RE: TDr – klachten budgetbeheer Zwolle waardoor onnodig huisuitzettingen en wat doet de volksvertegenwoordigers hier tegen ?Niets natuurlijk!

From: kingkong1621@live.nl
To: m.agema@tweedekamer.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; j.vanbemmel@tweedekamer.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; j.biskop@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; s.blok@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; a.bosman@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; hantenbroeke@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl; t.dibi@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; s.dikkers@tweedekamer.nl; w.dille@tweedekamer.nl; j.driessen@tweedekamer.nl; a.eijsink@tweedekamer.nl; a.elfassed@tweedekamer.nl; t.elias@tweedekamer.nl; a.elissen@tweedekamer.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; w.vgent@tweedekamer.nl; k.gerbrands@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; r.grashoff@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; e.groot@tweedekamer.nl; w.hachchi@tweedekamer.nl; s.buma@tweedekamer.nl; b.vham@tweedekamer.nl; m.hamer@tweedekamer.nl; m.harbers@tweedekamer.nl; m.haverkamp@tweedekamer.nl; p.heijnen@tweedekamer.nl; l.helder@tweedekamer.nl; j.hennis-plaschaert@tweedekamer.nl; m.hernandez@tweedekamer.nl; e.vhijum@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; n.kooiman@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl; g.koopmans@tweedekamer.nl; a.koppejan@tweedekamer.nl; w.kortenoeven@tweedekamer.nl; f.koserkaya@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; r.leegte@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; bart.deliefde@tweedekamer.nl; h.lodders@tweedekamer.nl; a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl; e.lucassen@tweedekamer.nl; a.marcouch@tweedekamer.nl; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl; j.monasch@tweedekamer.nl; r.dmos@tweedekamer.nl; a.mulder@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl; cynthia.ortega@tweedekamer.nl; e.ouwehand@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; r.plasterk@tweedekamer.nl; r.vraak@tweedekamer.nl; j.recourt@tweedekamer.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; a.rouvoet@tweedekamer.nl; s.derouwe@tweedekamer.nl; d.samsom@tweedekamer.nl; j.sap@tweedekamer.nl; a.schaart@tweedekamer.nl; g.schouw@tweedekamer.nl; p.smeets@tweedekamer.nl; m.smilde@tweedekamer.nl; m.smits@tweedekamer.nl; j.snijder@tweedekamer.nl; h.spekman@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl; joost.taverne@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; f.timmermans@tweedekamer.nl; m.vtoorenburg@tweedekamer.nl; s.uitslag@tweedekamer.nl; p.ulenbelt@tweedekamer.nl; e.vdveen@tweedekamer.nl; s.vveldhoven@tweedekamer.nl; t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; g.verburg@tweedekamer.nl; k.verkoeven@tweedekamer.nl; r.vermeij@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl
Subject: FW: TDr – klachten budgetbeheer Zwolle
Date: Tue, 19 Jun 2012 16:58:28 +0200

Gericht aan kamerleden en de media etc.,
 
Het ministerie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid weigert onderzoek te plegen naar het functioneren van de sociale dienst zwolle afd. budgetbeheer daklozen en de ontbrekende schuldhulpverlening daar waar budgetbeheer samenwerkingsverbanden onderhoud met het leger des heils Zwolle die dakloze clienten benadelen en financieel oplichten.
Dit naar aanleiding van de EenVandaag uitzending in 2008 “financiele onduidelijkheid leger des heils” en waar na de  uitzending en een dubieus onderzoek van  het CDA lid Aart Mosterd naar AWBZ fraude besloten werd budgetbeheer leger des heils over te hevelen naar een externe organisatie maar deze terecht kwam bij de sociale dienst Zwolle waar ex-medewerksters van het Leger in dienst werden genomen die de daklozen nog steeds benadelen in niet betalen van rekeningen aan derden net zo als het geval was toen budgetbeheer daklozen nog viel onder het leger des heils.
 

Huisuitzetting Zwolle

 
Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle
 
’Psy – Tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving psywerkt psyX-tra psy=me 20 november 2011 Home Meer Nieuws WETENSCHAP Dossiers Service Bijeenkomsten Publicaties Links Contact Colofon Adverteren Abonneren psy

Leger des Heils stopt met beheer geld cliënten

Cliënten van het Leger des Heils geven de zorg- en welzijnspoot gemiddeld een 7,2. Maar het financieel beheer van cliëntengelden leidt tot ontevredenheid. Het Leger wil dit beheer nu overdragen aan een externe organisatie. Valse cijfers Tevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Kwadraad laat zien dat cliënten redelijk tevreden zijn over de deskundigheid en de vakbekwaamheid van medewerkers van het Leger des Heils. Over het geheel krijgt de welzijns- en zorgtak van het Leger een rapportcijfer van 7,2. De ondervraagden roemen vooral de vriendelijke bejegening. ‘Met deze uitkomst zijn we erg blij’, zegt Jos Sesink, issue-manager kwaliteit bij de Stichting Leger de Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. ‘We hebben de afgelopen jaren ook enorm ingezet op bejegening.’ Financiën scheiden Er zijn ook minpunten. Zo zijn cliënten niet tevreden over de informatievoorziening. Ze vinden de klachtenprocedure onduidelijk en weten vaak niet dat er een cliëntenraad is. Verder is er veel commentaar op het financieel beheer. Cliënten zijn veelal verplicht om hun geld door het Leger des Heils te laten beheren, ook als ze dat liever zelf zouden doen. Daarbij krijgen zij lang niet altijd voldoende inzicht in hun financiën; het Leger zou hen hierover beter moeten informeren. Kwadraad adviseert het Leger de hulpverlening en het geldbeheer te scheiden. Dat kan veel onduidelijkheden voorkomen. Sesink: ‘Als gevolg van gemeentelijke subsidieregelingen moeten we een deel van onze inkomsten verwerven uit de inkomens van cliënten. Het is gebruikelijk dat maatschappelijke opvangen dan de financiën van cliënten beheren, al was het alleen maar omdat velen al veel schulden hebben en problemen hebben bij het eigen beheer van hun geld. Toch hebben we op basis van deze uitkomst en op basis van de ervaringen in Zwolle (waar cliënten het Leger beschuldigden van malversaties, red.) besloten het financiële beheer van onze cliënten over te dragen aan een externe organisatie. Zo koppelen we de hulpverlening los van het financieel beheer.’ Doorverwijzen Het Leger des Heils zou verder nogal in zichzelf gekeerd zijn en door gebrek aan kennis weinig hulp kunnen bieden bij het doorverwijzen naar andere hulporganisaties. ‘Dit punt herkennen wij niet’, zegt Sesink. ‘We denken juist heel goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van andere hulpverleners. We zijn het niet eens met deze conclusies van Kwadraad. Sowieso hadden we op een aantal punten kritiek op de concept-rapportages. Soms stelden de onderzoekers daarop hun bevindingen bij, soms ook niet. Toch kunnen we ons vinden in de hoofdconclusies, en we bekijken hoe we daarmee verder kunnen.’ In totaal werden bijna 1500 cliënten ondervraagd over hun ervaringen met het Leger. Daarnaast was er nog een aantal cliëntenconferenties waar bijna 300 cliënten aan deelnamen. De kosten van het onderzoek bedroegen een half miljoen euro. Volgend jaar wil het Leger des Heils weer de cliëntervaringen laten meten. Jaarlijks melden zich 30.000 cliënten bij het Leger des Heils voor uiteenlopende vormen van hulpverlening zoals maatschappelijke opvang, reclassering, gezondheids- en ouderenzorg, jeugdbescherming, jeugdzorg en verslavingszorg. (SvD) Klik hier voor het rapport Cliënttevredenheidsmeting 2007 van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ©Psy, 25-01-08

 

 

From: INFO@MINSZW.NL
To: kingkong1621@live.nl
Date: Mon, 18 Jun 2012 10:49:45 +0200
Subject: FW: TDr – klachten budgetbeheer Zwolle

Geachte heer Donker,

Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW kunnen u in deze kwestie niet van dienst zijn. U kunt uw onvrede eventueel voorleggen aan de lokale gemeenteraad.

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Tanja Drent

Publiek & Informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Van: Rahmani, A. Namens contact@inspectieszw.nl
Verzonden: maandag 18 juni 2012 8:43
Aan: *Postbus INFO
Onderwerp: TDr – klachten budgetbeheer Zwolle

Van: Ruud Donker [mailto:kingkong1621@live.nl]
Verzonden: vrijdag 15 juni 2012 14:30
Aan: ikg@zorgbelang-overijssel.nl; contact@inspectieszw.nl
Onderwerp: klachten budgetbeheer Zwolle

Gericht aan IKG zorgbelang OverIJssel.t.n.v. Mevr. K.ter Braak,                                                                                                        inclusief bijlages

Kan IKG Zorgbelang OverIJssel in overleg met de WMO adviesraad niet de politie Zwolle IJsselland op de hoogte stellen van de gang van zaken bij budgetbeheer Zwolle die huurders en daklozen benadelen i.v.m. met het niet betalen van rekeningen aan derden waardoor burgers in betalingsproblemen komen en met deurwaarders en inkassobureau”s te maken krijgen en wat zelfs leid tot loonbeslag en woningontruimingen.
Hier zou de rijksrecherche voor moeten worden ingeschakeld.
Het lijkt wel een vast patroon er in te zitten waar budgetbeheer Zwolle ondanks een wet schuldhulpverlening gemeentes met opzet hun taken niet uitvoert wat leid tot de kostenverhogende woningontruimingen en belasting van de toch al niet functionerende zwaar belaste opvangvoorzieningen die de kwaliteitswet zorginstellingen niet naleeft en waar dakloze burgers de duur betaalde woonbegeleidingstrajecten in worden geparkeerd wat weer leid tot hoge zorgkosten i.v.m. ambulante AWBZ/PGB vergoede woonbegeleiding.
De gemeente Zwolle is niet de enigste gemeente die met deze problematiek kampt wat betreft budgetbeheer.
Ook zou het ministerievan SoZaWe op de hoogte gebracht kunnen worden afd.SIOD mailadres:

 
Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle
 

de Volkskrant

Rapport: meeste daklozen kunnen zonder hulp niet uit de schulden komen

16/06/09, 00:00

De gemeentelijke schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen en andere zwakke groepen in de samenleving moet worden verbeterd. Zij kunnen door de reguliere schuldhulpverlening niet worden geholpen en hebben specifieke hulp nodig om uit de schulden te komen en te blijven….

Dit staat in het rapport Meedoen zonder schulden – aanbevelingen voor effectievere schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen, dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. Het wordt vandaag overhandigd aan de staatssecretarissen Jet Bussemaker (Welzijn) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Het Utrechtse Stadsgeldbeheer wordt in het rapport aangehaald als een goed voorbeeld van hoe het zou moeten.
De vier grote steden hebben de afgelopen jaren een grote groep daklozen gehuisvest. De meesten van deze mensen hebben grote schulden en kunnen zo weer afglijden, als zij niet worden geholpen met het beheren van hun financiën. Zij zijn daartoe zelf niet in staat, concludeert het rapport.
De zogenoemde ‘leefstijlboetes’ voor wildplassen, buitenslapen en zwartrijden zijn een belangrijke schuldenbron. Deze boetes, die worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau, vormen een belemmering om uit de schulden te komen.
Elke gemeente organiseert de schuldhulpverlening voor deze moeilijke groep op zijn eigen manier. Het ministerie van Sociale Zaken werkt aan een wettelijke zorgplicht en pleit voor ‘gestandaardiseerd maatwerk’. De discussie gaat nu over wie die hulpverlening moet betalen, de gemeenten of ook het Rijk, uit bijvoorbeeld de AWBZ-gelden.
Voor de meeste dak- en thuislozen werkt budgetbeheer goed. Maar voor anderen die niet willen meewerken, kan ook een beschermingsbewind worden ingesteld, waarbij het inkomen gedwongen wordt beheerd. Of de persoon kan onder curatele worden geplaatst. De onderzoekers adviseren dat gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen personen indien nodig, onder beschermingsbewind te plaatsen.

 

Forum voor maastricht pagina

maastricht.startpagina.nl/prikbord

Ga naar discussie: VorigeVolgende

Ga naar: DiscussielijstNieuw berichtZoekenLog inPrint

 • Uitgeklapt op datum • Uitgeklapt met draadjes

oproep steun van mensen die klacht hebben over Budgetbeheer Limburg

Gepost door: Danielle ()

Datum: 03 februari 2010 22:23

Hoi,

Ik zoek lotgenoten in de omgeving van maastricht en omstreken die problemen en klachten hebben jegens Budgetbeheer Limburg gevestigd te heer in Maastricht.
Ik ben samen met mijn (ex) partner in 2008 in goed vertrouwen bij budgetbeheer Limburg gegaan om onze financiele zaakjes op orde te krijgen. Maar sinds februari 2009 is alles de mist ingegaan. Rekeningen niet betalen, geen overzichten sturen, geen leefgeld geven, niet reageren op mails, telefoontjes en post. Diverse brieven gestuurd. Alles is steeds erger geworden. Zelfs als je ze belt moet je betalen, het is te gek voor woorden. Ik zoek dus namelijk mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of meemaken. Want samen staan we sterker. We hebben al een klacht ingediend bij de rechtbank. De krant is ook al verwittigd.Mijn ( ex) man zijn werk ( politie bemoeit zich ermee. Mijn scheidng wordt zelfs niet afgehandeld door hun omdat ze de rekening niet willen betalen. Dus met deze oproep zoek ik meer mensen……want SAMEN STAAN WE STERKER……..


Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst voegen dan hun organisaties en activiteiten samen. Voor meer informatie zie www.inspectieszw.nl


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s