FW: Co Verdaas vindt dat hij juist heeft gehandeld wat betreft de declaraties maar wat betreft zijn optreden als toezichthouder bij RIBW Ijssel-Vecht zit daar een luchtje aan

markverdaas534      2
scan1885p7_RIBW
16463_web

Gericht aan Kamerleden en de media etc.,

Ik heb nog wat meer bijzonders ontdekt wat betreft de Hr. Co Verdaas het Gelders PvdA Statenlid met de onrechtmatige declaraties en zijn taak als voormalig toezichthouder bij RIBW Vecht Overijssel waar hij PvdA senator mevr.M. Meindertsma opvolgde de goede vriendin van Joop van Ommen en die bij de herberg zogenaamd “begeleiding bied aan dakloze clienten maar wat groot bedrog is.
Het kwartje valt nu precies op zijn plaats daar waar de PvdA medeschuldig is aan het ontstaan van de dak en thuislozenproblematiek waar zij in de jaren 90 van de vorige eeuw instemde met de verzelfstandiging van de woningcorporaties en waardoor nu meer dan 460 klachten zijn binnen gekomen over de corporaties varierend van fraude,integriteitschendingen tot en met het niet uitvoeren van hun kerntaken zoals de bouw van sociale huurwoningen etc.en waardoor de vrije marktwerking de corporaties huurders met betalingsachterstanden door wat voor omstandigheden ook via de kantonrechter het huis lieten uitzetten zodat die terecht kwamen in de opvangindustrie waar corporaties hun medewerking aan verlenen zoals bij de herberg en waar de rijkssubsidies en AWBZ gelden via het zorgkantoor voor extra winsten zorgen zowel voor de opvanginstellingen als de corporaties.
In de bijlage de federatie opvang word gepresenteerd de woonladder van PvdA Co Verdaas zoals die toegepast word in de herberg.
Het Voorportaal waar inkomende daklozen met diverse problematieken en normale daklozen doelbewust bij elkaar worden gezet en elkaar gek maken en waar de client van RIBW verlangt naar een rustige plek en dus naar de nachtopvang gaat wat meer kost aan eigen bijdrage en daarna naar een kamertje in het sociaal pension wat 550 euro per maand kost aan eigen bijdrage inclusief voedsel en drinken komend uit eigen keuken oftewel het cateringsbedrijf Conrad Catering Compleet van Joyce van Ommen de vrouw van PvdA lid Joop van Ommen.

Gegroet de Hr. R. Donker te Zwolle

——————————————————————————–
From: kingkong1621@live.nl
To: a.bosman@tweedekamer.nl; ad@ad.nl; amsterdam@sp.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; anneke.blom@no-gelderland.politie.nl; brandpunt@kro.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; c.coruz@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; eindredactie@frieschdagblad.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; ffutselaar@sp.nl; g.vanittersum@platformggz.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; h.drost@tweedekamer.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; h.weijgertse@tele2.nl; hart@sbs.nl; hwijers@abvakabo.nl; i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl; i.vdbesselaar@tweedekamer.nl; info@pgb.nl; info@sbs6.nl; info@wrr.nl; info@zwerfjongeren.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvwzakelijk@gmail.com; k.vaartjes@amnesty.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; lancee.r@menzis.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; m.agema@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; magazine@groenlinks.nl; meldpunt@igz.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; n.vdberge@tweedekamer.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvv-gelderland.nl; pvv@tweedekamer.nl; r.beers@opvang.nl; r.dboer@tweedekamer.nl; r.berends@groenlinkszwolle.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; r.knops@tweedekamer.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; s.blok@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; t.dibi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; tros@radar.nl; vereniging@nvj.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; fractiezwolle@sp.nl; office@feantsa.org; s.vdlugt@stade.nl
Subject: Verdaas vindt dat hij juist heeft gehandeld
Date: Mon, 15 Apr 2013 12:52:32 +0200

De Hr. Co Verdaas was als Gelders statenlid PvdA ook onbezoldigd toezichthouder bij RIBW Vecht-Overijssel die bij de Herberg aan de Nijverheitstraat beweert zorg en hulpverlening/begeleiding naar zelfstandig wonen te bieden aan de aldaar verblijvende daklozen maar dat is een groot bedrog vandaar de klachten die richting IKG zorgbelang overijssel zijn gestuurd en die deze kwesties onder ogen bracht van de gemeente Zwolle die daarop onderzoeksbureau Stade advies opdracht gaf om bij de dakloze clienten van RIBW Vecht/de herberg en de opvanginstellingen leger des heils zwolle interviews af te nemen hoe de daklozen de opvang en hulpverlening ervaren.

De Hr. Co Verdaas was vroeger woonmanager bij woningcorporatie SWZ die samen met Openbaar Belang en Delta Wonen participeert in de Herberg aan de Nijverheitstraat met als supervisor en medeoprichter de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV hallen die kampt met jarenlange huurschulden bij de gemeente Zwolle door “creatief boekhouden”en deze opvang financiert met huurdersgelden en giften en subsidies van de gemeente Zwolle.

De Hr. Co Verdaas is op de hoogte van de misstanden bij de herberg en fraudepraktijken met AWBZ gelden maar maakt daar geen meldingen van vanwege zijn connecties met de vroegere toezichthoudster Mevr. M. Meindertsma PvdA ex-raadslid en wethouder Zwolle en voormalig senator Eerste Kamer die goed bevriend is met de Hr. Joop van Ommen die zij in 1987 voorzag van een miljoenenkrediet van de gemeente Zwolle om de WRZV sporthallen te bouwen en de bouwgrond aan te kopen maar waar gemeenteambtenaren dit hebben afgeraden vanwege het financiele risico maar willens en wetens is de bouw toch doorgezet door PvdA invloed in de gemeenteraad omdat Joop van Ommen zogenaamd PvdA lid was met veel invloed dankzij zijn zielige verhalen over zijn jeugd en gebluf toen hij taxi-chaffeur was en veel politieke figuren vervoerde.

[Ster reclame] NetwerkHomeDossiersUitzendingen
Home » Uitzending van 2003-11-17 » Iedereen Onderdak
Iedereen OnderdakUitzending van 17 november 2003Een reportage over een opmerkelijk initiatief: ‘Iedereen Onderdak’, van twee PvdA-kamerleden. In 2007 hoeft niemand meer tegen zijn zin op straat te slapen. In het plan worden concrete acties voorgesteld om de toenemende verkokering in dak- en thuislozenzorg het hoofd te bieden.

Tussen wal en schip
Nederland bevat ongeveer 80.000 ‘dak- en thuislozen’ – een brede benaming voor een diffuse groep, waar zowel drugsverslaafden en psychiatrische patiënten als illegale gezinnen en zwerfjongeren onder kunnen vallen. De hulpverlening voor dak- en thuislozen in ons land is erg ‘verkokerd’ – diverse instanties werken weinig samen, waardoor mensen tussen de wal en het schip vallen.

Plan
PvdA-kamerleden Co Verdaas en Margriet Meindertsma hebben met een aantal anderen in de dak- en thuislozenzorg een plan opgesteld, met als hoofddoel: iedereen onderdak in 2007. Het plan is onderaan deze pagina te bekijken.

scan546p281
scan546p291
Twee pagina”s uit een PvdA Zwolle manifest
Met deze interviews hoopt de gemeente Zwolle de kwaliteit van de opvang te verbeteren en daarom hebben zij de voormalig ideeenmakelaar die in dienst was bij de gemeente Zwolle mevr. Annemiek de Wolf naar voren geschoven als de nieuwe herbergierster die de vertrekkende Mevr. Ina Bloem moet opvolgen en waar de Wolf samen met adviesbureau Stade zogenaamd verbeteringen moet aanbrengen in het beleid van de herberg en de uitstroom bevordeen maar er vind al jaren geen uitstroom plaats van clienten naar zelfstandig wonen en als dat het geval is worden dakloze clienten gehuisvest in de door RIBW Vecht aangekochte panden die elke weer word onfergebracht in een aparte stichting maar met welke fiancieringsmidddelen worden deze panden aangekocht?AWBZ gelden?

De daklozen die moeten hun hele inkomen verplicht afstaan aan RIBW Vecht die dit geld beheert en de kosten van een kamertje in deze panden afboekt (ook bij de herberg aan de Nijverheitstraat) en waar dakloze clienten een bepaalt leefgeld ontvangen maar RIBW Vecht pleegt hiermee onwettelijke taken met het beheer van de gelden van volwassen clienten die daarbij onrechtmatig worden geindiceert door begeleidsters of een psychiater op psychiatrische problematieken waarmee bij het zorgkantoor gelden worden geclaimd voor niet geleverde begeleiding door onbevoegde woonbegeleidsters die paar keer per week langs komen bij de clienten in deze panden/beschermde woonvormen.

Gegroet de HR. R. Donker te Zwolle

LinK; https://anaconda15.wordpress.com/2011/06/21/de-herberg-zwolle-een-awbz-gijzeling-van-daklozen-en-asielzoekers-uit-alle-windstreken-onder-bewind-van-supervisorbeheerder-joop-van-ommen-en-loopjongen-anton-van-rooijen/

http://wwwdonkeredagennl-kingkong.blogspot.nl/2010/05/partners-de-herberg.html?zx=ce3f68380dcbfaac

https://anaconda15.wordpress.com/2013/04/04/fw-toch-extra-nachtopvang-van-walsumlaan-in-zwolle-ondanks-het-tot-nu-toe-gevoerde-politieke-wanbeleid-in-de-opvang-van-dakloze-burgers/

Spekman wil wachtgeld versoberen, maar royeert Co Verdaas niet
Geplaatst door Frank Verhoef op 8 december, 2012 – 18:45

© Screenshot YouTube
PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman wil de wachtgeldregeling versoberen, maar hij peinst er niet over om Co Verdaas als partijlid te royeren. Dat is precies het verkeerde signaal.
Spekman is een sympathieke PvdA’er: hij is een man van het volk, om het zo maar eens te zeggen. Hij draagt zelfgemaakte truien en hij maakt zich absoluut geen zorgen over wat anderen van zijn uiterlijk vinden. En hij oordeelt hard over ‘zijn’ PvdA-politici, waarvan hij vindt dat ze zich behoorlijk moeten gedragen.
In een reactie op het opstappen van PvdA-staatssecretaris Co Verdaas, pleitte Spekman vandaag bij TROS Kamerbreed voor een verdere versobering van de wachtgeldregeling voor politici.
Het argument voor die versobering: “Als we iets doen met de WW vind ik het ook gerechtvaardigd dat we dat ook zeker voor het wachtgeld doen.” Spekman probeert daarmee het gedoe binnen de partij over de aanstaande versobering van de WW alvast binnen de perken te houden. Want dat gedoe komt er.
Spekman probeert de discussie voor te zijn door alvast de regeling voor politici (wat een risicovol beroep is waarbij je zomaar kan worden ‘ontslagen’, wat dan ook de reden is waarom zo’n regeling bestaat) te beperken. Het signaal is duidelijk: PvdA-leden moeten straks niet zeuren als de WW-regeling sterk verandert.
Spekman had het net even iets anders moeten aanpakken. De wachtgeldregeling voor politici is al behoorlijk versoberd (er geldt een sollicitatieplicht en de duur is flink verkort, daarnaast krijg je slechts zes maanden wachtgeld als je minder dan drie maanden hebt gewerkt) en het gaat hier toch echt om de integriteit van één specifieke PvdA’er, te weten Co Verdaas, en niet om álle politici.
Spekman noemt Verdaas’ declaratiegedrag weliswaar “oerdom”, maar hem royeren als partijlid, nee, dat gaat niet gebeuren. Het zou een goed signaal zijn naar andere PvdA’ers die menen misbruik te moeten maken van overheidsgeld als Verdaas wél de partij uit was gegooid. Helaas, daar heeft Spekman het lef niet voor.
Verdaas vindt dat hij juist heeft gehandeld
Geplaatst op13 april 2013 Laatste update 13 april, 18:05Foto’s 1 Reacties 17
Co Verdaas, PvdA-gedeputeerde in Gelderland. Foto: ANP
HILVERSUM (ANP) – Ex-staatssecretaris Co Verdaas blijft erbij dat hij geen fouten heeft gemaakt met zijn declaraties. Hij zegt zaterdagavond in Nieuwsuur dat hij vindt dat hij ,,moreel gezien’’ nog steeds vindt dat hij juist heeft gehandeld.

Bekijk ook…
Nieuwe baan voor Co Verdaas
,,Vanuit het perspectief van de belastingbetaler heb ik de meest voordelige keuzes gemaakt”, zegt Verdaas.

Declaraties
Gedoe over mogelijk gesjoemel met declaraties in zijn tijd als gedeputeerde in Gelderland zorgde ervoor dat de PvdA-politicus al na een maand moest aftreden als staatssecretaris.
Hij bleek ritten met de dienstauto verkeerd gedeclareerd te hebben en werd ervan beschuldigd zo te verhullen dat hij bij zijn vriendin in Zwolle woonde en niet in de provincie waarvan hij bestuurder was.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot onlangs dat er geen reden is om hem voor die zaak te vervolgen, aangezien hij zichzelf niet heeft verrijkt. Het OM vond vervolging niet opportuun omdat hij al publiekelijk verantwoording had afgelegd en is afgetreden.

Eisen
Verdaas vraagt zich bij Nieuwsuur af of er geen irreële eisen aan bestuurders gesteld worden. ,,Wordt de integriteit van openbaar bestuurders niet te veel verengd tot de vraag of iemand zich exact aan de regels houdt?’’

Verdaas zegt nu niet bezig te zijn met een nieuwe functie in de politiek. Hij heeft overigens inmiddels een nieuwe baan: hij wordt per 1 mei directeur van het Centre for Development Innovation (CDI), een instituut van de Wageningen Universiteit.

Dr. J.C. (Co) Verdaas – Hoofdinhoud
Co Verdaas (1966) was van 5 november tot 6 december 2012 staatssecretaris van Economische Zaken. Hij trad af in verband met een affaire rond declaratiegedrag. Eerder was hij van 30 januari 2003 tot 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 2007-2012 was hij gedeputeerde van Gelderland, belast met ruimtelijke ordening. De heer Verdaas was manager woondiensten van de woningcorporatie SWZ. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Zwolle en was hij directeur van een avondopleiding bedrijfskunde van de de KU Nijmegen. In de Kamer hield de heer Verdaas zich met name bezig met ruimtelijk beleid, luchtvaart en zee- en binnenvaart.

PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)
Johannes Cornelis (Co)
personalia
geboorteplaats en -datum
Breda, 5 augustus 1966
partij/stroming
partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1986
loopbaan

o.i.o. (onderzoeker-in-opleiding) vakgroep planologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van april 1991 tot september 1995

projectmanager onderzoeksvisitatie faculteit der beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, van oktober 1994 tot mei 1995

onderzoeker vakgroep Milieukunde, Rijksuniversiteit Utrecht, van december 1995 tot maart 1997

creatief strateeg, Afdeling Ontwikkeling, sectie Strategie, gemeente Zwolle, van april 1997 tot april 1999

hoofd strategie en projectbureau, Afdelking Ontwikkeling, gemeente Zwolle, van april 1999 tot juni 2000

directeur Stichting UOBN (postacademische opleidingen Nijmegen School of Management), van februari 2000 tot september 2002

strategisch adviseur, gemeente Zwolle (1 dag per week)

adviseur stadsvisie gemeente Hoogezand-Sappemeer, provincie Overijssel en gemeente Leeuwarden

manager woondiensten woningcorporatie SWZ, van september 2002 tot januari 2003

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006

lid Gedeputeerde Staten van Gelderland (belast met ruimtelijke ordening, vanaf april 2011: wonen, ruimte, water, luchtvaart, regionale uitvoeringsdiensten en buitenlandse betrekkingen), van 11 april 2007 tot 5 november 2012

lid Provinciale Staten van Gelderland, van 10 maart 2011 tot 13 april 2011

staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met landbouw, dierenwelzijn, natuur en toerisme), van 5 november 2012 tot 6 december 2012

directeur CDI (Centre for Development Innovation), Wageningen Universiteit, vanaf 1 mei 2013
partijpolitieke functies
vorige


mede-coördinator (jongeren)werkgroep grote steden PvdA, 1996

co-auteur “Niet Nix”, 1996

lid commissie kandidaatstelling PvdA, Tweede Kamerverkiezingen 2010

lijsttrekkerschap etc.


lijsttrekker PvdA Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland, 2011
nevenfuncties
huidige


lid Raad van Toezicht Stichting Vitree (voorheen “Stichting De Reeve”) (jeugdzorg)

zanger/gitarist “John-Boy and the Waltons”

lid RLi (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur), vanaf juli 2012

vorige


lid bestuur Planwerk, van 1991 tot 1994

eindredacteur rubriek “Signaal nieuwe planvormen”, in: “Stedebouw en Volkshuisvesting”, van 1991 tot 1993

gastcollege Universiteit Utrecht en University of Virginia, 1998

voorzitter NIROV-studiedag “De staat van de stad”, 29 maart 2001

lid redactie (1 jan. 1997: eerste redactiesecretaris) “Beleid en Maatschappij”, vanaf 2001

jurylid BNSP-scriptieprijs

lid programma-adviesraad KEI, Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing

lid bestuur Twinning Companies

lid bestuur Theatergroep Gnaffel-Zwolle

lid Raad van Advies Nijmegen School of Managment

lid wetenschappelijke programmaraad, Nijmegen School of Managment van de Radboud Universiteit

(in)formateur collegebespreking in Zwolle, maart 2010

voorzitter Raad van Toezicht RIBW (Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn) Overijssel

erefuncties, comité’s van aanbeveling etc.
lid Comité van Aanbeveling DOAS (nog in 2005)
opleiding
voortgezet onderwijs


atheneum-b, “Nassau Scholengemeenschap” te Breda, van 1978 tot 1984

academische studie


planologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1984 tot 1990

promotie


beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, 31 oktober 1996
wetenswaardigheden
algemeen


Kwam kort na zijn aantreden als staatssecretaris in opspraak door een declaratie-affaire uit zijn periode als gedeputeerde van Gelderland. Uit de rittenadministratie van de auto’s van de provincie bleek dat hij zich in ruim drie jaar 382 keer door een chauffeur in Zwolle had laten ophalen en 352 keer daar had laten afzetten. Formeel woonde hij in Nijmegen. Hij declareerde overigens alleen ritten van Arnhem naar Nijmegen. Deze kwestie was eerder al aan de orde geweest in Provinciale Staten van Gelderland en die oordeelde in meerderheid dat strikt genomen geen regels waren overtreden. Omdat toch sprake was geweest van het verstrekken van onjuiste gegevens, oordeelde hijzelf in december 2012 dat zijn positie als staatssecretaris onhoudbaar was geworden. Het OM besloot in maart 2013 geen onderzoek in te stellen, omdat wel sprake was geweest van onzorgvuldigheid maar niet van verrijking.

woonplaats
Nijmegen
publicaties/bronnen
publicaties
“Plannen laten zich niet plannen, de betekenis van WRO/Bro’85 voor de gemeentelijke beleidspraktijk” (diss. 1996) (met L.A. van Damme)
familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

PVDA – Hoe ging het verder met het plan ‘Iedere dakloze een bed in 2007’?

ome > Archief > Nieuws > Hoe ging het verder met het plan ‘Iedere dakloze een bed in 2007’?
Hoe ging het verder met het plan ‘Iedere dakloze een bed in 2007’?
Tijdens het zomerreces kijken we terug op een aantal thema’s die het afgelopen jaar hebben gespeeld, dwars door de politieke actualiteit heen. Deel 2: “Iedereen Onderdak”. Eind 2003 presenteerden Co Verdaas en Margriet Meindertsma een manifest dat oproept tot actie om ervoor te zorgen dat in 2007 niemand meer tegen zijn zin op straat hoeft te slapen. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd?
Co Verdaas en Margriet Meindertsma presenteerden in het Manifest een praktisch plan om met de inzet van alle betrokkenen – van corporaties tot nutsbedrijven – dakloosheid op te lossen. ‘Als alle instellingen zich volop inzetten moet het mogelijk zijn om in 2007 voor alle daklozen een bed beschikbaar te hebben.’
Op 10 november 2003 legden zij in een Forum op PvdA.nl twee stellingen voor:
– Woningcorporaties moeten verplicht worden om voldoende opvangvoorzieningen te realiseren voor dak- en thuislozen.
– In 2007 mag niemand meer gedwongen worden om tegen zijn zin op straat te slapen.
120 mensen reageerden. De meesten waren het eens met de doelstelling van het Manifest, maar plaatsen ook kritische kanttekeningen.
Een aantal deelnemers gaf aan dat enkel het regelen van onderdak geen oplossing biedt. Dakloosheid kent immers vele oorzaken die ook aangepakt moeten worden.
De reactie van Co Verdaas: ‘Het gaat natuurlijk om én begeleiding én onderdak. Alleen een dak lost verslaving of psychiatrische problemen niet op. Ik realiseer me dat. Alleen, er is niks mis met het organiseren van een dak boven eenieders hoofd. Dat maakt dat de zorg en begeleiding meer kans van slagen heeft. Verder merk ik op dat je altijd nog beter af zonder begeleiding maar met een dak boven je hoofd, dan dat ook nog het dak ontbreekt.’
Ook wezen enkele deelnemers aan de discussie over de eigen verantwoordelijkheid van dak- en thuislozen. In hoeverre zijn ze zelf schuldig, bijvoorbeeld door de overlast die ze eerder veroorzaakten.
Co’s reactie: ‘Ik erken die kant van het vraagstuk volledig. Ik heb zelf ervaren toen ik bij een corporatie werkte hoe lastig de afweging kan zijn tussen het beschermen van de goedwillende huurders en het niet iemand op straat willen zetten die overlast veroorzaakt. Maar mensen op straat zetten heeft nog nooit tot iets goeds geleid! Dus akkoord, ik kan accepteren dat overlastveroorzakers die niet willen luisteren uit een reguliere woonwijk moeten verdwijnen en heel eenvoudig gehuisvest moeten worden, maar ik zal nooit ‘de straat’ als oplossing accepteren.’
Lees hier alle bijdragen aan het Forum.

Veel deelnemers aan het Forum waren ook nieuwsgierig hoe Co Verdaas en Margriet Meindertsma hun plannen dachten te gaan verwezenlijken.
Welnu: het manifest sloeg aan in politiek Den Haag. Minister Dekker van VROM reageerde positief op de gedachte dat woningbouwcorporaties en gemeenten prestatieafspraken moeten maken over de huisvesting van dak- en thuislozen. Een motie die gebaseerd was op het manifest kreeg unanieme steun in de kamer. Tot dusver heeft de motie jammer genoeg nog niet tot concrete actie vanuit het departement geleid. Wel blijft de motie een prima kapstok om het kabinet aan te spreken.
Inmiddels is er een kernteam gevormd dat actief is in het ondersteunen of aanjagen van nieuwe initiatieven rond de dak- en thuislozen. Zo heeft het zich onder andere georiënteerd op de aanpak in Groningen, met name daar waar het de registratie van de dak- en thuislozen betreft. Dit volgsysteem is een belangrijk hulpmiddel bij het organiseren van hulp op maat.
In Zwolle is inmiddels een locatie voor ‘de Herberg’ aangewezen: een opvang voor diegenen die nergens meer terechtkunnen. Het bijzondere van ‘de Herberg’ is dat dit project mede wordt gefinancierd door de woningbouwcorporaties uit de Zwolse regio.
In de provincie Zeeland heeft de PvdA het initiatief genomen tot een provinciale regie, waarbij het volgsysteem van Groningen als voorbeeld dient.
Dit jaar worden er in vijf gemeenten pilotprojecten gestart. In die plaatsen hebben de gemeente, corporaties en zorginstellingen hun volledige medewerking toegezegd en de bereidheid uitgesproken in deze projecten te investeren. In 2005 worden nog eens minimaal 8 projecten opgezet.
De uitvoering van deze projecten leidt na een periode van maximaal twee jaar tot het volgende:
· Er zijn nieuwe huisvestingsvormen voor mensen die in de opvang verblijven gerealiseerd.
· Er is sprake van een sluitende ketensamenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij opvang, zorg en huisvesting.
· Er is aansluiting bij de in het Grote Steden Beleid 2005-2009 opgenomen doelstelling om de verblijfsduur in de maatschappelijke opvang met 25% te verlagen.
De provincie Overijssel maakt met de steden heel concreet prestatieafspraken over huisvesting van dak- en thuislozen. Eind 2004 wordt een conferentie georganiseerd waarin de Overijsselse aanpak belicht wordt, maar ook ervaringen van elders ingebracht zullen worden.
Inmiddels hebben ook achttien woningcorporaties toegezegd een bijdrage te willen leveren aan de totstandkoming van een kennisnetwerk.
Wil je op de hoogte blijven van dit project? Je kunt het volgen op http://www.coverdaas.nl.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s