Subject: Crimineel gedrag bij politie beambten Nederland

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; jvwzakelijk@gmail.com; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; meldpuntcorporaties@minvrom.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; sgp@tweedekamer.nl; tips@leeuwardercourant.nl; tip@at5.nl; voorlichting@minvws.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; zwolle@sp.nl
Subject: Crimineel gedrag bij politie beambten Nederland
Date: Thu, 30 Jun 2011 18:32:49 +0200

 
Click here to find out more!

Forumberichten

 

PRESTATIEAFSPRAKEN bij de politie!!!???

Wellicht kunt u mij helpen bij mijn scriptieonderzoek. Ik onderzoek wat de gevolgen van prestatieafspraken zijn op de werktevredenheid van uitvoerende agenten. Hiervoor ben ik op zoek naar zoveel mogelijk politieagenten die mijn enquête willen invullen.De enquête is volledig anoniem, puur voor mijn afstuderen en kost slechts tien minuten om te beantwoorden. Ik zou er enorm mee geholpen zijn.Via deze link komt u direct uit bij de enquête.
http://www.thesistools.com/web/?id=190590Bij voorbaat dank en
met vriendelijke groet,Michaela di Majo Dit bericht is 1561 keer bekeken.

2Michaela di Majo op 12-4-2011 21:45:50

 

2 reacties

Ak dat gezeur over prestatieafspraken voor politieagenten zorgt er alleen maar voor dat politiebeambten meer geconfronteerd raken met opstandige burgers die als producten worden beschouwd en als zodanig betutteld voelen door de “onderwijzende en corrigerende” beambte in het blauw die midden in de frontlinie staat van een alsmaar onrustige wordende samenleving waar burgers alleen nog maar belastingen en premies moeten betalen en in het gareel gehouden door een ziekelijke wet en regelgeving die de eigen verantwoordelijkheden en gevoelens van verlangens,fantansieen en emoties onderdrukken want de christelijke overheden weten het al 1200 jaar zoveel beter met de hand op de Bijbel die door mensenhanden is geschreven maar waar vele vokeren en culturen zijn geconfronteerd met de werkelijkheid van moord,plundering en geestelijke terreur en overheersing.
Dat tijdperk is voorbij maar maar de christelijke koopmanselite zijn verjaagd uit hun kolonieen en zijn nu dus op zoek naar nieuwe zondebokken in eigen land die zij wel de les zullen leren en dan ga je de straf/beloning instellen voor de zogenaamde bewakers van de “rechtsorde” die bepaalde instituten bevoordelen en het betalende stemvee moet daarom braaf in de pas lopen en leggen zij daarom de prestatieafspraken vast voor agenten oftewel de geldchantage van als jij niet doet wat we je opdragen dan lig je eruit.
Ik dacht dat in 1863 de slavernij was afgeschaft maar dat blijkt een illusie,want die is alleen maar stopgezet om economische redenen en niet op humaitaire of menselijke gronden en waardigheid.
En dan nog afvragen waarom politiebeambten ptss en psychische klachten oplopen waardoor de zorgkosten verder oplopen.Let wel ik observeer als dakloze persoon de omgeving goed in een gemeente en zie de boze blikken van omstanders als een motoragent zijn prestaties gedwongen moet uitvoeren en schoolgaande kinderen op de fiets beboeten als zij een onbenullige verkeersovertreding begaan.
Ik heb zowel medelijden met de schoolgaande kinderen die ook gedwongen worden namens de leerplichtambtenaar(geen recht om te leren) om opgeleid te worden tot werk/consumptieslaaf voor een verspillende overheid die geen doordacht beleid opstelt en uitvoert als met de beambte in het blauw die ook brood op de plank moet brengen en de rekeningen betalen.Maar in godsnaam waar leven we in?In een menselijke samenleving of een productiefabriek en zo gaat het in vele sectoren aan toe en waar is het einde?

Ik heb een klacht over deze reactieR.Donker op 16-4-2011 11:56:45
 
“Prestatieafspraken” is een van de vele vormen van overheidscriminaliteit. Het politieapparaat is bevoegd gemaakt overtreders een geldstraf op te leggen en van zo`n bevoegdheid kun je vervolgens misbruik laten maken door de politie. Vanzelfsprekend doet de politie, als uitvoerende instantie, dat dan ook: politiemensen zijn dan de gevangenen geworden van hun inkomen of promotiekansen. Een andere vorm van overheidscriminaliteit waar de politie vaak bij betrokken is, is bijvoorbeeld het collecteren van valse verklaringen bij burgers in opdracht van justitie. Aan burgers wordt dan gevraagd te verklaren dat iemand “geestelijk erg achteruit is gegaan”. Dit om te faciliteren getuigen van strafbare feiten die gepleegd zijn binnen de overheid “gek” te verklaren. De politie doet dit steeds in heimelijke samenwerking met een psychiatrische afdeling van onze gezondheidszorg. Zoiets is natuurlijk zeer strafbaar, maar ik heb persoonlijk mogen ondervinden (en velen met mij) dat de politie met het plegen van dit soort misdaden geen enkel probleem heeft. Deze soort van inzet van politiemensen maakt burgers pijnlijk duidelijk dat de politie er in eerste instantie niet is voor de veiligheid van de burgers maar fungeerd als jasophouder van ons volslagen corrupte en criminele justitieapparaat. En dat is natuurlijk jammer, want als de politie er echt voor de burgers zou zijn, zou zij ook een veel gunstiger aanzien bij de burgers hebben. Politiemensen zouden dan minder maatschappelijk geisoleerd zijn in hun privacy-leven en hun kinderen zouden op school zeker niet worden gepest omdat papa of mama bij de politie werkt. Persoonlijk kan ik mij er geen enkele voorstelling van maken waarom iemand bij de politie wil werken. Maar misschien maken de goede dingen die de politie ook kan doen wel veel goed.
Johan Bosman op 23-6-2011 16:52:02
 
R.Donker Noot:Wat in het benadrukte is beschreven is mij overkomen op de Walstr. 9a en zelfs door de politie Zwolle in de Stentor bekend gemaakt dat ik geestelijk doorgedraaid was,want zo crimineel word er door de politie Over-IJssel opgetreden tegen burgers en zelfs arabische allochtonen met een baard worden getreiterd en lastig gevallen en beboet zelfs na het onderzoek van de politie Friesland naar het machogedrag van de politie Zwolle.
Is er door het OM en justitie strafrechterlijk onderzoek gepleegd naar de politie Zwolle respectievelijk wijkagent Bert Bakker in mijn zaak?Nee dus, want alles is in de doofpot gegaan.
Bericht door R. Donker, op 19 januari 2009 om 13:54Ik melde het al dat ik tijdelijk dakloos ben nadat ik op 10 september 2008 mijn woning aan de Walstr.9a ben uitgezet op de valse beschuldiging van lawaaioverlast die door mijn boven buurvrouw doelbewust werd veroorzaakt maar waar Openbaar Belang de zaak op een vuile manier omdraaide en de kantonrechter van onjuiste informatie voorzag via een advocatenbureau en waar RIBW Zwolle beweerde dat ik geen woonbegeleing meer wilde ontvangen maar waar ik van de woonbegeleidsters geen enkele begeleiding of hulpverlening heb ontvangen vanaf het moment dat ik in de WRZV hallen hun medewerkster duidelijk maakte dat ik geen inwoner van Zwolle ben maar tijdelijk onderdak genoot in de WRZVsporthallen dankzij het VVD kamerlid Elisabeth Meijer die mij richting Zwolle stuurde omdat ik in Almere ook geen hulpverlening heb ontvangen tijdens mijn verblijf in crisisopvang Perspectief van het Leger des Heils aan de spoordreef 14b en tijdens verblijf in crisisopvang de Valk Arcuris in Lelystad en Sociaal pension Arcuris in Almere.
Link:http://www.binnenlandsbestuur.nl/crisis-bij-flevolandse-daklozenopvang.141373.lynkx
En hier in Zwolle heb ik ook geen hulpverlening ontvangen van RIBW Zwolle en die “”socaal bevlogen hulpverlener” Joop van Ommen waar ik en andere daklozen alleen maar stond voor te werken.
Joop van Ommen die wekelijks contact heeft met de drie Zwolse woningcorporaties SWZ,Delta wonen en openbaar Belang waar ik de woning van huurde.
Ik woonde vanaf juni 2003 tot 10 september 2008 op de Walstr.9a zonder iedereen tot overlast te zijn en vanaf februari 2007 begon in verloop van tijd boven mij herrie door het plafond te klinken en waar diverse malen Openbaar Belang van op de hoogte stelde plus de politie en waar tegen niets werd ondernomen en dan word je geconfronteerd met de valse beschuldigingen ingebracht door de bovenbuurvrouw en aanhang en Openbaar Belang en dan ben je via een kantonrechter Moorman je woning zo weer kwijt en ga je je af vragen wie hier achter zit om zo mij de mond te snoeren in de acties om de malafide praktijken in de opvang en de herberg aan het licht te brengen en je advocaat laat het in dit geval gewoon afweten en verblijf je in de nachtopvang Hel Banninkhuis tot voor kort.‘Dokter Bibber’ moet appartement aan Walstraat uit na burengerucht

ZWOLLE – Horendol werden buren van een bewoner van de Walstraat.

De man die zich Dokter Bibber noemde, had de gewoonte om ’s nachts urenlang een schuur- machine/trilapparaat tegen de muren te houden. De buren van het appartementencomplex aan de Walstraat waren de overlast zo spuugzat, dat woningstichting Openbaar Belang geen andere keuze zag dan om naar de rechtbank in Zwolle te stappen, en ontruiming te eisen. De Zwollenaar was al talloze malen gewaarschuwd, maar trok zich nergens iets van aan.
De man was in het kader van begeleid wonen in 2003 in de Walstraat beland. De afgelopen tijd was er steeds vaker overlast in het gehorige gebouw. De man belde bij iedereen aan (ook ’s nachts), hing briefjes op, maakte veel herrie, liep te schreeuwen en was al meermalen dreigend geweest tegen een bovenbuurvrouw. Vooral het slaan tegen de muren en het nachtelijk gebruik van een gonzend trilapparaat maakte de buren stapelgek.
In reactie op alle klachten kaatste de man de bal terug. Hij beweerde dat juist zijn buurvrouw allerlei overlast veroorzaakte en dat hij niks anders deed dan daarop reageren. Maar Openbaar Belang vond dat de man wel wat verder was gegaan dan ‘reageren’. Ook de politie ziet de man als ‘doorgedraaid’. Allemaal reden voor Openbaar Belang om ontruiming van de woning te eisen bij de kantonrechter. Mede omdat de overlast niet lijkt te stoppen en de man ook de hulp van het RIBW (begeleid wonen) niet meer accepteert, ziet de kantonrechter geen andere mogelijkheid dan de man uit het appartement te zetten. Hij krijgt een week om zijn biezen te pakken.

Ps.Dit artikel over mij stond na de woningontruiming aan de Walstraat 9a waarbij het slot van de voordeur werd uitgeboord in de Stentor,de huissleutels heb ik nog steeds in mijn bezit.
Allerlei valse beschuldigingen en ik noemde mijzelf geen dokter Bibber en waar de Stentor geen wederhoor heeft toegepast net als in 2003 en waar ik een klacht neerlegde bij de Raad voor de Journalistiek die toen gegrond werd verklaard.Zoals gezegd,ik had geen schuurmachine in mijn bezit maar mijn bovenbuurvrouw met het pseudoniem Nouk Star.echte naam Anouk Murre. ging daar in de ochtend om 8 uur wel mee aan de slag.
Een jaar lang klachten neerleggen bij woningstichting Openbaar Belang contactpersoon Mevr/ Dianne Bosschloo en de politie Zwolle over de lawaaioverlast veroorzaakt door mijn bovenbuurvrouw en waar niet of amper op werd gereageerd maar toen werd de zaak op een smerige manier omgedraaid en werd ik van lawaaioverlast beschuldigd en de woning uitgewerkt maar er zit meer achter want ik kwam erachter dat er opzet in het spel was.
Ik zou bij alle buren hebben aangebeld maar dat verhaal klopte ook niet en een wijkagent de Hr. B. B.van politie Zwolle-centrum verklaarde namens de politie dat ik totaal geestelijk doorgedraaid was maar Mevr. Kooy psychiater bij Dimence zal een andere verklaring afleggen die ik op papier heb dat ik geestelijk goed in orde ben.
De wijkagent Bert Bakker van bureau Zwolle-centrum belde mij twee maanden voor ik de dagvaarding kreeg om ter zitting te verschijnen voor de woningontruiming op met de mededeling dat ik maar beter kon gaan verhuizen en uit Zwolle vertrekken anders zou woningstichting Openbaar Belang mij de woning uitzetten.
Ik zei hem dat hij meer wist dan ik en toen  was dat de bevestiging dat de politie Zwolle samenwerkte met de zwolse woningcorporaties in het onder druk zetten van  daklozen die teveel wisten en hun mond daarover open deden.
Wijkagent B.B. is niet lang na mijn woningontruiming op 10 september waar mijn persoonlijke eigendommen zo de container in werd gedonderd en na 3 maanden vernietigd zonder dat ik daar bericht over kreeg overgeplaatst en de politie Zwolle -Ijsselland moest tot de ontdekking komen dat er nu een dakloze was die niet wegvlucht voor geestelijke terreur.
Maar ik ben niet de enigste dit dit is overkomen.
Ik kwam er ook snel achter dat Zwolle geen stad is maar een smerig gereformeerd roddeldorp want nadat ik mij op 16 september 2008 had aangemeld bij de leger des heils nachtopvang en ik mijn postadres moest veranderen ging ik naar het daklozenteam van de gemeente Zwolle om de adreswijziging door te geven en een van de medewerkers de Hr. Henri v/d Brink stond mij lachend in het gezicht te vertellen dat de bewoners van de Walstraat blij waren dat ik opgerot was mar gezien de louche figuren waar hij contact mee had verbaas ik mij nergens meer over en ik zei hem kalm maar zijn werk te doen anders kon hij in de problemen komen en zijn collega Remco Tijhuis waarschuwde hem om mij serieus te nemen.Het rode kruisje in het witte vlak aanklikken met linkermuisknop.
 

 
 
Favoriet
 

Mijn woning heeft na de ontruiming ruim 8 maanden leeg gestaan met mijn naamplaat op de brievenbus vermeld en een aantal maanden na de ontruiming zijn bouwlieden aan de slag gegaan om isolatieplaten aan te brengen in de woning Walstraat 9 dat is bevestigd door een getuige die daar weekkranten aan de deur bracht.
Mijn advocaat de Hr. A. Damminga van Driehoek advocaten te Zwolle die ik ingelicht heb over de misstanden tijdems mijn verblijf in de illegale opvang achter de WRZV sporthallen verklaarde tegen mij dat ik een klokkenluider ben en dus als lastpak word beschouwd zowel door de gemeente Zwolle als de drie zwolse woningcorporaties en opvanginstellingen omdat ik een tijd heb doorgebracht bij de illegale opvang achter de WRZV sporthallen en daar de misstanden en fraudepraktijken mocht aanschouwen gepleegd door de directeur de Hr. Joop van Ommen en consorten maar dit is allang een publiek geheim hier in zwolle waar veel burgers van op de hoogte zijn.
RIBW ZWolle en woningstichting Openbaar Belang hebben in samenwerking met advocatenkantoor Arslan,Wiekeraad en Terwee valse informatie verstrekt aan de  kantonrechter de Hr. Mr. Moorman die daarop besloot om tot woningontruiming over te gaan samen met de gemeente Zwolle i.v.m.bestuurlijke dwang.
De Hr.Mr. A. Damminga zou een bodemprocedure aanspannen tegen de woningonruiming maar dat is ook niet gebeurd en toen begreep ik hoever de macht van de lokale politiek reikt.
Gevolg is dat ik 24 maanden verbleef in de leger des heils nachtopvang en al die maanden door het heen en weer lopen mijn enkels kapot zijn en mijn gezondheid is aangetast en nog steeds verstoken van zorg en hulpverlening en moest verblijven tussen gewoon tuig die zich niet kan gedragen en chronisch slaapgebrek heb opgelopen en die criminelen gaat gewoon door met hun zorgmaffiapraktijken.
Ik heb de opvang van het leger des onheils verlaten en overnacht wel buiten.

 
 
   
Foto met mijn naamplaat R.R.Donker op de brievenbus en daaronder de naam Nouk Star pseudoniem voor de ware naam Anouk Murre  de bovenbuurvrouw die in samenwerking met Openbaar Belang en RIBW Zwolle met valse verklaringen aan de kantonrechter Moorman en bestuurlijke dwang van de gemeente Zwolle  mij de woning hebben uitgewerkt zoals vermeld en isolatieplaten voor de ramen van de lege woning Walstraat 9a Zwolle 8 maanden na mijn onterechte woningontruiming en waar een persoon die de Swollenaer rondbrengt een weekkrant mij vertelde dat bouwlieden in opdracht van Openbaar Belang bezig waren de woning te isoleren.
 
 
 
 
 
 
De brief van mij naar woningstichting Openbaar Belang over de lawaaioverlast van mijn bovenbuurvrouw Nouk Star
   

 
 
 
De ontvangstbevesting van het Ministerie van VROM nadat ik verzocht om een onderzoek naar de gang van zaken over de integriteit van zwolse woningcorporaties in relatie tot hun huurders die zij met opzet de woning uit laten zetten zonder rekening te houden met de gevolgen en waar sprake is van samenwerking met de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen die het bestuurlijk beleid bepaalt in Zwolle en niet het College van B&W en de gemeenteraad.
Deze malafide en rechtstaat ondermijnende praktijken zijn nog steeds gaande maar komen niet naar buiten omdat de lokale media hier met opzet geen aandacht aan besteed door politieke invloeden(censuur)
 
 
 
 

 Brieven naar het ministerie van VROM waarin ik verzocht om een onderzoek naar mijn onterechte en met opzet uitgevoerde woningontruiming en naar de duistere praktijken rondom de Herberg voor dak en thuislozen in relatie tot de zwolse woningcorporaties en RIBW Zwolle,waar ik volledig van op de hoogte ben daarom moest ik uit Zwolle verdwijnen zoals vele daklozen die hun mond open deden Zwolle uitgetreiterd zijn met medewerking van het gemeentebestuur.
Een volledig onderzoek werd er niet gepleegd en er was alleen maar telefonisch contact tussen de partijen,maar laten we het maar houden op partij-politieke belangen en prestige-objecten zoals de luchtbel de krachtwijken en de miljoenen die er mee gemoeid zijn want dat grote grut bijt elkaar niet.
Een dakloze meer of minder de dood injagen daar maken de directies van de corporaties e.a. zich niet druk om ondanks hun sociale toneelspel.
Ik leef op straat of hoe dat ook genoemd mag worden.
En als je dakloos bent dan is de gangbare gedachte onder de zogenaamde hulpverlenende instanties en het politieke bestuur met hun ziekelijke maatschappelijke statussen dat je dan een psycho-sciaal probleem heb en geestelijk niet in orde,maar ik heb daar geen last van,het enigste is dat ik door de gangbare maatschappelijke praktijken en het ” systeem” geen onderdak heb en sociaal leven.Ik toon wel verantwoording middels zelfstandig denken en handelen en laat mij dit niet afnemen door chantagepraktijken met behulp van subsidies en stopzetten van een uitkering voor levensonderhoud waar ik niet om gevraagd heb maar letterlijk in gedwongen omdat ik voor mijn arbeidsrecht en sociale rechten opkwam in Almere mijn oorspronkelijke woonplaats waar ik in januari 1981 naar verhuisde vanuit Amsterdam.

De Hr. R. Donker te Zwolle nog steeds zwervend over straat zonder WWB uitkering voor levensonderhoud en onderdak omdat ik weiger mee te werken aan de door de gemeente Zwolle opgelegde criminele voorwaarden die het leger des heils en lokale GGZ instellingen moeten bevoordelen middels onrechtmatige indicatiestellingen voor AWBZ ondersteuning via het regionale  zorgfraude-Achmeakantoor voor niet geleverde begeleiding hulpverlening.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s