Web-log Zwolle “Daklozenopvang is onverantwoord” is nog steeds actueel

« 30 km zone in binnenstad | Hoofdmenu | Spreekkoren FC Zwolle onacceptabel »
woensdag 22 oktober 2003
« 30 km zone in binnenstad | Hoofdmenu | Spreekkoren FC Zwolle onacceptabel »
woensdag 22 oktober 2003
“Daklozenopvang is onverantwoord”
Er moet een doelgericht onderzoek komen naar de situaties bij de Zwolse dak- en thuislozen-opvang. Dat zegt de SP. Aanleiding is een verklaring van een klein aantal daklozen en asielzoekers dat ze mishandeld en geterroriseerd worden in de WRZV-hallen door directeur Joop van Ommen.
Volgens de SP ontbreekt het Zwolle nog aan duidelijke kwaliteitseisen voor daklozenopvang. Ook bij Bonjour, het Nel Banninkhuis en het Sociaal Pension aan de Van Walsumlaan verkeren de daklozen in een noodsituatie zegt de partij.

Volgens fractievoorzitter Düzgün Yildirim is het bieden van bed, bad en brood niet voldoende. Daklozen en asielzoekers moeten volgens hem begeleid worden door maatschappelijk werk. ‘De kwaliteit van de Zwolse opvang is benedenmaats, er is nu nauwelijks bekend wat er zich achter de deuren van de hulporganisaties afspeelt.’
Yildirim wil dat de gemeente Zwolle de huidige gang van zaken binnen de daklozenopvang in kaart brengt. Op basis van de uitkomsten moeten kwaliteitseisen worden ontwikkeld.
Omroep Zwolle
Geplaatst op woensdag 22 oktober 2003 om 13:24:49 | Permanente link
Trackback
Trackback URL van dit bericht:
http://beheerpagina.web-log.nl/services/trackback/6a0134837ff6d0970c0133f05646da970b
Hieronder vind je de links naar weblogs die verwijzen naar “Daklozenopvang is onverantwoord”:
Reacties

De Stichting Sociale Vrienden WRZV-hallen, RIBW en de drie Zwolse woningcorporaties gaan Joop van Ommen extra bijstaan in de WRZV-hallen. Verbetering in de huidige situatie is noodzakelijk, zeggen de instellingen. De daklozen en asielzoekers krijgen binnenkort 140 uur per week proffesionele begeleiding, nu is dat nog 20 uur.
De daklozen worden begeleid in trajecten met de GGD en het Riagg en ’s nachts gaat er permanent toezicht gehouden worden in de opvang achter de Buitengasthuisstraat.

De Sociale Herberg zou een deel van de opvang achter de WRZV-hallen moeten vervangen, maar is nog steeds niet geopend omdat er nog geen geschikte locatie voor is gevonden.
Woensdag hebben de instellingen besloten dat zowel de begeleiding als de fysieke omstandigheden in de WRZV-hallen daarom snel moeten verbeteren. Een opknapbeurt van de opvang en het beschikbaar stellen van meer hulpverleners moet een oplossing bieden aan de problematiek rond de Zwolse opvang voor dak- en thuislozen.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Zwollywood | woensdag 22 oktober 2003 om 16:58:02

De fractie van Swollwacht weigert voortaan samen te werken met de SP. Voorman William Dogger is woedend op de uitspraken van de partij dat WRZV-hallen directeur Joop van Ommen daklozen en asielzoekers zou mishandelen en beticht de socialistische partij van schijnpolitiek en populisme.
‘De SP brengt mensen als Van Ommen bewust schade toe om de eigen populariteit in Zwolle te vergroten. Swollwacht is niet langer bereid om nog langer met de SP-fractie samen te werken’.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Peper | donderdag 23 oktober 2003 om 12:40:25

‘De groei van het aantal dak- en thuislozen in onze stad neemt onverantwoordelijke proporties aan en moet een halt toegeroepen worden’. Dat zegt de VVD. Volgens de partij is de Zwolse daklozenopvang ‘vol’ en moeten nieuwe daklozen doorgestuurd worden naar gemeenten in de buurt zoals Harderwijk.
Het uitbreiden van de Zwolse opvang, zoals de Herberg, is voor de partij geen optie. ‘Zwolle moet af van het idee dat ze alle daklozen uit de regio op moet vangen. Andere gemeenten in de regio moeten aan de slag met opvangmogelijkheden binnen hun eigen grenzen’, aldus de liberalen.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Peper | donderdag 23 oktober 2003 om 12:41:24

DE Zwolse woningcorporaties hebben deze week besloten 140.000 euro beschikbaar te stellen om de situatie achter de WRZV-hallen te verbeteren.
De Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) stelt daarvoor een half jaar lang 140 uur per week professionele hulpverleners beschikbaar, maar ook krijgen de barakken een opknapbeurt. Binnen enkele weken moet de opvang naar een hoger niveau worden getild. De corporaties en de RIBW hebben daartoe besloten omdat de winter in zicht is en De Herberg – waar de daklozen en verslaafden die overal buiten de boot vallen een plekje gaan krijgen – nog op zich laat wachten.
de Stentor
Geplaatst door: Peper | zondag 26 oktober 2003 om 13:26:48
Zie ook uispraak Raad v/d Journalistiek R. Donker versus Zwolse Courant
SP-fractieleidster Margriet Twisterling heeft zelf een ingezonden brief geschreven en ondertekend van iemand die slechte ervaringen heeft met de opvang bij de WRZV-hallen van Joop van Ommen. Volgens Twisterling én de ondertekenaar van de brief is er van bedrog geen sprake.
Het aankaarten van vermeende misstanden bij de opvang van (verslaafde) dak- en thuislozen door Joop van Ommen leverde de Zwolse SP-fractie deze week een hoop kritiek op. In een e-mail die deze krant dit weekeinde ontving, neemt een oud-medewerker van de WRZV-hallen het echter op voor de partij. De brief verhaalt van ondemocratische, malafide praktijken bij de opvang. Criticasters van de SP-aanval op ‘self-made’ hulpverlener Joop van Ommen moeten het ontgelden: ‘De mensen die het nu voor Van Ommen opnemen zoals Jan Franke, zijn allemaal vriendjes van hem. Ze laten zich gewoon voor zijn karretje spannen. Een politieke partij zoals Swollwacht heeft familiebanden met Van Ommen, logisch dat die niet willen dat de vuile was wordt buiten gehangen’, staat in de brief – die ondertekend is door iemand die anoniem wil blijven, maar waarvan de naam bij deze krant bekend is. In de brief staat uitdrukkelijk dat de schrijver niet op de SP stemt.
de stentor
Geplaatst door: Diskuss | maandag 27 oktober 2003 om 12:29:01

Bij het Nel Banninkhuis, de opvang van het Leger des Heils aan de Luttenbergstraat, is het altijd prijs. Als de bezoekers elders geen overlast veroorzaken, gaan ze wel met elkaar op de vuist.
Zo ook op 28 juni van dit jaar. Zwollenaar J.R.H. (56) en Steenwijker J.A.A.W. (29) kregen het aan de stok met twee andere bezoekers van de opvang. Voor W. was dat reden om met een bijna halve meter lange stalen buis van zich af te slaan. Eén van de slachtoffers werd een gebroken arm geslagen, de andere kreeg een klap op zijn hoofd. H. beperkte zich tot schoppen en slaan. Vrijdag kreeg de Steenwijker bij de politierechter een eis van vier maanden cel gepresenteerd. Omdat het de eerste keer was dat hij zich aan mishandeling schuldig maakte en zijn leven inmiddels meer op orde heeft, kreeg de Steenwijker nog een kans. Hij mag zich 180 uur onbetaald verdienstelijk maken voor de maatschappij. Zwollenaar H. kwam niet zo goed weg. Weliswaar had hij bij de vechtpartij geen buis gebruikt, maar hem waren meer zaken ten laste gelegd. In augustus pikte hij bij een supermarkt een fles advocaat. Toen hij daarop door de bedrijfsleider werd aangesproken, haalde hij flink uit. Iemand die hem nog 5 euro schuldig was, kreeg ook klappen en werd bovendien beroofd. H. kent het klappen van de zweep, want twee maanden geleden werd hij ook al veroordeeld voor een diefstal met geweld. Recidivist H., flink verslaafd, zei opgenomen te willen worden in een ontwenningskliniek en daarover contact te hebben met het CAD. Die instantie had de rechter echter per brief laten weten dat H. in het geheel niet reageert op uitnodigingen. Dan maar een tijdje de cel in, moeten de magistraten gedacht
hebben. Conform de eis werd H. zodoende veroordeeld tot een halfjaar celstraf.
de stentor
Geplaatst door: Diskuss | maandag 27 oktober 2003 om 12:33:23

De raadsfractie van de SP is er verbaasd over dat de Zwolse woningcorporaties 140.000 euro beschikbaar stellen om de opvang van daklozen achter de WRZV-hallen te verbeteren.
Het steekt de raadsleden Düzgün Yildirim en Margriet Twisterling dat de raad niet is geïnformeerd over dat nieuws. Hetzelfde geldt voor het bericht dat de Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) een half jaar lang 140 uur per week begeleiding van professionele hulpverleners in het vooruitzicht heeft gesteld. De SP heeft bij het college van B en W een aantal schriftelijke vragen gedeponeerd. De fractie wil onder meer weten wat nu het beleid is en vraagt zich af hoe deze investeringen zich verhouden met de belofte aan de Kamperpoort dat de opvang bij de WRZV-hallen zal worden gesloten als de gebruiksruimte aan de Pannekoekendijk operationeel is. Nu het er alle schijn van heeft dat de WRZV- opvang toch langer in gebruik blijft, wil de SP ook weten of daarover al overleg met de wijk heeft plaatsgevonden.
de Stentor
Geplaatst door: Zwollywood | donderdag 6 november 2003 om 10:32:52

Woningcorporaties moeten verplicht worden om dak- en thuislozen van een bed te voorzien. Dat zegt het Zwols PvdA- Tweede Kamerlid Verdaas.
Volgens Verdaas wordt er teveel geld ge-investeerd in de zorg voor dak- en thuislozen, in plaats van ze van een bed te voorzien. Het plan wordt volgende week aangeboden aan WRZV- directeur Van Ommen, die jarenlang een illegale daklozen opvang achter zijn hallen had. Hij heeft samen met onder meer de woningcorporaties en het RIBW een professionele legale opvang ontwikkeld.
RTV Oost
Geplaatst door: Hagen | donderdag 6 november 2003 om 17:34:00

Er is landelijk belangstelling voor de nieuwe daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Dat zegt een van de initiatiefnemers Van Ommen.

De Herberg wordt opgezet door onder meer de Zwolse woningcorporaties. Het initiatief is volgens Van Ommen nog nergens in het land te vinden. Veel gemeenten hebben wel opvangplekken, maar niet zo professioneel opgezet als in Zwolle. Enkele geïnteresseerde gemeenten zijn Enschede en Breda.
RTV Oost
Geplaatst door: Joop | donderdag 6 november 2003 om 17:36:45

Buurtbewoners van de Wipstrik maken zich ernstig zorgen over de plannen voor het sociaal pension De Herberg in de centrale opvang asielzoekers (coa) op de Oosterenk. Ze zijn bang dat de dak- en thuislozen voor overlast in de anders zo rustige wijk zorgen.
De bewoners uitten hun zorgen op het wijkplatform. Ze zijn vooral bang dat de dak- en thuislozen op het Herfterplein gaan hangen en er bier bij de buurtwinkel gaan nuttigen en eventueel drugs gaan gebruiken. Op het plein is een kleine speeltuin, waar veel kinderen uit de buurt spelen.
‘Ik heb er echt grote moeite mee dat ze zo’n voorziening zo dichtbij de wijk neerzetten’, verwoordde een bewoner de gevoelens van een aantal aanwezigen. ‘Straks lopen ze via het Herfterplein de stad in, gaan terug via de Wezenlanden, weer naar het asielzoekerscentrum. Nou, dan kunnen ze op die route naast de woning van de burgemeester wel een bankje neerzetten waar ze kunnen uitrusten.’
Wijkwethouder Gerard van Dooremolen benadrukt dat de plannen voor De Herberg op deze locatie op een laag pitje staan. Het leek er aanvankelijk op dat de COA door een teruggang in het aantal asielzoekers ruimte over zou hebben. Maar, zoals eerder in deze krant werd gemeld, gaan die plannen niet door. In het eerste half jaar komt er geen ruimte vrij. ‘Ik denk dat de woningbouwcorporaties en het RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen, de initiatiefnemers voor De Herberg, red.) nu al uitkijken naar een andere locatie’, vermoedt Van Dooremolen.
Daarmee kon hij niet de ongerustheid bij de bewoners wegnemen. De Herberg kan wel eens uitgroeien tot een grote opvang voor dak- en thuislozen op de Oosterenk, werd gedacht. Zeker doordat de gemeente nog steeds op zoek is naar een permanente huisvestingslocatie voor dag- en nachtopvang in de stad. De wijkwethouder sloot opvang van alle dak- en thuislozen op slechts één locatie uit. Hij weigerde ook mee te gaan in het beeld dat iedere zwerver een drank – of drugsgebruiker is. Volgens een aanwezige stadswacht zijn de meesten heel goed op hun eventueel storende gedrag aan te spreken.
De wijkbewoners en de wethouder spraken af de plannen in detail te bespreken, wanneer die concreet zijn. Bewoners bleven verontrust: ‘Als we dan maar niet te laat zijn.’
de Stentor
Geplaatst door: diskuss | vrijdag 7 november 2003 om 11:05:44

Minder praten, meer acties om de toenemende daklozenproblematiek het hoofd te bieden. Dat is de strekking van het plan ‘Iedereen onderdak’ van de Zwolse Tweede Kamerleden Co Verdaas en Margriet Meindertsma. Woensdag overhandigen ze het plan aan WRZV-directeur Joop van Ommen.
Het PvdA-plan moet ervoor zorgen dat in 2007 niemand meer tegen zijn zin op straat hoeft te slapen. Volgens de Tweede Kamerleden ligt er een forse taak voor de woningbouwcorporaties in de Zwolse daklozenproblematiek.

Deze zouden verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de opvang, zeggen de PvdA-ers. Het eigen initiatief van een nieuwe opvang voor daklozen, ‘De Herberg’ genaamd, is een voorbeeld van een project dat aansluit bij het initiatief ‘Iedereen Onderdak’.
Dinsdag wordt het plan overhandigd aan minister Dekker van VROM tijdens de begrotingsbehandeling. Verdaas en Meindertsma willen het plan begin volgend jaar met de minister bespreken.
Geplaatst door: Zwollywood | vrijdag 7 november 2003 om 17:00:31

Zwollenaar ‘weggetreiterd’
Flink van leer trok Zwollenaar J. van U. (65) gisteren tegen de zwervers in zijn wijk. ‘Al dat schorem, ik ben het helemaal zat.’ Hij meldde tegenover de politierechter inmiddels te zijn verhuisd, maar kreeg nog wel een voorwaardelijke boete omdat hij dreigde de soepbus ‘aan gort te slaan’.
Volgens Van U. mocht de soepbus helemaal niet in zijn straat komen en daarom stapte hij op 24 februari dit jaar met een ijzeren staaf naar buiten. Hij dreigde enkele personen dat hij de soepbus zou vernielen. ‘Ik kan er niet meer tegen, ik ben uit mijn huis getreiterd. Geef mij maar straf, u ziet maar wat u doet’, zei de Zwollenaar gisteren tegen de rechter.
ZIEKENHUIS
De Zwollenaar had al eens eerder een incident met zwervers, waarbij hij het ziekenhuis werd ingeslagen. Hij liet zich toen volgens de rechter zelf ook niet onbetuigd, maar Van U. zegt op zijn beurt het helemaal zat te zijn om ‘de mensenstront uit de tuin te scheppen’.
Opmerkelijk detail is dat het huis van Van U. als klap op de vuurpijl ook nog eens is beschoten tijdens de afpersingsaffaire rond Ahold dit voorjaar. Maar de toename van zwervers zit hem het meeste dwars. ‘We gaan gewoon weg, ondanks alle maatregelen (in Diezerpoort, red.)’, aldus de Zwollenaar. Hij en zijn vrouw wonen inmiddels bij hun zoon in Olst.
Officier van justitie M. Kappeyne van de Coppello eiste een voorwaardelijke boete van 200 euro, omdat hij wel enig begrip had voor de situatie. ‘Ach, wat kan ik er van zeggen, het is een ellendig verhaal’, reageerde Van U. Ook de Zwolse politierechter toonde compassie en vonniste conform.
de Stentor
Geplaatst door: Centraal | dinsdag 11 november 2003 om 10:51:17

De pas opgerichte hulpgroep StayClean regio Zwolle nodigt (ex-)verslaafden, partners en familieleden uit om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit als reactie op de afgelopen maanden geschetste problematiek van aan harddrugs verslaafde jongeren, met name op de Veluwe.
‘Het is jammer dat de ouders van een verslaafd kind uit Wezep naar Dordrecht moeten om lotgenoten te treffen. Dat kan ook dichterbij’, zegt Aartje van Klompenburg van het StayClean-team. StayClean komt om de twee weken bij elkaar. Meestal in Zwolle, maar als er meer opgaven zijn vanuit bijvoorbeeld Harderwijk, dan vinden daar de bijeenkomsten plaats. De doelgroep is breed. ‘Van gokkers, tot drugs- en drankverslaafden’, zegt Van Klompenburg.Zelf is ze min of meer bij het onderwerp betrokken geraakt door de jaren durende verslaving van haar jongste zus. Inmiddels is die al zes jaar afgekickt van de harddrugs. ‘We hebben haar onder narcose laten afkicken bij een arts in Tel Aviv.’ Veel ouders worstelen met de vraag of ze hun verslaafde kind thuis moeten houden of niet. ‘Ik weet dat het hard klinkt, maar hoe langer je ze in huis houdt, des te langer de verslaving in stand kan worden gehouden. Ouders kunnen hun kind vaak niet de deur uit zetten. Hoewel gezinnen door verslaving kapot gaan, houden ouders toch van hun kind.’
Pas als een verslaafde ‘echt op het dieptepunt’ zit, als die nergens meer naar toe kan en niemand ermee verder wil, verandert er doorgaans iets in de mentaliteit, schetst van Klompenburg.Voor veel ouders is dát ook het moment om het verloren gewaande kind weer in de armen te sluiten. ‘Maar soms is het vertrouwen zo diep geschaad dat ouders of partners de verhalen niet meer geloven.’
StayClean bestaat uit vijf ervaren medewerkers. ‘We werken vanuit een christelijke visie, maar wie de bijeenkomsten bezoekt hoeft niet gelovig te zijn’, benadrukt Van Klompenburg. ‘Als het respect er maar is.’
Aanmelden voor de bijeenkomsten op elke tweede en vierde maandag van de maand kan bij Johan en Else in Zwolle (4601689) en bij Aartje van Klompenburg (0341-256862). Mailen kan ook: stayclean@hetnet.nl
Geplaatst door: Centraal | vrijdag 21 november 2003 om 11:08:14

De flyeractie van politie IJsselland en de gemeente onder Zwolse daklozen en verslaafden heeft vruchten afgeworpen. Dat bleek maandag bij een controle in het Weezenlandenpark, waar een team van veertien agenten geen enkele dakloze of verslaafde aantrof.
Vorige week werden de Zwolse daklozen en verslaafden gewaarschuwd met flyers dat de politie hard gaat optreden tegen overlastveroorzakers. De groep heeft dus massaal gehoor gegeven aan de oproep om weg te blijven bij het stadspark.
Geplaatst door: Centraal | dinsdag 25 november 2003 om 14:11:28

De opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen wordt nog tot de zomer van 2004 gedoogd. Dat heeft wethouder Hagedoorn woensdag bevestigd.
De gemeente liet eerder weten de illegale opvang aan banden te willen leggen omdat de kwaliteit van de opvang niet voldoet aan de eisen. Door het uitstel van realisering van De Herberg en de naderende winter heeft Hagedoorn besloten dat de opvang in de WRZV-hallen nog niet stopgezet kan worden.

Tot er ruimte vrijkomt voor het initiatief van Zwolse woningbouwcorporaties en RIBW kunnen de Zwolse dak- en thuislozen dus terecht achter de WRZV-hallen.
Wel moet er volgens Hagedoorn hard doorgewerkt worden aan een spoedige realisatie van De Herberg. “Alles wordt erop gefocussed om het zo soepel mogelijk in elkaar over te laten gaan.” WRZV-directeur Joop van Ommen is het daar roerend mee eens. “We moeten ophouden met ruzie maken en de daklozen onderdak bieden.”
Geplaatst door: Centraal | woensdag 26 november 2003 om 16:57:12

Jaap Hagedoorn en zijn Kamper collega Jan Wieten kondigden gisteren aan intensief te gaan samenwerken wat betreft de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen.
Wieten wil voor volgend jaar winter een eigen opvang in Kampen realiseren, voor zo’n vijftien tot twintig personen. Zwolle – verantwoordelijk voor de verdeling van geld dat de overheid beschikbaar stelt voor de opvang – zal Kampen met adviezen bijstaan. Hagedoorn noemt het een goede zaak dat daklozen in hun eigen plaats terecht kunnen voor opvang. ‘De hulp staat dan dichter bij de mensen die het nodig hebben. In combinatie met hun eigen sociale omgeving is de kans op afglijden dan kleiner.’
Winst voor de Zwollenaren: de trek van dak- en thuislozen uit de regio naar Zwolle neemt dan waarschijnlijk af. Onduidelijk is overigens waar de ‘Zwolse’ dak- en thuislozen oorspronkelijk vandaan komen. Gekeken wordt nu of dat geregistreerd kan worden.
Geplaatst door: Hagen | donderdag 27 november 2003 om 11:07:17

Zonder alternatief wordt de opvang voor dak- en thuislozen achter de WRZV-hallen deze winter niet gesloten. Maar komend voorjaar moet het gebeurd zijn met de door de gemeente nog gedoogde opvang door Joop van Ommen.
Wethouder Jaap Hagedoorn heeft dat gisteren tegen deze krant gezegd. Een alternatief voor de opvang in en achter de sporthallen aan de Buitengasthuisstraat moet De Herberg worden – een initiatief van Zwolse woningcorporaties, de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen en de Vrienden van de WRZV. Die nieuwe opvang zou in het opvangcentrum voor asielzoekers op de Oosterenk komen, maar die locatie is niet beschikbaar. Gemeente en ‘Herbergiers’ zoeken nu gezamenlijk naar een nieuwe locatie. De kans is klein dat de alternatieve opvang op korte termijn open kan. ‘Het lijkt me niet dat als er nog geen alternatieven zijn voor de opvang bij de WRZV-hallen, we hartje winter de boel sluiten’, aldus Hagedoorn. ‘Maar ik denk dat het voor iedereen goed is om nu wel een harde datum te noemen: vóór de zomer moet het geregeld zijn.’
De gemeente wil niet dat De Herberg bij de WRZV-hallen gevestigd wordt.
Door de opvang van Van Ommen de komende maanden nog te gedogen, lijken voldoende slaapplaatsen in de stad aanwezig om bij echte vrieskou de Zwolse dak- en thuislozen de winter door te helpen. Mocht het nodig blijken, dan zijn de bedden boven de (nieuwe) gebruikersruimte ook beschikbaar voor niet-gebruikers. Structureel zijn er dan 46 slaapplaatsen in de stad. Dat lijkt genoeg. In het uiterste geval kan daar nog noodopvang bij het Leger des Heils bijkomen.

Er moet een doelgericht onderzoek komen naar de situaties bij de Zwolse dak- en thuislozen-opvang. Dat zegt de SP. Aanleiding is een verklaring van een klein aantal daklozen en asielzoekers dat ze mishandeld en geterroriseerd worden in de WRZV-hallen door directeur Joop van Ommen.
Volgens de SP ontbreekt het Zwolle nog aan duidelijke kwaliteitseisen voor daklozenopvang. Ook bij Bonjour, het Nel Banninkhuis en het Sociaal Pension aan de Van Walsumlaan verkeren de daklozen in een noodsituatie zegt de partij.

Volgens fractievoorzitter Düzgün Yildirim is het bieden van bed, bad en brood niet voldoende. Daklozen en asielzoekers moeten volgens hem begeleid worden door maatschappelijk werk. ‘De kwaliteit van de Zwolse opvang is benedenmaats, er is nu nauwelijks bekend wat er zich achter de deuren van de hulporganisaties afspeelt.’
Yildirim wil dat de gemeente Zwolle de huidige gang van zaken binnen de daklozenopvang in kaart brengt. Op basis van de uitkomsten moeten kwaliteitseisen worden ontwikkeld.
Omroep Zwolle
Geplaatst op woensdag 22 oktober 2003 om 13:24:49 | Permanente link
Trackback
Trackback URL van dit bericht:
http://beheerpagina.web-log.nl/services/trackback/6a0134837ff6d0970c0133f05646da970b
Hieronder vind je de links naar weblogs die verwijzen naar “Daklozenopvang is onverantwoord”:
Reacties

De Stichting Sociale Vrienden WRZV-hallen, RIBW en de drie Zwolse woningcorporaties gaan Joop van Ommen extra bijstaan in de WRZV-hallen. Verbetering in de huidige situatie is noodzakelijk, zeggen de instellingen. De daklozen en asielzoekers krijgen binnenkort 140 uur per week proffesionele begeleiding, nu is dat nog 20 uur.
De daklozen worden begeleid in trajecten met de GGD en het Riagg en ’s nachts gaat er permanent toezicht gehouden worden in de opvang achter de Buitengasthuisstraat.

De Sociale Herberg zou een deel van de opvang achter de WRZV-hallen moeten vervangen, maar is nog steeds niet geopend omdat er nog geen geschikte locatie voor is gevonden.
Woensdag hebben de instellingen besloten dat zowel de begeleiding als de fysieke omstandigheden in de WRZV-hallen daarom snel moeten verbeteren. Een opknapbeurt van de opvang en het beschikbaar stellen van meer hulpverleners moet een oplossing bieden aan de problematiek rond de Zwolse opvang voor dak- en thuislozen.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Zwollywood | woensdag 22 oktober 2003 om 16:58:02

De fractie van Swollwacht weigert voortaan samen te werken met de SP. Voorman William Dogger is woedend op de uitspraken van de partij dat WRZV-hallen directeur Joop van Ommen daklozen en asielzoekers zou mishandelen en beticht de socialistische partij van schijnpolitiek en populisme.
‘De SP brengt mensen als Van Ommen bewust schade toe om de eigen populariteit in Zwolle te vergroten. Swollwacht is niet langer bereid om nog langer met de SP-fractie samen te werken’.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Peper | donderdag 23 oktober 2003 om 12:40:25

‘De groei van het aantal dak- en thuislozen in onze stad neemt onverantwoordelijke proporties aan en moet een halt toegeroepen worden’. Dat zegt de VVD. Volgens de partij is de Zwolse daklozenopvang ‘vol’ en moeten nieuwe daklozen doorgestuurd worden naar gemeenten in de buurt zoals Harderwijk.
Het uitbreiden van de Zwolse opvang, zoals de Herberg, is voor de partij geen optie. ‘Zwolle moet af van het idee dat ze alle daklozen uit de regio op moet vangen. Andere gemeenten in de regio moeten aan de slag met opvangmogelijkheden binnen hun eigen grenzen’, aldus de liberalen.
Omroep Zwolle
Geplaatst door: Peper | donderdag 23 oktober 2003 om 12:41:24

DE Zwolse woningcorporaties hebben deze week besloten 140.000 euro beschikbaar te stellen om de situatie achter de WRZV-hallen te verbeteren.
De Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) stelt daarvoor een half jaar lang 140 uur per week professionele hulpverleners beschikbaar, maar ook krijgen de barakken een opknapbeurt. Binnen enkele weken moet de opvang naar een hoger niveau worden getild. De corporaties en de RIBW hebben daartoe besloten omdat de winter in zicht is en De Herberg – waar de daklozen en verslaafden die overal buiten de boot vallen een plekje gaan krijgen – nog op zich laat wachten.
de Stentor
Geplaatst door: Peper | zondag 26 oktober 2003 om 13:26:48
Zie ook uispraak Raad v/d Journalistiek R. Donker versus Zwolse Courant
SP-fractieleidster Margriet Twisterling heeft zelf een ingezonden brief geschreven en ondertekend van iemand die slechte ervaringen heeft met de opvang bij de WRZV-hallen van Joop van Ommen. Volgens Twisterling én de ondertekenaar van de brief is er van bedrog geen sprake.
Het aankaarten van vermeende misstanden bij de opvang van (verslaafde) dak- en thuislozen door Joop van Ommen leverde de Zwolse SP-fractie deze week een hoop kritiek op. In een e-mail die deze krant dit weekeinde ontving, neemt een oud-medewerker van de WRZV-hallen het echter op voor de partij. De brief verhaalt van ondemocratische, malafide praktijken bij de opvang. Criticasters van de SP-aanval op ‘self-made’ hulpverlener Joop van Ommen moeten het ontgelden: ‘De mensen die het nu voor Van Ommen opnemen zoals Jan Franke, zijn allemaal vriendjes van hem. Ze laten zich gewoon voor zijn karretje spannen. Een politieke partij zoals Swollwacht heeft familiebanden met Van Ommen, logisch dat die niet willen dat de vuile was wordt buiten gehangen’, staat in de brief – die ondertekend is door iemand die anoniem wil blijven, maar waarvan de naam bij deze krant bekend is. In de brief staat uitdrukkelijk dat de schrijver niet op de SP stemt.
de stentor
Geplaatst door: Diskuss | maandag 27 oktober 2003 om 12:29:01

Bij het Nel Banninkhuis, de opvang van het Leger des Heils aan de Luttenbergstraat, is het altijd prijs. Als de bezoekers elders geen overlast veroorzaken, gaan ze wel met elkaar op de vuist.
Zo ook op 28 juni van dit jaar. Zwollenaar J.R.H. (56) en Steenwijker J.A.A.W. (29) kregen het aan de stok met twee andere bezoekers van de opvang. Voor W. was dat reden om met een bijna halve meter lange stalen buis van zich af te slaan. Eén van de slachtoffers werd een gebroken arm geslagen, de andere kreeg een klap op zijn hoofd. H. beperkte zich tot schoppen en slaan. Vrijdag kreeg de Steenwijker bij de politierechter een eis van vier maanden cel gepresenteerd. Omdat het de eerste keer was dat hij zich aan mishandeling schuldig maakte en zijn leven inmiddels meer op orde heeft, kreeg de Steenwijker nog een kans. Hij mag zich 180 uur onbetaald verdienstelijk maken voor de maatschappij. Zwollenaar H. kwam niet zo goed weg. Weliswaar had hij bij de vechtpartij geen buis gebruikt, maar hem waren meer zaken ten laste gelegd. In augustus pikte hij bij een supermarkt een fles advocaat. Toen hij daarop door de bedrijfsleider werd aangesproken, haalde hij flink uit. Iemand die hem nog 5 euro schuldig was, kreeg ook klappen en werd bovendien beroofd. H. kent het klappen van de zweep, want twee maanden geleden werd hij ook al veroordeeld voor een diefstal met geweld. Recidivist H., flink verslaafd, zei opgenomen te willen worden in een ontwenningskliniek en daarover contact te hebben met het CAD. Die instantie had de rechter echter per brief laten weten dat H. in het geheel niet reageert op uitnodigingen. Dan maar een tijdje de cel in, moeten de magistraten gedacht
hebben. Conform de eis werd H. zodoende veroordeeld tot een halfjaar celstraf.
de stentor
Geplaatst door: Diskuss | maandag 27 oktober 2003 om 12:33:23

De raadsfractie van de SP is er verbaasd over dat de Zwolse woningcorporaties 140.000 euro beschikbaar stellen om de opvang van daklozen achter de WRZV-hallen te verbeteren.
Het steekt de raadsleden Düzgün Yildirim en Margriet Twisterling dat de raad niet is geïnformeerd over dat nieuws. Hetzelfde geldt voor het bericht dat de Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) een half jaar lang 140 uur per week begeleiding van professionele hulpverleners in het vooruitzicht heeft gesteld. De SP heeft bij het college van B en W een aantal schriftelijke vragen gedeponeerd. De fractie wil onder meer weten wat nu het beleid is en vraagt zich af hoe deze investeringen zich verhouden met de belofte aan de Kamperpoort dat de opvang bij de WRZV-hallen zal worden gesloten als de gebruiksruimte aan de Pannekoekendijk operationeel is. Nu het er alle schijn van heeft dat de WRZV- opvang toch langer in gebruik blijft, wil de SP ook weten of daarover al overleg met de wijk heeft plaatsgevonden.
de Stentor
Geplaatst door: Zwollywood | donderdag 6 november 2003 om 10:32:52

Woningcorporaties moeten verplicht worden om dak- en thuislozen van een bed te voorzien. Dat zegt het Zwols PvdA- Tweede Kamerlid Verdaas.
Volgens Verdaas wordt er teveel geld ge-investeerd in de zorg voor dak- en thuislozen, in plaats van ze van een bed te voorzien. Het plan wordt volgende week aangeboden aan WRZV- directeur Van Ommen, die jarenlang een illegale daklozen opvang achter zijn hallen had. Hij heeft samen met onder meer de woningcorporaties en het RIBW een professionele legale opvang ontwikkeld.
RTV Oost
Geplaatst door: Hagen | donderdag 6 november 2003 om 17:34:00

Er is landelijk belangstelling voor de nieuwe daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Dat zegt een van de initiatiefnemers Van Ommen.

De Herberg wordt opgezet door onder meer de Zwolse woningcorporaties. Het initiatief is volgens Van Ommen nog nergens in het land te vinden. Veel gemeenten hebben wel opvangplekken, maar niet zo professioneel opgezet als in Zwolle. Enkele geïnteresseerde gemeenten zijn Enschede en Breda.
RTV Oost
Geplaatst door: Joop | donderdag 6 november 2003 om 17:36:45

Buurtbewoners van de Wipstrik maken zich ernstig zorgen over de plannen voor het sociaal pension De Herberg in de centrale opvang asielzoekers (coa) op de Oosterenk. Ze zijn bang dat de dak- en thuislozen voor overlast in de anders zo rustige wijk zorgen.
De bewoners uitten hun zorgen op het wijkplatform. Ze zijn vooral bang dat de dak- en thuislozen op het Herfterplein gaan hangen en er bier bij de buurtwinkel gaan nuttigen en eventueel drugs gaan gebruiken. Op het plein is een kleine speeltuin, waar veel kinderen uit de buurt spelen.
‘Ik heb er echt grote moeite mee dat ze zo’n voorziening zo dichtbij de wijk neerzetten’, verwoordde een bewoner de gevoelens van een aantal aanwezigen. ‘Straks lopen ze via het Herfterplein de stad in, gaan terug via de Wezenlanden, weer naar het asielzoekerscentrum. Nou, dan kunnen ze op die route naast de woning van de burgemeester wel een bankje neerzetten waar ze kunnen uitrusten.’
Wijkwethouder Gerard van Dooremolen benadrukt dat de plannen voor De Herberg op deze locatie op een laag pitje staan. Het leek er aanvankelijk op dat de COA door een teruggang in het aantal asielzoekers ruimte over zou hebben. Maar, zoals eerder in deze krant werd gemeld, gaan die plannen niet door. In het eerste half jaar komt er geen ruimte vrij. ‘Ik denk dat de woningbouwcorporaties en het RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen, de initiatiefnemers voor De Herberg, red.) nu al uitkijken naar een andere locatie’, vermoedt Van Dooremolen.
Daarmee kon hij niet de ongerustheid bij de bewoners wegnemen. De Herberg kan wel eens uitgroeien tot een grote opvang voor dak- en thuislozen op de Oosterenk, werd gedacht. Zeker doordat de gemeente nog steeds op zoek is naar een permanente huisvestingslocatie voor dag- en nachtopvang in de stad. De wijkwethouder sloot opvang van alle dak- en thuislozen op slechts één locatie uit. Hij weigerde ook mee te gaan in het beeld dat iedere zwerver een drank – of drugsgebruiker is. Volgens een aanwezige stadswacht zijn de meesten heel goed op hun eventueel storende gedrag aan te spreken.
De wijkbewoners en de wethouder spraken af de plannen in detail te bespreken, wanneer die concreet zijn. Bewoners bleven verontrust: ‘Als we dan maar niet te laat zijn.’
de Stentor
Geplaatst door: diskuss | vrijdag 7 november 2003 om 11:05:44

Minder praten, meer acties om de toenemende daklozenproblematiek het hoofd te bieden. Dat is de strekking van het plan ‘Iedereen onderdak’ van de Zwolse Tweede Kamerleden Co Verdaas en Margriet Meindertsma. Woensdag overhandigen ze het plan aan WRZV-directeur Joop van Ommen.
Het PvdA-plan moet ervoor zorgen dat in 2007 niemand meer tegen zijn zin op straat hoeft te slapen. Volgens de Tweede Kamerleden ligt er een forse taak voor de woningbouwcorporaties in de Zwolse daklozenproblematiek.

Deze zouden verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de opvang, zeggen de PvdA-ers. Het eigen initiatief van een nieuwe opvang voor daklozen, ‘De Herberg’ genaamd, is een voorbeeld van een project dat aansluit bij het initiatief ‘Iedereen Onderdak’.
Dinsdag wordt het plan overhandigd aan minister Dekker van VROM tijdens de begrotingsbehandeling. Verdaas en Meindertsma willen het plan begin volgend jaar met de minister bespreken.
Geplaatst door: Zwollywood | vrijdag 7 november 2003 om 17:00:31

Zwollenaar ‘weggetreiterd’
Flink van leer trok Zwollenaar J. van U. (65) gisteren tegen de zwervers in zijn wijk. ‘Al dat schorem, ik ben het helemaal zat.’ Hij meldde tegenover de politierechter inmiddels te zijn verhuisd, maar kreeg nog wel een voorwaardelijke boete omdat hij dreigde de soepbus ‘aan gort te slaan’.
Volgens Van U. mocht de soepbus helemaal niet in zijn straat komen en daarom stapte hij op 24 februari dit jaar met een ijzeren staaf naar buiten. Hij dreigde enkele personen dat hij de soepbus zou vernielen. ‘Ik kan er niet meer tegen, ik ben uit mijn huis getreiterd. Geef mij maar straf, u ziet maar wat u doet’, zei de Zwollenaar gisteren tegen de rechter.
ZIEKENHUIS
De Zwollenaar had al eens eerder een incident met zwervers, waarbij hij het ziekenhuis werd ingeslagen. Hij liet zich toen volgens de rechter zelf ook niet onbetuigd, maar Van U. zegt op zijn beurt het helemaal zat te zijn om ‘de mensenstront uit de tuin te scheppen’.
Opmerkelijk detail is dat het huis van Van U. als klap op de vuurpijl ook nog eens is beschoten tijdens de afpersingsaffaire rond Ahold dit voorjaar. Maar de toename van zwervers zit hem het meeste dwars. ‘We gaan gewoon weg, ondanks alle maatregelen (in Diezerpoort, red.)’, aldus de Zwollenaar. Hij en zijn vrouw wonen inmiddels bij hun zoon in Olst.
Officier van justitie M. Kappeyne van de Coppello eiste een voorwaardelijke boete van 200 euro, omdat hij wel enig begrip had voor de situatie. ‘Ach, wat kan ik er van zeggen, het is een ellendig verhaal’, reageerde Van U. Ook de Zwolse politierechter toonde compassie en vonniste conform.
de Stentor
Geplaatst door: Centraal | dinsdag 11 november 2003 om 10:51:17

De pas opgerichte hulpgroep StayClean regio Zwolle nodigt (ex-)verslaafden, partners en familieleden uit om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit als reactie op de afgelopen maanden geschetste problematiek van aan harddrugs verslaafde jongeren, met name op de Veluwe.
‘Het is jammer dat de ouders van een verslaafd kind uit Wezep naar Dordrecht moeten om lotgenoten te treffen. Dat kan ook dichterbij’, zegt Aartje van Klompenburg van het StayClean-team. StayClean komt om de twee weken bij elkaar. Meestal in Zwolle, maar als er meer opgaven zijn vanuit bijvoorbeeld Harderwijk, dan vinden daar de bijeenkomsten plaats. De doelgroep is breed. ‘Van gokkers, tot drugs- en drankverslaafden’, zegt Van Klompenburg.Zelf is ze min of meer bij het onderwerp betrokken geraakt door de jaren durende verslaving van haar jongste zus. Inmiddels is die al zes jaar afgekickt van de harddrugs. ‘We hebben haar onder narcose laten afkicken bij een arts in Tel Aviv.’ Veel ouders worstelen met de vraag of ze hun verslaafde kind thuis moeten houden of niet. ‘Ik weet dat het hard klinkt, maar hoe langer je ze in huis houdt, des te langer de verslaving in stand kan worden gehouden. Ouders kunnen hun kind vaak niet de deur uit zetten. Hoewel gezinnen door verslaving kapot gaan, houden ouders toch van hun kind.’
Pas als een verslaafde ‘echt op het dieptepunt’ zit, als die nergens meer naar toe kan en niemand ermee verder wil, verandert er doorgaans iets in de mentaliteit, schetst van Klompenburg.Voor veel ouders is dát ook het moment om het verloren gewaande kind weer in de armen te sluiten. ‘Maar soms is het vertrouwen zo diep geschaad dat ouders of partners de verhalen niet meer geloven.’
StayClean bestaat uit vijf ervaren medewerkers. ‘We werken vanuit een christelijke visie, maar wie de bijeenkomsten bezoekt hoeft niet gelovig te zijn’, benadrukt Van Klompenburg. ‘Als het respect er maar is.’
Aanmelden voor de bijeenkomsten op elke tweede en vierde maandag van de maand kan bij Johan en Else in Zwolle (4601689) en bij Aartje van Klompenburg (0341-256862). Mailen kan ook: stayclean@hetnet.nl
Geplaatst door: Centraal | vrijdag 21 november 2003 om 11:08:14

De flyeractie van politie IJsselland en de gemeente onder Zwolse daklozen en verslaafden heeft vruchten afgeworpen. Dat bleek maandag bij een controle in het Weezenlandenpark, waar een team van veertien agenten geen enkele dakloze of verslaafde aantrof.
Vorige week werden de Zwolse daklozen en verslaafden gewaarschuwd met flyers dat de politie hard gaat optreden tegen overlastveroorzakers. De groep heeft dus massaal gehoor gegeven aan de oproep om weg te blijven bij het stadspark.
Geplaatst door: Centraal | dinsdag 25 november 2003 om 14:11:28

De opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen wordt nog tot de zomer van 2004 gedoogd. Dat heeft wethouder Hagedoorn woensdag bevestigd.
De gemeente liet eerder weten de illegale opvang aan banden te willen leggen omdat de kwaliteit van de opvang niet voldoet aan de eisen. Door het uitstel van realisering van De Herberg en de naderende winter heeft Hagedoorn besloten dat de opvang in de WRZV-hallen nog niet stopgezet kan worden.

Tot er ruimte vrijkomt voor het initiatief van Zwolse woningbouwcorporaties en RIBW kunnen de Zwolse dak- en thuislozen dus terecht achter de WRZV-hallen.
Wel moet er volgens Hagedoorn hard doorgewerkt worden aan een spoedige realisatie van De Herberg. “Alles wordt erop gefocussed om het zo soepel mogelijk in elkaar over te laten gaan.” WRZV-directeur Joop van Ommen is het daar roerend mee eens. “We moeten ophouden met ruzie maken en de daklozen onderdak bieden.”
Geplaatst door: Centraal | woensdag 26 november 2003 om 16:57:12

Jaap Hagedoorn en zijn Kamper collega Jan Wieten kondigden gisteren aan intensief te gaan samenwerken wat betreft de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen.
Wieten wil voor volgend jaar winter een eigen opvang in Kampen realiseren, voor zo’n vijftien tot twintig personen. Zwolle – verantwoordelijk voor de verdeling van geld dat de overheid beschikbaar stelt voor de opvang – zal Kampen met adviezen bijstaan. Hagedoorn noemt het een goede zaak dat daklozen in hun eigen plaats terecht kunnen voor opvang. ‘De hulp staat dan dichter bij de mensen die het nodig hebben. In combinatie met hun eigen sociale omgeving is de kans op afglijden dan kleiner.’
Winst voor de Zwollenaren: de trek van dak- en thuislozen uit de regio naar Zwolle neemt dan waarschijnlijk af. Onduidelijk is overigens waar de ‘Zwolse’ dak- en thuislozen oorspronkelijk vandaan komen. Gekeken wordt nu of dat geregistreerd kan worden.
Geplaatst door: Hagen | donderdag 27 november 2003 om 11:07:17

Zonder alternatief wordt de opvang voor dak- en thuislozen achter de WRZV-hallen deze winter niet gesloten. Maar komend voorjaar moet het gebeurd zijn met de door de gemeente nog gedoogde opvang door Joop van Ommen.
Wethouder Jaap Hagedoorn heeft dat gisteren tegen deze krant gezegd. Een alternatief voor de opvang in en achter de sporthallen aan de Buitengasthuisstraat moet De Herberg worden – een initiatief van Zwolse woningcorporaties, de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen en de Vrienden van de WRZV. Die nieuwe opvang zou in het opvangcentrum voor asielzoekers op de Oosterenk komen, maar die locatie is niet beschikbaar. Gemeente en ‘Herbergiers’ zoeken nu gezamenlijk naar een nieuwe locatie. De kans is klein dat de alternatieve opvang op korte termijn open kan. ‘Het lijkt me niet dat als er nog geen alternatieven zijn voor de opvang bij de WRZV-hallen, we hartje winter de boel sluiten’, aldus Hagedoorn. ‘Maar ik denk dat het voor iedereen goed is om nu wel een harde datum te noemen: vóór de zomer moet het geregeld zijn.’
De gemeente wil niet dat De Herberg bij de WRZV-hallen gevestigd wordt.
Door de opvang van Van Ommen de komende maanden nog te gedogen, lijken voldoende slaapplaatsen in de stad aanwezig om bij echte vrieskou de Zwolse dak- en thuislozen de winter door te helpen. Mocht het nodig blijken, dan zijn de bedden boven de (nieuwe) gebruikersruimte ook beschikbaar voor niet-gebruikers. Structureel zijn er dan 46 slaapplaatsen in de stad. Dat lijkt genoeg. In het uiterste geval kan daar nog noodopvang bij het Leger des Heils bijkomen.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s