The Salvation Army, New Rochelle, New York – Charity? no, greedy church and Worldwide thanks your Governement

Review all The Salvation Army, New Rochelle, New York complaints

The Salvation Army

Posted: 2010-11-22 by Green Conservative
Charity? no, greedy church
Complaint Rating: 100 % with 4 votes

Company information:Salvation Army

New Rochelle, New York United States
When my mother died I had a houseful of older furniture in very good condition, or so I thought. Not wishing to endure the craziness of Craig’s list or a yard sale, I called the Salvation Army to donate all of it to the needy. They sent two guys: one looked like he thought he was a Hollywood producer and the other I think just got out of jail. The ‘Hollywood” one flounced and flitted thru the house and within 2 minutes said “oh, no no no, none of this will do, sorry. Have you got anything else? ” ELSE??? People are homeless and sleeping on sidewalks and you’re turning down four bedroom sets and a whole livingrm/dining rm suite??? I was livid. All they want is NEW stuff in Perfect condition so they can sell it at top prices in their “thrift” shops. You can do better at Target or Ikea – these people are PHONY and should not call themselves “non-profit”!!! I will never put a penny in their stupid buckets again.
Translate
Toen mijn moeder stierf had ik een huis vol oude meubelen in zeer goede staat, althans dat dacht ik. Niet willen de waanzin van lijst Craig’s of een garage sale te verduren, ik belde het Leger des Heils om alles te doneren aan de behoeftigen. Ze stuurden twee jongens: een leek alsof hij dacht dat hij een Hollywood-producent en de andere ik denk dat net uit de gevangenis. De ‘Hollywood’ een volants en fladderde thru het huis en binnen 2 minuten zei: “oh, nee nee nee, niets van dit alles me zal doen,. Heb je nog iets anders? “ELSE?? Mensen zijn dakloos en slapen op trottoirs en je bent het draaien van vier slaapkamers sets en een hele livingrm / eetkamer rm suite?? Was ik razend. Het enige wat ze willen is NIEUW spullen in Perfecte staat, zodat ze kunnen verkopen . tegen topprijzen in hun “spaarzaamheid” winkels Je kunt beter bij Target of Ikea – deze mensen zijn PHONY en mogen niet noemen zichzelf “non-profit” Ik zal nooit een cent meer in hun domme emmers!.
Comments United States Non-profit Organizations
Share with others:  Digg it! Del.ici.ous Yahoo My Web Share on Twitter Facebook My Web
Was the above complaint useful to you?

Comments

Sort by: Date | Rating

  22nd of Nov, 2010 by  pobarjenkins 0 Votes
The condition of furniture can be relative, and sometimes they have higher standards for pieces they have too much of or pieces that take a large amount of space. Though it seems like you are not a very understanding person seeing how quickly you are to judge someoen based on appearance.

  8th of Dec, 2010 by  sweetandlony 0 Votes
I agree. My donation of very good wood furniture and an expensive glass patio table set with chairs were refused. I was told Salvation Army does not take summer furniture in the winter. The wood china cabinet had aged scratches on it but in almost excellent condition. I really feel that they made a bad judgement call. However, it would be nice if when scheduling they would tell the donator the possibility that the furniture may not be accepted. After all I waited for 2 week for the pick up and now have to make other arrangements.
Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Klachten daklozen over keuken Leger des Heils USA en Nederland

Macon homeless complain about food conditions at a local shelter Macon daklozen klagen over eten omstandigheden bij een lokale schuilplaats

NewsCentral Staff NewsCentral Personeel

Story Created: Aug 27, 2012 at 6:56 PM EDT Verhaal Gemaakt: Aug 27, 2012 om 18:56 EDTStory Updated: Aug 27, 2012 at 9:28 PM EDT Story aangepast: Aug 27, 2012 om 21:28 EDT
An early morning breakfast at a local homeless shelter turns into what some said was a nightmare for them after finding bugs in their breakfast on Sunday at the Salvation Army. Een vroege ochtend ontbijt in een lokaal daklozenopvang gaat over in wat sommigen zeiden was een nachtmerrie voor hen na het vinden van bugs in hun ontbijt op zondag om het Leger des Heils.
Some homeless people said they are upset after eating what looked like maggots in their cereal. Sommige daklozen zeiden dat ze van streek zijn na het eten van wat leek op maden in hun granen.
“The cereal had maggots and maggot eggs inside the cereal and roaches,” shelter resident Renay Walker Wingfield said. “De granen hadden maden en maden eieren in de graan-en kakkerlakken,” onderdak inwoner Renay Walker Wingfield gezegd.
After noticing the little bugs, some people said many residents became upset. Na het opmerken van de kleine bugs, sommige mensen zeiden veel bewoners werd boos.
“They ran straight to the trash can started throwing the food away and running up to the people in the kitchen and telling them they have roaches and maggots inside the food,” Wingfield said. “Ze renden meteen naar de prullenbak te gooien begon het voedsel weg en loopt tot en met de mensen in de keuken en vertellen dat ze hebben kakkerlakken en maden in het eten,” Wingfield gezegd. “What I heard (is) that they knew there were roaches and maggots inside the food and they fed it to us anyway.” “Wat ik gehoord (is) dat ze wist dat er kakkerlakken en maden in het voedsel en zij weidden het ons toch.”
Salvation Army Development Director, Peggy Steele, said she wasn’t too aware of the situation when walking into work Monday morning. Leger des Heils Development Director, Peggy Steele, zei dat ze was niet al te bewust van de situatie bij het lopen aan het werk maandagochtend.
“We don’t know a lot about it yet. I just know that there was a complaint and of course we would so much rather have them come to us and so we can try to resolve it ourselves but we have inspected it this morning and we have done everything we know to do.” “We weten nog niet veel over. Ik weet alleen dat er sprake was van een klacht en natuurlijk zouden we zo veel liever hen zijn gekomen om ons en dus kunnen we proberen op te lossen het zelf maar we hebben het nakijken vanmorgen en We hebben alles gedaan wat we weten te doen. ”
The Macon/Bibb County Health Department investigated the kitchen on Monday but Environmental Health County Manager, Donna Cadwell, said they didn’t find anything. De Macon / Bibb County Health Department onderzocht de keuken op maandag, maar Environmental Health County Manager, Donna Cadwell, zei ze niets vinden.
“We saw no evidence of maggots, we saw no evidence of roaches,” Cadwell said “We zagen geen bewijs van maden, we geen bewijs van kakkerlakken zag,” zei Cadwell . . However, she said not finding anything doesn’t mean it wasn’t there the day before Maar ze zei niet iets te vinden betekent niet dat het er niet was de dag ervoor
“If we’re not there when it happens, we don’t have the ability to know exactly what happened at that time and we do realize that,” Cadwell said. “We can only look at what we can see cause that’s what’s there.” “Als we er niet zijn als het gebeurt, we niet in staat om precies te weten wat er gebeurd is in die tijd hebben en we realiseren ons dat,” Cadwell gezegd. “We kunnen alleen maar kijken naar wat we kunnen zien want dat is wat er . ”
However, for the people who eat and sleep at the shelter, they said this isn’t the only time food has been bad. Echter, voor de mensen die eten en slapen in het asiel, ze zei dat dit niet de enige keer dat voedsel is slecht.
“It’s spoiled, it’s old and I’ve heard people who work in the kitchen say that you know the food might be old but we have to cook it,” visitor to the shelter Todd Rains said. “Het is verwend, het is oud en ik heb gehoord dat mensen die werken in de keuken zeggen dat je weet dat het eten zou oud zijn, maar we moeten het koken,” bezoeker naar het asiel Todd Rains gezegd.
Steele said most people who work at the Salvation Army also eat from the kitchen, the health department does regular inspections and they try to have good food to feed people who come through the doors. Steele zei dat de meeste mensen die werken bij het Leger des Heils ook eten uit de keuken, de gezondheid afdeling doet regelmatig inspecties en ze proberen om goed voedsel aan mensen die komen door de deuren te voeden hebben.

de Stentor

 

U bevindt zich hier › RegioZwolleZwolle

Staking tegen keuken Leger des Heils

Auteur: door Frans Ebeltjes | donderdag 30 oktober 2008 | 05:59 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 30 oktober 2008 | 07:30

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
 
  ZWOLLE – Een tiental cliënten van de crisisopvang van het Leger des Heils   heeft woensdag de middagmaaltijd geweigerd. De cliënten protesteren tegen de   in hun beleving slechte kwaliteit van het eten in het opvangcentrum aan de   Van Walsumlaan. Ook hebben ze problemen met de hygiëne en de algemene   regelgeving in het huis.

De protesterende groep, ongeveer eenderde van alle cliënten, is van plan ook   vandaag de eetzaal te mijden, als er dan nog niet serieus met ze gesproken   is. De groep zegt al anderhalve maand klachten te hebben geuit bij de   dagleiding. “Elke keer als we iets naar voren brengen bij de dagleiding   wordt gezegd dat er gepraat zal worden, maar er gebeurt helemaal niets”  , aldus woordvoerder Frans Arends. “Ondertussen worden we keer op keer   geconfronteerd met zaken waar we problemen mee hebben. Het eten is niet   gevarieerd, er wordt geen rekening gehouden met verschillende diëten en soms   moeten we voedsel eten waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen. We betalen   hier 552 euro per maand, maar dat is onderhand 300 te veel.”
Ook over de hygiëne is het tiental slecht te spreken; Arends spreekt over   ‘diertjes in de doucheruimtes’. Kunnen de cliënten dan zelf niet de handen   uit de mouwen steken? Arends: “Dat willen we best, maar we hebben de   spullen niet om er iets aan te kunnen doen.”

Voor   Christiaan Sleurink, hoofd Zorg van het Leger des Heils in de regio Zwolle,   was de actie van de tien cliënten gisteren een verrassing. Eerdere klachten   zouden hem niet bereikt hebben, al kent de organisatie een duidelijke   klachtenprocedure. Vooral de klacht over het eten verbaast hem, omdat de   opvang van het Leger des Heils een eigen keuken heeft, waarvan de kwaliteit   al lange tijd flink boven het gemiddelde in de zorg zou uitsteken. Hij noemt   het weigeren van de maaltijden desondanks een ‘ernstig teken van ongenoegen’   en wil op zo kort mogelijke termijn de zaak onderzoeken.

De Voedsel en Waren autoriteit heeft na melding en onderzoek niets bijzonders aangetroffen en alles was volgens de regels volgens hun,maar de klagers werden gelijk daarna gesanctioneert en de huisregels leger des heils aangescherpt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vrijwilliger bij De Soepbus leger des heils Zwolle?

Ik vraag mij af wie hier nu de boel staat te bedonderen,aangezien de subsidies voor de soepbus leger des heils worden stopgezet en die totaal geen bemoeizorgfunctie heeft maar alleen is bedoelt om betalende klanten voor de opvanginstellingen binnen te halen en die dan nog allerlei psychische stoornissen worden aangepraat zowel bij de soepbus als binnen de opvang om zo subsidies en AWBZ gelden voor niet geleverde begeleiding veilig te stellen maar dat heb ik u al eerder gemeld.
Ik help u er nog aan herrineren dat de Hr. W. Rozema de reclamemaker voor de soepbus mijn zogenaamde begeleider was bij de dagopvang Bonjour en mij trachte erin te luizen met zijn ambulante woonbegeleiding AWBZ vergoed en waar hij samen met de woningstichting Openbaar Belang bij mij erop aandrong om een psychiatrische onderzoek te ondergaan bij Dimence zodat zij een indicatie konden verkrijgen voor deze ambulante woonbegeleiding,helaas voor hun pech want ik heb geen psychiatrische aandoeningen en wenst niet mee te doen aan AWBZ oplichtingspraktijken.

de Hr. R. Donker

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de  Stentor   

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Nel Banninkhuis en Soepbus sneuvelen

  dinsdag 19 juni 2012 | 11:20 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 19 juni 2012 | 16:24

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
De soepbus in Zwolle. Foto: ANP De soepbus in Zwolle. Foto: ANP
ZWOLLE – De gemeente Zwolle zet definitief een streep door de subsidie aan het Nel Banninkhuis en de Soepbus. De nachtopvang van dak- en thuislozen neemt daardoor vanaf 1 augustus geen nieuwe mensen meer op. De deuren sluiten op 1 januari.

De SP en GroenLinks dienden beide nog een motie in om zeker te weten dat het goed komt met de opvang van dak- en thuislozen als de subsidiekraan dicht is. In beide gevallen wist wethouder Nelleke Vedelaar de rest van de gemeenteraad voldoende te overtuigen van de maatregelen die het Leger des Heils en de gemeente nemen om te voorkomen dat mensen in Zwolle op straat moeten slapen.

“Als zich problemen voordoen, dan zullen we doen wat nodig is om ze op te lossen”, zei Vedelaar. “Maar we nemen maatregelen op basis van cijfers en niet door op voorhand het aantal slaapplekken te verhogen.” Dat is wel wat de SP met haar motie behelsde. De socialisten verzochten het college direct extra plakken te realiseren, als blijkt dat er mensen op straat moeten slapen. SP-voorvrouw Tjitske Siderius: “Die voorwaarde moet overeind blijven.”

Vrijwilliger bij De Soepbus

Functie-specificaties

 
Locatie:
Zwolle
Uren:
2 – 4 uur
Opleiding:
MBO
Plaatsingsdatum:
03-09-2012
Sluitingsdatum:
30-09-2012
Functiecategorie:
Maatschappelijke opvang / begeleiding
 

Bedrijfsinformatie:

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie:

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een landelijk werkende christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die een beroep doen op de 244 vestigingen van de Stichting. De Stichting is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderen- en gezondheidszorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel.Bij de Stichting werken ruim 5.200 medewerkers en circa 900 vrijwilligers die jaarlijks professioneel, energiek en pragmatisch hulp verlenen aan ongeveer 40.000mannen, vrouwen en kinderen. Dit gebeurt vanuit een christelijke motivatie waarin rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centrale waarden zijn. De kosten van de hulpverlening bedragen in 2011 circa € 270 miljoen.

Werkeenheidinformatie:
Leger des Heils Overijssel is het onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg dat in de provincie Overijssel en de Achterhoek een passend hulpaanbod beschikbaar wil hebben voor mensen zonder helper. Ze stemt haar hulp af op de persoonlijke situatie van de cliënt en op het zoveel mogelijk behouden van diens zelfstandigheid. Leger des Heils Overijssel biedt hulp in de thuissituatie, maar ook tijdelijke (indien nodig langdurige) opvang is mogelijk. Ze heeft daarvoor de beschikking over voorzieningen voor 24-uurs opvang, beschermd wonen en begeleid wonen en over ambulante werkvormen als ‘10’ voor Toekomst. Als in de eerste levensbehoeften voorzien is, richt de begeleiding zich op de problemen die de cliënt ervaart en op het ontwikkelen van vaardigheden om deze op te lossen. Steeds worden activiteiten en trainingen aangeboden en wordt de cliënt nadrukkelijk ondersteund in het verkrijgen van een zinvolle daginvulling. Bij Leger des Heils Overijssel zijn ca. 300 medewerkers in dienst.

Functieomschrijving:

In 2002 namen Dimence en Leger des Heils het initiatief voor De Soepbus in Zwolle. Op vier avonden in de week stopt De Soepbus in vier wijken in Zwolle om koffie, soep en brood uit te delen aan zorgmijdende mensen. Het blijkt een goede manier om in contact te komen met mensen die een zeer teruggetrokken bestaan leiden. Ook geeft het hen de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten bij de bus. Op deze manier voeden we mensen die onvoldoende te eten hebben (verborgen armoede). Wij zoeken vrijwilligers die op deze Soepbus willen rijden.

Het is de bedoeling dat je 1 avond in de twee weken gaat rijden met De Soepbus. De activiteit duurt van 18.30 tot 22.30 uur.

NB: We rijden altijd met twee medewerkers op De Soepbus

Functie-eisen:

Ben jij iemand die…

 • Zich graag inzet voor mensen die te kampen hebben met verborgen armoede en in een sociaal isolement leven
 • Stevig in zijn schoenen staat
 • Goed je woordje kunt doen zonder autoritair te zijn
 • Helder en duidelijk kan zijn en toch vriendelijk kunt blijven
 • Flexibel kunt omgaan met bijzonder gedrag van bezoekers van De Soepbus (het bijzondere gedrag hangt vaak samen met psychische klachten)
 • Affiniteit hebt met onze doelgroep
 • Meer diaconaal dan pastoraal ingesteld is (het contact bij De Soepbus leent zich niet voor uitgebreide gesprekken over problemen of over het geloof)
 • Het interessant vindt je horizon te verbreden
 • Beschikt over een rijbewijs
 • Beschikbaar is voor training
 • Beschikbaar is voor overlegmomenten
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging heeft

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden je een inwerkperiode aan waarin je mee op pad gaat met een professional om je taken in de praktijk te oefenen. Je ontvangt coaching van een professional en we organiseren intervisie. Ook geven we je informatie over bijzonder gedrag dat je tegen kunt komen bij de bezoekers van De Soepbus. Daardoor kun je zelf beter plaatsen wat er gebeurt en hoe je hier het beste op kunt reageren. Aan het eind van elke rit is er een terugkoppelmoment.

Reageren:

Als je interesse is gewekt willen we je van harte uitnodigen je aan te melden als vrijwilliger van De Soepbus van het Leger des Heils te Zwolle. Uiteraard kun je ons ook benaderen voor meer informatie.

Je kunt bellen of mailen naar:
Wouter Rozema (vrijwilligerscoördinator)
06-42255952
wouter.rozema@legerdesheils.nl

28 jaar arbeid,belastingen en premies betalen,20 jaar zelfstandig wonen in Almere en dan door toedoen van een nieuwe directie na geheime overname van ons bedrijf word je arbeidsovereenkomst en voorwaarden geschonden en laat de vakbond FNV kiem na 27 jaar betalend lidmaatschap je in de steek en sta je dak en thuisloos op straat en beginnen de omzwervingen langs zwaar gesubsidieerde opvanginstellingen in diverse gemeentes, dan blijkt er geen hulpverlening aanwezig in Nederland voor daklozen zonder verslavingen en zogenaamde psychiatrische achtergronden nog een sociale advocatuur die voor je rechten op komt.Maar ontzettend dankbaar voor de medelevenheid van voorbijgangers en zeer argwanend richting de “christelijke hulpverleners” van het Leger des Heils en bemoeizuchtige daklozen.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

De landelijke en lokale PvdA zijn ook voor geen meter te vertrouwen en ik kan het weten als dakloze die alle kamerleden heeft aangeschreven voor hulp in mijn individuele geval waar mijn grondrechten zijn geschonden maar waar ik ook op de PvdA,Groenlinks en SP niet kon bouwen,het zijn allemaal populisten maar stem er maar op want dan zal u merken dat u een kat in een zak heeft gekocht.

 

De Amerikaanse ambassadeur organiseert een “american party” waar  de gasten zelf hun eten en drinken meenemen,dus de Duitsers nemen bier en bockworst mee,de Fransen wijn en pate en de Engelsen pakken fish en potatoes in hun tas maar wat nemen de Nederlanders met het VVD lidmaatschap mee? Ja natuurlijk hun familie om gratis mee te eten want VVDers houden wel van feestjes op andermans kosten.

Mark Rutte VVD pakt mensen in de uitkeringen met 7 mld euro bezuinigen dit is volstrekt A sociale politiek.

Mark Rutte VVD pakt mensen in de uitkeringen de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die vaak niet gevraagd hebben om een uitkering maar noodgedwongen daarin terechtgekomen zijn. 7 mld euro per jaar bezuinigen op mensen in de uitkeringen betekent nog meer financiele ellende voor deze mensen die al vaak niet kunnen rondkomen. Het aantal mensen in de uitkeringen in de schuldhulpverlening loopt hard op, en Mark Rutte heeft hier geen oog voor en hakt met de botte bijl in onze verzorgingsstaat.

Tegelijk gaan zorgpremies als het aan Rutte ligt voor iedereen omhoog, dit is volstrekt onacceptabel en kiezen voor de makkelijke optie de premies omhoog doen. De VVD is de A sociale partij van Nederland die over de ruggen van kwetsbare mensen die daar niet om gevraagd hebben fors in de portemonnee raakt. Mijn broek zakt hiervan af.

De veroorzakers van de dak en thuislozenproblematiek lag bij de landelijke politiek:https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/10/563/

Link: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2003/10/10/R166.htm    ook een leugen van Mark Rutte uit een recent verleden

Als je dakloos bent geworden dan moet je eerst jezelf psychische gestoord laten verklaren zodat oplichters als ambulante woonbegeleiders van bv. leger des heils of RIBW”s met onrechtmatig verkregen indicaties via het zorgkantoor AWBZ gelden kunnen claimen/roven voor niet geleverde begeleiding,Welnu ik doe daar dus niet aan mee en de ministers van VWS zijn daar al jaren van op de hoogte van dit bedrog maar doen er niets aan anders verliezen hun partijen stemmen bij verkiezingen.

 
Bij verschijnen wit vlak het rode kruis linksboven aanklikken voor de tekst

Deze PvdAer maakte ik duidelijk dat ik na 28 jaar arbeid en 20 jaar zelfstandig wonen in Almere een geschonden arbeidsovereenkomst heb en in mijn arbeidsrechten ben benadeeld en dat nog een vakbond,advocaten en zwaar door de rijksoverheid gesubsidieerde opvanginstellingen voor dak en thuislozen geen ondersteuning boden en bij Joop van Ommen de zogenaamde sociale bevlogen hulpverlener in Zwolle ook belazert ben, maar lees wat  de Hr. A. Wolfsen schreef aan ontwijkende antwoorden maar hij was niet de enige van de algemene volksvertegenwoordigers  die alleen aan hun eigenbelangen denken en de marionetten zijn van de hogere elite,maar het maakt niet veel meer uit want dankzij het stemgedrag van de hebzuchtige hersenloze Nederlanders is onze samenleving naar de afgrond geholpen waar wij niet meer uit komen door de politieke-religeuze gesubsidieerde clubjes met een VOC mentaliteit  die onze lage landen rijk is.

Wel deze brief van de Overijsselsel Ombudsman is duidelijk wat btreft het beleid van de gemeente Zwolle t.o.v. dak en thuislozen.
Opjagen en negeren,beboeten en laten verhongeren

VVD Afdeling Zwolle

VVD Afdeling Zwolle

Home » Nieuwsarchief

» Wrzv hallen hebben geen Toekomstperspectief;sluiten

27 mei 2005

Dinsdag 24 mei 2005 behandelde de commissie welzijn de toekomst van de WRZV hallen. De VVD ziet na jarenlange exploitatietekorten en de inmiddels voor de zoveelste keer opgelopen huurachterstand, inmiddels al ruim boven de € 300.000,00 geen perspectief meer voor de WRZV hallen. Zij pleit voor afbouwen en sluiten. Hieronder vind u de inbreng van de VVD fractie Zwolle tijdens de commissiebehandeling. Voorzitter,

De fractie van de VVD Zwolle is ontzet. Ontzet over de mythevorming rond de WRZV hallen.

De WRZV hallen zijn een begrip in Zwolle zo schrijft het bestuur van de SSW.

Waar dat vandaan komt en of dat zo is betwijfelt de VVD Zwolle ten sterkste.

Als het een begrip in Zwolle is dan heeft dat te maken met het aan het lijntje kunnen houden van de gemeenteraad van Zwolle, waar kennelijk iedereen het heel normaal vindt dat er steeds weer kwijtschelding van niet betaalde huurpenningen en belastingschulden plaats vinden.
De fractie van de VVD Zwolle vindt dat niet normaal. Ontlopen van verantwoordelijkheden noemen we dat.
Ondanks verhogingen van subsidies en extra bijdragen in de sociale activiteiten blijft de WRZV al jarenlang niet aan zijn verplichtingen voldoen en is er al weer een huurschuld van € 306.775,00. Drie honderd zes duizend zevenhonderd vijf en zeventig euro.

Over 2003 en 2004 is er grotendeels helemaal niet aan de huurverplichting voldaan.
Volgens ons is de schuld nu halverwege 2005 zelfs al weer verder opgelopen.

Voorzitter dat kan maar 1 ding betekenen.

– de WRZV is vanaf het begin nooit rendabel geweest- doelstellingen zijn niet gehaald en –alle tussentijdse maatregelingen hebben niets geholpen- als je dat concludeert moet je nu dus subbiet stoppen. Ik kom daar straks nog op terug.

Ook nu wordt de bevolking van Zwolle weer misleid. Ik noem hierbij niet van een misleiding van de raad. Want ik ga er vanuit dat niet alleen bij de VVD Zwolle het gezond verstand spreekt. Maar dat dat bij andere fracties ook aanwezig is. Ik heb toentertijd gezegd, dat je met emoties geen stad kunt besturen. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen voordat het gezonde verstand werkelijk gaat regeren.
Het voorstel spreekt over een aflossing van de openstaande schuld met jaarlijks € 20.000 .

Dat lijkt prachtig voor de beeldvorming. Maar wij vinden het niet meer dan normaal dat je schulden betaald. Maar dit dit is dweilen met de kraan open. U vertelt er niet bij dat de schuld toch nog met 1 ton of meer gaat oplopen . Als de huurpenningen in 2003 en 2004 niet betaald kunnen worden dan kunnen ze dat in 2005 2006 2007 ook niet.
Voorzitter de volgende financiële tegenvaller komt er dus al weer aan. Een tegenvaller die dit college kan voorkomen door tijdige sluiting van de WRZV hallen zoals de VVD fractie dat al eerder had gewild, zodat de huurachterstand niet verder oploopt.

U wilt nu de WRZV hallen toch nog tot 2008 open houden terwijl u in uw voorstel aan de raad zelf al alle reden opsomt dat de functies van de WRZV hallen niet, bij lange na niet gehaald worden, gehaald kunnen worden. De gehandicaptensport maakt bv nog maar slechts voor iets meer dan 3 uur per week gebruik. Dit is nog maar 12,3 % van het mogelijke totaalgebruik.Totaal 176 uur
De WrZV hallen zitten op een totaal bezeting van ca 60 tot 75 % terwijl normaal bij andere sporthallen een bezettinhg gehaald wordt van 76 tot 90 %. Als de Deltion straks weg is is het dus niets meer.

Ten aanzien van de sociale functie kent u het standpunt van de VVD fractie voldoende. Deze zou al lang ergens anders ondergebracht moeten zijn.

De VVD Zwolle heeft bewondering voor de heer van Ommen, maar u mag dat best zien in een andere context dan u misschien zou verwachten. De heer van Ommen heeft het grootste deel van de raad en anderen steeds op fabuleuze wijze voor zich weten te winnen.
Hij is een meester in het bespelen van de publieke opinie. Hij heeft van Ommen synoniem gemaakt met de WRZV hallen, synoniem gemaakt met de sociale voorvechter van dak- en thuislozen.
Op zich roept dat bewondering op, maar daar blijft het voor wat de VVD betreft bij, wij vinden het te veel van het goede.
Het doet wat ons betreft onrecht aan al die anderen die op vrijwillige wijze of beroepsmatige wijze zich inzetten, zonder dat zij de media daarbij willen beïnvloeden.

Voorzitter dit college schuift het probleem maar steeds door.

In 2002 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van de WRZV hallen- wat betreft de VVD Zwolle toen al een toekomst die er niet was- Het heeft 3 jaar geduurd, voordat u met een voorstel komt.

Schande- Schande. Dat dit 3 jaar heeft moeten duren. Het typeert een beetje de daadkracht van dit college. Pappen en nathouden U bent dus grotendeels zelf medeschuldig aan de enorme huurachterstand die er opnieuw is ontstaan.
Waarom is dan ook mijn vraag heeft dit zolang moeten duren? Wat heeft u allemaal in die 3 jaar gedaan? Wat heeft dit onderzoek allemaal gekost?

Voorzitter de WRZV hallen dan nog tot 2008 open te houden is de vraag! De enige reden waarom de VVD fractie hierin mee zou gaan is de vertraging van de bouw van het Deltioncollege. Een van de prominente huurders van deze hallen.
Zijn er mogelijkheden om het Deltion tussentijds elders onder te brengen zodat wij de sluiting van de WRZV hallen eerder kunnen doen laten plaatsvinden en er niet nog meer geld bij moet? Wat zijn de mogelijkheden, dat is toch ook in dat 3 jaardurende onderzoek meegenomen.

De wethouder gaf in zijn beantwoording aan wel vertrouwen te hebben in de plannen van de stichting. De VVD zal tijdens de raadsbehandeling nogmaals duidelijk haar standpunt tot sluiting naar voren brengen

Joop van Ommen viert zilveren jubileum WRZV-hallen ‘dankzij inzet van velen’

 

Foto 1: Erik-Jan Berends.

Door (door Erik-Jan Berends)
ZWOLLE ‘ Joop van Ommen viert vrijdag dat hij 25 jaar directeur is van de WRZV-hallen. “Zonder de steun van burgemeesters, wethouders, Eerste en Tweede Kamerleden en talrijke burgers had ik dit nooit gered.”

“Het is 37 jaar geleden dat ik de WRZV heb opgericht en ik ben nog steeds voorzitter”, begint de jubilaris zijn verhaal. “Het was in die tijd een beetje zo als je nu weer ziet: kinderen konden het lidmaatschap van een voetbalvereniging niet betalen. Ik wilde een zaalvoetbalcompetitie waaraan iedereen kon deelnemen, dus ook mensen uit de Zuidoost Molukken en woonwagenbewoners. Die teams spelen hier overigens nog steeds. Ik heb de vereniging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Van dat meisje moest ik een naam verzinnen en zo is het de Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging (WRZV) geworden.”

De ‘wilde competitie’ in de IJsselhallen op maandag- en woensdagavond maakte een stormachtige ontwikkeling door. Met de enorme groei aan teams en het ontstaan van wachtlijsten, ontstond voor Van Ommen, die 22 jaar taxichauffeur was, de grote wens voor een eigen hal. De komst daarvan is volgens hem vooral in zijn taxi geregeld. “Ik had op een gegeven moment Leen van Rij, directeur van de toenmalige woningbouwvereniging Savo, in de auto. Aan het einde van de rit mocht ik een afspraak met hem maken. Twee jaar zijn we bezig geweest met de voorbereidingen en hij is tenslotte ook nog tien jaar voorzitter van de stichting geweest.”
Toen in 1987 de eerste paal werd geslagen, wist Van Ommen al lang dat het niet alleen een sporthal zou worden. “Ik was thuis al met de opvang van mensen bezig, want een ding schrijf ik af: mijn auto. Maar mensen nooit. Met de hallen heb ik het gereedschap gekregen om meer vorm aan de opvang te geven. Zodoende had ik kort na de nieuwbouw al daklozen in de kleedkamers zitten. Ook de Vrije Evangelische Gemeente houdt hier altijd haar kerkdiensten. Wekelijks komen er zo’n zes- a zevenduizend mensen over de vloer.”

Met de komst van de hallen richtten Joop Schinkel en Bert Klaassen WRZV De Boog op, de zaalvoetbalvereniging voor gehandicapten op. Die vereniging viert komend jaar haar zilveren jubileum. Momenteel spelen wekelijks zo’n 250 G-voetballers hun competitie in de hallen.

Klooster
De WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat staan op de plek waar voorheen een klooster heeft gestaan. “De bestemming is min of meer gelijk gebleven”, glimlacht Van Ommen, die zich ook ‘een beetje beschermengel’ voelt. “Dit gebouw is ook bedoeld voor iedereen. Ik heb daarom onlangs borden met de vlag van Zwolle en de beschermengel Michael voor de voorgevel laten maken. Een mooi feit is dat we later de Herberg hebben gebouwd met dezelfde corporaties die ook de WRZV-hallen mogelijk hebben gemaakt. Waar je alom hoort dat corporatiedirecteuren zich verrijken en in Ferrari’s rijden, is dat in Zwolle en de regio anders; zij verdienen juist een tien met een griffel.”

Contacten
De jubilaris en ereburger van Zwolle, over wie op 1 november een boek verschijnt, dankt zijn succes aan de vele contacten die hij had en nog steeds onderhoudt. “Diverse burgemeesters, wethouders, Eerste en Tweede Kamerleden en talrijke burgers. Zij vormen allemaal de ketting die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt, niet alleen Joop van Ommen. Voorheen zorgde mijn moeder er altijd voor dat die ketting gesloten bleef, tegenwoordig doet mijn vrouw Joyce dat.”

Over stoppen prakkiseert Van Ommen (62) geen moment. “Als m’n gezondheid het toelaat, werk ik hier op m’n 85e nog.”

Zelfs bij het PvdA bolwerk de WRZV sporthallen in  2002 in Zwolle kwam ik het bedrog tegen bij een illegale opvang voor dakloze zwervers aldaar gevestigd en beheerd door een PvdA salonsocialist de Hr. Joop van Ommen en gesubsidieert nu de Herberg genaamd aan de Nijverheidstraat in Zwolle dankzij zijn PvdA aanhang  in de gemeenteraad maar waar de subsidies aangewend werden voor het flamboyante leven van de Hr. van Ommen en conssorten en daklozen onbetaald te werk werden/worden gesteld in en rondom de WRZV hallen dankzij een corrupt gemeentebestuur die weigert de jarenlange huurschulden te innen  die de WRZV hallen schuldig zijn aan de gemeente Zwolle en hun zorgplicht verwaarlozen en daklozen hun sociale rechten onthouden en laten opjagen door politie en justitie en die opdracht hebben deze Joop van Ommen in bescherming te nemen tegen strafrechterlijke vervolging wegens verduistering van gemeenschapsgelden

Erepenning van Zwolle voor Joop van Ommen?
Voor oplichtingspraktijken zeker.

Een echte Zwollenaar

de heer J. v. O. krijgt nu krijgt al jarenlang vele tonnen op zich af, als beheerder van de WRZV en als HERBERGIER. elke politieke figuur in zwolle loopt een beetje mee te smeigelen met hem omdat ie anders een hoop lawaai maakt in de media en dat levert geen stemmen op. het zou de politici in zwolle eens sieren als ze keihard met deze persoon en zijn ondoorzichtige bv/stichting of wat het ook is zouden afwerken. dat zou meer stemmen opleveren dan ooit vermoed.

Link: verslag van een dakloos uitgebuit slachtoffer leger des heils en de herberg J.v.O

Dakloze Ruud Donker belazert door leger des heils,Arcuris en RIBW Zwolle en Joop van Ommen

OnderwerpFinanciën Stichting Sporthal WRZV

pep_pep-1-33_091230_1

Maar waar armlastige burgers een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank daar waar de uitkeringen gemakkelijk naar een sociale hoogte kunnen worden opgetrokken zodat mensen er fatsoenlijk van leven en een menswaardig bestaan kunnen opbouwen maar de rijksoverheid houd geen toezicht op deze malafide opererende stadsbesturen omdat daar ook partijleden in zitten die hun lokale broeders het hand boven het hoofd houden,tja democratie is ver te zoeken in Nederland maar dat hebben we te danken aan 200 jaar bezetting volgend jaar 2013.

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/06/04/wij-vieren-200-jaar-bezetting-in-2013/

 

Wolfsen

18 april 2009
Als de Utrechtse bevolking op 10 oktober 2007, via een referendum, een keuze moet maken tussen twee kandidaten: Ralph Pans, de topman van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aleid Wolfsen, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, kiest het in ruime meerderheid voor Aleid Wolfsen. Wolfsen die vanaf 1993 achtereenvolgens werkzaam was als: rechter in Amsterdam (1993-2001), vicepresident van de Haarlemse rechtbank (2001-2002), lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (23 mei 2002-1 januari 2008). Zo op het eerste gezicht geen verkeerde keuze. Na een jaar burgemeesterschap, waarin hij zich prima staande heeft gehouden, slaat de afgelopen maand de vlam in de pan als Wolfsen de publicatie van een hem onwelgevallig stuk in het huis-aan-huis-krantje ‘Ons Utrecht’ probeert tegen te houden. Hij heeft daartoe contact met de hoofdredacteur en de uitgever en dreigt dat de relatie tussen de gemeente Utrecht en Holland-Combinatie (de uitgever) ernstig verstoord zal raken bij publicatie van het gewraakte artikel. De uitgever gaat overstag, laat de gedrukte oplage (120.000 exemplaren) vernietigen en herdrukt 120.000 exemplaren zonder het bewuste artikel.
Wolfsen’s ergernis betrof een standpunt van Twan Tak, bestuursrechtdeskundige, die op grond van een artikel over pensionkostenvergoeding beweerde dat een gedeelte van de aan Wolfsen uitgekeerde vergoeding ten onrechte zou zijn. Eerst nu is gebleken dat Wolfsen al eerder een dergelijke actie – met succes – had ondernomen richting AD-Utrechts Nieuwsblad, waarop de hoofdredacteur besloot van plaatsing af te zien van een artikel over dezelfde pensionkostenvergoeding.
De commotie resulteerde erin dat Wolfsen afgelopen donderdag tijdens een ingelaste raadsvergadering diep door het stof moest. Toch blijf ik het vreemd vinden dat een burgemeester de journalistieke vrijheid zo onbezonnen inperkt. Simpel: als zijn declaratiegedrag eerlijk is, heeft hij niets te verbergen en dus niets te vrezen. Door zijn ondoordachte optreden heeft hij in ieder geval twee dingen bereikt: zijn declaratiegedrag en ontvangen vergoedingen zullen voortaan minitieus tegen het licht worden gehouden, het vertrouwen van de politiek en de burger heeft een ernstige knauw gekregen.
Terugkomend op het referendum: het is niet te hopen dat de Utrechtse bevolking voor een brekebeen heeft gekozen.

Dossier Aleid Wolfsen. Een eindejaarsgedachte

wolfsenmaffia.jpeg Sinds Aleid Wolfsen afgelopen zomer met stevige buikpijn diep door het stof ging (1) over de aangetoonde fouten die gemaakt zijn rond wegpesthomo’s Hans en Ton (2), was het rustig in het dorpje onder de Dom. Maar zoals het al sinds het lood om oud ijzer burgemeestersreferendum (3) van eind 2007 gaat, wist Wolfsen wederom de rust niet te bewaren. De afgelopen weken kwam wederom de nodige weggestopte poep bovendrijven. Achtereenvolgens bleek dat er wéér homo’s waren weggepest (4) en de raad daarover (tegen de in de zomer gemaakte afspraken in) niet was ingelicht (5), dat de Utrechtse politie niet was voorbereid op aangekondigde (6) voetbalrellen (7), dat de uit Terwijde weggepeste Marokkanen wegens onvrede over het gemeentelijk handelen een zelfde Artikel 12-procedure opstarten (8) tegen de gemeente als Hans en Ton deden (9), dat de Marokkaanse jeugdbende in Terwijde die schuld heeft aan het wegpesten van al die Artikel 12’ers volgens de politie ‘untouchable’ (10) is, dat de politie zelf onschuldige gehandicapten mishandelt (11) en, vandaag vers in het nieuws, dat het college de gemeenteraad heeft voorgelogen over bedreiging, intimidatie en overlast door de gratis in een landhuis wonende, notoir criminele Romafamilie Nicolich (12, A, B). Voilà, daar komt weer een rondje nieuwe vragen van VVD & Leefbaar Utrecht (13). Bovenstaande tekst bevat geen woord van cynisme, geen enkel ludiekerig scheldwoord en nul snedige metaforen. Het is een droog lijstje Utrechts nieuws sinds 1 december, opgesomd in het honderdeenentwintigste GeenStijl-topic waar de naam Wolfsen in voorkomt. Ondertussen is Aleid nog steeds burgemeester van de Domstad. Waarom?
Wolfsen, een weinig spraakmakende PvdA backbencher uit de Tweede Kamer (internetpaspoort (14), iemand?) die in de aanloop naar het referendumdebacle (15) nota bene campagne voerde op veiligheid, bewijst sinds zijn aantreden in 2008 dat hij niet in staat is om een stad van het formaat Utrecht te besturen. Hij trok een krant door de shredder (16) omdat er een hem onwelgevallig artikel in stond over zijn huurdeclaraties (17) en ontkende dat ook nog eens halfhartig, terwijl de krant wel mét het gewraakte artikel is opgemaakt (18). Kort na de persbreidel kwam hij in de problemen met de declaratie van Broadwaytickets (19) en was zijn onhandige imago definitief gevestigd. Daarna ging het van kwaad naar erger, op zijn ‘eigen’ terrein: veiligheid. Criminele zigeuners die een landhuis toegewezen krijgen (20) en daarna net doen of je niet in de gaten hebt dat ze tegen de gemaakte afspraken in gewoon doorgaan met intimideren (21) en stelen (22). En wegpesthomo’s in Leidsche Rijn die wel een vaarwelpicknick (23) krijgen, maar geen tegemoetkoming (24), terwijl de daders ongestraft blijven omdat er belangrijke documenten in, daar is-ie weer, de shredder van Aleid verdwenen (25).
Tuigsubsidie
Utrecht bestrijdt geen tuig, het subsidieert het. Met Jeugdloketgelden die rechtstreeks de jeugdbendewereld ingepompt worden terwijl de scriptie die het aantoont in de doofpot gaat (26), omdat de gemeente net een juichend rapport had gepubliceerd (27). Grootscheepse fraude met activiteitensubsidies voor hangjongeren (28), die door de PvdA in stand gehouden wordt (29) en die zelfs vertakt naar FC Utrecht (30). Het tegenwerken van gerechtigheid voor Hans en Ton (31). Nog meer homo’s weggepest. Twee Artikel 12-procedures in één jaar aan je broek. Een krakersdemo ten onrechte veel te hard aanpakken maar vervolgens de pers geen zogenaamd in beslag genomen wapens willen tonen (33). Verantwoordelijkheden inzake jeugdbendes afschuiven tussen politie en gemeente (34) tot er een agent mishandeld wordt (35) en de politiechef wanhopig in Den Haag aanklopt (36) voor hulp: de lijst is eindeloos en uit ieder nieuw incident blijkt steeds duidelijker hoe weinig regie er in het Utrechtse bestuursbeleid zit, met de trieste mishandeling van Edu Nandlal als eindejaarsdieptepunt. Op de Stadhuisbrug wordt al jaren een leeg driedelig burgemeesterspak omhoog gehouden door stijfsel en smoesjes.
Niet alleen De Nieuwe Utrechter, De Pers (Marcia Nieuwenhuis is een geboren Utrechtse) of wij hekelen Wolfsen al jaren. Sommige partijen in Utrecht zijn al lang klaar met ‘m (37) en ook uit de eigen achterban stijgen regelmatig (zeer) kritische geluiden op. Ahmed Marcouch, erkend veiligheids-PvdA’er, en Hans Spekman, ras-Utrechter, noemden Wolfsen in De Pers slap en labbekakkerig (38). Aleid reageerde door wéér de hoofdredacteur te bellen (39). Alleen RTV Utrecht kwam onlangs met een kritiekloos profieltje (40) van Aleid. Maar ja, daar is Pieter Broertjes de baas en die mocht bij Aleid in de leer toen hij burgemeester van Hilversum werd (41) dus dat heeft met objectiviteit geen zak te maken. Afgelopen week kwamen ook de Jonge Socialisten in verweer tegen het beleid van Aleid (42), want die zien hun pluchekansen met lede ogen afnemen dankzij de volwassenen die hun partij een publiek gezicht geven.
Verantwoordelijkheid
Wolfsen is niet alleen een makkelijk afschietonderwerp, hij is door al zijn gestuntel, gedraai en schimmige manier van politiek bedrijven exemplarisch geworden voor het nationaal verzwindende vertrouwen van De Burger in De Politiek, die mensen richting lokale verantwoordelijkheden wil dwingen (zie het megalomane klimaatplan van het Utrechtse GroenLinks/PvdA/D66-college (43), zelf alle regels met voeten treden (zie de omgang met luchtkwaliteit (44), of lawaainormen (45) bij de aanleg van dubieuze busbanen) en in het geval van herhaald falen nooit zélf verantwoordelijkheid nemen. Keer, op keer, op keer, op keer. Het dagelijkse bestuur van Utrecht is een farce die het midden houdt tussen goedbedoeld amateurisme en kwaadaardige ideologie-oplegging, zonder enige intentie van transparantie, openheid van zaken of het afleggen van verantwoording. Lintjes knippen en penningen uitreiken, dat lukt nog wel. Maar verder is Aleid Wolfsen enkel bezig met het herstellen van schade van gisteren, terwijl zijn ambtenarenmachine zich alvast bezighoudt met de fouten van morgen. De megalomanie in één symbolisme? In Utrecht is geen bouwwerk hoger dan de Domtoren. Behalve dan de bouwkraan op het dak van het nieuwe Stadskantoor (46).
Gisteren besloot Edu Nandlal géén aangifte te doen tegen de agenten die hem mishandeld en vernederd hebben (47). Daarmee neemt Nandlal een verantwoordelijkheid op zich: hij vertrouwt er op dat de agenten disciplinair gestraft zullen worden, daar hun les uit leren en zich in het vervolg gedragen zoals een burger van de politie mag verwachten. In één incident toont Edu Nandlal zich daarmee een groter man dan Aleid Wolfsen ooit zal kunnen zijn. Beste Aleid, beste lokale Utrechtse politici. Theodor Holman heeft de ontslagbrief alvast geschreven (48). Print ‘m uit. Zet een handtekening. En laat de stad Utrecht – en een kans op het herstel van burgerlijk vertrouwen in de politiek – aan iemand die weet waar hij of zij mee bezig is. Als het wederom een PvdA’er moet worden, soit. Maar laat de sollicitatieprocedure dan door Eberhard van der Laan en Ahmed Aboutaleb doen. Want dat zijn partijgenoten die wél weten hoe je een groot Hollands dorp met enige daadkracht moet besturen. Helaas voor hen is Aleid Wolfsen de maat der dingen geworden – en helaas voor de rest van Nederland worden politici al lang niet meer afgerekend op hun daden.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Het Zorgstelsel:Met mijn grote vriend Columbus besloot ik op ontdekkingsreis te gaan in de zorgsector.

verlaten.Link:Besparen en beheersen van zorgkosten

Het resultaat wat u hieronder leest is het gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet en de WMO door Hans Hoogervorst en zijn Washington Consensus.

Link:Washington Consensus

De bedoeling was om verre landen te bezoeken welke door de beschaafde wereld Bananenrepublieken werden genoemd. Ook wilden we landen bezoeken waar de maffia heerste over volk en politiek. We zijn nooit buitengaats geweest omdat we alles in eigen land konden ontdekken.
                                  
Na twaalf jaar ervaring met de zorg in eigen land kunnen we stellen dat in onze beleving sprake is van een maffia-achtige organisatie binnen de zorgsector in Nederland.
Verder ontdekten we dat er vele wetten en regels bestaan die de zorggebruiker zouden moeten beschermen. Zouden moeten betekent dat ze het dus niet doen. Recht hebben en recht krijgen in de zorg zijn twee verschillende zaken.
Zo ontdekten we het klachtrecht. Zag er goed uit op papier maar in de praktijk worden leden van een klachtencommissie door de zorginstelling zelf geronseld. Hetzelfde geldt voor de cliëntenraden. Dat orgaan zou de belangen van de bewoner in een verpleeghuis moeten vertegenwoordigen.
Wij ontdekten dat sommige leden van de klachtencommissie praktiserende wethouders van de gemeente waren. De hele commissie scheen helemaal niet objectief en onafhankelijk te zijn.
Leden konden best hun voordeel halen voor hun eigen familielid in het tehuis door klagers de mond te snoeren met hun uitspraken.
Voor leden van de cliëntenraden gaat hetzelfde verhaal op.
We ontdekten dat een, door de zorgsector zelf bedachte beroepscommissie klachten (LBK) nog slechter was dan plaatselijke klachtencommissies.
Nooit zocht iemand naar de waarheid en werden alle leugens en bedrog van een zorgaanbieder als waarheid aangenomen. Zowel bij de klachtencommissie, de beroepscommissie LBK, de rechtbank, kortom bij alle mogelijke procedures waar de cliënt zijn recht kon halen (op papier), werd je als klager met leugens en bedrog omgevormd tot aangeklaagde en de zorgaanbieder die belabberde zorg leverde werd op die manier de klager.
En we merkten dat de echte klager systematisch aan het kortste eind trok.
Dit mede door de opstelling van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Die houdt gewoonlijk de zorgsector de hand boven het hoofd. Vanzelfsprekend om het eigen straatje schoon te houden, want onder staatstoezicht kan er niets mis zijn is de opvatting.
Helaas ontdekten we dat het staatstoezicht helemaal geen toezicht is. De inspectie kijkt naar hetgeen zorgaanbieders op papier hebben bedacht. Op papier omschrijven ze hoe ze zorg verlenen. En de papieren zien er altijd goed uit. De inspecteur kondigt zijn onverwacht bezoek van te voren aan en tijdens zijn inspectieronde laat hij zich rondleiden langs een welbepaalde route. Dan zegt hij bij voorbeeld: toon mij eens een paar documenten waarin de incontinentiezorg beschreven is. Dat is hier keurig in orde constateert meneer de inspecteur. En als hij dan vertrokken is zit je moeder van onder tot boven nat geplast omdat ze met de inspecteur op stap waren en dus geen tijd hadden om te verschonen.
Ons bleek dat de inspectie helemaal niets voorstelde in de zorg. Overigens blijkt ieder staatstoezicht uitsluitend af te gaan op wat er door bedrijven of instellingen zelf wordt opgegeven. Dat is zo geregeld.
We kwamen roeibootjes tegen waar de bemanning uitgeput lag te zuchten vanwege het roeien tegen de stroom in of die waren lek geschoten door de zorgmaffia. We zagen veel gestrande boten, op de klippen gelopen bij hun zoektocht naar goede zorg.
We hoorden veel verhalen van lotgenoten die op geen enkele wijze er in geslaagd waren om hun rechten te gelde te maken. Zo heet dat in vaktermen van advocaten en rechters.
We konden uit eigen ervaring en die van anderen noteren dat de Nederlandse rechtsorde minder door terroristen uit het oosten bedreigd wordt maar veel meer door de weledelgestrenge rechters en advocaten uit eigen streek.
We hoorden verhalen over de smerige streken van zorgaanbieders als familie zich bemoeide met de zorg voor hun vader of moeder in een verpleeghuis. Families werden buiten de deur gezet omdat veel zorginstellingen geen pottenkijkers in huis willen hebben.
De meest toegepaste strategie om families te weren zijn het verstoren van de relatie, het ontbreken van vertrouwen, het belemmeren van goede zorg en een bedreiging voor de medewerkers. Daarmee kunnen zorginstellingen met succes iedereen buiten zetten die geen genoegen neemt met de belabberde zorg. Of die zich niet wenst te schikken naar de grillige willekeur van tehuizen.
Feitelijk bleven we ronddwalen in de verpleeghuiszorg zodat we minder ervaring konden opdoen met andere zorgvormen.
In deze beperkte omgeving konden we onze oren en ogen niet geloven.
In de 21 ste eeuw hadden we verwacht dat de overheid, de regering, de minister van VWS vooral oog had voor de belangen van zijn burgers.
Maar zo ver was de beschaving al afgezakt dat vanuit de politiek de zorg geheel werd toegespeeld naar de marktpartijen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn de baas in zorgland.
Zorgvragenden dienen enkel als handelswaar dat op de zorgmarkt verhandeld wordt en waar de machthebbers de miljarden mee kunnen binnenharken.
Want zoals we in andere verre landen hadden ontdekt, levert de marktwerking in de zorg geen betere en goedkopere zorg op.
We mochten ook eens in de achterkamertjes van de politiek kijken. Daar werden nieuwe plannen uitgebroed door de overheid. Rechten en regels die er op neer komen dat de zorgvrager nog minder invloed heeft op zijn eigen zorg. Met die zogenaamde vernieuwingen gaat de burger weer terug naar een toestand waar slechts het rijkere deel van Nederland goede zorg kan bemachtigen. Uiteraard tegen prijzen die de grote massa niet kan betalen.
Zo komt Nederland weer terug bij de tijd dat rijke burgers gezond zijn en langer leven en arme burgers ziek worden en vroegtijdig overlijden.
We hoorden vele verhalen van verwaarlozing, mishandeling, slechte zorg bij onze ouderen.
Zo het verhaal van een familie die hun moeder weghaalde uit het verpleeghuis omdat er sprake was van ernstige verwaarlozing, slechte medische zorg en mishandeling.
De familie kreeg nergens gelijk, moest het afleggen tegen de zorgprofessionals, of beter gezegd tegen de machtige, maffia-achtige zorg bobo’s. Slechts 1 keer hadden ze de hoofdprijs bij de Nationale ombudsman. Die verklaarde 5 keer de gedragingen van een inspecteur onjuist.
Uit die uitspraak konden we concluderen dat de inspectie van geen kanten deugde.
De Nationale ombudsman had al verschillende rapporten geproduceerd over de misstanden in de langdurige zorg.
Het veranderde niets omdat de zorgmaffia altijd alles ontkent. En zij niet alleen. De minister met zijn vazallen noemde iedere misstand in een zorginstelling een incident waar ze niets mee konden. Intussen zijn honderden incidenten nog steeds geen aanleiding om in te grijpen door de regering. Omdat de staat totaal geen greep heeft op de zorgsector.
(Deze bijdrage verschijnt nog in het kader van de VKblogdag over Verpleeghuizen)
Toon gerelateerde artikelen
Volgend artikel in dit blog
5reacties Aad Verbaast 15-11-2010 21:51
Schrijnend.
Gevoelens van machteloosheid. Muren van macht.
demio 15-11-2010 22:13
Columbus, van jou verwacht ik ook nog eens een boek, als de zorg voor je moeder vermindert.
Helaas herken ik je verhaal al te goed. Niet om vrolijk van te worden.
Maar duidelijk verteld :-)
Het blijf vechten tegen de bierkaai
Esther-in-Zorgland 15-11-2010 22:21
@Columbus en Demio
Ik heb in jullie reisverhaal veel kunnen herkennen van mijn eigen ervaringen gedurende mijn omzwervingen in de zieke wereld van de zorg.
Het reilen en zeilen van klachtencommissies, de inspectie, Nationale Ombudsman, Ministerie van VWS etc. zijn mij zeer wel bekend.
Ook het niveau van de LBK heb ik van dichtbij mee mogen maken; zie bijvoorbeeld:
members.ziggo.nl/esther-in-zor…
@Aad
Treffend uitgedrukt:
Schrijnend; gevoelens van machteloosheid; muren van macht.
Nu nog een oplossing.
Madelein 16-11-2010 00:44
Als de heren het eens zijn met de spreker in het Engelse parlement dan roepen ze hear hear en stampen ze met voeten enzo.
Dat is ook mijn reactie hier.
De oplossing. Laten we eens beginnen met de betaalde AWBZ premie aan AWBZ te besteden, dan wat bureaucratie eruit en vervolgens de werkvloer eens een weekje in het buur verpleeghuis opnemen.
Alida 16-11-2010 20:18
Columbus en Demio: heel veel herkenning in dit verhaal….machteloosheid nog steeds omdat de ellende maar doorgaat en er niets verandert. 

 Blauwe regel aanklikken met linkermuisknop

 Hier het raadsstuk Zwolle vaststelling uitvoeringsovereenkomst subsidies 2011 waarin vermeld  staat dat op gronden van jarenlange mandattering subsidies zijn toegekent aan welzijnsinstellingen en waar raadsleden en wethouders belangenverstrengelingen mee hebben en zonder enig onderzoek en voeren van juridische procedures,het volgen van subsidievoorwaarden en wet en regelgeving en met deze mandaten gaf het bestuursorgaan verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit handen aan onbevoegde en malafide  organisaties zoals leger des heils,Tactus verslavingszorg en RIBW Vecht wat betreft opvang dak en thuislozen zonder zorg en hulpverlening op maat en waar clienten hoge eigen bijdrages per maand moeten betalen voor een simpel,bed,bad en broodbeleid en waar geen enkele toezicht is gehouden door de gemeente Zwolle en de inspectie voor de gezondheidszorg,op beleid ,uitvoering en besteding van subsidies en prestaties door deze instellingen.

En waar het Leger des Heils erkend word als zorgaanbieder door de Nederlandse zorgautoriteit.
De gemeente Zwolle heeft haar zorgplicht opzettelijk verwaarloosd.

Artikel 13 van de gemeentewet stelt dat een raadslid niet gelijk lid kan zijn van de rekenkamer(commissie) om zo de onafhankelijkheid te garanderen maar in Zwolle zijn al tijden raadsleden lid van de rekenkamer.En waar CDA en CU,PvdA  raadsleden en wethouders  belangenverstrengelingen hebben met (christelijke)zorg en welzijnsinstellingen en deze bevoordelen in subsidieverleningen maar waar de jaarverslagen van deze instellingen niet worden gecontroleerd door de gemeente Zwolle.In Venlo gebeurt dit wel om zo na te gaan of de subsidies besteed zijn aan gestelde doelen

Vind u het geen vreemde zaak dat de sociale dienst budgetbeheer daklozen 275 euro overmaakt op rekening van het leger des heils Zwolle voor niet geleverde diensten en waar het maar de vraag is wanneer de niet verbruikte gelden aan eigen bijdrages terug worden gestort en we krijgen geen gespecificeerde afschriften waar de eigen bijdrage aan besteed is want dat maakte ik ook mee in opvang leger des heils Almere,crisisopvang de Valk Arcuris in Lelystad aan de  Malzwin 27 en sociaal pension Arcuris Ravestijenstr. in Almere en waar in alle opvanginstellingen geen clientenraden en klachtencommisies aanwezig waren en ik zelf een gesprek aan vroeg in sociaal pension Arcuris met het toenmalige clusterhoofd Mevr. L. P. en regiodirecteur N. M. over het disfunctioneren  van dit sociaal pension.
Het was zo als dakloze clienten van de crisisopvang perspectief leger des heils Almere dit pand verlieten en het verzoek indiende om hun eigen geld weer terug gestort te krijgen op hun priverekening zij daar weken soms maanden op moesten wachten  voordat het terug gestort was en zij al die tijd zonder geld zaten.
Toen ik 13 juli 2001 na 3 maanden verblijf in crisisopvang de Valk in Lelystad deze opvang verliet zonder dat ik op weg geholpen was en er geen vervolgplek was geregeld en ik bij maatschappelijk werk flevoland in het Lelycentre om hulp vroeg en zij een plek regelde in sociaal pension de Cocon in Hilversum en ik daar van mijn beetje geld naar afreisde en daar wou geld pinnen om de Cocon te kunnen betalen bleek de sociale dienst Lelystad mijn Awb uitkering gestort te hebben op rekening van crisisopvang de Valk terwijl zij wisten dat ik 13 juli deze opvang ging verlaten.

 
 

                                
De staat van de gezondheidszorg in Nederland  anno 2015,de “dure huisarts” wegbezuinigd en u kunt een beroep doen op een goedkope medicijnman uit Afrika en dat scheelt ook weer in het budget voor ontwikkelingslanden waar Nederland nu deel van uit maakt dankzij 30 jaar neo-liberaal “christelijke” regeringsbeleid”waar alle politieke partijem mee hebben ingestemd.
Waarom zou u nog gaan stemmen? U werkt aan uw eigen ondergang.
Blauwe regel met linkermuisknop aanklikken voor weergave
http://youtu.be/5Pts_xyrnwQ
http://youtu.be/c9rob1RdOsk
Dit OM rapport toont aan dat geen enkele instantie toezicht houd  op de zorg en besteding van subsidies en AWBZ/PGB gelden en dat noemen we de “ondernemerskat op het subsidiespek binden”
Link;Rapport ‘Persoonsgebonden Zorg Verantwoord’
          https://anaconda15.wordpress.com/2011/09/13/awbzpgb-indicatiefraudes-3/
         Zorgkosten
         van het kastje naar de muur gestuurd

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


  ZORGSTELSEL
BASISVERZEKERING
POLITIEK
PATIËNTEN
EXPERIMENT
VERZEKERAARS
SAMENWERKEN
RECLAME
BELGIË
TOEKOMST
 
De basisverzekering: voor elk wat wils?De structuur en de financiering van de gezondheidszorg gaan op de schop. Een noodzakelijke verandering of een monument van minister Borst?

A. J. Dunning

IN MAART 1987 bracht een commissie, vernoemd naar haar voorzitter, Philips-topman Wisse Dekker, op verzoek van het tweede kabinet-Lubbers rapport uit inzake de structuur en financiering van de gezondheidszorg. De titel was ‘Bereidheid tot verandering’.
Het rapport hield als hoofdzaak in dat er één basisverzekering voor alle Nederlanders zou komen met een verzekerd basispakket dat 85 procent van de bestaande voorzieningen zou omvatten. Het voorstel-Dekker beoogde solidariteit in ziekterisico en premiebetaling naar inkomen, maar wilde ook beperking van regelgeving door de overheid en waar mogelijk marktwerking bij aanbieders en verzekeraars van zorg.
De commissieleden ontvingen van minister Brinkman als dank een kunstwerkje van glazen strips, bijeengehouden door een ijzerdraadje. Het zou achteraf een fraai symbool blijken van de beoogde basisverzekering, helder maar breekbaar en slechts bijeengehouden door het draadje van politieke besluitvorming.
Na een jaar aanvaardden kabinet en Tweede Kamer de hoofdzaken van het voorstel van de commissie-Dekker. De Partij van de Arbeid stemde tegen omdat het basispakket te schraal werd geacht, het CDA wilde de AWBZ – een volksverzekering, inkomensafhankelijk bekostigd en maar liefst veertig procent van het totale gezondheidsbudget omvattend – gebruiken als drager van de nieuwe basisverzekering door er steeds nieuwe voorzieningen aan toe te voegen.
In het laatste kabinet-Lubbers trad de PvdA toe en werd een basispakket van 95 procent vastgesteld. De nieuwe staatssecretaris Simons ging energiek aan het werk. De vrees voor een volksverzekering waarbij iedereen tegen alles verzekerd zou zijn zonder beperkingen als eigen bijdrage of risico, leverde het schrikbeeld op van steeds hogere premies, inkomensgevolgen en uiteindelijk onbetaalbaarheid. Simons kwam onder curatele van de Kamer bij de overheveling van voorzieningen naar de AWBZ , verloor maatschappelijke en politieke steun en verliet verslagen voortijdig het kabinet. De kater van de basisverzekering, de vijfde naoorlogse poging, was algemeen.
In 1994 trad het eerste paarse kabinet aan waarin PvdA en VVD geheel strijdige opvattingen hadden over het gezondheidsbeleid. Men besloot de status-quo te aanvaarden en geen beleid te formuleren waar de partijen het onderling oneens over waren. De groei van het budget, door vergrijzing en bevolkingstoename, werd naar beneden bijgesteld in de verwachting dat doelmatiger werken die bezuiniging zou rechtvaardigen. De nieuw aangetreden minister, mevrouw Borst, vond met velen dat wij een goede zorg tegen een redelijke prijs bezaten en achtte nieuwe en grootse plannen ongewenst. Hier en daar moesten zaken worden verbeterd, in de ouderenzorg, het maken van keuzen en de modernisering van de curatieve sector, maar zij had goede adviezen om dat te realiseren. Er was voldoende menskracht, want verpleegkundigen werden op de dag dat zij hun diploma kregen ontslagen en er was een stuwmeer van basisartsen die soms jaren wachtten op een vervolgopleiding.
In 1994 onderzocht een Kamercommissie waarom de besluitvorming in de volksgezondheid sinds 1987 zo weinig had opgeleverd. Zij vond, als de commissie-Dekker, het stelsel een rafelige lappendeken met verborgen agenda’s, sterke belangenbehartiging van verzekeraars en instellingen en vooral verhullend taalgebruik waarbij globale overeenstemming concrete tegenstellingen verborg. Dat gold de definiëring van collectieve lastendruk, inkomenseffecten, marktwerking. Het debat ging vooral over kostenbeheersing en niet over de inhoud van de zorg. Het leidde er toe dat het stelsel met zijn compartimenten als AWBZ, ziekenfonds en particuliere verzekering gehandhaafd bleef. Verzekeraars fuseerden tot grote belangenorganisaties met regionale monopolies, die opereerden binnen een systeem waar de overheid budget, bouw, tarieven en opleidingscapaciteit bepaalde. De reden was de regulering van het aanbod, vanwege kostenbeheersing en inperking van een steeds groeiende vraag, naar thuiszorg, kostbare geneesmiddelen of verpleeghuisbedden.
Die aanbodregulering zou zo slecht niet zijn als zij rekening hield met de te verwachten vraag, maar de ramingen bleken iedere keer te optimistisch. Wij spenderen 8,5 procent van ons nationaal inkomen aan zorg, net als in 1990, maar in Duitsland en Frankrijk is dat al tien procent. De vraag naar orthopedie, oogheelkunde, thuiszorg en verpleeghuisbedden overtreft verre het aanbod en er is een dreigend en aanzienlijk tekort aan huisartsen, met wachtlijsten als gevolg.
Een betere financiering, grotere vrijheid van verzekeraars, doelmatigheid door marktwerking binnen een basisverzekering werden in 1997 nogmaals bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, maar direct naar de departementale prullenmand van het ministerie van Volksgezondheid verwezen. Verkleining van het basispakket door pil, kunstgebit of fysiotherapie voor eigen rekening te laten, faalden en modernisering van de curatieve zorg bleef uit zodat specialisten zelfstandige ondernemers bleven. Het begrip basisverzekering bleef taboe, zoals hypotheekaftrek, de gekozen burgemeester of de invloed van een erfelijk staatshoofd, maar is nu, tamelijk onverwacht, weer aan de orde. Dat heeft te maken met het faraocomplex waarbij menig minister een monument wil nalaten zoals een middenschool, een tolpoort of een gezonde veestapel.
Zes paarse jaren gezondheidszorg hebben weinig meer opgeleverd dan groeiende wachtlijsten, een beschamende verpleeghuiszorg en een steeds groeiend tekort aan mensen in de zorg. De fixatie op het schrale aanbod maakt dat regels nu pas versoepeld worden en miljarden in de zorg extra worden geïnvesteerd zonder dat het rendement zichtbaar is. De verzekeraars moeten waar de overheid niet slaagde het geneesmiddelenbeleid en de AWBZ uitvoeren waarvoor zij vrijheid en expertise nodig hebben. Een ad hoc-beleid koopt de klagers, huisartsen, verloskundigen en verpleeghuizen tijdelijk af, maar het ontbreekt aan een duidelijke visie, een helder meerjarenbeleid en een krachtig departement.
Er zijn twee redenen om een nieuwe poging tot een basisverzekering met een zekere scepsis te bezien. De schijnbare overeenstemming, zoals de Kamercommissie eerder signaleerde, verbergt nauwelijks te overbruggen tegenstellingen. Waar de één een zeer royaal basispakket wenst, zoekt de ander een zeer beperkte collectieve verzekering tegen nominale premies en dus niet inkomensafhankelijk. Voor wie die vijfduizend gulden per gezin per jaar niet kan opbrengen zou belastingvermindering dat moeten compenseren en dat maakt de nieuwe belastingherziening opnieuw tot een gecompliceerder materie. De fundamentele politieke verschillen van mening tussen de paarse partners zullen blijken als er concreet beleid wordt verwacht, als alle adviezen in ontvangst zijn genomen.
Het tweede aspect van zo’n basisverzekering is dat invoering jaren gaat duren en afleidt van het werkelijke probleem. In 1987 waren er voldoende mensen werkzaam in de zorg maar er was geen geld. Nu is het omgekeerde het geval, want op een krappe arbeidsmarkt en bij een dalend aantal schoolverlaters willen er weinigen in de zorg werken. En dat niet alleen vanwege het salaris, maar ook door werkdruk en gebrek aan maatschappelijke waardering, een probleem dat ook het onderwijs teistert. Er is een tekort aan verpleegkundigen dat bepaalt hoeveel bedden gebruikt kunnen worden en de huisartsenopleiding heeft lege plaatsen. Zorgelijker nog is de uitstroom waarbij duizenden verpleegkundigen hun beroep verlaten, teleurgesteld, afgebrand en op zoek naar ander werk. Huisartsen volgen dat patroon en specialisten zullen niet achterblijven. Dat alles lijkt op de Britse National Health Service met zijn bureaucratie, onderfinanciering, wachtlijsten en demotivering van wie er in moet werken. Een basisverzekering, gericht op financiering van zorg, helpt daarbij nauwelijks, tenzij de structuur van de aanbodregulering door de overheid grondig wordt veranderd. Het personeelstekort kan verlicht worden door een flexibel personeelsbeleid met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, adequate beloning – tweederde van het gezondheidsbudget is personeelslast -, werving van artsen en verpleegkundigen binnen de Europese Unie in plaats van in straatarme landen. Ook een vergroting van de opleidingscapaciteit met een maatschappelijke herwaardering voor onze agenten, verpleegkundigen, onderwijzers en huisartsen zou niet misstaan. Een plan van aanpak van overheid en instellingen ontbreekt nagenoeg.
Alle private welvaart en lastenverlichting voor de burgers moeten worden afgezet tegen de kaalslag van het publieke domein. We zullen dan ook meer moeten betalen voor een voor ieder toegankelijke zorg van goede kwaliteit. Dat is iets anders dan voor een dubbeltje of 4,5 eurocent op de eerste rang willen zitten, een plek die volgens een recent WHO-rapport inmiddels al de zestiende plaats op de wereldranglijst is geworden.
Prof.dr. A.J. Dunning was onder meer vice- voorzitter van de commissie-Dekker en in 1991 voorzitter van de commissie Keuzen in de Zorg
 

de Volkskrant
de site van
 

Geldverslindend zorgstelsel moest op de schop

Door Marc Peeperkorn − 12/01/06, 12:50

De ‘kleine Napoleon’ werd minister Hoogervorst door de oppositie genoemd, omdat hij het nieuwe zorgstelsel als een militair door de Kamer joeg. Het mocht onderhand….
Wie de critici van de nieuwe zorgverzekering hoort, zou het bijna vergeten, maar het oude zorgstelsel was beslist geen paradijs. De verdeling ziekenfonds/particulier dreef verzekerden en verzekeraars tot wanhoop, ziekenhuizen verspilden miljarden en de patiënt kreeg beslist niet altijd de best mogelijke zorg. De laatste Sovjet-economie na de val van de Muur, zo betitelden veel zorgbestuurders hun sector.
Dat wil niet zeggen dat de burger die een wacht- of operatiekamer betrad, was overgeleverd aan een veredelde veearts. Met een gemiddelde levensverwachting van 79 jaar, behoort de Nederlander met de Belg en de Duitser bij de middenmoot van de EU. Alleen: de zorg kan beter, klantvriendelijker en waarschijnlijk ook goedkoper. Illustratief is het rapport dat een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer vorig jaar presenteerde met de veelzeggende titel Miljardenzorg. Hoofdconclusie van de Kamer: het is onzeker of de bijna 50 miljard euro die tussen 1994-2002 éxtra in de zorg werd gepompt, wel nuttig is besteed.
Er moest dus iets veranderen. De vraag naar zorg zal door de vergrijzing immers alleen maar toenemen. Tel daarbij op de onvermijdelijke ontwikkeling van vaak zeer dure medicijnen en nieuwe technologieën en de belastingbetalende burger beseft dat hij zonder ingreep straks een nog groter deel van zijn bruto inkomen kwijt is aan zorgpremies. Laat het kabinet alles bij het oude, dan nemen de zorguitgaven toe van 45 miljard euro nu, naar 61,5 miljard in 2007.
De nieuwe zorgverzekering die sinds 1 januari voor alle burgers geldt, is echter geenszins een revolutie. Minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid profiteert volop van hetgeen zijn voorgangers in de steigers hebben gezet. Dat de VVD’er niettemin de credits krijgt, komt doordat hij de uiteindelijke introductie van het nieuwe stelsel als een militaire operatie heeft voorbereid. De oppositie noemt hem niet voor niets spottend ‘onze kleine Napoleon’.
Duitse bezetter
Het oude stelsel met zijn verplichte ziekenfonds heeft Nederland te danken aan de Duitse bezetter. Tot de Tweede Wereldoorlog bestaan er vrijwillige fondsen – de eerste dateren uit de tijd van de gilden in de 17de eeuw – waar mensen zich tegen een vaste premie kunnen verzekeren voor de meest noodzakelijke medische hulp. Er wordt niet gekeken naar gezondheid of leeftijd, iedereen is welkom. Wel legt de regering in 1912 – op indringend verzoek van de artsen – een ‘welstandsgrens’ vast. Burgers die deze grens overschrijden moeten het ziekenfonds verlaten.
De Duitsers, geïnspireerd door de sociale politiek van Bismarck, stellen in 1941 in Nederland het ziekenfonds verplicht voor mensen beneden een zekere loongrens. Ruwweg de helft van de bevolking (4,5 miljoen mensen) profiteert daarvan. De premie wordt inkomensafhankelijk en er komt overheidstoezicht op de ziekenfondsen. De verleende zorg is in natura: de verzekerde krijgt de hulp, de rekening gaat direct naar het fonds.
Na de Tweede Wereldoorlog blijft het Duitse Ziekenfonds-besluit gewoon bestaan. In 1964 komt de toenmalige KVP-minister Veldkamp weliswaar met de Ziekenfondswet, maar die behelst nauwelijks meer dan een codificatie van het eerdere Duitse besluit. Wel komt er een beroepsmogelijkheid voor verzekerden die zich gedupeerd voelen.
In de jaren vijftig dwingen de toenemende kosten van de gezondheidszorg ook de beter betaalden zich te verzekeren. Op die manier ontstaan de eerste particuliere ziektekostenverzekeraars, veelal opgericht door de ziekenfondsen. Opvallend verschil met de fondsen is dat het bij de particuliere verzekeringen om een restitutiepolis gaat: de verzekerde betaalt de rekening eerst zelf en declareert die vervolgens bij zijn verzekeraar.
De eerste politicus die pleit voor één volksverzekering tegen ziektekosten, is de KVP’er Jo Hendriks. De staatssecretaris van Volksgezondheid in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) heeft behalve over de basispolis ook vergaande plannen over wie de regie in de zorg moet krijgen. Gemeenten zouden verantwoordelijk worden voor de huisartsen (eerstelijns zorg), provinciën voor de ziekenhuizen en ouderenzorg en het rijk diende de scepter te zwaaien over de topklinische zorg (academische ziekenhuizen). Tot een wetsvoorstel is Hendriks nooit gekomen.
In de jaren zeventig en tachtig doet een geheel nieuw fenomeen zijn intrede: risicoselectie. Particuliere verzekeraars richten zich meer en meer op jonge, gezonde klanten die gelokt worden met lage premies. Ouderen en mensen met een slechte gezondheid konden terecht in een speciaal ziekenfonds voor ouderen of in het vrijwillig ziekenfonds. Om de premie daarvoor betaalbaar te houden, stortte de rijksoverheid jarenlang grote bedragen in de ziekenfondskassen.
In 1986 wordt dat de staat te duur. De overheid grijpt in: de twee aparte ziekenfondsen worden opgeheven. Particuliere verzekeraars moeten deze ‘dure risico’s’ tegen een wettelijk vastgestelde premie accepteren voor de zogeheten standaardpakketpolis. De verliezen over deze nieuwe polis, waarvan de inhoud overeenkomt met het oude ziekenfondspakket, worden via een solidariteitsheffing omgeslagen over alle particulier verzekerden.
Ouderen en chronisch zieken zijn niet blij met de nieuwe polis. De van overheidswege vastgestelde premie is flink hoger dan hun oude ziekenfondspremie. En ze kunnen niet kiezen voor een goedkopere verzekering.
De periode die daarop volgt (1987-1993), staat – onterecht – bekend als ‘de jaren van de grote stelselwijziging’. Op verzoek van het kabinet-Lubbers 2 presenteert voormalig Philips-topman Wisse Dekker in 1987 zijn befaamde rapport Bereidheid tot Verandering. Kern daarvan is één basisverzekering voor alle burgers die wordt uitgevoerd door concurrerende zorgverzekeraars. PvdA-staatssecretaris Hans Simons (1989-1994) omarmt de plannen maar haalt zowel in de Kamer als daarbuiten bakzeil.
Geleidelijkheid
Beducht voor nieuwe mislukkingen ziet het eerste paarse kabinet (1994-1998) af van blauwdrukken en kiest voor de weg van de geleidelijkheid. Er komt meer concurrentie – verzekerden kunnen tussen ziekenfondsen kiezen – en de hoogte van de nominale premie wordt een graadmeter voor de doelmatigheid van het fonds.
Aan het eind van Paars-2 pakt D66-minister Els Borst van Volksgezondheid – aangemoedigd door een advies van de Sociaal Economische Raad – toch de draad van de grote veranderingen weer op. In haar nota Vraag aan bod (2001) pleit de bewindsvrouw wederom voor één basisverzekering die voor iedereen toegankelijk is en waar commerciële verzekeraars concurreren om de gunst van de patiënt.
Een besluit laat Borst over aan haar opvolger. Na zijn aantreden in 2003 gaat minister Hoogervorst – geholpen door duidelijke afspraken in het regeerakkoord – onmiddellijk aan het werk. Op verzoek van het CDA is vastgelegd dat de lagere inkomens een zorgtoeslag krijgen. Een ‘draak van een regeling’ vinden alle betrokkenen – zes miljoen huishoudens hebben recht op de toeslag – maar noodzakelijk voor de politieke en maatschappelijke steun.
Wijs geworden van de ervaringen van zijn voorgangers, verzamelt Hoogervorst de beste ambtenaren op zijn ministerie in de speciale taskforce Zorgverzekering. Uitstel is afstel, weet de minister en dus jaagt hij in recordtijd de plannen naar het parlement. Als ultiem pressiemiddel verbindt hij zijn politieke lot aan de invoering van het nieuwe stelsel. Om de toewijding van zijn ambtenaren te testen, vraagt hij hen eveneens op te stappen, mocht het fout gaan.
In december 2004 stemt de Tweede Kamer in met de basisverzekering, de positie van Hoogervorst is geen moment in gevaar geweest. Een half jaar later volgt de senaat. Na afloop van dat laatste debat volgt de ontlading voor de minister en zijn troepen. Er wordt tot diep in de nacht jenever geschonken aan de bar van de Eerste Kamer. De grootste criticaster van Hoogervorst, CDA-senator Hannie van Leeuwen, laat zich rond drie uur ’s ochtends met de dienstauto van de minister naar haar huis in Zoetermeer rijden.
Ruim een kwart eeuw na de aanzet door KVP’er Jo Hendriks is de volksverzekering een feit. De vraag ‘bent u ziekenfonds of particulier’ behoort definitief tot het verleden. Er is nog maar één type zorgverzekeraar en die moet klanten verleiden in plaats van declaraties afstempelen.
De zekerheid van een vast budget bij de aanbieders van zorg is eveneens voorbij. Ook zij moeten kwaliteit en service tonen, op straffe van het verlies aan contracten met verzekeraars. Uiteindelijk is de burger daarmee gebaat, want die krijgt betere zorg tegen scherpe prijzen. Althans, dat hoopt de minister.
Het stelsel dat nu in werking is getreden, verloochent zijn geschiedenis niet. De acceptatieplicht en de voor iedereen gelijke premie komen voort uit de traditie van de ziekenfondsen. De hoge nominale premie en de concurrentie hebben hun wortels in de wereld van de particulier verzekerden. De keuze tussen een restitutiepolis (eerst zelf betalen, dan declareren) en een naturapolis (rekening direct naar de verzekeraar) houdt beide tradities in stand.
‘We gebruiken de beste elementen uit beide systemen’ laat Hoogervorst niet na te zeggen. De liberale marktmeester is beslist niet vies van een stevige portie overheidsbemoeienis. Zestien jaar na de val van Muur mag de planeconomie in de zorg zijn verdwenen, van een vrije markt is geen sprake.

ELSEVIER.NL

Politiek

‘No-claim drukt burger met neus op de feiten’

woensdag 28 juni 2006 14:14
Minister Hans Hoogervorst (VV) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wil dat de teruggave van de no-claim in de zorg blijft bestaan. ‘Het zou heel slecht zijn, als de no-claimkorting wordt afgeschaft.’
Hoogervorst wil dat de Kamer van de no-claim afblijft
Hoogervorst wil dat de Kamer van de no-claim afblijftDoor Willem Wansink
Hoogervorst zei dit vandaag in Den Haag bij de presentatie van het rapport ‘Zorg voor Gezondheid’ van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (lees over dat rapport ook Alleen Ierse jeugd zuipt meer dan Nederlandse). Morgen praat de minister verder met de Tweede Kamer over de no-claimkorting.
Volgens de bewindsman zijn financiële prikkels, zoals de no-claimkorting en eigen betalingen ‘onmisbaar’ om mensen te confronteren met de gevolgen van hun eigen gedrag: ‘Alleen zo worden de burgers met hun neus op de feiten gedrukt.’
Teruggave
Zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de oppositie in de Tweede Kamer willen af van de no-claimkorting. Zij vinden dat chronisch zieken er onevenredig hard door worden getroffen. De teruggave berust immers niet op een individuele keuze, maar is een collectieve verplichting, zowel voor de gezonde verzekerde als de chronische patiënt.
Bovendien valt het zogeheten ‘remgeldeffect’ tegen. Dat komt doordat de no-claim – door toedoen van de Tweede Kamer – niet voor de huisarts geldt, maar alleen voor het ziekenhuis en de medisch specialist. Alternatief is een hoger eigen risico, bijvoorbeeld van 1.000 euro per jaar.
De teruggave van de no-claim werd in 2005 ingevoerd voor ziekenfondsverzekerden. Sinds dit jaar geldt de korting voor alle verzekerden. Zij bedraagt 255 euro per persoon per jaar. Wie geen of weinig gebruik maakt van zorg, krijgt het hele bedrag of een deel daarvan terug van de zorgverzekeraar.
Bewustzijn
Ook Tweede Kamerlid Edith Schippers (VVD) wil de no-claim behouden. Zij wijst erop dat Nederland, vergeleken met andere Europese landen, weinig eigen betalingen kent. Volgens haar is de bedoeling van de no-claim het kostenbewustzijn van de verzekerden te vergroten: ‘Omdat de premie toch al is betaald, denken veel mensen dat de zorg gratis is.’
Volgens Schippers is de no-claim óók bedoeld om de solidariteit in het stelsel van gezondheidszorg overeind te houden: ‘Gezonde jonge mensen die nooit gebruik maken van de zorg, betalen uit solidariteit dezelfde premie als zieke, oudere verzekerden. Zij zullen eerder hiertoe bereid zijn, en blijven, als er uitzicht bestaat op teruggave van de premie bij een bescheiden zorgconsumptie.’

de Volkskrant
de site van
 

Declaratiesysteem nodigt uit tot fraude

Marc Peeperkorn − 17/06/06, 08:58

Onderzoek laat er geen twijfel over bestaan: medici declareren veel te veel voor hun behandelingen. Fraude of misverstand? Vijf vragen over het nieuwe declaratiesysteem….
Waarom is het declaratiesysteem in 2005 vernieuwd?
Voor die tijd kregen ziekenhuizen een vast bedrag (‘lump sum’) per jaar, gebaseerd op aantallen bezoeken, operaties en dergelijke. Nadeel van dit stelsel was de ondoorzichtigheid: hoeveel geld erin ging was bekend, evenals welke zorg eruit kwam, maar hoe het budget precies werd besteed wist niemand. Patiëntenvereniging NPCF sprak over een black box.
Sinds 1 januari 2005 heeft iedere medische behandeling een prijskaartje, de zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Die prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen. Met de DBC’s is het voor zorgverzekeraars makkelijker efficiënte ziekenhuizen te selecteren. Concurrentie in de zorg is een van de pijlers onder het nieuwe zorgstelsel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid.
Hoe ziet het DBC-systeem eruit?
Er bestaan bijna dertigduizend DBC’s. Specialisten klagen steen en been over dit administratieve monstrum, dat zij overigens zelf hebben opgesteld. Op de complexiteit valt wel wat af te dingen: een cardioloog of chirurg heeft alleen in theorie met duizenden DBC’s te maken. In zijn praktijk valt 80 procent van het werk samen met circa vijftig DBC’s.
Is het systeem fraudegevoelig?
Zeker, het rapport van de zorgverzekeraars toont aan dat in 2005 voor minimaal 566 miljoen euro ten onrechte is gedeclareerd. De verzekeraars en het ministerie gaan ervan uit dat dit het topje van de ijsberg is. De ramingen lopen op tot mogelijk twee miljard euro. Een deel daarvan is het gevolg van vergissingen door de ingewikkelde regels. Er is echter ook sprake van fraude: dubbel declareren, niet bestaande behandelingen in rekening brengen, het gebeurt allemaal. Onwetendheid is geen sterk excuus: alle specialisten zijn, met subsidie van het ministerie, getraind in het gebruik van het DBC-systeem. Het rapport legt verder bloot dat de controle op de declaraties door de ziekenhuizen faalt.
Wie profiteert van de fraude en wie draait er voor op?
Uit voorzorg heeft minister Hoogervorst bij de invoering van het DBC-systeem het vaste ziekenhuisbudget niet helemaal losgelaten. Foutieve declaraties leiden daardoor vooral tot problemen in het ziekenhuis: netjes declarerende specialisten draaien op voor hun sjoemelende collega’s. Voor 10 procent van de zorg geldt echter geen vast budget. Voor deze zorg maken verzekeraars afspraken over een maximum aantal behandelingen per jaar. Als dat quotum door te veel declaraties in de zomer al is bereikt, heeft de specialist extra vrije tijd voor op de boot of de tennisbaan.
Gerommel met declaraties leidt dus niet direct tot een hogere zorgpremie voor de burger. Wel is hij eerder zijn no-claimkorting kwijt als de specialist te hoge rekeningen indient.
Hoe moet het nu verder met de DBC’s?
Noch Hoogervorst, noch de verzekeraars, de specialisten of ziekenhuizen willen het declaratiesysteem overboord zetten. Alle aandacht gaat naar betere regels en scherpere controle. Het voorstel van de minister om in 2008 de ziekenhuisbudgetten grotendeels vrij te geven, staat wel onder druk. Datzelfde geldt ook voor zijn plan om de behandeltarieven te liberaliseren. Helemaal ongelukkig met het DBC-rapport is de minister trouwens niet. Hij ruziet namelijk al maanden met de specialisten over hun uurtarief. Het rapport geeft hem een extra stok in handen om dat geschil te beslechten.

 • Home
 • Financiën
 • > Schippers wil einde aan overschrijdingen

 

Schippers wil einde aan overschrijdingen

7 juni 2011Als niet wordt ingegrepen, dreigt de VWS-begroting in 2015 met drie miljard euro te worden overschreden. Dat bevestigt een woordvoerder van VWS na berichtgeving daarover in de Volkskrant.
Schippers wil af van de jaarlijkse overschrijdingen. “Iedereen in de zorg heeft er genoeg van dat de overheid jaarlijks met de pet langskomt en iedereen voor overschrijdingen de rekening presenteert met een korting hier en een korting daar.” Maatregelen zullen daarom onontkoombaar zijn, aldus de minister.

Akkoord

Wanneer ziekenhuizen zich specialiseren, kan dat het vastgelopen zorgstelsel vlot trekken. Schippers staat op het punt hierover een akkoord te sluiten met zorgverzekeraars. Het akkoord moet de stijging van de zorguitgaven beperken tot 2,5 procent. Nu wordt nog met 4 procent groei per jaar gerekend. (Zorgvisie – Mark van Dorresteijn | Twitter)

Lees ook:

Subsidiebeheer VWS nog steeds niet op orde
Overschrijding VWS is 2,1 miljard euro
Overschrijding VWS is 1,4 miljard euro

Zorgvisie magazine

Reacties (8)

dinsdag 07 juni 2011 12:02
Harm

“Wanneer ziekenhuizen zich specialiseren, kan dat het vastgelopen zorgstelsel rechttrekken. Schippers staat op het punt hierover een akkoord te sluiten met zorgverzekeraars.” ?@#O*$%(@?? Verkeerde loket, Edith! Regie verzekeraars blijkt keer op keer een idee fixe, ook nu.
woensdag 08 juni 2011 07:42
elje

jammer edith weer geen durf om ziekenhuizen klinisch te sluiten en er uitgebreide poliklinieken van te maken, welke maatregel ook t lost niet op, enzij je de durf hebt om ook gewoon stemmen te verliezen in die streken waar je een ziekenhuis sluit.
woensdag 08 juni 2011 09:58
Ferdi Oyen

Hoe kortzichtig kun je zijn. Als je de kosten wilt beheersen (lees beperken) moet je snijden daar waar ze vandaan komen en dat is het pakket dat vergoed wordt (dus aan de vraagzijde die wordt gevoed door: meer mensen, meer ouderen, meer therapeutische mogelijkheden, etc.). Sluiten van instellingen of specialiseren zal niets oplossen en de wachtlijsten zullen weer langer worden. Beste minster als je werkelijk daadkracht wilt laten zien, heb dan de politieke lef om het basispakket te saneren (kost je wel stemmen).
woensdag 08 juni 2011 11:52
Savitri Ritoe

Mogelijk zouden we de visie op de zorg moeten veranderen en het zien als een interessante, snel groeiende markt. En 1 van de grootste werkgevers in Nederland. Wellicht komen we dan tot heel andere inzichten.
woensdag 08 juni 2011 12:43
jj

ik kan deze van edith helemaal niet goed keuren ik vraag mij alleen maar af van waar al dat geldt blijft wij zijn 4 sterren verzekert dat is bijna driehonderd euro en zo zijn er zoveel die dat betalen maar goed die al die mensen die in 2e kamer hebben gezeten die hebben goed 75 duizend euro wacht geld per jaar en daar gat ons geld naar toe, en zo worden zoveel geld ergens anders voor gebruikt, weten niet van hoe verder heir begrijp ik helemaal niets maar ook helemaal niets van waarom moeten de gewone burgers daardoor gepakt worden daar mee zelf heb ik en mijn man kei en kei hard gewerkt hij heeft nu dan pensioen zo zit ik nu al van 47 jaar in de rolstoel maar goed ik heb ondanks vechten ook mijn pensioen net gehaald maar dan nog is het knokken om alles zo te laten als het voorheen was maar nee bekorten dat kan toch helemaal niet,het kost alleen maar geld en geld maar die dat niet meemaken denken van oh ja bekorten dat kan helemaal niet het is alleen maar bezuinigen ik vraag mij af van waar zij mee bezig zijn
woensdag 08 juni 2011 14:49
wouter b.

noem mij nou eens een minister op die dit ideaal niet nastreefde! Zo lus ik er ook nog wel tien! Hiermee is het feit niet opgelost?
woensdag 08 juni 2011 17:38
JvB

Mogelijk zouden we de zorg soms ook wat minder moeten zien als ‘markt’ en ‘werkgever’. Maar als een sector waarin je met (bovenal kwetsbare) MENSEN te maken hebt. En vervolgens prioriteiten stellen qua beleid. Sowieso vraag ik mij regelmatig af….Joint Strike Fighter of speciale aandacht aan kinderen met epilepsie; Animal Cops of hulp bij stoppen met roken? Ik zou het wel weten, Edith.
woensdag 08 juni 2011 22:26
a.jacques

wat mij tot nu toe verbaast is het volgende. Hoeveel geld komt er binnen, uit zorgpremies, AWBZ bijdrage andere belasting heffingen zoals eigen bijdrage etc. Waar wordt dat concreet specifiek aan uitgegeven.Als een cliënt een ZZP budget via een indicatie toegewezen krijgt komt daar maar 55 % daadwerkelijk bij de klant terecht.De overhead dient dus in gesneden te worden. Niet de directe patiënten zorg. Als ik mijn rolstoel gerepareerd wil
brief van 3 vellen papier terug waar op staat dat mijn aanvraag ontvangen is. De gemeente vraag Hartingbank offerte te doen die de vraag neerlegt bij double performance, die de vraag offerte weer terug stuurt naar Hartingbank en die stuurt het weer naar de gemeente en die beslist weer en kan alleen maar ja zeggen, tegen Hartingbank die het door double performance uitbesteed. Hoezo geld wegsmijten. In de thuiszorg wordt nu veel gewerkt met helpende niv 2, die zijn niet opgeleid om preventief te observeren en te handelen dus deze goedkope werkkracht leidt nu al tot meer complicaties bij patiënten die dan duur moeten worden behandeld Wie is er echt in staat inzicht te geven in de gelabelde geldstromen in de zorg en een lange termjn visie ontwikkelen. Het afbreken van goede systemen ( wijkverpleegkundigen) wordt afgebroken, weer opgebouwd en weer afgebroken Wie pakt het op ?? Ik wil graag een groep staren die met een nuchtere plannen voor de lange termijn gaat lobbyen in Den Haag

Nza

Consument heeft te weinig invloed op kwaliteit awbz-zorg

NZa pleit voor betere klachtenregeling
30-10-2008

De invloed van consumenten op de kwaliteit van awbz-zorg is nog te beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgkantoren betrekken cliëntenraden te weinig bij het zorginkoopbeleid. Ook blijkt dat cliënten weinig gebruik maken van de mogelijkheid om te klagen. Een betere klachtenregeling kan drempels wegnemen en consumenten helpen hun stem te laten horen. De NZa pleit daarom voor het verplicht aansluiten van zorginstellingen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. 
De invloed van consumenten op de zorginkoop is nog te beperkt. Dat is jammer omdat zij, via de cliëntenraden, wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de in te kopen zorg door hun stem te laten horen. Nu ontbreekt het aan een goede communicatie tussen de cliëntenraden en het zorgkantoor.
Uit het onderzoek van de NZa komt verder naar voren dat er weinig formele klachten worden ingediend bij zorginstellingen en zorgkantoren. Een verklaring hiervoor is dat consumenten drempels ervaren bij het  indienen van klachten. Bijvoorbeeld omdat klagen veel energie kost en weinig oplevert.  De NZa is van mening dat instellingen zich juist meer moeten openstellen voor opbouwende kritiek en signalen van consumenten. Om drempels bij het klagen te verlagen pleit de NZa voor het verplicht aansluiten van zorginstellingen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen.
De NZa neemt in het jaarlijks onderzoek bij de zorgkantoren mee dat zij de cliëntenraden meer moeten betrekken bij het overleg met de zorginstelling. Bij klachten moeten de zorgkantoren zich meer opstellen als probleemoplosser voor consumenten en verwacht de NZa dat zij actief communiceren met andere instellingen die klachten krijgen over de kwaliteit van AWBZ-zorg.
Bijlage:

Verzekeringssite.nlArchiefNieuws Hoogervorst is trots op zijn zorgstelsel
Hoogervorst is trots op zijn zorgstelsel
NRC Handelsblad 18 november 2009
Oud-minister vindt wel dat slechte zorgaanbieders harder aangepakt moeten worden
Hans Hoogervorst nam gisteren complimenten in ontvangst voor het zorgstelsel dat hij in 2006 invoerde. „Ik kon niet met iedereen ruzie maken.”
door Antoinette Reerink
Het leek wel het feestje van Hans Hoogervorst. De oud-minister (Volksgezondheid, WD) deed gisteren in Den Haag op uitnodiging van kleine zorgverzekeraars voor een keer mee aan een debat over de resultaten van het nieuwe zorgstelsel. En daarop mag Nederland best trots zijn, was de overheersende mening van de deelnemers uit de verzekeringswereld, de politiek, de ambtenarij en de consumenten/patientenlobby.
Een onderzoek in opdracht van de kleine zorgverzekeraars, verenigd in VRZ zorgverzekeraars, wees uit dat de helft van de verzekerden de zorg nu beter vindt. Vier jaar geleden twijfelde 70 procent nog aan de mogelijke zegeningen. Glunderend en grappend nam Hoogervorst het onderzoek in ontvangst. Hij wapperde met een artikel uit The Wall Street Journal waarin het Nederlandse zorgstelsel aan Obama ten voorbeeld wordt gesteld. „Dit ga ik inlijsten!”
Hoogervorst wist in 2006 het nieuwe zorgstelsel behendig in te voeren, nadat er decennia over gesteggeld was. Ook al is hij nu voorzitter van de Autoriteit Financiele Markten, nog wekelijks krijgt Hoogervorst verzoeken over ‘zijn’ zorgwet te praten. Vrijwel altijd wijst hij ze af. Maar de opsteker van de kleine zorgverzekeraars wilde hij niet aan zich voorbij laten gaan. In de wandelgangen erkende Hoogervorst zelfs dat hij best nog wel vier jaar langer minister had willen zijn.
Uit het onderzoek bleek ook dat de helft van de verzekerden zegt er met de basisverzekering op achteruit te zijn gegaan. Dat strookt met recente berichten. Consumenten zijn sinds invoering van het zorgstelsel gemiddeld 28 procent meer kwijt voor hun basisverzekering, meldde de onderzoeker Verzekeringssite.nl. De gemiddelde basispremie stond in 2006 op 90 euro en in 2010 op 96 euro per maand; een stijging van 7 procent. Bijkomende zorgkosten stegen aanzienlijk. Omdat het kabinet de no-claim afschafte en het verplicht eigen risico introduceerde, zijn mensen vanaf 2008 gemiddeld 200 euro per jaar extra gaan betalen voor de zorgverzekering.Dan is er ook nog de aanvullende verzekering, waarvan de prijs in 2010 met gemiddeld 6 procent stijgt. Opgeteld betekent het dat een gezin volgend jaar gemiddeld 137 euro meer aan premies voor de zorgverzekering betaalt.
Het zorgstelsel bracht in 2006 veel in beweging. Verzekeraars hebben de uitvoeringskosten fors teruggebracht, zei Hoogervorst. De prijzen van medicijnen zijn fors gedaald en het kwaliteitsbesef nam toe. Maar op een aantal fundamentele punten gaat het niet goed, vindt hij. Verzekeraars laten zorgaanbieders (nog) niet links liggen als zij slecht presteren. Dat was wel een voorwaarde voor het succes van het zorgstelsel. Verze keraars doen dat met by gebrek aan inzicht in die prestaties.
De politiek zou volgens Hoogervorst commerciele ziekenhuizen moeten accepteren. „Het is krankzinnig dat we hier nog 100 zelfstandige ziekenhuizen hebben die alles zelf regelen.” Duitse of Zwitserse ketens zouden hier even goede zorg voor een kwart van de prijs kunnen leveren. Het stelsel zou verzekerden, zorgverzekeraars en zorgverleners ook niet prikkelen zuinig te zijn. „Ik kon niet met iedereen ruzie maken”, zei Hoogervorst, „maar artsen eigenen zich veel te veel inkomen toe. Dat moet er uit gerammeld worden. Daar is veel politieke moed voor nodig, maar het moet gebeuren.”
Na het debat, waarin alleen SP-Kamerlid Langkamp de ontwikkelingen van de afgelopen jaren verwierp, klaagden sommige verzekeraars over hoe moeilijk het is greep op zorgaanbieders te krijgen. „AIs wij er in slagen behandelprijzen te verlagen, gaan specialisten gewoon meer produceren. Wij hebben domweg de macht niet om dat tegen te gaan”, liet Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van verzekeraar ONVZ zich ont-vallen. Dat is de achilleshiel van het zorgstelsel. Dit risico ligt voortdurend op de loer, zei ook de huidige minister Klink onlangs. Dan stijgen de premies.
Zo bezien heeft het nieuwe stelsel zich nog zeker niet bewezen. Hoogervorst gaf dat ook indirect toe. „De premies blijven maar stijgen. Willen we de zorg over tien jaar nog kunnen betalen, dan moet er echt iets veranderen.”
Beschrijving: Afbeelding verwijderd door afzender.
Zes Miljoen Zorgfraude in 2010
Nederland Fraudeland.
Zorgverzekeraars hebben vorig jaar voor € 6,2 mln aan fraude opgespoord: € 2,9 in de Zorgverzekeringswet, € 2,1 mln in de AWBZ en de resterende € 1,2 mln is gedetecteerd in de aanvullende verzekering. In totaal zijn 366 fraudes vastgesteld, met een gemiddeld bedrag van € 17.088. Ruim 70% van de zorgverzekeraars past geautomatiseerde fraudedetectietechnieken toe.
Het fraudebedrag is vrijwel gelijk verdeeld tussen zorgaanbieders, verzekerden en derden. Fraude onder zorgaanbieders kwam voornamelijk aan het licht in de mondzorg, bij paramedici en bij overige zorgaanbieders (o.a. ambulancezorg, PGB en hulpmiddelen). In 2010 zijn minder vermoedens van fraude onderzocht, minder fraudes vastgesteld en is het gemiddelde fraudebedrag lager dan in voorgaande jaren. De fraudezaken blijken steeds complexer, met als gevolg een grotere doorlooptijd en meer capaciteit per onderzoek. Daarnaast zijn fraudezaken steeds moeilijker te bewijzen, aldus de zorgverzekeraars. Er is pas sprake van fraude als bewezen kan worden dat de declaratie opzettelijk ten onrechte is ingediend.
Later dit jaar wordt gestart met een Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg. Doel is betere samenwerking, informatie-uitwisseling en communicatie aangaande fraudebeheersing tussen zorgverzekeraars onderling en met andere belanghebbenden.
Reactie van denkmetkoosmee:
We geloven best dat fraude is sommige gevallen lastig op te sporen is. Wat we niet kunnen geloven is dat een zorgverzekeraar als bijvoorbeeld Achmea niet de kant van de klant, de verzekerde kiest. Zoals bijvoorbeeld te lezen valt op dit blog. Een verzekerde kan zo financieel benadeeld worden door een zorgbehandelaar, in dit geval een KNO-poli in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, dat halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan waarheidsvinding. En de zorgverzekeraar Achmea die feitelijk van de verzekerde blijft verlangen dat deze bewijst dat de declaratie onterecht was en de mogelijke fraudeur(s) de hand boven het hoofd blijven houden.
Toepassing AWBZ in zorg ratjetoe
In tien jaar tijd zijn de kosten voor de AWBZ geëxplodeerd van tien naar twintig miljard euro. De regeling wordt gebruikt voor heel veel vormen van zorg. Thuiszorg, gezinscoaching of opvang van verslaafden, grenzen zijn er nauwelijks.
DEN HAAG – Wat in 1967 begon als een regeling om gehandicapten, chronisch zieken en andere mensen met onverzekerbare gebreken te verzorgen, is de laatste jaren uitgegroeid tot een ruif waaruit alle instellingen in Nederland naar believen kunnen pikken.
Vanwege de stijging van de kosten moest bureau Boer&Croon van staatssecretaris Ross (volksgezondheid) onderzoeken of instellingen soms misbruik maakten van de AWBZ. De conclusie is lichtelijk ontluisterend: de regeling is zó breed, zó algemeen, dat fraude helemaal niet nodig is voor instellingen om toch het volle pond binnen te slepen.
Een van meest in het oog lopende gebreken van het AWBZ-stelsel is het gegeven dat ruim honderdduizend mensen wel zorg krijgen zoals huishoudelijke hulp, terwijl een officiële toewijzing (indicatie) daarvoor ontbreekt. Er is niemand die weet of deze mensen wel hulp nodig hebben en zo ja, hoeveel hulp. In de loop der jaren hebben alleenstaanden die bijvoorbeeld leden aan eenzaamheid gewoon huishoudelijke hulp toegewezen gekregen. En als er wel een indicatie is voor bijvoorbeeld tien uur thuiszorg per week, dan mag daarvan met een bandbreedte van vijftig procent worden afgeweken. Ook mogen instellingen die thuiszorg verstrekken de zorg langer laten doorlopen als de indicatie voorschrijft. Maar het komt ook voor dat een indicatiebesluit helemaal geen einddatum heeft.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat bijvoorbeeld thuiszorginstellingen declaraties indienen die enorm van elkaar kunnen verschillen. Voor exact hetzelfde geval van een 70-jarige alleenstaande vraagt de ene organisatie voor het leveren van thuishulp bijna twee keer zoveel geld als de andere (265 versus 164 euro). Volgens Boer&Croon brengen overigens de meeste bedrijven het maximum te declareren bedrag in rekening.
Door de bezuinigingen op het welzijnswerk in de afgelopen jaren is het beroep op de AWBZ enorm toegenomen. Welzijnsinstellingen zoals het Leger des Heils konden moeiteloos terecht bij de AWBZ omdat de regels zich hier niet tegen verzetten. Zo krijgt het Leger nu geld om verslaafden op te vangen, voor psychisch gestoorden op eigen benen te laten staan of voor gezinscoaching. De AWBZ-regeling is zodoende het afvoerputje van zorg en welzijn geworden.
De onderzoekers concluderen dat de AWBZ op een gegeven moment een eigen dynamiek heeft gekregen; efficiënt omgaan met overheidsgeld verdween naar de achtergrond . Typerend hiervoor is de rol van de zorgkantoren die de plicht hebben om zo doelmatig mogelijk zorg in te kopen. In plaats dat deze organisaties uitgaven binnen de perken probeerden te houden, waren er voorbeelden van kantoren die juist actief meedachten met instellingen om zo veel mogelijk geld binnen te halen.
Volgens de onderzoekers van Boer&Croon staat echter één ding vast: het opzoeken van de randen van de wetgeving had als doel het in standhouden van de zorgverlening. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren de AWBZ onbetaalbaar is geworden en dat het kabinet-Balkenende maatregelen heeft genomen om de stijging af te zwakken.
Maar als reactie op maatregelen zoals de verhoging van de eigen bijdrage voor thuishulp schreven de koepels voor de thuiszorg (LVT) en verpleeghuizen (Arcares) begin dit jaar brieven naar hun leden onder de kop ‘tips en trucs’ en zochten zij nog meer de randen op van de wettelijke mogelijkheden.
Uit: Dagblad Trouw, 24 september 2004

De manipulaties van minister Hoogervorst

Invoering Zorgverzekeringswet dreigt politieke miskleun te wordendoor Piet Boelens afdrukken van het content onderwerp {PDF=creëren van een PDF bestand van het content onderwerp^plugin:content.11}
Niet beoordeeld –
 
KOLLUMERZWAAG – De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet nadert met rasse schreden. De wet zou de kosten moeten verlagen en de kwaliteit moeten verhogen, maar stevent als een boemerang af naar verzwakking van de economie. Hogere kosten voor de burger, verdere pakketverschraling van de basiszorg en een nauwelijks nog op te brengen aantal aanvullende verzekeringen liggen op de loer. De bewindsman zadelt ons op met verhoging van de kosten en lijkt de wet er stilletjes doorheen te jagen. Hoe heeft het zover kunnen komen en waarom worden wij zo slecht op de hoogte gehouden?
De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet nadert met rasse schreden. De wet zou de kosten moeten verlagen en de kwaliteit moeten verhogen, maar stevent als een boemerang af naar verzwakking van de economie. Hogere kosten voor de burger, verdere pakketverschraling van de basiszorg en een nauwelijks nog op te brengen aantal aanvullende verzekeringen liggen op de loer. De bewindsman zadelt ons op met verhoging van de kosten en lijkt de wet er stilletjes doorheen te jagen. Hoe heeft het zover kunnen komen en waarom worden wij zo slecht op de hoogte gehouden?Op diverse posities in de gezondheidszorg zitten VVD topmensen op hoge posities.Vrienden van minister Hoogervorst, allen VVD’ers, die er mede voor zorgen, dat het beleid van hogerhand geruisloos wordt aangenomen. Een eeuwenlang beproefd systeem waar, zo leert de geschiedenis, alleen maar narigheid van komt. Het heeft weinig meer met inspraak en democratie te maken. Kijkt u even mee naar een lijst mensen met link naar de gezondheidszorg?

 • Hans Hoogervorst, Minister VWS
 • Hans Wiegel, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
 • Frank de Grave, Voorzitter Zorgautoriteit i.o. (ZAio)
 • Iris van Bennekom, voorzitter Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
 • Gerrit Zalm, minister van Financiën
 • Peter Vierhout, voorzitter Orde van Specialisten
 • Peter Holland, voorzitter Kon.Ned.Maatschappij van Geneeskunde
 • Herre Kingma, Hoofd Inspectie voor de Volksgezondheid
 • Bas Eenhoorn, voorzitter Kon.Ned.Genootschap voor Fysiotherapie
 • Frits Bolkenstein, voorheen Euro Commissaris Interne Markt
 • Nelie Kroes, nu EC interne markt

Al deze mensen behoren tot het VVD kamp en praten, in het belang van de partij en het kabinet, de minister niet tegen!! Op deze manier worden we allemaal stilletjes gemanipuleerd.
Hersenspinsels van Hoogervorst
Diezelfde Hoogervorst liet zich 7 mei j.l. in de Volkskrant ongezouten uit over zijn beleid en zijn ietwat dubieuze drijfveren. Een greep uit de ‘hersenspinsels’ die de bewindsman in deze krant liet optekenen:

 • “Ik heb vaak fantasieën dat ik Nederland vier jaar lang per decreet mag regeren”
 • “Macht is fantastisch”
 • “Chronisch zieken? Die profiteren teveel van de zorg”
 • “Ik ben uit ergernis de politiek ingegaan, dat moet ik wel blijven voeden”
 • “De kern moet blijven: indikken van de verzorgingsstaat. We zijn pas halverwege”
 • “Mensen worden niet beter van gepamper”
 • “Ik wist: Hier gaat enorme stront van komen”

Ondertussen zadelt minister Hoogervorst de burgers in Nederland op met verhoging van de kosten. De bureaucratie en administratieve lasten zullen met de invoering van de wet hand over hand toenemen. Een voorbeeld: alleen al het afgelopen jaar ging 35 miljoen euro van zorgverzekeraars naar reclamespotjes, advertenties en overige marketing: geld dat niet aan zorg voor de burgers werd besteed. Voor ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners een grote frustratie. Hun wens is immers dat elke euro zoveel mogelijk ten goede komt aan de zorg zelf!
Maar niet alleen frustraties voor de zorg liggen aan de horizon, ook de burger zal het nodige op zijn bordje krijgen. De premies gaan fors omhoog. Ongeveer zes miljoen mensen in Nederland krijgen daarvoor een maandelijkse toeslag die vergelijkbaar is met de huursubsidie en via de belastingdienst wordt uitgekeerd.
Kleinere beurs, mindere zorg
De Nederlandse gezondheidszorg die ooit zo toonaangevend in Europa was wordt verkwanseld als de Eerste Kamer op 7 juni 2005 instemt met de nieuwe Zorgverzekeringswet. Minder directe zorg, meer bureaucratie, hogere kosten en meer concurrentie tussen zorgverleners. Maar bovenal een aantasting van de solidariteit. Want wie in de toekomst niet kan betalen moet langer wachten, krijgt mindere zorg en wordt beperkt in keuzevrijheid.
Het is daarom beter dat de Eerste Kamer één en ander nog eens goed overweegt om een halt te roepen aan een ontluikende tweedeling. De roep uit de samenleving moet nu eindelijk eens gehoord worden. De verantwoordelijkheden van de politiek wegen hierbij zeer zwaar. Van een sociaal beleid is in dit CDA, VVD D66 kabinet allang geen sprake meer. Hopelijk doen de heren en dames politici een stapje in de richting van de burgers en maken ze aan dit a-sociale-, op punten a-solidaire beleid snel een einde.
Piet Boelens, fysiotherapeut te Kollumerzwaag
Amerikaanse toestanden in de zorg in Nederland?Hoe komt u daar nu bij alles is zeer goed geregeld in ons land

 

FBI ontdekt enorme zwendel in gezondheidszorg VS

Redactie − 08/09/11, 01:16

© Thinkstock

In samenwerking met de zorgautoriteiten heeft de FBI de afgelopen weken een grootschalige fraude in de Amerikaanse gezondheidszorg blootgelegd. 91 verdachten, onder wie artsen en verpleegkundigen, zijn intussen aangehouden. Ze hebben de overheid opgelicht voor ten minste 295 miljoen dollar (210 miljoen euro).
Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gisteren bekendgemaakt. De fraude was gericht op het zogeheten Medicare-programma, de verplichte overheidsverzekering voor ouderen en gehandicapten. Een woordvoerder van Justitie zei dat de aangeklaagden ‘omgingen met het Medicare-programma alsof het hun persoonlijke spaarvarken was’.
Het betrof vooral het versturen van rekeningen voor nooit uitgevoerde behandelingen, het in rekening brengen van te dure behandelingen en het voorschrijven van overbodige of veel te kostbare behandelingen. In sommige gevallen was het initiatief afkomstig vanuit het criminele circuit.
Miami fraudehoofdstad
Hoewel de zwendel zich voordeed in het hele land, is de helft van de verdachten afkomstig uit Miami. Die wordt al jaren door betrokkenen omschreven als de fraudehoofdstad van de Verenigde Staten.
De FBI zegt dat de nu onthulde affaires het topje van de ijsberg vormen. Tientallen zaken zijn nog in behandeling en de komende maanden zullen nog veel meer verdachten worden aangehouden, aldus een woordvoerder.

En dan Nederland.

OM eist 4 jaar cel voor miljoenenfraude met pgb’s

OM eist 4 jaar cel voor miljoenenfraude met pgb's Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag 4 jaar cel geëist tegen de ex-directrice van de Lelystadse zorginstelling Ansa. De 50-jarige Samantha P. wordt verdacht van grootschalige fraude met onder meer persoonsgebonden budgetten (pgb’s) en zou ongeveer 3 miljoen euro in eigen zak hebben gestoken.
(Advertentie)Click here to find out more!

Ex-directeur zorginstelling

P. zou stelselmatig de aanvragen van haar cliënten voor pgb’s en leefgeld hebben aangedikt en het te veel verkregen geld achterover hebben gedrukt. Volgens de cliënten kregen ze nauwelijks zorg en waren ze soms zelfs aangewezen op de voedselbank.
Noot:zelfde werkwijzes leger des heils Zwolle en RIBW Vecht maar dan uitgevoerd via  medewerkers budgetbeheer daklozen sociale dienst Zwolle waar clienten zelfs zonder schulden verplicht worden de budgettering in te gaan en het wettelijk vast gesteld leefgeld niet word uitbetaald.
Inspectie van ministerie SoZaWe weigert onderzoek te plegen en verwijst door naar gemeenteraad Zwolle maar waar de SP fractie alleen staat waar zij de meeste klachten van burgers ontvangen over budgetbeheer/schuldhulpverlening

Vervalste aanvragen

De voormalige directrice ontkende voor de rechtbank in Lelystad dat haar cliënten zorg tekortkwamen. Wel gaf ze toe dat ze de aanvragen voor leefgeld vervalste, door voor het bedrag een 1 of 2 te zetten. Het te veel verkregen geld zou in de kluis van Ansa zijn verdwenen.
Van fraude met pgb’s, witwassen of het onder druk zetten van cliënten was volgens P. geen sprake. Het OM gelooft dit niet en vermoedt dat P. samen met haar man Jacob S. (48) het geld onder meer gebruikte om auto’s en huizen te kopen.

Misbruik

De officier van justitie wees erop dat er misbruik was gemaakt van een kwetsbare groep. In plaats van te leren hoe ze zelfstandig konden leven, werden de cliënten volgens de aanklager zo lang mogelijk binnengehouden.
Noot:dezelfde werkwijzes bij leger des heils Zwolle opvang en woonbegeleiding en RIBW Vecht beschermde woonvormen verwijzing naar scriptieonderzoek op pdf bestand “RIBW denkt met je mee”
Om te voorkomen dat P. na een eventuele gevangenisstraf weer met kwetsbare groepen in aanraking komt, wil het OM ook dat de vrouw vijf jaar lang niet meer in de zorg mag werken. S. hoorde voor zijn rol 240 uur werkstraf en 3 maanden cel voorwaardelijk eisen. (ANP)

Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: HomeNieuwsPersberichten

Moeite bij nakomen evaluatieplicht: ministers hebben bijna helft van miljardenuitgaven niet op effectiviteit getoetst

Onderzoek in opdracht van ministeries gaat meestal niet over effecten van beleid

Persbericht | 22-05-2012

Ongeveer de helft van de uitgaven die ministers doen om een maatschappelijk doel te bereiken wordt op effectiviteit geëvalueerd. Dat wijst onderzoek van de Algemene Rekenkamer over de periode 2006-2010 uit. In 2010 is € 111 miljard uitgeven aan deze doelen en over circa € 60 miljard is door ministers onderzocht hoe effectief het beleid is. Voor € 51 miljard heeft zulk onderzoek niet plaatsgevonden, terwijl de wet dit wel voorschrijft. De Tweede Kamer krijgt vrijwel geen uitleg van ministers waarom beleidsevaluaties niet uitgevoerd worden, ook niet als daar goede redenen voor zijn.

Als beleid niet op effectiviteit wordt getoetst, bestaat het risico dat ineffectief beleid doorloopt zonder dat hieraan iets wordt gedaan. Publieke middelen worden dan niet goed besteed. Deze materie is al langer onderwerp van onderzoek. In 2010 en 2011 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gepubliceerd over de wijze waarop ministers de Kamer informeren over subsidies (zoals voor innovatiebeleid), of subsidies geëvalueerd worden en hoe doelmatig en doeltreffend ze zijn.
Collegelid Kees Vendrik: “Parlement en burgers willen weten of belastinggeld effectief wordt ingezet, zeker in een tijd waarin verantwoord bezuinigd moet worden. Wij moedigen departementen aan zich goed te verantwoorden over hun evaluatie-inspanningen en stimuleren hen hiervoor gebruik te maken van moderne technieken. Zoals het openbaar maken van subsidiestromen via internet, zodat eenieder de besteding van publiek geld kan volgen. De Algemene Rekenkamer vindt dat de informatie hierover van het kabinet aan de Kamer op orde moet zijn en blijft daarom aandacht schenken aan dit thema.”

In aantal onderzoeken effectiviteit niet bekeken

Een ander aspect uit het rapport Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid dat de Algemene Rekenkamer op 22 mei 2012 publiceert is dat in de helft van de uitgevoerde evaluaties in de onderzochte periode 2006-2010 ministers ten onrechte de kwalificatie effectiviteitsonderzoek hanteren. Het beleid is dan wel onderzocht, maar niet de effectiviteit.
De Tweede Kamer wordt door het kabinet niet inzichtelijk geïnformeerd over de vraag in welke mate ministers hun beleid op effectiviteit evalueren of van plan zijn dat te doen. Is dit onderzoek niet te doen of te duur, of is het beleid nog te nieuw om te onderzoeken, dan geven ministers dit meestal evenmin bij de Kamer aan. Over een relatief klein bedrag geven ministers de Kamer wel uitleg. De Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren. Alle ministers moeten, zoals de Comptabiliteitswet voorschrijft, hun beleid periodiek op effectiviteit evalueren. Ministers moeten zorgen dat beleidsdoorlichtingen ook informatie over de effectiviteit van het onderzochte beleid bevatten. Is effectiviteitsonderzoek niet mogelijk of wenselijk, dan zou de minister dit beargumenteerd aan de Tweede Kamer moeten melden. De informatie aan het parlement kan worden verbeterd als meer inzicht wordt verstrekt over welke evaluaties wanneer uitgevoerd worden en wat de uitkomsten daarvan zijn. De bestaande internetbijlage die ministeries benutten kan hiervoor aangepast worden.

Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer

De minister van Financiën onderschrijft in zijn reactie, mede namens de overige ministers, het belang van onderzoek naar de effectiviteit van beleid en van betere beleidsdoorlichtingen. Omdat evaluatie van beleid om diverse redenen niet altijd mogelijk is, kan het afdekken van beleid met effectonderzoek niet in een percentage gevangen worden, aldus de minister. Hij acht beter inzicht in de effectieve besteding van uitgaven en verbetering van de informatie aan de Tweede Kamer wel gewenst.
De Algemene Rekenkamer heeft de veelvormigheid van effectonderzoek betrokken in dit onderzoek en blijft van mening dat een dekkende evaluatieprogrammering gewenst is, naast de informatie die de minister aan de Kamer stuurt via beleidsdoorlichtingen. Komend najaar rapporteert de Algemene Rekenkamer aanvullende informatie.

Effectiviteitsonderzoek moet verbanden leggen tussen maatregelen die een minister treft en de maatschappelijke effecten daarvan. Een onderzoek naar de effecten van de uitvoering van beleid door Haltbureaus – maatregelen om jongeren van 12 tot 18 jaar die fouten hebben begaan aan te pakken – is een voorbeeld van geslaagd effectiviteitsonderzoek. In dit onderzoek uit 2006 is vastgesteld dat jongeren die geconfronteerd zijn met hun slachtoffers en excuus hebben gemaakt als onderdeel van de Halt-aanpak, later minder (ernstige) delicten plegen. De Veiligheidsmonitor van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de toe- of afname van de criminaliteit is een voorbeeld dat niet onder de categorie effectivi-teitsonderzoek valt, omdat het behalen van doelen niet is onderzocht.

Verwant onderzoek

Leo Verhoef

Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag

Wanneer word de Autoriteit Financiele Markten eens ingeschakeld voor die accountants die de jaarverslagen controleren van gemeentes die zich bezig houden met bancaire zaken zoals leningen/kredieten subsidies verstrekken aan (malafide) instellingen,particuliere ondernemers  met gemeenschapsgelden en die niet terug worden gevorderd.                          

                               
Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij veel gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants. Bij Amsterdam gaat het bijvoorbeeld inmiddels om circa 3,8 miljard euro (periode 1998-2011), bij Rotterdam om circa 210 miljoen euro (periode 1998-2011), en bij Den Haag om circa 420 miljoen euro (periode 1997-2011). 
De slachtoffers zijn de belastingbetalers. Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam. In ieder geval waren de vele verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten totaal overbodig. In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld: Rotterdam verzweeg circa 810 miljoen euro (periode 2007-2011), Den Haag
verzweeg circa 210 miljoen euro (periode 2008-2011), Utrechtverzweeg circa 360 miljoen euro (periode 2008-2011), Eindhoven verzweeg circa 210 miljoen euro (periode 2006-2011). “Griekse jaarrekeningen” bij Nederlandse gemeenten en provincies!
Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer.

Inleiding
Ondernemingen moeten na afloop van elk jaar met hun jaarrekening rekening en verantwoording afleggen aan hun aandeelhouders en andere belanghebbenden. Gemeenten en provincies moeten na afloop van elk jaar met hùn jaarrekening rekening en verantwoording afleggen aan hùn “aandeelhouders”. Dat zijn de burgers.
Voorafgaand aan elk jaar komen gemeentebesturen en provinciebesturen bij onze volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en Provinciale Staten) om toestemming aankloppen tot het vaststellen van tarieven voor allerhande lokale belastingen en heffingen, en het doen van uitgaven. Steevast is het verhaal: “U begrijpt, het is allemaal bijzonder krap, er is nergens geld voor en de Onroerendezaakbelasting moet echt weer omhoog”.
Na afloop van elk jaar leggen al die gemeentebesturen en provinciebesturen rekening en verantwoording af over wat er werkelijk aan opbrengsten is binnengekomen, waar het geld allemaal aan besteed is, en wat er eventueel als voordelig saldo is overgehouden dan wel als nadelig saldo tekort is gekomen. Daar zit een geweldig probleem. Want als zou blijken dat er geweldig is overgehouden, zou zomaar kunnen worden geconcludeerd dat er voor de verhoging van de OZB helemaal geen reden was. Dat zou zo maar het einde kunnen zijn van voorspoedige wethouderscarrières. Is dat bijvoorbeeld een reden voor die geweldige boekhoudfraudes bij veel gemeenten? Of, wat, als zou blijken dat er een geweldig nadelig saldo is, bijvoorbeeld door verliezen op (te ambitieuze, te weinig doordachte) grond- en bouwprojecten; dan kan de neiging ontstaan die verliezen geheel of gedeeltelijk buiten het saldo van de rekening van baten en lasten te laten. Is dat bijvoorbeeld ook een reden voor die geweldige boekhoudfraudes bij veel gemeenten?

Boekhoudfraude
Jaarrekeningen van gemeenten nodigen niet uit om die eens ter hand te nemen. Gemeenteraadsleden moeten wel. Voor hen is de jaarrekening, na de begroting, het belangrijkste document in hun controle op het gemeentebestuur. Daar worden ze voor betaald. Echter, voor verreweg de meeste gemeenteraadsleden is zo’n jaarrekening maar een eng stuk. Het gaat over financiën, en daar hebben ze een hekel aan. Je zou de gemeenteraadsleden niet de kost moeten geven die nog nooit de jaarrekening van hun gemeente aan de binnenkant hebben bekeken. De pers doet dat ook niet. Die schrijft gewoonweg de persberichten over die gemeentebesturen over die jaarrekeningen verstrekken. En die persberichten spreken in het algemeen over kleine overschotjes of kleine tekorten. Want die jaarrekeningen laten in het algemeen kleine overschotjes of kleine tekorten zien. “U begrijpt, aan een verhoging van de OZB valt al weer niet te ontkomen”.
Maar wie neemt nou eens de moeite om te kijken of al die jaarrekeningen wel eerlijk verslag doen van alle opbrengsten en uitgaven en van de als zodanig gepresenteerde saldi daarvan? Dat zouden de accountants gedaan moeten hebben die al die goedkeurende accountantsverklaringen bij die jaarrekeningen verstrekt hebben. En als die accountants nou eens hun werk niet goed gedaan hebben? Zoals bij al die andere boekhoudaffaires waar we in de afgelopen tijd mee kennis gemaakt hebben.
Dat onderzoek heeft Leo Verhoef (registeraccountant) gedaan. De resultaten waren verbijsterend. Alle jaarrekeningen die hij bekeken heeft, kenmerken zich allereerst door een hoge mate van amateuristisch geknoei met cijfers en woorden. Die jaarrekeningen waren volstrekt onbetrouwbaar wat betreft de weergave van de omvang en samenstelling van het vermogen en van de baten en de lasten. Wie zich jaarrekeningtechnisch sterk genoeg voelt, de weg heeft leren vinden in die gemeentelijke jaarrekeningen, weet heeft van wat een balans is en wat de dwingende samenhang is tussen balans en rekening van baten en lasten, komt bovendien na enig speurwerk tot de ontstellende conclusie dat de rekening van menige gemeente een totaal onvolledig beeld geeft van de opbrengsten en de uitgaven en het saldo daarvan.
Leo Verhoef heeft in de afgelopen jaren de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies bekeken, waarvan vele al enige jaren achtereen. De conclusies zijn verbijsterend. Sommige gemeenten schromen niet om honderden miljoenen euro’s voor hun burgers te verzwijgen.
Oordeelt u zelf.
In de eerste kolom hieronder staat het saldo waarmee de rekening officieel eindigt. In de tweede kolom staat het werkelijke saldo. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude. In de vierde kolom staat de in de jaarrekening gevonden opbrengst van de OZB.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

RE: Housing First: Huis maakt van dakloze nog geen carrièretijger

From: jvwzakelijk@gmail.com
To: Bob.Weijers@kro.nl
Subject: RE: Contactgegevens Housing First
Date: Thu, 25 Nov 2010 18:26:30 +0100

Geachte heer Weijers,
Bedankt voor uw snelle antwoord.Graag wijs ik u, als Brandpunt medewerker, nog op het volgende: de zorg is in Nederland een hot item. De zorg wordt namelijk steeds duurder en dat wordt mede veroorzaakt door fraudes die men niet wil onderzoeken. Met de AWBZ wordt jaarlijks voor miljoenen euro’s gefraudeerd o.a. met valse indicaties. Het Leger des Heils, nog een voorbeeld, heeft een middel gevonden om garen te spinnen bij de ellende van daklozen en kan een klinkende begroting presenteren ondanks het hard teruglopende ledental Daklozen worden gelabeld met allerlei indicaties, de zorgverzekeraars betalen zonder te controleren en de geindiceerde en betaalde zorg, dat begrijpt u wel, wordt niet verleend.
Klokkenluiders worden afgewimpeld met de smoes: “We hebben het onderzocht, en er is niets aan de hand”. Maar het zijn altijd de slagers die hun eigen vlees hebben gekeurd die dit zeggen. Klokkenluiders worden dwarsgezeten door o.a.zorgverzekeraars en overheid. Daklozen die melding maken van misstanden inzake de Zorg ontvangen hun weekgeld niet of te laat. Er is vast meer aan de hand. Wellicht voer voor de onderzoeksjournalistiek?
Met vriendelijke groet,J. van WoudenbergNB
Ik kijk graag naar Brandpunt.

From: Weijers, Bob [mailto:Bob.Weijers@kro.nl]
Sent: donderdag 25 november 2010 12:00
To: ‘jvwzakelijk@gmail.com’
Cc: Klundert, Grace van de
Subject: Contactgegevens Housing First
Beste,
Naar aanleiding van uw e-mail over contactgegevens van Housing First kan ik u de volgende informatie verstrekken.
Housing First Utrecht

http://www.ggzwegwijzer.nl/images/spacer.gif
Begeleid wonen
Doelstelling Housing First biedt (in samenwerking met Portaal) een vorm van begeleid wonen waarbij een moeilijk plaatsbare doelgroep direct een woning krijgt aangeboden.
Het streven is dat cliënten het vertrouwen in de maatschappij en in zichzelf terugkrijgen. Nadruk ligt op herwinnen van de regie over de eigen leefsituatie.
Doelgroep Dak- en thuisloze cliënten uit Utrecht met meervoudige en complexe problematiek als gevolg van psychiatrische stoornissen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.
Instroomcriteria
 • ambulante woonbegeleiding accepteren
 • op tijd de huur betalen
 • geen overlast veroorzaken
Begeleiding Ambulante woonbegeleiding. Daarnaast worden cliënten begeleid en gemotiveerd om vormen van hulpverlening (en/of behandeling) te aanvaarden. Echter dit is geen verplichting.
Adres Biltstraat 118
3572 BK Utrecht
Telefoonnummer 030 273 60 60
Groetjes,
Beschrijving: cid:3360670698_3005056
Bob Weijers
Productie Assistent
KRO Brandpunt
T. 035 671 3743 | M. 06 1318 9666 | W. www.kro.nl| E. bob.weijers@kro.nl
’s Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum | Postbus 23000, 1202 EA Hilversum

De Peperbus

ribw begeleid wonen echt zo begeleid?

realsuus
Ingezonden lezersartikel door: realsuus (Zwolle)

 • 05 feb 2011
veel mensen denken aan ribw een goede organisatie qua begeleid wonen.. maar is dat wel echt zo? worden de afspraken wel goed nageleefd en is de begeleiding wel echt zo een goede begeleiding? dit verhaal is echt gebeurt en speelt zich nu nog steeds af bij de ribw begeleid wonen in zwolle!
een goede vriend ging in juni 2009 begeleid wonen doen en kwam in een huis terecht.
het begin verliep daar heel goed en hij kreeg complimenten dat hij best zelfstandig was met koken en schoonmaken. de eerste goede indruk dus.
vanaf februari 2010 kreeg hij in het begeleid wonen een appartement toegewezen die hij ook aannam. en daar begon het eerste probleem wat niet door de beugel kon. via een chatsite van een game kende hij verschillende mensen waarvan eentje een vrouw van 27 zijn begeleidster weer kende. toen haar iets niet zinde wist ze bij de begeleidster het dossier van hem in handen te krijgen. iets wat absoluut niet mocht gebeuren en ook strafbaar is. mijn goede vriend ging verhaal halen bij zijn begeleidster en die gaf hem daarop een officiele waarschuwing want zij was de baas. in de hele tussentijd was hij ook sinds januari werkloos en kreeg voor drie maanden bijstand. een persoon die bij ribw zit heeft normaal gesproken recht op een uitkering maar hij werd er voor afgewezen. met als gevolg geen inkomens meer. ondertussen ging hij door andere trammelant naar een nieuw ribwhuis en daar werden alle problemen vermedigvuldigt. hij werd niet toegelaten voor een opleiding omdat die al vol was maar kreeg wel studiefinanciering. omdat hij inmiddels schulden had voelde hij zich noodgedwongen de studiefinanciering te blijven houden om alles te blijven betalen aan rekeningen. zijn begeleiding wist dat en liet het alsof zoiets normaal is gebeuren. voor de rest wonen er in dat huis twee andere bewoners waarvan eentje voor mijn vriend en huisgenoot sfeer onleefbaar maakt door ze proberen wegtepesten, onzinnige klachten door te geven en ze afteluisteren. kortom geen privecy. en wat zegt de begeleiding hier over? julliie zullen vast zelf naar gemaakt hebben. ondertussen loopt dit verhaal nog door en situatie word steeds ernstiger. mijn goede vriend en zijn huisgenoot die hier onder lijden krijgen het steeds zwaarder. internet en televisie zijn door hoge schulden afgesloten. de huisgenoot is depressief aan het worden, mijn goede vriend gaat hier ook aan onderdoor. ook heeft begeleiding gedreigt om muziekapparatuur intenemen terwijl dat niet eens mag en de andere huisgenoot lacht hier samen met begeleiding om.
en dat is dus het ribw begeleid wonen in zwolle!
dat is toch niet normaal?!
Trouw
Huis maakt van dakloze nog geen carrièretijger
Alwin Kuiken − 08/03/12, 13:40
© ANP. Dakloze.
Het verstrekken van een woning aan daklozen draagt er nauwelijks aan bij dat ze gaan meedraaien in de maatschappij. Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerde evaluatie van Housing First, het eerste grote project in Nederland waarbij woningen aan daklozen worden aangeboden.

Het concept is overgewaaid uit de Verenigde Staten en is gebaseerd op het idee dat een eigen stek en persoonlijke begeleiding de opmaat vormen voor re-integratie. Housing First ging in 2006 in Amsterdam van start en zag sindsdien 123 daklozen langskomen. Uit een onderzoek van het Nijmeegse UMC Radboud blijkt nu dat daklozen die sprong nauwelijks maken.

Hoewel ze zich in hun nieuwe onderkomen veel beter voelen, lukte het slechts zeven van de 123 deelnemers om de huurwoning op hun eigen naam te krijgen. Voor de overigen geldt dat het onderkomen op naam staat van Discus, onderdeel HVO Querido, de grootste welzijnsorganisatie van Amsterdam. Deze ex-daklozen worden nog zeer intensief begeleid.

Dat slechts zeven van hen op eigen benen kwam te staan, is opvallend, gezien de doelstelling van Housing First: maatschappelijke participatie. Daarbij: 78 procent van de deelnemers noemt een eigen woning hun uiteindelijke streven. In dat geval is begeleiding, voor bijvoorbeeld financiën of dagbesteding, minder aan de orde. Voor deze begeleiding ontvangt Discus elk jaar van zorgverzekeraars 26.000 euro per persoon. De gemeente Amsterdam betaalt ook mee aan Housing First, bijvoorbeeld voor de inrichting van de woningen.

Alle inspanningen ten spijt: dit leidt ook niet vaak tot het vinden van (vrijwilligers)werk. Van 64 geïnterviewde ex-daklozen waren er (medio 2011) slechts 26 aan het werk. Veertien deden dit vrijwillig, twaalf betaald. Gemiddeld verdient de laatste groep hiermee veertig euro per week, met uitschieters tot 240 euro.

Toch moet het project niet als mislukt beschouwd worden, betoogt Wessel de Vries, manager bij Discus. “De kosten mogen dan hoog lijken, maar als deze mensen op straat leven kosten zij de maatschappij meer.”

Als verzachtende omstandigheid voor de slechte doorstroom naar een eigen woning wijst De Vries op de schuldenberg van 12.000 euro die de daklozen gemiddeld meetorsen. “In de drie jaar dat er normaliter voor schuldsanering uitgetrokken wordt, willen de meeste deelnemers liever nog geen woning op naam. Want als het onder onze vleugels financieel een keer misgaat, kunnen wij een maandje huur voorschieten. Dat gebeurt ook. Wanneer ze hun woning rechtstreeks van een woningcorporatie zouden huren, kan dat niet.”

De Vries wijt de lage arbeidsparticipatie aan de economie in combinatie met het feit dat voor het project verslaafden met psychische problemen zijn geselecteerd. Hij noemt het om die reden positief dat driekwart nog steeds in hun woning zit. “Slechts drie procent moest het traject vanwege overlast verlaten. Met díe cijfers zijn wij natuurlijk zeer tevreden.”

en schrijf je eigen artikel in de Bredase Straatkrant

‘Dokter Bibber’ moet appartement aan Walstraat uit

3 december 2011

door de redactie

Dokter Bibber’ moet appartement aan Walstraat uit na burengerucht
ZWOLLE – Horendol werden buren van een bewoner van de Walstraat.
De man die zich Dokter Bibber noemde, had de gewoonte om ‘s nachts urenlang een schuur- machine/trilapparaat tegen de muren te houden. De buren van het appartementencomplex aan de Walstraat waren de overlast zo spuugzat, dat woningstichting Openbaar Belang geen andere keuze zag dan om naar de rechtbank in Zwolle te stappen, en ontruiming te eisen. De Zwollenaar was al talloze malen gewaarschuwd, maar trok zich nergens iets van aan.
De man was in het kader van begeleid wonen in 2003 in de Walstraat beland. De afgelopen tijd was er steeds vaker overlast in het gehorige gebouw. De man belde bij iedereen aan (ook ‘s nachts), hing briefjes op, maakte veel herrie, liep te schreeuwen en was al meermalen dreigend geweest tegen een bovenbuurvrouw. Vooral het slaan tegen de muren en het nachtelijk gebruik van een gonzend trilapparaat maakte de buren stapelgek.
In reactie op alle klachten kaatste de man de bal terug. Hij beweerde dat juist zijn buurvrouw allerlei overlast veroorzaakte en dat hij niks anders deed dan daarop reageren. Maar Openbaar Belang vond dat de man wel wat verder was gegaan dan ‘reageren’. Ook de politie ziet de man als ‘doorgedraaid’. Allemaal reden voor Openbaar Belang om ontruiming van de woning te eisen bij de kantonrechter. Mede omdat de overlast niet lijkt te stoppen en de man ook de hulp van het RIBW (begeleid wonen) niet meer accepteert, ziet de kantonrechter geen andere mogelijkheid dan de man uit het appartement te zetten. Hij krijgt een week om zijn biezen te pakken.
Ps.Dit artikel over mij stond na de woningontruiming aan de Walstraat 9a waarbij het slot van de voordeur werd uitgeboord in de Stentor,de huissleutels heb ik nog steeds in mijn bezit.
Allerlei valse beschuldigingen en ik noemde mijzelf geen dokter Bibber en waar de Stentor geen wederhoor heeft toegepast net als in 2003 en waar ik een klacht neerlegde bij de Raad voor de Journalistiek die toen gegrond werd verklaard.Zoals gezegd,ik had geen schuurmachine in mijn bezit maar mijn bovenbuurvrouw met het pseudoniem Nouk Star.echte naam Anouk Murre. ging daar in de ochtend om 8 uur wel mee aan de slag.

Zicht op Potgietersingelpark en slaapplek dakloze Ruud Donker

Een jaar lang klachten neerleggen bij woningstichting Openbaar Belang contactpersoon Mevr/ Dianne Bosschloo en de politie Zwolle over de lawaaioverlast veroorzaakt door mijn bovenbuurvrouw en waar niet of amper op werd gereageerd maar toen werd de zaak op een smerige manier omgedraaid en werd ik van lawaaioverlast beschuldigd en de woning uitgewerkt maar er zit meer achter want ik kwam erachter dat er opzet in het spel was.
Ik zou bij alle buren hebben aangebeld maar dat verhaal klopte ook niet en een wijkagent de Hr. B. B.van politie Zwolle-centrum verklaarde namens de politie dat ik totaal geestelijk doorgedraaid was maar Mevr. Kooy psychiater bij Dimence zal een andere verklaring afleggen die ik op papier heb dat ik geestelijk goed in orde ben.
De wijkagent Bert Bakker van bureau Zwolle-centrum belde mij twee maanden voor ik de dagvaarding kreeg om ter zitting te verschijnen voor de woningontruiming op met de mededeling dat ik maar beter kon gaan verhuizen en uit Zwolle vertrekken anders zou woningstichting Openbaar Belang mij de woning uitzetten.
Ik zei hem dat hij meer wist dan ik en toen  was dat de bevestiging dat de politie Zwolle samenwerkte met de zwolse woningcorporaties in het onder druk zetten van  daklozen die teveel wisten en hun mond daarover open deden.
Wijkagent B.B. is niet lang na mijn woningontruiming op 10 september waar mijn persoonlijke eigendommen zo de container in werd gedonderd en na 3 maanden vernietigd zonder dat ik daar bericht over kreeg overgeplaatst en de politie Zwolle -Ijsselland moest tot de ontdekking komen dat er nu een dakloze was die niet wegvlucht voor geestelijke terreur.
Maar ik ben niet de enigste dit dit is overkomen.
Ik kwam er ook snel achter dat Zwolle geen stad is maar een smerig gereformeerd roddeldorp want nadat ik mij op 16 september 2008 had aangemeld bij de leger des heils nachtopvang en ik mijn postadres moest veranderen ging ik naar het daklozenteam van de gemeente Zwolle om de adreswijziging door te geven en een van de medewerkers de Hr. Henri v/d Brink stond mij lachend in het gezicht te vertellen dat de bewoners van de Walstraat blij waren dat ik opgerot was mar gezien de louche figuren waar hij contact mee had verbaas ik mij nergens meer over en ik zei hem kalm maar zijn werk te doen anders kon hij in de problemen komen en zijn collega Remco Tijhuis waarschuwde hem om mij serieus te nemen.Het rode kruisje in het witte vlak aanklikken met linkermuisknop.

delen:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Print

Geef een reactie Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Naam

E-mail

Site

inschrijven straattour

kortweg

STRAATRAAD, 25 juli: ‘Het lijkt zo’n opwindpoppetje. Maar wat gebeurt er als het is afgelopen?’

Woensdag 25 juli 2012, STRAATRAAD in het Annahuis. Rens beantwoordt vragen die vorige week zijn gesteld over de inzet van ervaringsdeskundigen bij de Stichting…
Ga verder »

Click to enlarge

Poll Breda woonvoorzieningen

Hard nodig
Begrijpelijk
Maakt niet uit
Liever niet
Belachelijk
anders:

Quantcast

neem deel aan de discussie

archief

Maand selecterenjuli 2012juni 2012mei 2012april 2012maart 2012februari 2012januari 2012december 2011november 2011oktober 2011september 2011augustus 2011juli 2011juni 2011mei 2011april 2011maart 2011februari 2011december 2010november 2010

Naar straatkrant Twiter
naar facebook straatkrant

webdesign by

augustus 2012
M D W D V Z Z
« jul
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

RE: SP en GroenLinks eisen opheldering over illegale opvang in WRZV-hallen maar waarom gingen Groenlinksleden daar dan logeren in een illegale opvang?En wat zijn de connecties tussen het Leger des Heils en de Christen-Unie?

de Stentor
 

U bevindt zich hier › Regio › Zwolle

Auteur: door Janine Stougie |   zondag 22 juli 2012 | 22:27 | Laatst bijgewerkt op: maandag 23 juli 2012 | 08:19

Tekstgrootte 
Joop van Ommen zag zich kort geleden gedwongen weer mensen op te vangen in de WRZV-hallen. foto Tom van Dijke Joop van Ommen zag zich kort geleden gedwongen weer mensen op te vangen in de WRZV-hallen. foto Tom van Dijke
 
ZWOLLE – SP en GroenLinks zien de sluiting van het Nel Banninkhuis in Assendorp als reden dat Joop van Ommen nu weer illegaal dak- en thuislozen opvangt in de WRZV-hallen.

Ze willen per direct opheldering van wethouder Vedelaar. Ze willen ze weten waarom de mensen die nu bij Van Ommen verblijven door Leger des Heils en RIBW geweigerd zijn bij de reguliere opvang. Ze wijzen erop dat ze tijdens de behandeling van de perspectiefnota al grote vraagtekens hebben gezet bij de voorgenomen sluiting van het Nel Banninkhuis per 1 augustus. De wethouder heeft toen gegarandeerd dat er niemand op straat hoeft te slapen. Ze eisen nu dan ook dat het opvanghuis in Assendorp net zolang open blijft tot de problemen zijn opgelost.

 
 
Politiek  Politiekorpsen dumpen daklozen in Zwolle
 
Politiekorpsen dumpen daklozen in Zwolle
vrijdag 12 december 2008
AddThis

 

Zwolle – De fractievoorzitter van Swollwacht, Freddy Eikelboom is boos. Hij constateert dat diverse politiekorpsen van buiten de regio IJsselland daklozen dumpen bij daklozenopvang De Herberg in Zwolle, en vindt dat onbegrijpelijk.
“Het is toch niet te geloven en daarmee onvoorstelbaar, dat regiokorpsen buiten IJsselland hun eigen problematiek over de schutting aan het gooien zijn en daarmee terechtkomend in de tuin van onze opvang in de stad. Dit door mensen met problemen en / of zonder huisvesting af te zetten op de hoek van de Zwolse opvang de Herberg”, zegt Eikelboom. Eikelboom: De afgelopen periode is door oplettendheid van de Politie IJsselland geconstateerd, dat collegae uit regio Drenthe meerdere malen mensen hebben afgezet in de nabijheid van de Herberg. Er is nota bene zelfs een politiewagen uit de regio Amsterdam – Amstelland gespot! Hij stelt hierover een aantal vragen aan de burgemeester en Korpsbeheer van de regiopolitie IJsselland, H.J. Meijer.
Eikelboom heeft al eerder zijn zorgen geuit over een aanzuigende werking, als ook over de huidige krappe opvangmogelijkheden in de stad voor de eigen groeiende probleemgevallen.
Wanneer overige regio’s deze aanzuigende werking stimuleren door hun problemen over de eigen grenzen te dumpen is naar het oordeel van Eikelboom het einde helemaal zoek!
Het zojuist genoemde heeft negatieve gevolgen voor de huidige opvangcapaciteit, afspraken met omwonenden aangaande opgezette beheersplannen, overlast en uiteraard de beschikbare financiële middelen.
“Nu Zwolle eindelijk de opvang redelijk op de rit heeft, ben ik van mening dat het zojuist genoemde “dumpen” voor mij onaanvaardbaar is. Ik wil dan ook, dat U met spoed maatregelen neemt om dit onacceptabele gedrag van overige politiekorpsen te doen stoppen!”
Naar aanleiding van bovenstaande heeft Eikelboom voor de burgemeester de volgende vragen:

 1. Bent u al door u eigen organisatie geïnformeerd over bovenstaand gedrag en handelswijze van collegae politiekorpsen? Zo ja, wat heeft u hiertegen ondernomen? Zo nee, wat is de reden dat deze informatie wel bij mij terecht komt en niet bij U als Korpsbeheerder?
 2. Kunt u aangeven hoeveel mensen vanuit andere gemeenten zijn afgeleverd in Zwolle?
 3. Wat zijn hiervan de negatieve consequenties voor de opvangcapaciteit, overlast, afspraken met wijken en omwonenden, verstrekking van uitkeringen en uiteraard de beschikbare financiële middelen?
 4. Kunt u mij met spoed vertellen, wat u gaat ondernemen qua maatregelen om deze onwenselijke vorm van toestroom te voorkomen?

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwacht dat u bovengenoemde vragen zo spoedig mogelijk beantwoordt.
Met vriendelijke groet,
Freddy Eikelboom schoonzoon van Joop van Ommen en die zijn dubieuze  belangen behartigt binnen het gemeentebestuur van Zwolle.
Fractievoorzitter Swollwacht

 
Reacties (67)add

0

Bericht door zwolleeder, op 12 december 2008 om 13:07

Is toch al jaren bekend dat die figuren duidelijk niet uit Zwolle afkomstig zijn.
Maar ja, de gemeente doet er alles aan om mensen uit het westen hierheen te lokken dus dan krijg je de zwervers/junks/alco’s/geestelijk gestoorden er dus ook bij. 
 

0

Bericht door joop, op 14 december 2008 om 21:59

de heer J. v. O. krijgt nu krijgt al jarenlang vele tonnen op zich af, als beheerder van de WRZV en als HERBERGIER. elke politieke figuur in zwolle loopt een beetje mee te smeigelen met hem omdat ie anders een hoop lawaai maakt in de media en dat levert geen stemmen op. het zou de politici in zwolle eens sieren als ze keihard met deze persoon en zijn ondoorzichtige bv/stichting of wat het ook is zouden afwerken. dat zou meer stemmen opleveren dan ooit vermoed.

 

0

Bericht door R.Donker, op 13 januari 2009 om 15:19

Ik kwam eind april 2002 niet in Zwolle terecht via de aanzuigende werking maar via toenmalig VVD tweede kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer die ik in Almere om hulp vroeg voor onderdak nadat ik een week eerder een sociaal pension Arcuris ben uitgezet op de valse beschuldiging van non-verbale bedreiging van een groep bewoners waar ik al 8 maanden mee optrok.
Mevr. Elisabeth Meijer was wel bevlogen met dak en thuislozen maar liet zich onbewust voor het karretje spannen van Joop van Ommen en Margriet Meindertsma ex PvdA wethouder van Zwolle en nu senator in de eerste Kamer,ex toezichthouder RIBW Zwolle en commisaris bij woningcorporatie SWZ.
De redenen was dat ik dit sociaal pension was uitgezet omdat ik al een tijd de politiek in Den Haag op de hoogte bracht van de opvang voor dak en thuislozen zonder zorg en hulpverlening en de fraudes met subsidies en AWBZ gelden en dat beviel een wethouder en zogenaamde hulpverleners niet en die hun werkgelegenheid en inkomsten in gevaar zagen komen.
Eenmaal in Zwolle aangekomen maakte ik kennis met een directeurtje van de WRZV sporthallen en beheerder van een illegale opvang Hr. Joop van Ommen.
Dit persoon vertelde mij hoe hij zo sociaal bevlogen was met dak en thuislozen en kansarmen en hen huisveste en te eten gaf en hen praktische hulpverlening bood en alles uit eigen zak betaalde.
Ik maakte tijdens mijn verblijf in de WRZV sporthallen mee hoe politieke slijmerds de deur plat liepen van de WRZV hallen om hun opwachting te maken bij de zogenaamde “burgemeester”Joop van Ommen evenzo politieagentjes en journalisten van de Stentor die allemaal een graantje mee wilde pukken van de “beroemde”taxichaffeur van Zwolle die de American dream had waargemaakt en schatrijk was geworden maar niet van het werken,dat laat hij aan anderen over onbetaald (daklozen)maar eerder door de subsidies die de gemeente Zwolle beschikbaar steldt voor de opvang van dak en thuislozen zonder te controleren waar dit gemeenschapsgeld aan besteed werd en waar een gedoogbeleid werd gehandhaafd rondom de WRZV sporthallen waar evenementen plaats vonden en muziekfestivals en concertten zonder de benodigde vergunningen als je zoals Joop van Ommen maar “relaties “heeft binnen de gemeentepolitiek zoals een ex PvdA wethouder en een schoonzoon lid van de gemeenteraadfractie Swollwacht die het beleid,uitvoering en belangrijke besluitvorming overbrieft naar schoonvaderlief.
Ik verbleef een jaar in de WRZV sporthallen en overnachte in de kleedkamers omdat ik de zuipende en snuivende daklozen in de bouwvallige keetjes niet kon aanzien.
By the Way, alles was mogelijk achter de WRZ sporthallen zoals daklozen die onbetaald de evenemten binnen te hallen stonden op te bouwen en bardiensten draaide en te werk werden gesteld in de snackkramen bij de Whytermeplas en Oosterenkstadion ook onbetaald en waar corrupte raadsleden dit “”sociale activiering”” noemde maar gewone ordinaire slavernij is.
Zie:http://www.groephop.nl/zwolle.htm
Na een jaar de mooie beloftes aan te moeten horen van dat hij voor een huisje zou zorgen en hulp bieden door Joop van Ommen en zijn gebral in de lokale en landelijke media over hoe geweldig hij niet was en de politiek bestreed kwam ik erachter dat hij gewoon een duurbetaalde loopjongen was van de PvdA en aanhang die de daklozen moesten gijzelen achter de WRZV sporthallen zodat zij geen aanspraak konden maken op hun sociale rechten zoals onderdak,inkomen en een eigen sociaal leven wat een aanslag zou betekenen op het gemeentelijk budget van Zwolle.
Ik vroeg toen zelf een woning aan met 20 jaar woonduur uit Almere in mei 2003 maar werd gedwongen woonbegeleiding te aanvaarden van RIBW Zwolle en schuldhulpverlening aan te vragen anders kon ik geen woning krijgen en anders dan William Dogger van Swollwacht beweerde in de Zwolse Courant in 2003 heb ik totaal geen hulp ontvangen van Joop van Ommen en met mij honderden dak en thuislozen.
Zij zijn gewoon een economische opbrengst voor hem geweest en verder in de stront geholpen met medewerking van het gemeentebestuur van Zwolle die de Welzijnswet van 1994 ontduikt wat betreft het opzetten van beleid en 24 uursopvang voor dak en thuislozen met zorg en hulpverlening zoals dit in de wet is vastgelegd maar door de 43 centrumgemeentes die geoormerkte specifieke uitkeringen ontvangen niet uitvoeren en dak en thuislozen van het kastje naar de muur sturen met hun hulpvraag.
In 8 jaar schrijven naar de politiek in Den Haag zowel ministeries als tweede kamerfracties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nza en algemene rekenkamer leerde mij dat Nederland Fraudeland nr.1 is waar elke beunhaas met graaienende vingertjes een opvang kan opzetten met paar man en een bestuursstructuur en met wat ongemotiveerd personeel indicaties mogen vaststellen bij zogenaamde zorgwekkende zorgmijders en overlastgevers zoals daklozen worden genoemd en dan bij het CIZ en zorgkantoor AWBZ gelden kunnen claimen voor niet geleverde zorg of hulpverlening,want niemand controleert de zorgaanbieders en het CIZ of zorgkantoor gaat geen navraag doen bij de client of zijn hulpvraag overeenkomt met het zorgaanbod.
Gevolg is dat de belastingbetalers steeds meer kan opdraaien voor de hogere zorgpremies en AWBZ premies omdat er geen fraudebestrijding is ondanks wat de Rijksoverheid staat te beweren.
De inspectie voor de Gezondheidszorg controleert al jaren periodiek geen zorg en welzijnsinstellingen meer omdat zij te weinig inspecteurs hebben,kijk maar naar de thuiszorg en recentelijk Stichting Philadelphia.
En zo kon het Leger des Heils ook hun malafide werkwijzes uitbouwen en dak en thuislozen financieel uitplukken middels hoge eigen maandelijkse bijdrages voor verblijf/gijzeling binnen de opvanginstellingen en waar ook niet gecontroleert word door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Nederlands Zorgautoriteit en waar controles vanuit de gemeentes helemaal geen sprake is op beleid en uitvoering en correcte besteding van subsidies en dat is al 20 jaar aan de gang.
De dak en thuislozenproblematiek word kunstmatig in stand gehouden over de ruggen van de daklozen zelf en de belasting betaler,en hulpverleners zijn te beroerd om hun werk goed te doen binnen de opvang met hun SPH opleidinkjes en hun eigenbelangen.
Min verhaal in het kort staat op de weblog van SP Krista van Velzen onder Iedereen Onder Dak.
Ik ben opnieuw tijdelijk dakloos door een bepaalde groep personen en hun streken omdat ik teveel openbaar wil maken aan fraudes en verduisteringen van gemeenschapsgelden maar ik vecht terug!
R. Donker te Zwolle
 

op deze pagina direct naar:
 

Home > Uitspraken > 2004/14

 

2004/14 gegrond

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
R. Donker
tegen
de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Bij brief van 28 oktober 2003 met zeven bijlagen heeft R. Donker te Zwolle (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant (verweerder). Klager heeft vervolgens zijn klacht nader toegelicht in twee brieven van 10 november 2003 met diverse bijlagen en in een brief van 12 november 2003. A. Engbers, hoofdredacteur, heeft op de klacht gereageerd in een schrijven van 12 november 2003 met vier bijlagen.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 18 december 2003 buiten aanwezigheid van partijen.
DE FEITENOp 24 oktober 2003 is in de Zwolse Courant een artikel verschenen onder de kop “Swollwacht is ‘kotsziek’ van schijnpolitiek SP”. De intro van het artikel luidt:
Swollwacht heeft met onverholen woede gereageerd op de kritiek van de SP op de WRZV-hallen. ‘Ik word kotsziek van jullie schijnpolitiek’, schrijft William Dogger aan zijn SP-collega Twisterling.
Het artikel bevat verder onder meer de volgende passage:
Dat de SP blind vaart op Ruud Donker, die na twee jaar opvang in de WRZV-hallen nu een eigen huisje heeft, vindt Swollwacht onbegrijpelijk. ‘De heer Donker heeft ruim geprofiteerd van de goede en sociale diensten die Van Ommen hem verstrekte. Nu Donker dankzij de inspanningen van Van Ommen eigen woonruimte heeft gaat hij, zoals profiteurs dat doen, natrappen aan het adres van Van Ommen. Ik kan dit niet anders noemen dan vuilspuiterij.
Klager heeft enige tijd gebruik gemaakt van de opvang voor dak- en thuislozen in de WRZV-hallen. Genoemde Van Ommen is directeur van de WRZV-hallen.DE STANDPUNTEN VAN PARTIJENKlager stelt, kort samengevat, dat het artikel ongenuanceerde en beledigende uitlatingen van Dogger aan zijn adres bevat. Volgens klager heeft verweerder ten onrechte nagelaten hem wederhoor te bieden. Door de publicatie is hij in zijn goede naam aangetast, aldus klager.
Verder stelt hij dat verweerder zich schuldig maakt aan sensatiejournalistiek en vooroordelen heeft tegen dak- en thuislozen.Verweerder stelt dat het artikel niet op zichzelf staat, maar er een is in een reeks van publicaties. Mede naar aanleiding van een onderhoud met klager heeft de SP-fractie de kwestie opnieuw aangekaart. Volgens verweerder heeft klager daarvan ook geen geheim gemaakt. De vragen van de SP hebben geleid tot woedende reacties van onder meer raadslid Dogger. De reactie van Dogger is echter gericht op de SP.
In de afgelopen jaren zijn klager en andere daklozen in toenemende mate aan het woord gekomen in de Zwolse Courant. Van sensatiejournalistiek en vooroordelen is dan ook geen sprake, aldus verweerder.
Hij wijst erop dat klager op geen enkele manier aan de redactie te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn over publicaties rondom de SP-vragen en de reacties daarop.BEOORDELING VAN DE KLACHTHet artikel gaat in hoofdzaak over een dispuut tussen Swollwacht en SP. In dat verband is klager genoemd. De kern van de klacht is dat verweerder diffamerende uitlatingen aan het adres van klager heeft gepubliceerd zonder toepassing van wederhoor.Volgens het vaste oordeel van de Raad dient een journalist bij het publiceren van ernstige beschuldigingen met bijzondere zorgvuldigheid te werk te gaan, hetgeen in het algemeen onder meer inhoudt het toepassen van wederhoor. In eerdere gevallen heeft de Raad geoordeeld dat een journalist óók wederhoor dient toe te passen, indien een betrokkene slechts zijdelings een rol speelt in de publicatie en daardoor wordt gediskwalificeerd (vgl. onder meer Willems tegen F. Lubbers en Beiler Courant, RvdJ 2004/09).Klager wordt in het artikel gekenschetst als een ‘profiteur van goede en sociale diensten’, die zich schuldig zou maken aan ‘natrappen’ en ‘vuilspuiterij’. De Raad is van oordeel dat klager aldus zodanig wordt gediskwalificeerd, dat verweerder de uitlatingen van Dogger voor commentaar aan klager had behoren voor te leggen. Nu verweerder dat heeft nagelaten en voorts niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die zijn handelwijze zouden kunnen rechtvaardigen, heeft hij grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De stelling van verweerder dat klager in eerdere artikelen over de kwestie aan het woord is gekomen, maakt weliswaar dat naar het oordeel van de Raad in zijn algemeenheid geen sprake is van vooroordelen jegens dak- en thuislozen, maar kan aan het oordeel van de Raad dat wederhoor had dienen te worden toegepast niet afdoen. Die eerdere artikelen zijn immers gepubliceerd in september 2002, januari 2003 en februari 2003 en derhalve ruim voor het gewraakte artikel van 24 oktober 2003.BESLISSINGDe klacht is gegrond.De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in de Zwolse Courant te publiceren.Aldus vastgesteld door de Raad op 12 februari 2004 door mw. mr. M.E. Leijten, voorzitter, T.G.G. Bouwman, mr. drs. M.M.P.M. Kreyns, mr. A.H. Schmeink en mw. C.D. Smolders, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.Uitspraak 2004-14
Details
journalistieke werkwijze
feitenweergave
aard van het medium

Gegevens klacht

Nummer 2004/14
Datum uitspraak 12-02-2004
Beslissing Gegrond
Klagers R. Donker
Betrokkenen de hoofdredacteur van de Zwolse Courant
Medium Zwolse Courant
Klacht online indienen
 
Swollwacht trekt steun Herberg in

 
14 berichten van 3 auteurs in nl.politiek
Categorieën:
Vorige pagina Vorige pagina | 

1 tot 14 van 14

 |  Volgende paginaVolgende pagina

   
 
 
 
 
Sjoerd Bakker
Meld u aan om te antwoorden
Meer berichtacties
 

15-10-04

 
Andere ontvangers:
 
 
De meeste Zwollenaren zijn enorme draaiers en leugenaars; vandaar ook
dat wethouder Peter Pot onlangs lid is geworden van de fascistische
organisatie COC en de stad op kosten wil jagen door het homofeest roze
zaterdag hier naar toe te halen. Ondertussen moeten
uitkeringsgerechtigden als ondergetekende tientallen jaren rond zien
te komen van 750 euro per maand en dreigen dak- en thuislozen weer te
worden gedumpt achter de WRZV-hallen; ook al omdat de typisch Zwolse
partij Swollwacht gewoon te schijterig is om eens een vuist te maken
tegen de kapitalisten die op hun medemensen neerkijken als stukken
stront, zoals ik uit eigen ervaring in Zwolle ook dagelijks meemaak.
Datum: 15-10-2004
Bron: Destentor.nlSwollwacht trekt steun Herberg in
van een onzer verslaggevers15 OKTOBER 2004 – ZWOLLE – Swollwacht heeft een ommezwaai gemaakt.
Schrap de plannen met De Herberg, zegt de raadsfractie, en investeer
in opvang achter de WRZV – hallen. De onvermijdelijke overlast zou
daar de minste pijn opleveren.Swollwacht is de eerste fractie die zich openlijk uitspreekt tegen de
locatie voor De Herberg. De VVD staat op het punt datzelfde te doen.
Tot dusverre steunde Swollwacht het plan om het opvanghuis voor de
moeilijkste categorie daklozen aan de Terborchstraat te vestigen.
Gisteren maakte de driemansfractie bekend dat ze haar mening heeft
herzien.‘Voorop blijft staan‘, schrijft William Dogger in een open brief aan
wethouder Hagedoorn, ‘dat de Swollwachtfractie van mening is en blijft
dat de dag- en nachtopvang voor de dak en thuislozen, als sluitstuk op
de sociale ketenopvang in Zwolle, er absoluut moet komen. Maar van de
eerder gemaakte locatie keuze (…) zien wij af.‘In een mondelinge toelichting zegt fractievoorzitter Dogger dat de
eerdere steun voor het plan onder tijdsdruk tot stand kwam. ‘We hadden
toen de indruk dat de opvang achter de WRZV-hallen snel ging sluiten,
er moest snel iets gebeuren.‘ Nu het allemaal aanzienlijk langer is
gaan duren heeft zijn fractie nog eens goed over de kwestie nagedacht,
zegt Dogger. ‘In tweede instantie vinden we de Terborchstraat toch
geen goed idee. Als politicus moet je een standpunt durven te herzien,
je moet je niet ingraven in je gelijk.‘Met de groep mensen die in De Herberg opgevangen gaat worden ‘heb je
altijd een vorm van overlast‘, zegt Dogger. ‘En dat moet je niet
hebben in een woonwijk. Niet in een sjieke wijk én niet in een
arbeiderswijk.‘ De huidige plaats is de beste, schrijft Dogger aan
Hagedoorn. ‘De kans op overlast is daar het kleinst. Ik ben dan ook
van mening dat de huidige opstallen achter de WRZV-hallen (na de
aanstaande winterperiode) volledig gestript of gesloopt moeten worden
en dat op deze locatie fatsoenlijke portocabines met goede
voorzieningen geplaatst moeten worden.‘–
________________________________________”We stoppen pas met actievoeren als
het rotkabinet afziet van zijn rotplannen.”
– FNV-voorzitter Lodewijk de Waal –
 
 
WEBLOG ZWOLLE 
Vragen over capaciteit daklozenopvang in Zwolle
zondag 22 juli 2012
AddThis

 

Zwolle – De SP en GroenLinks willen per direct opheldering van wethouder Vedelaar (PvdA) over de problemen rondom de opvang van daklozen. Vorig weekend is de Herberg achter de WRZV-hallen opnieuw opengegaan voor de opvang van negen daklozen.

De partijen willen per direct weten waarom deze mensen door het Leger des Heils en het RIBW zijn geweigerd bij de reguliere opvang. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben GroenLinks en de SP grote vraagtekens gezet bij de sluiting van het Nel Banninkhuis per 1 augustus. De wethouder heeft toen gegarandeerd dat er niemand op straat hoeft te slapen. Beiden partijen zijn verontwaardigd. ‘Het Nel Banninkhuis is nog niet eens gesloten of er doen zich al problemen voor met de opvang van daklozen. In juni sloegen het Leger des Heils en het RIBW alarm over onvoldoende capaciteit in de reguliere opvang. Dat werd toen door de wethouder weggewuifd in de gemeenteraad. GroenLinks en de SP willen direct maatregelen zien van de wethouder. De bezuiniging van € 435.000 op het Nel Banninkhuis moet worden heroverwogen.’ De partijen willen de garantie van de wethouder dat niemand op straat slaapt in Zwolle. Verder vragen de partijen om het Nel Banninkhuis niet eerder te sluiten dan dat we er zeker van zijn dat niemand op straat hoeft te slapen of moet aankloppen bij de Herberg achter de WRZV-hallen.

Afgelopen vrijdag viel in de Stentor  te lezen dat de noodopvang van Joop van Ommen achter de WRZV hallen opnieuw is geopend. Afgelopen weekend sliepen er negen mensen in deze opvang. Er werden onder andere mensen vanuit maatschappelijke organisaties naar deze noodopvang gebracht. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben de SP en GroenLinks onder andere de sluiting van het Nel Banninkhuis onder de aandacht gebracht. Het aantal opvangplekken zou sinds 2008 zijn gestegen van 125 naar 154 in 2012. Maar per 1 augustus 2012 zijn er slechts 134 plekken, terwijl het aantal daklozen niet daalt.
Beide fracties hadden – ook na uitspraken van de directeuren van het Leger des Heils en het RIBW – grote vraagtekens of het wenselijk en verstandig is om het Nel Banninkhuis reeds te sluiten. De beide fracties betwijfelden of er door de sluiting geen mensen op straat zouden belanden. Zowel het Leger des Heils als het RIBW melden dat er te weinig capacitiet voor opvang van dak- en thuislozen is in Zwolle. De wethouder heeft daarop gegarandeerd dat er niemand op straat zou slapen. Nu blijkt – dat reeds voor de sluiting van het Nel Banninkhuis – mensen niet bij de Herberg terecht kunnen voor nachtopvang en hun heil ergens anders moeten zoeken. De SP en GroenLinks maken zich grote zorgen.

Dit alles brengt de SP en GL tot de volgende vragen:
1.      Is het college ten principale met de SP en GL van mening dat het onwenselijk is dat er mensen op straat moeten slapen en dat we als gemeente er alles aan moeten doen om dit te voorkomen?
2.      Kan de wethouder uitgebreid toelichten waarom de negen personen die het afgelopen weekend hebben gebivakkeerd bij de Herberg achter de WRZV-hallen niet terecht konden in de reguliere opvang?
3.      Wat is de reden dat er al voor sluiting van het Nel Banninkhuis (per 1 augustus) mensen worden geweigerd bij de Herberg voor nachtopvang?
4.      Kan de wethouder haar belofte herinneren tijdens het debat over de perspectiefnota dat niemand op straat hoeft te slapen in Zwolle? Op welke wijze gaat de wethouder deze belofte alsnog gestand doen? Kan de wethouder uitgebreid uiteenzetten welke maatregelen ze gaat nemen om ervoor te zorgen dat de Herberg achter de WRZV-hallen per direct kan sluiten?
5.      Kan de wethouder aangeven wat er tijdens het gesprek met Joop van Ommen en Eddy Veenstra is besproken en dat specifiek over de uitlating van Joop van Ommen in de Stentor: ‘Ze (de wethouder) is gebonden aan regels en aan de gemeenteraad’. Kan de wethouder aangeven op welke wijze ze gebonden is aan de gemeenteraad en wat de gemeenteraad zou moeten doen om deze situatie per direct te voorkomen?
6.      Is de wethouder bereid om de bezuiniging van € 435.000 op het Nel Banninkhuis te heroverwegen of op zijn minst het Nel Banninkhuis pas te sluiten als we er zeker van zijn dat er niemand op straat hoefte te slapen of aan hoeft te kloppen bij de Herberg achter de WRZV-hallen? Kunt u dit toelichten?
Namens de SP-fractie       Namens de GroenLinks-fractie
Tjitske Siderius                Bert Docter

 
Reacties (13)add

ingrid

Bericht door ingrid, op 22 juli 2012 om 18:18

Ben ook wel benieuwd naar de antwoorden?

0

Bericht door Beppie Beurs, op 22 juli 2012 om 18:55

Het word onbetaalbaar voor de mensen

0

Bericht door marten, op 22 juli 2012 om 20:08

In ieder geval zijn ze niet welkom in de Kamperpoort. Joop heeft thuis vast wel een kamertje over

0

Bericht door tiny, op 22 juli 2012 om 20:36

Te gek voor woorden dat door bezuinigingen de reguliere instellingen onvoldoende opvang kunnen bieden en dat de illegale noodopvang weer opgestart wordt. Hierdoor gaan mensen die echt opvang nodig hebbenbuiten de boot vallen.

0

Bericht door ans, op 22 juli 2012 om 21:03

het moet gewoon verboden worden dat Joop mensen onderdak geeft
de wrzv halen zijn daar niet voor en er is een duur opvang huis gebouwd met gemeenschap geld

0

Bericht door mariane, op 22 juli 2012 om 21:15

Er was een belofte aan de Kamperpoort, dat ze geen last meer zouden krijgen van de ‘Herberg’. En kijk daar!! En onderschat Joop niet hoor, hij staat graag in de schijnwerpers. Die zoekt hij gewoon op!

0

Bericht door Marion, op 22 juli 2012 om 22:11

Er waren afspraken gemaakt met dhr van Ommen en daar moet hij zich gewoon aan houden. De WRZV hallen zijn niet voor daklozenopvang maar om te sporten. En als dhr van Ommen zo graag daklozen wil opvangen moet hij dat maar in zijn huis doen.

0

Bericht door 1stejohn, op 23 juli 2012 om 07:17

Beetje vreemd, daklozen opvangen om zelf in de kijkers te komen staan? Wel goed dat het onderwerp weer aangekaart wordt dan kan de herberg weer dicht, maar zo lang er daklozen elders niet opgevangen kunnen worden zal Joop denk ik de tent los blijven gooien.

0

Bericht door ikke123, op 23 juli 2012 om 10:54

Ik leg de schuld volledig bij de gemeente. Moeten ze het Nel Banninkhuis maar niet sluiten… dan werk je dit soort illegale opvang toch weer in de hand???Hulde aan Joop!!! Hij kijkt tenminste nog om naar mensen die door de samenleving allang uitgespuugd zijn!!

0

Bericht door stadshagenees, op 23 juli 2012 om 13:35

Ik ben het helemaal eens met ikke, te gek voor woorden dat voor een besparing van nog geen half miljoen, dit kennelijk gebeurd. Joop van Ommen trekt zich het lot van deze mensen aan en dat is te prijzen. Moeten die mensen dan op straat leven/eten/slapen? Zo krom is het nu in Nederland, wel een miljoenensubsidie aan De Fundatie, voor een totaal overbodige verbouwing, maar tegelijkertijd deze mensen op straat gooien is onbeschaafd en beschamend!

0

Bericht door drama, op 23 juli 2012 om 13:44

Ook in het NelBhuis mocht niet iedereen naar binnen…….

0

Bericht door Marten, op 24 juli 2012 om 13:00

Het kan gewoon niet zijn dat de Kamperpoort wederom de dupe moet zijn. Hulde aan Joop???????? Dat ie niet aan zn omgeving denkt!!!!!!!! Hoe sociaal is dat?

0

Bericht door maxtor, op 31 juli 2012 om 21:08

En waarom hangen er camera ’s in de kamperpoort? Zeker omdat jullie van die lieve beschaafde burgers zijn 

Grote zorg bij Leger des Heils

Auteur: 

Janine Stougie

ZWOLLE – Het Nel Banninkhuis zal vanwege een subsidiestop per 1 januari 2013 de deuren moeten sluiten. De situatie rond Zwolse dak- en thuislozen wordt dan alleen maar nijpender, verwacht een woordvoerder van het Leger des Heils Overijssel.
Het Leger des Heils is zeer bezorgd over de ontwikkelingen in Zwolle rond dak- en thuislozen. Die zorg was er al, maar wordt sinds vorige week extra gevoed door de jongste ontwikkelingen.
Joop van Ommen, de aartsvader van de Zwolse zwervers, heeft de WRZV-hallen weer opengezet. Deze evenementenhal aan de Buitengasthuisstraat deed jaren dienst als illegale opvang. Na de komst eind 2009 van De Herberg aan de Nijverheidstraat kon Van Ommen de deur van z’n herberg dichttrekken.
Hij waarschuwde toen al dat hij de vinger aan de pols zou houden en dat als mensen toch weer op straat dreigen te komen, omdat er niet genoeg opvangmogelijkheden zijn, hij de deur gewoon weer open zou zetten. Dat is nu gebeurd.
Het Leger des Heils wijst onder meer op de aanstaande sluiting van het Nel Banninkhuis in de Zwolse wijk Assendorp. Dit opvanghuis van het Leger, naast het Dominicanenklooster, krijgt geen subsidie meer van de gemeente en mag vanaf volgende week woensdag geen nieuwelingen meer binnenlaten. De definitieve sluiting staat gepland voor 1 januari 2013.
„Onze zorgen komen niet uit de lucht vallen. Het Nel Banninkhuis zit altijd vol”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel.
„Er zijn altijd wel zo’n twintig mensen, die opvang op een of andere manier en hulp van ons nodig hebben. Een aantal zit hier min of meer continu. Je hebt nu eenmaal een groep die moeilijk tussen vier muren kan wonen.”
Waarschijnlijk zijn de huidige bewoners wel elders onder dak te krijgen. Maar er is steeds weer nieuwe aanwas, meldt Joke Wisseborn. En voor meerdere organisaties in Zwolle is nu de vraag of er straks voor hen onderkomen is.
„Zelf hebben we elders vijf noodbedden gerealiseerd, maar die zijn dus voor echte crisissituaties.”
Wisseborn laat weten dat het Leger des Heils besloten heeft het gemeentelijke beleid te volgen, maar benadrukt wel dat er grote zorgen zijn. „We gaan de komende tijd inventariseren hoe hoog de nood is. We hebben alleen geen idee of de gemeente, mocht blijken dat het Nel Banninkhuis toch nodig is, alsnog subsidie gaat geven.”
Toch vroege sluiting Banninkhuis
Dat de gemeente nu heeft besloten de subsidie voor de nachtopvang in het Nel Banninkhuis stop te zetten, wekt bevreemding.
Vijftien jaar geleden werd het pand achter het Dominicanenklooster als tijdelijke vestiging voor dak- en thuislozen ingericht. Zodra de zorgboulevard aan de Pannekoekendijk verrees, zou het Banninkhuis de deuren sluiten. Volgens de toenmalige wethouder Jaap Hagedoorn kon deze situatie niet lang duren. De zorgboulevard staat er nu nog niet. De tekeningen zijn net de welstandscommissie gepasseerd. Vier jaar geleden, nadat Assendorp vanuit het Nel Banninkhuis met veel overlast werd geconfronteerd, is er op gewezen dat de opvang open zou blijven, zolang de zorgboulevard niet gereed was.
‘Niet op straat’
De kans is aanwezig dat ‘gasten’ die straks geweigerd worden bij het Nel Banninkhuis uit hun dak gaan. „We gaan mensen ook zeker niet voor de deur de wacht aanzeggen”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel. „Het zit niet in onze aard om mensen op straat te zetten. Zo nu en dan zal er nog eens iemand blijven slapen. Voor veel dak- en thuislozen en mensen in crisis is het Nel Banninkhuis nu eenmaal een bekende plek.”
Het Nel Banninkhuis is elke nacht geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is plaats voor twintig mensen. Er komen voornamelijk mannen maar er zijn twee bedden beschikbaar voor vrouwen.
Nel Bannink was ‘de Zwolse majoor Bosshardt’. De heilsoldate, die 47 jaar met de Strijdkreet de uitgaanscentra afging, stond onder het stappubliek bekend als tante Nel.
Zij werd in 1916 in Kampen geboren en overleed op 80-jarige leeftijd in 1997.

Grote zorg bij Leger des Heils

Auteur: 

Janine Stougie

ZWOLLE – Het Nel Banninkhuis zal vanwege een subsidiestop per 1 januari 2013 de deuren moeten sluiten. De situatie rond Zwolse dak- en thuislozen wordt dan alleen maar nijpender, verwacht een woordvoerder van het Leger des Heils Overijssel.
Het Leger des Heils is zeer bezorgd over de ontwikkelingen in Zwolle rond dak- en thuislozen. Die zorg was er al, maar wordt sinds vorige week extra gevoed door de jongste ontwikkelingen.
Joop van Ommen, de aartsvader van de Zwolse zwervers, heeft de WRZV-hallen weer opengezet. Deze evenementenhal aan de Buitengasthuisstraat deed jaren dienst als illegale opvang. Na de komst eind 2009 van De Herberg aan de Nijverheidstraat kon Van Ommen de deur van z’n herberg dichttrekken.
Hij waarschuwde toen al dat hij de vinger aan de pols zou houden en dat als mensen toch weer op straat dreigen te komen, omdat er niet genoeg opvangmogelijkheden zijn, hij de deur gewoon weer open zou zetten. Dat is nu gebeurd.
Het Leger des Heils wijst onder meer op de aanstaande sluiting van het Nel Banninkhuis in de Zwolse wijk Assendorp. Dit opvanghuis van het Leger, naast het Dominicanenklooster, krijgt geen subsidie meer van de gemeente en mag vanaf volgende week woensdag geen nieuwelingen meer binnenlaten. De definitieve sluiting staat gepland voor 1 januari 2013.
„Onze zorgen komen niet uit de lucht vallen. Het Nel Banninkhuis zit altijd vol”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel.
„Er zijn altijd wel zo’n twintig mensen, die opvang op een of andere manier en hulp van ons nodig hebben. Een aantal zit hier min of meer continu. Je hebt nu eenmaal een groep die moeilijk tussen vier muren kan wonen.”
Waarschijnlijk zijn de huidige bewoners wel elders onder dak te krijgen. Maar er is steeds weer nieuwe aanwas, meldt Joke Wisseborn. En voor meerdere organisaties in Zwolle is nu de vraag of er straks voor hen onderkomen is.
„Zelf hebben we elders vijf noodbedden gerealiseerd, maar die zijn dus voor echte crisissituaties.”
Wisseborn laat weten dat het Leger des Heils besloten heeft het gemeentelijke beleid te volgen, maar benadrukt wel dat er grote zorgen zijn. „We gaan de komende tijd inventariseren hoe hoog de nood is. We hebben alleen geen idee of de gemeente, mocht blijken dat het Nel Banninkhuis toch nodig is, alsnog subsidie gaat geven.”
Toch vroege sluiting Banninkhuis
Dat de gemeente nu heeft besloten de subsidie voor de nachtopvang in het Nel Banninkhuis stop te zetten, wekt bevreemding.
Vijftien jaar geleden werd het pand achter het Dominicanenklooster als tijdelijke vestiging voor dak- en thuislozen ingericht. Zodra de zorgboulevard aan de Pannekoekendijk verrees, zou het Banninkhuis de deuren sluiten. Volgens de toenmalige wethouder Jaap Hagedoorn kon deze situatie niet lang duren. De zorgboulevard staat er nu nog niet. De tekeningen zijn net de welstandscommissie gepasseerd. Vier jaar geleden, nadat Assendorp vanuit het Nel Banninkhuis met veel overlast werd geconfronteerd, is er op gewezen dat de opvang open zou blijven, zolang de zorgboulevard niet gereed was.
‘Niet op straat’
De kans is aanwezig dat ‘gasten’ die straks geweigerd worden bij het Nel Banninkhuis uit hun dak gaan. „We gaan mensen ook zeker niet voor de deur de wacht aanzeggen”, benadrukt Joke Wisseborn, manager Zorg van het Leger des Heils Overijssel. „Het zit niet in onze aard om mensen op straat te zetten. Zo nu en dan zal er nog eens iemand blijven slapen. Voor veel dak- en thuislozen en mensen in crisis is het Nel Banninkhuis nu eenmaal een bekende plek.”
Het Nel Banninkhuis is elke nacht geopend van 19.00 tot 8.30 uur. Er is plaats voor twintig mensen. Er komen voornamelijk mannen maar er zijn twee bedden beschikbaar voor vrouwen.
Nel Bannink was ‘de Zwolse majoor Bosshardt’. De heilsoldate, die 47 jaar met de Strijdkreet de uitgaanscentra afging, stond onder het stappubliek bekend als tante Nel.
Zij werd in 1916 in Kampen geboren en overleed op 80-jarige leeftijd in 1997.

Waar bemoeit deze “muts” Wisseborn zich mee wat betreft de nachtopvang in Zwolle waar daklozen langdurig gegijzelt worden en berooft van hun uitkeringen en geen zorg en hulpverlening ontvangen in tegenstelling met wat het Leger des Onheils beweert oftewel het CDA-CU huurlingenleger

Leger des Heils Zutphen blijft zoeken naar oplossing in geluidskwestie

Volgens envoy Joke Wisseborn-Remigius, heilssoldaat in korps Zutphen, wil het Leger er alles aan doen om in goede harmonie met de buurt te leven. “In tegenstelling tot recente berichtgevingen in de media willen wij al jaren tot een constructieve oplossing komen voor zowel de buurt als voor het korps. We zoeken vrede voor de buurt en een manier waarop wij ons geloof kunnen belijden zoals wij dat hier in Zutphen al meer dan honderd jaar doen.” Tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zal de kerkelijke gemeente in elk geval geen gebruik maken van versterkte instrumenten. 

Vorige week donderdag liet de Raad van State in een voorlopige uitspraak weten dat het Leger des Heils in Zutphen geen versterkte instrumenten meer mag gebruiken. Het Leger trof in de afgelopen jaren al verschillende geluidsbeperkende maatregelen. Het grootste gedeelte van de buurt is hier tevreden over, een enkeling niet. Volgens Wisseborn wil het korps in Zutphen iedereen zoveel mogelijk ter wille zijn. “We hebben de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen. Zo hebben we in alle ramen dubbele beglazing geplaatst en de repetitietijden van de muziekgroep aangepast.”

Naast het voorlopig afzien van alle versterkte muziekinstrumenten, wil het Leger des Heils door een onafhankelijk instituut laten onderzoeken wat voor beide partijen de meest constructieve oplossing is. Volgens Wisseborn is het maar de vraag of het zinvol is om onderscheid te maken tussen versterkte en niet-versterkte muziek. “We moeten een totaaloplossing zien te vinden zodat het Leger des Heils en de omwonenden in goede harmonie naast elkaar kunnen blijven leven.” 

Om duidelijkheid te krijgen over de regelgeving die op het geluid van kerkdiensten van toepassing is, worden de juridische procedures wel voortgezet.

30042008120

 
 
De connecties tussen de CU en een door de Rijksoverheid gesubsidieerde sektebeweging die een staat binnen een staat is geworden met eigen wetten en regels en misbruik maakt van artikel 6 wat betreft vrijheid van godsdienst vermeld in de Nederlandse Grondwet

2008.01.17_Uit de Stentor

CU: motie over Leger des Heils

ZUTPHEN – B en W van Zutphen moeten afstand nemen van de actie eind december waarbij een dienst van het Leger des Heils werd verstoord vanwege geluidsmetingen.

 

Dat vindt de Christen- Unie, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. Om een snelle beantwoording te bevorderen gaat de partij de vragen kracht bijzetten in een motie die zij bij de volgende raadsvergadering wil indienen. De Christen- Unie hoopt dan de steun van andere partijen te krijgen en het college er zo toe te dwingen ‘afstand te nemen van de actie en soortgelijke voorvallen in de toekomst uit te sluiten’. Als het college eerder met een zo’n uitspraak naar buiten komt, is de motie niet meer nodig.

Volgens de ChristenUnie geldt de wet milieubeheer, waarin de aanpak van geluidsoverlast is geregeld, niet voor godsdienstige bijeenkomsten. De ChristenUnie noemt de metingen ‘zeer discutabel’ en stelt bovendien dat B en W het voorval tot nu toe te veel hebben willen ‘nuanceren’: “De gemeente moet ondubbelzinnig achter de wet staan.”

 

   

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie