Het Leger des Heils Zwolle bedrog wat betreft opvang en hulpverlening

From: kingkong1621@live.nl
To: a.bosman@tweedekamer.nl; ad@ad.nl; amsterdam@sp.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; anneke.blom@no-gelderland.politie.nl; brandpunt@kro.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; eindredactie@frieschdagblad.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; ffutselaar@sp.nl; fraudebeheersing@zn.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; h.weijgertse@tele2.nl; hart@sbs.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; info@ijsselland.politie.nl; ikg@zorgbelang-overijssel.nl; info@pgb.nl; info@sbs6.nl; info@wrr.nl; info@zwerfjongeren.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; kro@omroep.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; lancee.r@menzis.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; magazine@groenlinks.nl; meldpunt@igz.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvv-gelderland.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; r.berends@groenlinkszwolle.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.knops@tweedekamer.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.blok@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; t.dibi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; tros@radar.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; office@feantsa.org
Subject: FW: Het bedrog van de leger des heils Brasserie Zwolle
Date: Sat, 2 Mar 2013 13:22:28 +0100
ruud-donker-bevoegdheden
Dit is pagina 220 deel 2 van het onderzoeksrapport naar sektes van de Belgische Kamer 1997 naar sektes zoals Sciencetology,Zonnetempel etc.
Zie wetsovertredingen zoals het ontvoeren van kinderen en verbergen,overtredingen van de wetgeving op jeugdbescherming (burojeugdzorg)bedriegelijke erfenisbelaging zoals het jagen op nalatenschappen door LdH,misbruik van vertrouwen zoals zich uitgeven voor hulpverlener/begeleider en dit niet waarmaken maar wel client sektariische evangelisatiepraktijken opdringen.In dit kader valt ook afpersing(het verplicht afgeven van inkomsten anders volgt er geen opname in opvang en dus tevens overtreding van artikel 255 van wetboek van strafrecht verlating van hulpbehoevenden.Oplichting:het doen van beloftes van hulp en deze niet nakomen en client onder druk zetten tot bezoeken aan psychiaters om zo indicaties te verkrijgen op onrechtmatige gronden voor AWBZ verlening voor niet geleverde prestaties/begeleiding.
Psychiaters werkzaam voor leger des heils plegen valsheid in geschrifte door diagnosestelling vast te stellen aan psychische problematieken bij clienten die niet te bewijzen zijn door hersenscans of bloedproeven en dus deze diagnoses op papier zetten en verklaren voor begeleiders leger des heils.
Aantasting van de geestelijke en lichamelijke integriteit van LdH clienten door hen in diskrediet te brengen middels valse rapportages in Cleverclientvolgsysteem als dakloze clienten met klachten komen bij controlerende instanties of niet onafhankelijke clientenraden en klachtencommissies,lichamelijke integriteit bij klachten of calamiteiten clienten schorsen of opvanginstellingen uitzetten ook bij ijzige vorst en barre weersomstandigheden zodat client gevaar loopt.
Niet-inachtneming van de sociale wetgeving,(het stopzetten van postadressen waarbij dakloze clienten geen WWB uitkering meer kan genieten voor levensonderhoud zoals geval R. Donker)uberhaupt een vreedme zaak waarom een sektebeweging of RIBW postadressen mag vergeven dit is een taak van gemeentelijke overheden.
Schending van de wet wat betreft de persoonlijke levenssfeer(dakloze clienten die geen privacy genieten binnen sociaal pensions en dag of nachtopvang,crisisopvang.
Mensenhandel:het doorlopend uitwisselen van dakloze clienten en/of zwerfjongeren tussen andere AWBZ instellingen en gemeentes en die weer terug keren in oude situatie en waar ook geen zorg en hulpverlening word geboden,geld ook voor de beschermde woonvormen en zelfstandig wonen onder zogenaamde begeleiding er is geen nazorg etc.
Vereniging of stichting die misdrijven pleegt oprichten denk aan bedriegelijke woonbegeleidingstrajecten(LdH Almere,2001 w.b.t. Antennion) waar dakloze clienten financieel afgeperst worden,verplicht worden hun uitkering/inkomsten op rekening van de stichting te storten die deze gelden beheert. waar zij voor een kamertje 550 euro per maand moeten betalen,tientje zakgeld per week en een verplichte keuring bij een psychiater voor onrechtmatige indicatiestelling voor aanvraag AWBZ.

naamloos 2
CDA%203Link:http://youtu.be/uQl2T5893IA
naamloos

Zware CDA-delegatie bezoekt dagopvang Bonjour

dinsdag 06 maart 2007
Dinsdagmorgen brachten de Overijsselse CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk en het Zwolse Tweede Kamerlid Eddy van Hijum een bezoek aan de dagopvang Bonjour aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle. Zij werden ontvangen door directeur Elzo Edens. De Zwolse CDA-raadsleden Alida Kastelein (fractievoorzitter) en Jan Korteweg waren ook bij het werkbezoek aanwezig.

Rietkerk en Van Hijum lieten zich informeren over het probleem van dak- en thuislozen in Zwolle, en over de aanpak door de gemeente. Na de vier grote steden is Zwolle de eerste stad die een plan van aanpak voor deze doelgroep gereed heeft (‘Stedelijk Kompas Zwolle’). De gemeenteraad van Zwolle heeft dit plan maandagavond besproken. De komende maanden wordt dit plan nader uitgewerkt en worden er maatregelen getroffen op het gebied van huisvesting, zorg en vermindering van de overlast. De CDA’ers willen bezien of en hoe de provincie en het rijk de gemeente bij de uitwerking en de aanpak kunnen ondersteunen. Na het bezoek aan Bonjour ging de delegatie van het CDA naar de Gebruiksruimte en Nachtopvang aan de Pannenkoekendijk. Aan deze straat moet de beoogde Zorgboulevard gerealiseerd worden.


FW: Het bedrog van de leger des heils Brasserie Zwolle


Gericht aan Kamerleden en de media etc.,

Het Leger des Heils Zwolle heeft na het openbaar maken van hun falende hulpverlening zwaar gesubsidieerd door de gemeente zwolle zoals nachtopvang Nel Banninkhuis en dagopvang Bonjour en de soepbus legerdesheils/dimence besloten om een nieuwe inkomstenbron aan te boren en daarom is de dagopvang Bonjour omgebouwd tot een Brasserie waar burgers kunnen gaan eten en drinken.

Link: http://www.heino-online.nl/gember/gemn511.html
Als ik het goed heb vernomen gaat een kop koffie daar 1 euro kosten en een broodje beenham 4 euro en dat zijn geen misselijke prijzen.
Deze Brasserie valt onder de Workshop van het leger des heils Zwolle en waar als koks en bediendend personeel de clienten en hun begeleiders werkzaam zijn als 9 maart 2013 deze tent word geopend.
Maar het Leger des Heils is een stichtingsvorm met belastingvoordelen en als daar onbetaalde koks worden aangestelt die geronselt worden onder hun clienten dan is de vraag of het Leger dan sociale premies en inkomstenbelasting gaat afdragen.
De clienten van de workshop worden opgeleid tot kok en waar het leger deze mensen dan denken te kunnen droppen op de reguliere arbeidsmarkt.
Maar het leger des Heils haalt zo weer op een andere en clandestiene wijze geldstromen naar binnen over de ruggen van de kansloze daklozen en die verdwijnen in hun organisatie en op de bankrekeningen waarvan uit de buitenlandse missies worden bekostigd daar waar de AWBZ gelden en de eigen bijdragen van clienten ook voor bestemd zijn maar van zorg en hulpverlening aan dakloze clienten is allang bij deze malafide welzijnsorganisatie/sekte geen sprake dankzij het doelbewust ontbrekend toezicht na onderlinge afspraken met gemeenten en inspectie voor de gezondheidszorg en de politiek.
Jarenlang zorgde de christelijke raadspartijen en Kamerleden dat evangelische zorg en welzijnsinstellingen bevoordeelt worden met subsidieverlening zonder toezicht hoe deze besteed werden of dat subsidievoorwaarden en prestatiecontracten zijn nageleeft en of wet en regelgeving juist is toegepast met als gevolg dat daklozen langdurig worden gegijzelt binnen de opvanginstellingen zodanig dat zij psychoses op liepen en aan de de drank en drugs raakten als vluchtpoging uit de ellende van de laagdrempelige opvang en waar de politiek zowel landelijk als lokaal al jaren op de hoogte is van de misstanden,uitbuiting en fraudes met AWBZ gelden via onrechtmatig verkregen indicatiestellingen voor o.a. begeleid wonen en waar deze instellingen nauwe samenwerking zochten met woningcorporaties en de verfoeide afdelingen bijzondere doelgreopen van de gemeenten.
Ook bij de Herberg aan de Nijverheitstraat een opvang voor daklozen zijn koks opgeleid die uit de dakloze clienten van RIBW Vecht zijn geplukt en werkzaam zijn voor Conrad Catering Compleet het cateringsbedrijf het voedsel bereid en dat op naam staat van Joyce van Ommen de vrouw van de supervisor over de Herberg en directeur van de WRZV sporthallen Joop van Ommen die een handelsonderneming heeft op het adres Waterlelie 19 in Stadshagen Zwolle waar ook Conrad Catering Compleet is gevestigd op dit adres.

Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle
Nog even wat clandestiene voorbeelden van leger des heils projecten al dan niet gesubsidieert onder het mom van hulpverlening:

Leger des Heils leeft niet van giften


Vrijspreker

Okay okay, het is niet van de meest betrouwbare site gekopieerd (Sp!tsnieuws.nl), maar toch de moeite van het vermelden waard. Het Leger des Heils wordt namelijk voor meer dan 90% gefinancierd door de overheid, dus van uw en mijn belastinggeld.Het korte stukje, zoals het op Sp!tsnieuws te vinden is:
Het Leger des Heils wordt vrijwel geheel gefinancierd door de overheid. In de afgelopen 6 jaar liep het bedrag aan overheidssubsidie op van 112 miljoen euro in 2003 naar ruim 220 miljoen euro in 2008. Daarentegen liepen de opbrengsten uit fondsenwerving terug. Dat bedrag schommelt al jaren rond de 20 miljoen, schrijft het Financiële Dagblad. De meeste overheidssubsidie gaat naar opvang van dak- en thuislozen.

Dus: in de tijd dat het christelijke CDA aan het bewind is, is in 5 jaar de hulp voor dak- en thuislozen verdubbeld.
En nog wel betaald met uw en mijn centen.
En ik (naïeveling) maar denken dat dit legertje een private instelling was, geïnitieerd en gefinancierd door de kerken. Want die christenen zijn zo begaan met de armen, in schijnbare tegenstelling tot de libertariërs.
En dan 10% fondsenwerving en 90% subsidies???
En geld over om te beleggen?

En dat noemt “men” een goed doel.

ARTIKEL
Leger des Heils grootste goede doel

dinsdag, 28 juli 2009

Doorsturen

Printen

WO 07 dec 2011 | 08.58
Met bijna 300 miljoen euro aan inkomsten was het Leger des Heils in 2010 het grootste goede doel van Nederland. Cordaid staat op de tweede plaats met 180 miljoen euro, daarna volgt Oxfam Novib met 178 miljoen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Het Leger des Heils ontving van alle goede doelen de meeste subsidie van de overheid, bijna 260 miljoen euro. Ook hier komen Cordaid (bijna 105 miljoen) en Oxfam Novib (100 miljoen) op de tweede en derde plaats. “Deze organisaties zijn een soort verlengstuk van de overheid. Wat deze organisaties al goed doen, hoeft de overheid niet zelf te doen. Daarom krijgen zij relatief veel subsidie”, stelt René Bekkers, onderzoeker van ‘Geven in Nederland’ aan de Vrije Universiteit.

KWF Kankerbestrijding wist de meeste eigen baten binnen te halen, ruim 100 miljoen euro, met onder meer collectes. Daarna volgen Unicef met ruim 50 miljoen en Artsen Zonder Grenzen met ruim 45 miljoen.

Bron: ANP

Assortiment

• Leger des Heils denkt na over soepmerk

17 mrt 2005
Nieuws

Leger des Heils denkt na over soepmerk

Assortiment•samenwerking
•food

280

AMSTERDAM – Het Leger des Heils wil onder de merknaam 50/50 soepen gaan verkopen in de supermarkt. De welzijnsinstelling zoekt daarbij samenwerking met een levensmiddelenfabrikant. De receptuur voor de soepen komen uit een kookboek dat vermoedelijk in oktober van dit jaar verschijnt.
Meike van Kooperen van het Leger des Heils bevestigt de plannen tegenover Zibb.nl/food, maar wil verder nog niets kwijt over het project, behalve dat men nog op zoek is naar een fabrikant. Het Leger des Heils werkt in het project samen met reclamebureau Only. De opbrengst van het kookboek en de soepen moet worden gebruikt voor de aanschaf van soepbussen in Amsterdam.

Eerder al werd in samenwerking met De Bijenkorf een exlcusieve kledinglijn onder de naam 50/50 geproduceerd. Deze lijn bestond uit kleding die was samengesteld uit afgedankte kleding. De opbrengst van dit project ging naar projecten voor zwerfkinderen.

Daklozen maken pasta
Bewaarartikel
reacties


Door: redactie
14-9-09 – 10:41 FOTO PASTAPURO.NL
ROTTERDAM – De(voormalig) dak- en thuisloze klanten van het Leger des Heils gaan aan de slag als pastamaker.
Oud-voorzitter Anton Westerlaken van vakbond CNV trapt vandaag het project af in Rotterdam, waardoor 300 ‘kwetsbare’ mensen aan een baan worden geholpen.

In de centrale keuken van het Leger des Heils in Rotterdam maken de cliënten op ambachtelijke wijze ravioli’s voor het bedrijf Pasta Puro. Die levert de biologische lekkernijen aan restaurants door heel Nederland.

“De vraag naar onze pasta’s is zo groot, dat we het niet meer kunnen bijbenen. Het Leger des Heils helpt nu bij de productie, waarbij tegelijk mensen kans op een baan krijgen,” zegt Ruud Souren van Pasta Puro. Het project wordt mogelijk gemaakt door maatschappelijk investeerder Start Foundation, dat daarvoor 2 miljoen euro uittrekt.
“Ze hebben groot vertrouwen in onze aanpak en het verwachte sociale rendement,” legt woordvoerster Gitta de Zwart van het Leger des Heils uit. “Mensen die vaak al twee handen vol problemen hebben en mede daardoor moeite hebben om een baan te vinden, krijgen zo de kans een vak te leren en hun weg in de maatschappij te vinden.”

Volgens het leger is werk dé manier voor dak- en thuislozen om volwaardig mee te doen aan de samenleving.

“Bestaande trajecten om mensen weer aan het werk te helpen, houden te weinig rekening met de problematiek van de mensen aan de onderkant van de samenleving,” zegt De Zwart.
Het project ‘Werk voor iedereen’ wordt de komende jaren uitgebreid naar de rest van Nederland. Daarvoor worden sociale ondernemingen opgericht in samenwerking met warenhuis V&D en de restaurants van La Place.

Behalve (voormalig) dak- en thuislozen kunnen ook mensen die door de crisis werkloos zijn geworden aan de slag in zo’n onderneming. (MARLIES VAN LEEUWEN)•Educatief

•Nieuws
•Onze usp’s
•Onze logistiek
•Rapportage
•Containers
•Wat doen we met kleding & textiel
•Beeld & videoarchief
•Contact
•ISO certificering
•Recycling door vervezeling

Waarom Leger des Heils ReShare

Leger des Heils ReShare is marktleider op het gebied van kledinginzameling en textielrecycling. Wij zijn een professioneel en ervaren partner voor vele gemeenten en zakelijke organisaties. Wij bieden marktconforme tarieven voor textiel, een zeer efficiënt en professioneel logistiek apparaat en door onze contacten en goede naam in binnen- en buitenland kunnen wij invulling geven aan vele soorten textielrecycling. Daarmee helpen wij om uw doelstellingen in het kader van het Landelijke Afval Plan (LAP) te behalen. We hebben de nodige certificering in huis en laten ons ieder jaar vakkundig bijscholen om dit zo te houden.

•◦Kerkgenootschap

•◦Welzijns- & Gezondheidszorg

◦Fondsenwerving

◦Binnen kijken bij de nieuwe buren


Binnen kijken bij de nieuwe buren

DEN HAM – Sinds het begin van het project ‘Take Off Twenterand’ hebben drie ‘zwerfjongeren’ hun intrek genomen in het pand aan de Bussinck 8-12 in Den Ham. En de vierde bewoner meldt zich binnenkort. Take Off Twenterand opent vanmiddag zijn deuren voor buurtbewoners en andere belangstellenden.

Link: https://anaconda15.wordpress.com/2011/07/14/re-blog-eelke-blokker-de-medeoprichter-van-het-slavenuitzendbureau-pauropus-bv-in-samenwerking-met-de-gemeente-zwolle-geel-gemarkeerd/


“Om te laten zien wat er achter deze deuren gebeurt”, vertelt Elzo Edens, directeur van het Leger des Heils Overijssel. “En om tegemoet te komen aan de buurt die aanvankelijk terughoudend reageerde toen bekend werd dat dit hier kwam.”
Take Off Twenterand is een samenwerkingsverband tussen woningstichting Vestion, het Leger des Heils en werkvoorziener Pauropus. Samen huisvesten en begeleiden zij jongeren die ‘een steuntje in de rug nodig hebben’. Een vage omschrijving, maar de doelgroep is dan ook niet zo makkelijk te vangen in een concrete omschrijving. “Het zijn jongeren in de problemen, die niet verder komen met de reguliere hulpverlening. Ze hebben bijvoorbeeld delicten gepleegd of hebben schulden. Bureau Jeugdzorg en andere instanties kunnen ze niet verder helpen. En ze kunnen nergens naar toe, want een echt thuis hebben ze niet. Het zijn ‘zwerfjongeren’, in de breedste zin van het woord”, schetst Edens de schrijnende situatie van de bewoners. Bij Take Off Twenterand krijgen de jongeren begeleiding op maat. Daarbij zorgt Vestion voor de huisvesting, kijkt werkvoorziener Pauropus naar de dagbesteding en neemt het Leger des Heils de persoonlijke begeleiding van de jongeren voor zijn rekening. “Vaak zijn ze teleurgesteld door het leven. En daar gedragen die jongeren zich dan ook naar. Als eenmaal het vertrouwen is gewonnen en ze zelf het besef hebben dat het goedkomt, dan kan er vooruitgang worden geboekt”, aldus Edens.
Het pand in Den Ham biedt plaats aan maximaal zes bewoners. “We hebben aan de buurt beloofd dat de bewoners geleidelijk hun intrek zullen nemen”, vertelt Edens. Aanvankelijk bestond weerstand tegen onze komst. Omwonenden waren bang voor overlast van de jongeren in de buurt. “Dat kan ik me goed voorstellen”, reageert Edens. “De term ‘probleemjongeren’ of ‘zwerfjongeren’ heeft een heel negatieve lading. Maar het is ook een vage omschrijving, die veel ruimte overlaat voor interpretatie. Het is makkelijk om bang te zijn voor de dingen die je niet kent.” Edens wijt die onwetendheid aan de eigen communicatie. “Wij hebben niet goed gecommuniceerd met de buurt. Dat had ook wel een reden, want we hadden eerst een pand in Vroomshoop op het oog. Daar is de voorlichting wel goed geweest. Maar op het laatste moment kwam deze voorziening vrij. Een buitenkans, vonden wij. Maar dat had wel tot gevolg dat het de buurtbewoners in Den Ham wat rauw op het dak kwam vallen.” Om de buurt tegemoet te komen is een buurtbegeleidingscommissie opgericht, waar behalve afgevaardigden van het Leger des Heils, Vestion en Pauropus ook buurtbewoners zitting in hebben. Er hoort een convenant bij, waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is, mochten zich ongeregeldheden voordoen. Dat maakt het voor geen enkele partij vrijblijvend. “En dat heeft voor meer rust gezorgd in de buurt.”
Open huis Take Off Twenterand: vandaag, 16.00 -17.30 uur, Bussinck 8-12 in Den Ham.


V&D en Leger des Heils beginnen winkelketen

Bewaarartikel
reacties


Door: redactie
15-9-09 – 10:53
ROTTERDAM – Het Leger de Heils en V&D beginnen beginnen volgend jaar een outlet-winkelketen. Bij de winkels worden alleen nieuwe goederen verkocht. ,,Van kleding, tuinmeubilair tot kookboeken,¿¿ zegt Leger des Heilswoordvoerster Gitta de Zwart.
Alles wat V&D, Bijenkorf, Praxis, Dixons en andere Maxeda-dochters over hebben, kan er worden verkocht. Bij de winkels komt een restaurantgedeelte, onder hoede van La Place, het restaurant van V&D. De winkels die in het hele land worden gevestigd, zullen voormalig dak- en thuislozen gaan werken.

,,V&D levert ons de kennis over hoe je zoiets moet gaan doen. Zij kennen de kanalen voor de inkoop, hoe een winkel er uit moet zien en leveren ons meubilair,” zegt De Zwart.

,,Ook stelt moederbedrijf Maxeda ons een bedrijfsleider beschikbaar die ons in de eerste periode zal helpen. De eerste winkel gaat medio volgend jaar open, waarschijnlijk in Maastricht. Naar een definitieve locatie wordt nog gezocht.

Het opzetten van een winkelketen, past bij het plan van het Leger des Heils om de komende paar jaar in elk geval 300 leerwerkplekken op te zetten, vooral voor ex-dak en thuislozen.

Maxeda-directeur Tony de Nunzio opperde eerder om ook cliënten van het Leger des Heils aan het werk te zetten bij La Place. De werkzaamheden daar zijn volgens hem ‘simpel en makkelijk te leren’ en hebben voor menig voortijdig schoolverlater al gediend als opstapje naar ander werk. Ook wil Maxeda pasta’s van het Leger des Heils gaan verkopen, die sinds kort in de gaarkeuken van de instelling worden gemaakt.

Al eerder verkocht Maxeda-dochter Bijenkorf gerecyclede, tweedehands T-shirts uit kledingcontainers van het Leger des Heils. (SUZANNE DOCTER)

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s