ze net in dienst komen ze staan te kijken als een kudde slachtvee.
Medisch zijn ze totaal niet onderlegd en in geval van calamiteiten zijnn ze niet in staat om in te grijpen ,nog te handelen
Dit kan ik ergens wel begrijpen want om enig initiatief te nemen worden ze aan alle kanten tegen gewerkt door de leiding (het mag niets kosten)
Zelfs een spel middag kunen ze niet organiseren en laten liever de clienten tussen twee stoelen hangen of met hun kop op de tafel slapen.
Hoe kan dit zou je je afvragen dat is de taktiek van het leger, zo maken ze je murm (wat heb je aan active clienten?)
Met problemen kun je bij die SPW ers ook al niet terecht ze zijn totaal niet ter zake kundig ook niet met papier zaken.
wat doen ze dan vraagt u zich af?
Nou ja ze schenken koffie in enn serveren het eten meer doenn ze niet (zonde van het geld eigenlijk he?
O ja ikzieze vaak voetballen dat was ik vergeten.
Wanneer ze op de nacht opvang werken hebben de meesten ook niet de benodigde papieren daarvoor,en gelooof me daar speel zich aardig wat af! Maarja ik zei het al het magniet teveel kosten he.
Kijk dit is nu echt het leger, zorgen dat je op papier alles goed voor elkaar hebt en verder zo zuinig mogelijk werken.

Onderwerp

opvang daklozen

Vraag

Het leger des heils bied zich op zorg en welzijnsmarkt aan als zorgaanbieder maar blijkt meer een winstfabriek te zijn die veel belooft maar niets waarmaakt.
Ik verbleef in de nachtopvang Nel Banninkhuis vanaf september 2008 tot december 2010 en heb daar totaal geen zorg en hulpverlening onder vonden,wel smerige slaapzalen zonder privacy en slechte voedselvoorziening etc.
Deze klachten zijn doorgegeven aan gemeentebestuur en IGZ en Nza maar daar word geen toezicht vanuit uitgeoefend op de dag en nachtopvang en waar IGZ beweert dat alles in orde is maar feitelijk onderzoek word niet gepleegd.
Er zijn ook geen clientenraden en klachtencommissies aanwezig die goed functioneren.
In 2010 komt er een oudere client binnen de opvang Leger des heils die darm en kankerpatient is maar het heeft overleefd.
Hij verwacht dat hij bij het leger des heils op weg word geholpen met zijn hulpvraag maar dat blijkt niet zo te zijn maar hij is niet de enigste.
In juni 2010 krijgt hij onenigheid met de begeleiders over hun houding en maakt zich zo kwaad dat hij in de dagopvang Bonjour een herseninfarct op loopt maar waar het personeel/hulpverleners staan toe te kijken belt een andere dakloze client snel de ambulance die de persoon naar de Isalakliniek brengt.
Na 3 maanden verblijft keert de CVA patient terug in de opvang waar het constant onrustig is en hij moet 30 weken wachten op een vervolgplek daar waar het Leger des heils geen revalidatieplek regelt maar hem in hun eigen traject willen drukken.
Maar de begeleiders van het Leger zijn totaal geen professionele hulpverleners want iedereen word daar aangenomen.
Een andere dakloze regelt informatie etc. zodat de CVA patient zichzelf op weg helpt en nu in een woonvorm in Hardenberg verblijft.
IKG zorgbelang Overijssel is hiervan op de hoogte gebracht ook met meerdere klachten over de opvang voor daklozen omdat IGZ het laat afweten en nog steed is er geen onderzoek gaande.
Schrijver deze brief licht al jaren de politiek in Den Haag in over de opvang zonder zorg en hulpverlening op maat waar het de organisaties alleen gaat om de AWBZ gelden en subsidies
Nu is er al een nachtopvang gesloten door de gemeente Zwolle vanwege bezuingingen maar er is geen goede opvang aanwezig in Zwolle met 300 daklozen waar de kwaliteitswet zorginstellingen en brandveiligheid niet word nageleefd.
Ik vermijd de opvang maar word bovendien door de gemenete Zwolle tegengewerkt omdat ik de misstanden naar buiten breng,zodoende is mijn WWB uitkering ook stopgezet.
Ik ben 57 jaar en al vanaf 2000 dak en thuisloos door eenarbeidsconflict en toedoen door een werkgever in Almere in deze situaite beland.Ik ben niet drank en drugsverslaafd geraakt en geen last van psychiatrische problematiek
maar wel mijn bevindingen met de opvang en IGZ doorgezonden naar de Nationale Ombudsman omdat er teveel fraude word gepleegd met AWBZ gelden binnen de opvang middels onrechtmatige indicaties.
ook contact gezocht met Mevr. E.J. Mars van VWS i.v.m. onderzoek beheer privegelden clienten

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s