FW: Toch extra nachtopvang van Walsumlaan in Zwolle ondanks het tot nu toe gevoerde politieke wanbeleid in de opvang van dakloze burgers dat veroorzaakt is door de verkwanseling van de volkshuisvesting vanaf 1994 met de bruteringsoperatie

From: kingkong1621@live.nl
To: a.bosman@tweedekamer.nl; ad@ad.nl; amsterdam@sp.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; anneke.blom@no-gelderland.politie.nl; brandpunt@kro.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; eindredactie@frieschdagblad.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; ffutselaar@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; h.weijgertse@tele2.nl; hart@sbs.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; info@pgb.nl; info@sbs6.nl; info@wrr.nl; info@zwerfjongeren.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; lancee.r@menzis.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; magazine@groenlinks.nl; meldpunt@igz.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvv-gelderland.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; r.berends@groenlinkszwolle.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.knops@tweedekamer.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.blok@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; t.dibi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; tros@radar.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; office@feantsa.org
Subject: FW: Toch extra nachtopvang Van Walsumlaan
Date: Thu, 4 Apr 2013 12:34:31 +0200

Gericht aan Kamerleden en de media etc.,

Het is toch niet normaal meer dat de gemeente Zwolle hun achterlijk opvangbeleid blijven doorzetten en dat bewijst hoe christelijke raadspartijen hun invloed willen blijven uitoefenen met behulp van het zogenaamde protestante-christelijk ingestelde Leger des heils en hun wanbeleid.
En daarmee samenspannen met RIBW Vecht en de Herberg met als supervisor Joop van Ommen want het blijkt dat de Herberg en RIBW Vecht en de zwolse en Overijsselse woningcorporaties die investeren in de Herberg onder PvdA invloed (directies)staan en samen met het CDA en Christen-Unie die het Leger steunen hun a “sociale gedachtengang” willen opdringen aan de dakloze clienten vandaar daar huurders zo snel hun woningen worden uitgezet in Zwolle bij vermeende overlast die door kwaadwillende buren worden opgeklopt en die dan gaan klagen als de buurman of buurvrouw hun niet bevalt.
16463_web
De zogenaamde oprichter van de Herberg Joop van Ommen en zijn PvdA vrienden in de directies van de Overijsselse woningcorporaties die dakloze burgers gijzelen,financieel uitkleden en met RIBW Vecht hun de wet willen gaan voorschrijven hoe zij moeten gaan leven en dat is een persoonlijke inbreuk en schending in iemands priveleven.Link:https://anaconda15.files.wordpress.com/2012/01/pdf_ribw_denkt_met_je_mee.pdf

In de Herberg worden nog steeds “s avonds of s”nachts de alkoholverslaafden zwaar bezopen de opvang binnen gelaten in het Voorportaal en dan begint de ellende pas goed vandaar dat de Herberg de Helberg word genoemd als de zuiplappen met hun terreur en gedreig beginnen en waar vrouwen ook worden lastig gevallen door de haantjes die hun p.. achterna lopen.

naamloos
PvdA wethouder Nelleke Vedelaar en oprichter/supervisor over de Herberg Joop van Ommen

Gezellig is anders en er zijn nu meer dakloze normale clienten die hun klachten neerleggen bij Mevr. D. Flierman medewerkster van de gemeente Zwolle maar de wethouder Mevr. N. Vedelaar zal zich daar niet aan storen en gaat gewoon door met het Leger des Heils en RIBW Vecht te bevoordelen want dat is een ingesloten cultuur omdat er geen alternatief is en waar partijbelangen en politieke invloed een grote rol spelen,wat kan hun het lot van de dakloze burgers schelen maar de politie Zwolle word met de negatieve effecten opgezadeld plus de kosten van opsporing,aanhouding en vervolging als daklozen de wet overtreden en de openbare orde verstoren en dan nog de kosten van medische ingrepen als daklozen door geweld lichamelijk beschadigd worden met daana de kosten van de geestelijke hulpverlening als dakloze clienten angststoornissen oplopen binnen de opvang als zij in elkaar geslagen zijn.

Maar daar denkt het college van B&W niet over na want dat is hun verantwoordelijkheid niet meer daar draait de burger wel weer voor op en zo hou je de werkgelegenheid in stand,de ene zijn dood is de andere zijn brood.

Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle

http://www.mstsnl.net/video/ruud-donker.wmv

http://www.mstsnl.net/video/ruud-donker-over-hulpverlening.wmv

http://www.mstsnl.net/video/ruud-donker-3.wmv

Welke politieke partijen waren verantwoordelijk voor de doelbewuste verkwanseling van de volkshuisvesting en het ontstaan van de dak en thuislozenproblematiek en de ontwrichting van de Nederlandse samenleving tijdens de kabinetten Lubbers I tot en met III en daarmee de opkomst van de zogenaamde “beschermde woonvormen” waarin daklozen worden gegijzelt en financieel uitgekleed door het particuliere ondernemersschap middels de vrije marktwerking en het wapen van de indicatiestellingen voor psychische problematieken waar daklozen aan zouden lijden.
Link:http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/achtergrond/achtergrond/de-volkshuisvesting-is-verkwanseld.99960.lynkx

https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/10/563/

Op de bres voor beschermd wonen van een onzer verslaggevers

ZWOLLE – Mensen met een psychiatrische achtergrond blijven een kwetsbare groep in onze maatschappij. ‘En juist die mensen lopen het risico nogmaals buiten de boot te vallen als ze straks weer bij allerlei verschillende loketten bij instanties voor zorg of hulp moeten aankloppen.‘ Die heldere boodschap kreeg VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg gisteren bij haar werkbezoek aan Zwolle mee van Egbert Gritter, directeur van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen in Zwolle (RIBW).

Het kabinet is van plan om delen van de zorg voor psychiatrisch patiënten apart onder te brengen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). ‘En dat maakt het er voor onze cliënten niet makkelijker op‘, benadrukte Egbert Gritter. ‘De burger krijgt straks met drie verschillende financieringsbronnen te maken. Nou, iedereen kan zich voorstellen dat sommige mensen dan het overzicht verliezen en psychisch weer ontwricht raken. Onze doelgroep blijft natuurlijk kwetsbaar als dingen ingrijpend veranderen.‘

De ongeveer vierhonderd Zwollenaren die op dit moment gebruik maken van de diensten van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen zijn nu aangewezen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). ‘Dat is helder en duidelijk, één instantie die alles in de hand houdt. Die situatie verslechtert aanzienlijk als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning straks wordt ingevoerd. Dan wordt het voor de burger weer een stuk ingewikkelder om zijn weg in zorgland te vinden. Bij de AWBZ was het nog helder dat mensen wettelijk recht op zorg hadden. Met de komst van de WMO is dat niet meer zo. Het aanbod op het terrein van dagactiviteiten en arbeid lijkt niet langer gewaarborgd.‘

Kamerlid Anouchka van Miltenburg, bij haar werkbezoek aan Zwolle vergezeld door diverse plaatselijke politici en VVD-statenlid Van Harsselaar-Timmer, kon de zorgen van Egbert Gritter slechts bevestigen en beamen. ‘Mensen met een psychiatrische achtergrond behoren tot de allerkwetsbaarste groepen in de samenleving. Het klinkt een beetje cru, maar je bent vaak beter af als je een been moet missen. Dan vinden de mensen je tenminste nog zielig. Maar een psychiatrisch patiënt kan op veel minder begrip van de samenleving rekenen. Het valt ook heel moeilijk uit te leggen als je vijf dagen in de week wel normaal kunt functioneren, maar dat je die andere twee dagen zo gek als een bos uien bent. Dan gaan veel mensen er toch vanuit dat je een hele nare ziekte hebt. Dat komt dubbel zo hard aan bij mensen met een psychiatrische achtergrond. Die hebben helaas toch al zo weinig incasseringsvermogen.‘

EXTRA HANDICAP

De cliënten van de RIBW Zwolle kampen ook nog eens met een extra handicap, verzekerde directeur Egbert Gritter. ‘Ze zijn niet zo mondig en goed georganiseerd als andere groepen in onze samenleving. Bij gehandicapten en ouderen is dat wel het geval. Goed georganiseerd en heel strijdbaar. Er wordt direct alarm geslagen als bejaarden en gehandicapten ergens de dupe van dreigen te worden. Bij mensen met een psychiatrische achtergrond is dat duidelijk niet het geval. Die laten alles vaak maar wat gelaten over zich heen komen. Dat mag dus niet gebeuren. Daarom springen wij nu op de bres voor onze cliënten.‘

Anouchka van Miltenburg ging een heel eind mee in de noodkreet van Gritter. Maar ze wilde niet onvermeld laten dat het nog lang niet vast staat dat de hele Wet Maatschappelijke Ondersteuning straks breed wordt gedragen door de Tweede Kamer. ‘Het is een erg ingrijpende wijziging in ons zorgstelsel. Alle aangekondigde maatregelen zullen het ook zeker niet halen, durf ik op voorhand wel te zeggen. Het zal ook een hele klus worden om te bewijzen dat bepaalde voorzieningen niet meer tot de zorg behoren, maar als ondersteuning van mensen gezien moeten worden. Nee, het kabinet heeft nog wel wat uit te leggen.‘

Uit: De Stentor/Zwolse Courant, 12 oktober 2004

de Stentor

Buurman met schoffel trapt stadswacht
Geplaatst op13 maart 2009Laatste update13 maart, 15:45
ZWOLLE – Met een schoffel ging de 37-jarige Zwollenaar P. van L. het raam van zijn buurman te lijf op 10 oktober.

En op 3 januari schopte hij een stadswacht in zijn kruis. Van L. werd vrijdag veroordeeld tot twee maanden zitten.

Na de vernieling van het raam van zijn buurman (met de schoffel), moest Van L. zijn woning verlaten. Hij kwam in de daklozenopvang (Nel Banninkhuis) terecht in Zwolle. Daar kreeg hij op 3 januari ruzie met een medewerkster, omdat hij had gedronken. Hij moest daarom ook de opvang verlaten. Hier was hij het niet mee eens.

De stadswachten die op dat moment een controle uitvoerden bij de opvang kwamen ertussen. In de schermutseling die daarbij ontstond, deelde Van L. een trap uit in het kruis van één van de stadswachten.

Uit psychisch onderzoek bleek dat Van L. verminderd toerekeningsvatbaar is door psychische problemen. Een opname in een psychiatrische kliniek zag Van L. wel zitten. ,,Het is wel goed om een beetje aan jezelf te sleutelen.”

De politierechter in Zwolle legde Van L. vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk op. In de proeftijd is er reclasseringstoezicht en opname in een kliniek. De Zwollenaar moet anderhalve maand extra de cel, omdat hij nog in een proeftijd liep. Tegen Van L. was dezelfde straf geëist.

Link: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/van-der-laan-maant-commissarissen-tot-scherper.130783.lynkx

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/tips-over-integriteit-corporaties-leiden-tot-34.131661.lynkx

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/corporaties-ontruimen-minder-vaak.81029.lynkx

Contact Trendbureau

Dhr. Eddy Veenstra
Eddy Veenstra is directeur-bestuurder van Woningstichting SWZ in Zwolle.

Een woningcorporatie met een scherpe focus op mensen met de lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Daarnaast is Eddy Veenstra bestuurslid van Stichting De Herberg (dak- en thuislozenopvang), Stichting Jeugd Sportfonds Zwolle en politiek actief in Drenthe, als statenlid en voorzitter van de PvdA fractie.

•Nu lid worden
•Aanmelden

Gerrit Teunis

directeur-bestuurder Beter Wonen Vechtdal
LocationEnschede Area, NetherlandsIndustryNon-profitorganisatie-management

Als lid van LinkedIn, voegt u zich bij 200 miljoen andere professionals die connecties, ideeën en carrièreperspectieven delen. En het is gratis! U kunt ook:
•Weergeven wie u en Gerrit Teunis beiden kennen
•Voorgesteld worden aan Gerrit Teunis
•Rechtstreeks contact opnemen met Gerrit Teunis

Volledig profiel weergeven

Overzicht van Gerrit Teunis
Huidig•chief executivebij Woningstichting Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg
Vorig•raadslid PvdAbij Gemeenteraad Zwolle
•chief executivebij Woningstichting De Volkswoning / De Woonplaats, Enschede
Opleiding•Vrije Universiteit Amsterdam
•Technische Universiteit Delft
Aanbevelingen1 persoon heeft Gerrit Teunis aanbevolen
Connecties422 connecties
Websites•Bedrijfswebsite
•Persoonlijke website
•Persoonlijke website

Ervaring van Gerrit Teunis

chief executive

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg

Vastgoed industry

January 2001– Present (12 years 4 months)

raadslid PvdA

Gemeenteraad Zwolle

2006– 2007 (1 year)

De ervaringen in de Zwolse politiek werden beschreven in het boekje “Dromen, ambities, politiek”. Zie: My Website

chief executive

Woningstichting De Volkswoning / De Woonplaats, Enschede

May 1992– January 2001 (8 years 9 months)

de Stentor

Toch extra nachtopvang Van Walsumlaan

Geplaatst op03 april 2013Laatste update03 april, 18:13Foto’s1Foto: ANP
ZWOLLE – Het Zwolse college van b en w wil toch de Leger des Heilsvoorziening aan de Burgemeester van Walsumlaan uitbreiden met twaalf plaatsen voor nachtopvang.

Bekijk ook…

Daklozenopvang Nel Banninkhuis blijft toch weer langer open


Extra nachtopvang Zwolle door grote toeloop


Gemeente onderzoekt vele klachten over daklozenopvang met instanties


Piek in klachten opvang dakloze


Grote zorg bij Leger des Heils

Overlast
Vorige maand werd het plan niet goed ontvangen tijdens een bewonersbijeenkomst. Omwonenden gaven toen aan al veel overlast te ondervinden van de bestaande beschermd wonenvoorziening van het Leger des Heils. Zij vrezen voor een toename van de overlast met de komst van nog een groep dak- en thuislozen.
Maatregelen
Het college wil de uitbreiding toch doorzetten. De andere optie, het Nel Banninkhuis in Assendorp open houden, zou te veel geld kosten en is niet efficiënt. Door een reeks maatregelen denkt de gemeente tegemoet te komen aan de nu al levende bezwaren. Zo wordt gestudeerd op een verbod op drinken op straat, komt er betere verlichting in de Lunentunnel en worden bewoners die zich misdragen harder aangepakt. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is alcoholgebruik in de opvang toe te staan. Nu mag dat niet waardoor veel bewoners op straat drinken, met alle gevolgen van dien. Door de ‘aanvoer’ van alcohol te regelen kan bovendien voorkomen worden dat de bewoners inkopen gaan doen in winkelcentrum Forelkolk en onderweg overlast veroorzaken. Naast de twaalf plekken aan de Van Walsumlaan stelt het college ook voor de daklozenopvang in de Herberg structureel met vijftien plekken uit te breiden. In de praktijk is dit al zo, maar ontbrak nog de financiering.
Zwolle kampt met een grotere toeloop dan verwacht naar de daklozenopvang in de stad. Vorig jaar was juist besloten het aantal opvangplaatsen te verminderen door mensen sneller te laten uitstromen naar andere vormen van huisvesting. Dat bleek moeilijker te zijn dan verwacht.

Link: http://youtu.be/3EDuLDkt9JA

U bent hier: 1.Nieuws
2.24 Verslaafden in De Breehof

24 Verslaafden in De Breehof

Gepubliceerd:
17 februari 2008, 00:00 uur

Laatste wijziging:
25 april 2012, 17:23 uur

Foto:

NIEUW AMSTERDAM – Verslavingszorg Noord Nederland wil 24 verslaafden opvangen in De Breehof in Nieuw-Amsterdam.Het gaat om een vorm van beschut wonen voor zowel alcohol- als drugsverslaafden.

Onder medisch toezicht moet het gebruik van methadon mogelijk zijn. De verslaafden moeten na de zomer een plek krijgen in het voormalige sociaal pension van het Leger des Heils.

Directeur Cornel Vader, van het Leger des Heils, denkt dat er voor de buurt niets verandert. Naar zijn mening zal “de functie vergelijkbaar zijn met die van het sociaal pension”. Volgens hem bezorgden de bewoners van het sociale pension ook niet voor overlast. Naast opvang voor de verslaafden blijft Het Leger des Heils ook gebruiker van een deel van het gebouw waardoor het opvangcentrum van het Leger des Heils niet hoeft te verhuizen. “De buurt zal goed geïnformeerd worden ” aldus Vader. Er komt een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

kunnen volgen wat u en andere bezoekers belangrijk vinden, gebruikt gemeenteraademmen.nl cookies. Meer weten?Niet accepteren

Het leven zo snel mogelijk weer oppakken

28 april 2010

Klik om te vergroten

Hoe is het leven als verslaafde? Hoe voelt het als je geen dak boven je hoofd hebt? Dat en meer hoorden de raadsleden tijdens een werkbezoek aan opvangcentrum De Breehof in Nieuw-Amsterdam. Van het Leger des Heils en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) die hier zijn gevestigd, hebben de raadsleden een presentatie en rondleiding gekregen. Het Leger des Heils heeft in De Breehof veilige slaapplekken voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar. Vaak hebben deze mensen meerdere problemen. De slaapplekken zijn tijdelijk, want het is de bedoeling dat de mensen hun leven weer zo snel mogelijk oppakken en meedoen in de maatschappij. Dit betekent ook dat iedereen zoveel mogelijk zelf doet; boodschappen, koken, de was en het schoonhouden van de eigen kamer. VNN biedt in De Breehof ‘beschermd wonen’ aan. Deze vorm van zorg is voor verslaafde mensen -vaak ook met andere psychiatrische problemen- die controle over hun verslaving willen krijgen.

Bewonderenswaardig
Een opvangcentrum als De Breehof krijgt met behoorlijk wat dilemma’s te maken. Zo vinden de meeste mensen wel dat er voorzieningen voor dak-en thuislozen en verslaafden moeten zijn, maar het liefste niet in de eigen woonomgeving. Tijdens het werkbezoek is ook hier ook met de raadsleden over gesproken. Maar de verhalen achter de feiten zeggen toch het meeste. Twee bewoners hebben verteld hoe ze hun leven langzaamaan weer op orde krijgen. En aan het einde van het bezoek konden de raadsleden ook met andere bewoners praten. Wim Moinat (SP) is onder de indruk van het bezoek: “Je hoort natuurlijk veel over dit soort onderwerpen, maar pas als je met de betrokkenen zelf praat, wordt het echt. Ik hecht daar heel veel waarde aan. Het viel me ook op dat het opvangcentrum sober is ingericht. Er wordt bewust met geld omgegaan.” Jos van Goethem (Wakker Emmen) is vol lof over beide organisaties: “De mensen doen heel goed werk. De wijze waarop ze met de cliënten omgaan, is bewonderenswaardig. Het was prima dat we hier op deze manier nader kennis mee hebben gemaakt.”
Aanklikken met de linkermuisknop
Dakloosartikel
Dakloosonderbouwing

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s