RE: wanpraktijken budgetbeheer leger des heils nu voortgezet bij sociale dienst Zwolle in opdracht van het College van B&W en waar gewerkt word met achterlijk doelgroepenbeleid waar alle daklozen/kansarmen respectloos op een hoop worden gegooid.

From: kingkong1621@live.nl
To: bureau@nationaleombudsman.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; cdja.maastricht@gmail.com; christenunie@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; d66@tweedekamer.nl; cvdm@cvdm.nl; denkmetkoosmee@gmail.com; g.wilders@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; groephopzoetermeer@hans-zijlstra.nl; i.y.tan@chello.nl; info@bijstandsbond.org; info@devrijspreker.nl; info@kafkabrigade.nl; info@laatjenietkisten.nl; juliuscenter@umcutrecht.nl; k.vaartjes@amnesty.nl; kamer@sp.nl; l.hartings@tweedekamer.nl; loket@igz.nl; meldjezorg@platformggz.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; politiek@nd.nl; postbus@eerstekamer.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; pvv@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@elsevier.nl; redactie@eenvandaag.nl; redactie@nd.nl; redactie@straatkrantbreda.nl; redactie@volkskrant.nl; sgp@tweedekamer.nl; a.stoffelen@volkskrant.nl; straatadvocaten@gmail.com; tip@at5.nl; tips@leeuwardercourant.nl; voorlichting@minvws.nl; voorlichting@rekenkamer.nl; voorzitter@dwars.org; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; w.tonissen@tweedekamer.nl; zembla@vara.nl; lvt@thuisloos.nl; jvwzakelijk@gmail.com; info@pgb.nl; ad@ad.nl
Subject: wanpraktijken budgetbeheer leger des heils nu voortgezet bij sociale dienst Zwolle
Date: Tue, 19 Jul 2011 18:42:56 +0200

Gericht aan de kamerleden en de media etc.,
 
In het kader van mijn vele mails met berichtgevingen over dat de Inspectie voor de gezondheidszorg en opvanginstellingen voor dak en thuislozen niet onderzoekt hoe de zogenaamde zorg en hulpverlening word toegepast in respectievelijk de nacht en dagopvang en crisisopvang van o.a. het leger des heils en waar ik IGZ en Nza steeds  van op de hoogte stelde ontving ik deze mails en waar ik verzocht om een onderzoek door de rijksrecherche naar de integriteit en het beleid van de gemeente Zwolle waar de toezicht ontbreekt vanuit het college van B&W en de gemeenteraad op beleid en uitvoering en toepassing van subsidieverlening en voorwaarden en wet en regelgeving en dit geld voor de meeste van de 48 centrumgemeentes voor MO met een meerderheid aan christelijke partijen binnen college van B enW en gemeenteraad.
Ik kan wel blijven berichten maar er word door geen enkele instantie toezicht gehouden en onderhand verblijven daklozen jarenlang in de nachtopvang en vind er geen resocialisatie en doorstroming plaats met als gevolg dat daklozen het hospitalisatiesyndroom oplopen en aan de drank en drugs geraken.
Ik zelf heb de nachtopvang verlaten december 2010 en in april2011 is mijn WWB uitkering stopgezet omdat ik niet overnacht in de nachtopvang Nel Banninkhuis waar ik verplicht word om daar te verblijven om een postadres te krijgen voor een uitkering voor levensonderhoud,dit word  als voorwaarde gesteld door de gemeente Zwolle en waarvan wethouder en raadsleden belangenverstrengelingen hebben met welzijns/opvangisntellingen en die dus bevoordelen terwijl voor de daklozen er geen keuzevrijheid is in het kiezen van de juiste organisatie.
De politie Zwolle is er van op de hoogte dat ik buiten overnacht en waar ik vanochtend geconfronteerd werd met politiebeambten die zich zorgen om mij maakte nadat zij op de hoogte gesteld waren van mijn overnachting in een busabri bij de Sassenpoort en in park Eekhout waar ik op een stenen monument tracht te slapen maar dat lukt niet en ik kom chronisch slaap tekort net als in de nachtopvang en met kapotte schoenen en enkels rondloop en daarnaast geen geld meer om voedsel en drinken etc. aan te schaffen.
Maar het is allemaal prachtig dat mensen zich zorgen maken om mij maar ik schiet er niets mee op als er niet naar mij geluisterd word en de hulpverleners bij instellingen mij alleen zien als bron van hun inkomsten.
Ik ben eind april 2002 in de illegale opvang achter de WRZV hallen terecht gekomen dankzij het toenmalig VVD tweede kamerlid Mevr. Elisabeth Meijer en moest tot de ontdekking komen dat er voor daklozen zonder drank en drugsverslaving en geen psychiatrische achtergrond geen hulpverlening is geregeld in Nederland.
Ik heb hier in Zwolle geen familie en kennisen om mij te helpen maar de oorsprong van wat mij is overkomen ligt in Almere waar ik de sociale dienst in november 1999 op de hoogte bracht van wat er gaande was in ons bedrijf  evenzo mei 2000 ik de woningbouwvereniging “Goede Stede “inlichte toen ik rekeningen niet meer kon betalen en mij ook geen juridische ondersteuning werd geboden door een bondsadvocaat  bij een arbeidsconflict waar ik in mijn arbeidsrecht stond en ik na een onterechte woningontruiming 24 oktober 2000 aan de Dokkumlaan 59 Almere-Stad vele omzwervingen maakte langs gemeentes en opvang en waar naar mijn precieze hulpvraag nooit is geluisterd nog dat talloze advocaten mij weigerde te helpen omdat zij of verkeerd advies gaven of mijn dossier te omvangrijk vonden
Ik ging er van uit dat ik als inwoner van een gemeente daar toch op kan terug vallen als het om rechtbescherming gaat maar waar totaal geen sociaal vangnet aanwezig is tot nu toe.

 en dus ook in Zwolle niet.

Ik heb de Nationale Ombudsman al  steeds op de hoogte gebracht ook van mijn onterechte woningontruining aan de Walstraat 9a  in Zwolle 10 september 2008 waar ik door RIBW Zwolle en woningstichting Openbaar Belang met opzet de woning ben uitgewerkt waar een kantonrechte van valse iformatie werd voorzien omdat ik weigerde mee te werken aan AWBZ fraudes middels onterechte indicatiestellingen voor zogenaamde woonbegeleiding op psycho-sociaal welbevinden waar ik door de medewerkers van RIBW Zwolle voor 3.9 uur per week begeleiding werd geindiceerd maar waar zij maar voor 1 uur per week kwamen opdraven.
Klachten neerleggen bij de niet onafhankelijke klachtencommissies en clientenraden,IGZ en Nza en de Over-IJsselse Ombudsnman helpt totaal niet want de gemeente Zwolle besteed hier geen aandacht aan en houd vast aan repressiebeleid en vage plannen die niet uitvoerbaar zijn zoals het stedelijk kompas waar daklozen geen inspraak in hebben maar 24 uursopvang met zorg en hulpverlening word gewoon uitgesteld en onderhand lopen er zwerfjongeren rond en 250 daklozen in zwolle wat nog een onduidelijke schatting is.
En met deze begeleidingspraktijken ben ik ook geconfronteerd tijdens verblijf in de nacht en dagopvang Leger des heils Zwolle door de begeleider de Hr. W. Rozema toen ik verplicht werd om een onderzoek te ondergaan bij de psychiater Mevr. Kooy van GGZ instelling Dimence om een woning te kunnen krijgen bij de drie zwolse woningcorporaties en die mij volkomen geestelijk normaal verkaarde en zich verwonderde dat ik het 22 maanden op dat ogenblik uithield in de nachtopvang tussen doorgedraaide daklozen.
Ik kan mijzelf redden maar ik weiger geplaatst te worden in AWBZ vergoede doelgroepen om zo de inkomsten en pseudo-werkgelegenheid in stand te houden van het leger des heils en RIBW Vecht en de corporaties over de ruggen van werkende belasting en AWBZ premiebetalers.
Wat zijn dit voor criminele praktijken die nog gedoogd worden door gemeentebesturen die daar hun volle medewerking aan verlenen ,ik krijg zo nog nooit een normale woning terug in Almere waar ik mij nog steeds als inwoner van beschouw,daarom verhuisde ik 8 januari 1981 vanuit de Chassestraat 19 1 hoog in Amsterdam naar de Dokkumlaan 59 1324 AD Almere-Stad om daar een nieuwe toekomst op te bouwen maar hoe anders verliep dit dankzij de werkgever na een geheim overnmae van ons bedrijf in 1996.
Ik heb u al ingelicht wat betreft de zorgkantoren en zorgverzekeraars die ook geen toezicht houden en niet weten of willen weten wat het zorgaanbod is van o.a. het leger des heils en RIBW maar die is er niet afgestemd op de dak en thuislozenproblematiek.
Wat moet ik nu?Ik kan niet zo op straat blijven doorgaan en als ik lokale advocaten benader zoals ik dit verleden week mijn voormailige advocaat de Hr. Mr. A. Damminga benaderde van Driehoek advocaten die mij bijstond tijdens de zitting voor woningontruiming en mijn mobiele nummer doorgaf dan hoor ik daar ook niets meer van,het lijkt allemaal wel doorgestoken kaart waar advocaten zich schikken naar het lokale wanbeleid van de gemeente Zwolle.
de Hr. R. Donker te Zwolle
mobiel:0617849902 zonder beltegoed
 

 _Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht

Geachte heer Donker, Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondhei
Aan kingkong1621@live.nl
 
Van: _Dienstpostbus IGZ Loket Utrecht (loket@igz.nl)
Verzonden: maandag 11 juli 2011 16:59:02
Aan: kingkong1621@live.nl
 
 
 
Geachte heer Donker,
 
Naar aanleiding van uw e-mail bericht ik u als volgt. In uw e-mail beschrijft u de gang van zaken omtrent de daklozenopvang bij het Nel Banninkhuis. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt toezicht op zorginstelling en toetst de kwaliteit van de zorg. Het Nel Banninkhuis valt niet onder ons toezicht. Ik zou u daarom willen adviseren contact op te nemen met de gemeente Zwolle.
 
Met vriendelijke groet,
 
De heer M. Mahler MSc
IGZ-Loket
………………………………………………………………
Inspectie voor de Gezondheidszorg
 
Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht
………………………………………………………………

T 088 120 5000

F 088 120 5001

http://www.igz.nl


From: noreply@postbus51.nl
To: kingkong1621@live.nl
Subject: RE: Ontvangsmail IGZ i.vm. verzoek om onderzoek rijksrecherche naar welzijns/opvangbeleid daklozen gemeente zwolle in relatie tot integriteiten belangenverstrengelingen wethouders en raadsleden welzijnsinstellingen
Date: Tue, 19 Jul 2011 13:42:26 +0200

Bedankt voor uw e-mail.
 
Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien.
 
Uw kenmerk is E1492363
 
Met vriendelijke groet,
 
Postbus 51 Informatiedienst
 Thank you for your e-mail.
 
Depending on the nature and content of your message you can expect a reply within two working days.
 
Your reference is E1492363
 
Kind regards,
 
Postbus 51 Informatiedienst

U bevindt zich hier: Home ” width=”4″ height=”7″ /> Documenten en publicaties ” width=”4″ height=”7″ /> Wetsvoorstellen ” width=”4″ height=”7″ /> Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening

Wetsvoorstel | 22-09-2010

Na een verzoek voor schuldhulp krijgen gemeenten maximaal vier weken de tijd om tot actie over te gaan. 

  • 1.Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
  • Fase 2. Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
  • 3.Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
  • 4.Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
  • 5.Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
  • 6.Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.

Legenda van de zes fasen van een wetsvoorstel.

Kamernummer 32.291

Na een verzoek voor schuldhulp hebben gemeenten maximaal vier weken de tijd om tot actie over te gaan. Een uitzondering daarop vormen de zogeheten bedreigende schulden, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de levering van energie, water of de huur van een woning. Hiervoor wordt een maximale wachttijd van drie dagen in de wet opgenomen.
Bij een positief besluit op het verzoek tot hulp bij schulden moet dit uiteindelijk leiden tot een individueel plan waarbij niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan.
De gemeenteraad krijgt de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulp worden per gemeente voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente.

Legenda bij fasen

Een wetsvoorstel doorloopt bij de behandeling deze zes fasen:

Fase 1.
Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2.
Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
Fase 3.
Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
Fase 4.
Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
Fase 5.
Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
Fase 6.
Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.

Terug naar wetsvoorstel

Delen op: TwitterHyvesFacebook of LinkedIn

Zoek binnen rijksoverheid.nl

Zoek

Meedoen zonder schulden
Aanbevelingen voor effectievere
schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen
Utrecht, januari 2009
Hiemstra & De Vries B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar
onder nummer 301 945 81.
 
geen rol in uitvoering schuldhulpverlening) en derde (MO speelt een kleine rol in
uitvoering schuldhulpverlening) model het meeste voorkomen.
207 De schuldhulpverleners en medewerkers van de MO die wij hebben
gesproken, noemen zowel voor- als nadelen van de verschillende modellen. Als
belangrijk voordeel van het eerste model (MO speelt actieve rol in uitvoering
schuldhulpverlening) noemen zij bijvoorbeeld dat dak- en thuislozen vaak tijd
nodig hebben om een hulpverlener te vertrouwen. Door de medewerker van de
MO ook een actieve rol te geven in de schuldhulpverlening, kan zo snel mogelijk
worden begonnen met de inventarisatie en oplossing van de schulden. De dak- of
thuisloze hoeft niet nóg een hulpverlener te leren kennen en vertrouwen. Een
tweede voordeel van dit model is dat de medewerker van de MO dankzij het
frequente optrekken met een dak- of thuisloze vaak beter in staat is om te
beoordelen of iemand terecht om wat extra geld vraagt. De keerzijde van het
eerste model is dat medewerkers van de MO zowel een strenge rol ten aanzien
van de financiën moeten aannemen (iemand mag geen nieuwe schulden meer
maken) als een coachende rol (iemand gemotiveerd houden om mee te blijven
doen). Voornamelijk medewerkers van de MO vertelden dat ze deze combinatie
soms wel moeilijk vinden in het persoonlijke contact met ‘hun’ dak- of thuisloze.
208 De voor- en nadelen van het tweede model (MO speelt geen rol in
uitvoering schuldhulpverlening) zijn eigenlijk het tegenovergestelde van de voor-
en nadelen van het eerste model. Het grote voordeel van het tweede model is dat
de MO al haar energie kan richten op de coachende rol om een dak- of thuisloze
gemotiveerd te houden. Het belangrijkste nadeel is dat medewerkers van de MO
soms het idee hebben dat de schuldhulpverlener te ver van de dak- of thuisloze af
staat om bijvoorbeeld in het budgetbeheer de juiste keuzes te maken. Ook kan
een medewerker van de MO die veel en frequent met iemand optrekt veel beter
beoordelen of het ontstaan van bijvoorbeeld een nieuwe schuld komt doordat
iemand niet gemotiveerd is of onhandig gehandeld heeft.
209
 In de afgelopen jaren voerde het Leger des Heils (LdH) in veel gemeenten
budgetbeheer uit voor dak- en thuislozen. Budgetbeheer en schuldhulpverlening is
eigenlijk geen reguliere taak van de MO. Noodgedwongen is deze taak wel door
het LdH opgepakt, omdat reguliere schuldhulpverleningsinstanties dak- en
thuislozen niet altijd die begeleiding bieden die nodig is. Het uitvoeren van
budgetbeheer en schuldhulpverlening staat op gespannen voet met de Wet op de
financiële dienstverlening. Het LdH voert hierdoor eigenlijk oneigenlijke taken uit.
Het LdH beschikt daarom over een ontheffing van De Nederlandsche Bank voor
het uitvoeren van inkomensbeheer en een vergunning van de Autoriteit Financiële
Markten voor bemiddeling en advisering in consumptief krediet. In 2007 beheerde
het LdH van 6.121 cliënten een rekening. Voor 1.915 cliënten voerden zij in 2007
actief budgetbeheer uit.
210 Per 1 januari 2009 stopt het LdH in alle gemeenten met de uitvoering van
budgetbeheer en schuldhulpverlening. Dit besluit is mede gebaseerd op het advies
van de Commissie Mosterd16, waarin wordt geadviseerd de genoemde taken over
te dragen aan gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties. Het LdH blijft wel
aan begeleiding van kwetsbare mensen doen als het gaat om het op orde brengen
van hun financiën.
211 Aangezien het LdH budgetbeheer voor veel dak- en thuislozen verzorgde,
betekent deze koerswijziging, dat het tweede model de komende periode in veel
meer gemeenten van toepassing zal zijn dan op dit moment
Zowel langdurige stabilisatie als schuldenvrij kan doel schuldhulp zijn (2.)
212 Er zijn flinke verschillen in de doelen die schuldhulpverleners en
medewerkers van de MO nastreven bij het verlenen van schuldhulpverlening aan
dak- en thuislozen. In sommige gemeenten zijn alle inspanningen erop gericht om
de dak- of thuisloze op enig moment een schuldenvrije start te bieden. In andere
gemeenten wordt dat doel als te hoog gegrepen beschouwd en zijn alle
inspanningen gericht op het creëren van een duurzaam stabiele situatie. In veel
gevallen betekent dit dat de dak- of thuisloze als gevolg van beslag op het
inkomen langdurig moet rondkomen van de beslagvrije voet. (Dit is een inkomen
dat gelijk is aan 90% van de geldende bijstandsnorm.)
213
 In de meeste gemeenten ontbreekt het aan een visie op de resultaten waar
de schuldhulpverlening toe moet leiden.17 Er is dan ook niet uitgewerkt welke
doelstellingen een gemeente voor ogen heeft met de schuldhulpverlening die zij
aan dak- en thuislozen biedt. De verschillen in de doelen tussen gemeenten zijn in
de meeste gevallen een weergave van de doelen die de schuldhulpverlenende
organisaties en de MO (in de loop der tijd) samen hebben gesteld.
Er is verschil in de mate waarin rekening wordt gehouden met de doelgroep (3.)
214 Veel dak- en thuislozen hebben tijd nodig om vertrouwen te krijgen in de
(schuld)hulpverlening en hebben moeite om zich aan afspraken te houden
(nieuwe schulden). Een deel van de dak- en thuislozen beschikt in mindere mate
over gangbare sociale vaardigheden. Er zijn tussen gemeenten substantiële
verschillen in de mate waarin rekening wordt gehouden met dit soort kenmerken.
Zo zijn er gemeenten waar terugval (blijkend uit nieuwe schulden) geaccepteerd
wordt als een fenomeen ‘dat er nou eenmaal bij hoort’ terwijl het in andere
gemeenten een reden is om de hulpverlening te staken.
215 Voor de effectiviteit van de schuldhulpverlening aan dak- en thuislozen
heeft het verschil in opstelling grote consequenties. Hoe meer rekening wordt
16
De Commissie Mosterd is ingesteld naar aanleiding van klachten begin 2007 dat het Leger
des Heils aan haar toegekende middelen niet juist zou gebruiken. Die klachten waren
ongegrond, maar de commissie heeft wel aanbevelingen gedaan om tot een meer
transparante werkwijze te komen.
Die aanbevelingen zijn dus niet opgevolgd want het budgetbeheer daklozen leger des heils is niet overgegaan naar een onafhankelijke organisatie maar overgeheveld naar de sociale dienst Zwolle waar ex-medewerksters van het leger des heils financieel beheer in dienst zijn genomen en nog steeds daklozen benadelen in het niet bijtijds betalen van rekeningen en leefgeld en waar deze medewerksters zoals Mevr. H. Klaver nog steeds verbintenissen hebben met het leger des heils en hun werkmethodes.
Zodoende worden daklozen bij achterstallige betalingen geconfronteerd met deurwaarders,inkassobureaus en kantonrechters en worden dan het huis uitgezet bij schulden,oorzaak budgetbeheer daklozen zwolle SoZa waarbij ik het vermoeden uit dat de wethouder zorg en welzijn Zwolle de Hr. E. Dannenberg hierachter zit en die vroeger directeur was van het leger des heils Zwolle en toen ook zijn werk niet goed deed en samenwerkte met malafide personen i.v.m. opvang daklozen zoals de illegale opvang achter de WRZV hallen .Mevr. H. Klaver heeft zo”n psychologisch spel gespeelt dat ik mijn WWB uitkering kwijt ben met die redenen dat ik de criminele handelingen van het Leger door geef aan instanties.
Het onderzoek van de Hr. Aart Mosterd is van generlei waarde en  de titel misleidend “de Opvang naar Waarde geschat” omdat het onderzoek maar 8 weken duurde en hoofdzakelijk bestond uit het interviewen van de betrokkenen en waar interim-directeur leger des heils Zwolle de Hr. Willem de Lange tevens manager was van bureau Aventure die de AWBZ aanvragen regelde voor het Leger des Heils middels onrechtmatige indicatiestellingen en Pricewaterhousecoopers kreeg geen toegang tot de financiele administratie leger des heils en kon dus het onderzoek niet onderbouwen.
 
de Stentor

Meer werk van positie dak- en thuislozen

  dinsdag 21 april 2009 | 06:50

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
 
ZWOLLE – De doelstellingen uit het Stedelijk Kompas liegen er niet om. De maatregelen dus ook niet. Om de doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren, wil het college van B en W nog meer energie (en geld) steken in de terugkeer van dak- en thuislozen op de arbeidsmarkt.

B en W stellen vier concrete maatregelen voor, die vooralsnog een experimentele status hebben.

Het budgetbeheer van de doelgroep ligt nu nog bij het Leger des Heils, maar wordt overgeheveld naar de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente. Het heilsleger moet deze ‘bancaire’ functie afstoten, omdat het een oneigenlijke taak zou zijn voor een instelling gericht op maatschappelijke opvang.
Noot:Welke schuldhulpverlening Zwolle?Anno 2010 ligt budgetbeheer daklozen nog steeds in handen van het leger des Heils via ex-medewerksters H.Hoeve en Pavlova en WWB consulente H. Klaver die in dienst zijn bij de SoZa dienst Zwolle en daklozen benadelen door hun leefgeld niet op tijd te betalen of rekeningen niet te voldoen en waar afgevraagd word wat er met het geld van de uitkeringsgerechtigden gebeurt want door dit crimineel handelen worden burgers hun woning uitgezet.
De tweede maatregel is dat zestig procent van de doelgroep met een uitkering wordt voorbereid op deelname aan het arbeidsproces of een andere vorm van participatie in de samenleving.

Om dak- of thuisloosheid na detentie te voorkomen, wil de gemeente met een zogenoemd ‘sociaal krediet’ ex-gevangenen motiveren om actief deel te nemen aan de maatschappij. Dit sociaal krediet is bedoeld voor doorbetaling van vaste lasten voor maximaal twaalf maanden. Door er de voorwaarde aan te verbinden dat terugbetaling of kwijtschelding afhankelijk wordt van de inspanningen van de ex-gedetineerden om te re-integreren, gaat er een motiveringsimpuls vanuit.

De laatste van de vier maatregelen is het verstrekken van een ‘prepaid-bankpas’ aan de doelgroep. Op dit moment wordt aan ongeveer honderd dak- en thuislozen wekelijks een contant bedrag uitbetaald. Aangezien het budgetbeheer naar de gemeente gaat, zou dit betekenen dat ook de cash-uitgifte daar zou moeten plaatshebben. Vanuit het oogpunt van veiligheid en toeloop van de doelgroep, is dat niet gewenst. Daarom wordt voorgesteld een prepaid-bankpas te verstrekken. Rood staan is er niet bij. In steden als Utrecht en Groningen is de prepaid-bankpas inmiddels in gebruik genomen door de dak- en thuislozen.

Deze vier maatregelen moeten ertoe bijdragen dat in 2014 alle 250 Zwolse daklozen in een traject zitten en dat voor minimaal zestig procent van hen huisvesting en dagbesteding is geregeld.

Dit kalenderjaar moet dakloosheid als gevolg van huisuitzetting dertig procent lager zijn dan in 2005.

27 oktober 2006

Financiële onduidelijkheid Leger des Heils

FINANCIELE ONDUIDELIJKHEID LEGER DES HEILS

Dakloos, ten einde raad en geen plek meer. Het Leger des Heils heet je welkom, biedt je

opvang en een bed. En daar hangt een prijskaartje aan. Het Leger des Heils vraagt gemiddeld

500 euro per maand als vaste bijdrage aan de cliënten. Zonder specificatie. En dat is veel te

veel, volgens Simon Goossensen. Als oud-cliënt wil hij openheid over wat er met het geld

gebeurt.

Volgens het Leger des Heils is dat niet te zeggen. Onzin, zegt Goossensen. Hij vecht al een jaar voor

openheid van zaken van het Leger des Heils en hij staat daarin niet meer alleen

Redactie EénVandaag

Postbus 1329

1200 BH Hilversum

035-6715600

redactie@eenvandaag.nl

 
Aventure
Willem de Lange RA (1958)
managing partner
willem.de.lange@aventure.nl
In werkomgevingen als het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) en de NV Nederlandse Gasunie is De Lange actief geweest als intern accountant. Daarbij groeide een bijzondere interesse in en vaardigheid voor de vakgebieden EDP en Operational Auditing. Zijn nauwe betrokkenheid bij de opstart van de nieuwbouw van de AZU leidde mede tot realisatie binnen het budget. Bij Gasunie begeleidde hij als EDP-auditor de herstructurering van de informatievoorziening door de invoering van SAP. Deze periode van werken en leren werd in 1990 afgesloten met het behalen van zijn NIvRA-accountancy diploma.
In 1991 maakte Willem de Lange de overstap naar het nieuw opgerichte KPN-onderdeel Vastgoed. Hier werd in 1994 de inrichting van de financiële administratie afgerond.
Vanaf 1994 tot 1999 was De Lange actief als zelfstandig interim manager met zijn bedrijf Infactovisie. Hij rondde opdrachten op het gebied van bouwkostenmanagement, Europese aanbesteding voor de overheid, optimalisatie van de informatievoorziening en toepassing van automatisering succesvol af.
In het algemeen is De Lange in zijn element in complexere organisaties met politieke aspecten in de besluitvorming. Hij is gespecialiseerd in managementvraagstukken op het snijvlak van financiën en automatisering.
Begin 2000 hebben de Lange en Slomp hun krachten gebundeld in @AVenture Partners. 
 
 
Geachte relatie,In deze nieuwsbrief kunt u lezen over zaken die ons de afgelopen tijd hebben beziggehouden en wellicht interessant voor u kunnen zijn.Leger des Heils werkt efficiënt met centraal aanvragen AWBZ-zorg
Bij het Leger des Heils worden de aanvragen voor AWBZ-gefinancieerde zorg vooralsnog geregeld door een centraal bureau. ,,Hier is enige kennis voor nodig, want het is belangrijk dat de aanvraag voor de indicatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten correct wordt ingediend. Er zitten voor de individuele cliënt en zijn helper nogal wat haken en ogen aan de te volgen procedures. Daarom worden aanvragen voor cliënten centraal uitgevoerd”, vertelt Willem de Lange, partner van Aventure Consultants & Managers en sinds januari manager van het centraal bureau van het Leger des Heils.Een deel van de AWBZ-financiering voor het Leger des Heils is landelijk in één zorgkantoor gecentraliseerd. ,,Dan is het efficiënt om het aantal contacten te kunnen kanaliseren. En een derde argument is dat het systeem deels met een controle achteraf werkt. Dat heeft tot gevolg dat het efficiënt is om rapportages voor die controle centraal te maken”, licht Willem de Lange toe. Het Leger des Heils hanteert vooralsnog deze centrale werkwijze. Op termijn echter zullen onderdelen mogelijk decentraal worden uitgevoerd, verwacht De lange. ,,Omdat het Leger des Heils streeft naar een relatieve autonomie van de werkeenheden is dit een Lees verder.Bart Wolters sluit zich aan bij Aventure Consultants & Managers
Drs. B.P. (Bart) Wolters treedt toe tot AventureConsultants & Managers. Als strateeg, marketeer en veranderingsmanager gaat hij opdrachten uitvoeren bij middelgrote en grote organisaties in diverse branches.Wolters is afkomstig van Terberg Beheer, een automotive groep met 1200 medewerkers en een omzet van EUR 420 miljoen. Daar was hij (2004-2007) onder andere lid van de Raad van Bestuur en directeur van de Dealersector. Hij voerde reorganisaties door bij dealerbedrijven, tankstations en de holdingorganisatie waarmee de groepsresultaten in twee jaar tijd aanzienlijk verbeterden. Hij initieerde de verkoop van de dealerbedrijven die hij succesvol afrondde, waarna zijn taak als directeur zodanig slonk dat hij uit eigen beweging ontslag nam. Daarvoor (1999-2004) was hij algemeen directeur van de Autodivisie van de Van Tilburg Bastianen Groep (185 medewerkers) waar hij een volledige reorganisatie doorvoerde. Lees verder.

Interim-manager Bert Noteboom: “Automotive moet kansen zien en grijpen”
De automotivesector moet zijn kansen zien en grijpen, is de opvatting van Bert Noteboom van Aventure. Hij is als interim-manager en adviseur veelvuldig betrokken bij reorganisaties, fusies en overnames in de sector.

De automotive branche heeft het momenteel zwaar. Dealers worden grootschaliger en gaan samen. De kleine zelfstandige verdwijnt en marges staan onder druk onder dwang van regels van de importeur. De marge op de verkoop van auto’s is laag; de nadruk ligt op de verkoop terwijl dealers aan service kunnen verdienen, echter auto’s vergen minder onderhoud. Tegelijkertijd is vakkundig personeel moeilijk te vinden. Zie hier in het kort de bedreigingen van de branche. ,,Laat de dealer echter kijken naar de kansen en mogelijkheden van concepten. Iedereen richt zich op verkoop, maar aan aftersales wordt verdiend. Leg meer nadruk op service”, zo adviseert manager Bert Noteboom vanuit zijn praktijkervaring. ,,Zoek een nieuwe klantenkring op. Dat vergt investeringen, maar zorg voor een betere binding met de werkplaatsklanten om meer verkopen te creëren. Ik denk aan een klantenkaart, het aanbieden van financiële diensten zoals verzekeringen en aanverwante producten en het geven van betere garanties. Buig het dure imago van de dealer om door klanten anders naar de prijzen te laten kijken.” Voor de banken vormen automotivebedrijven een van de grootste risicosectoren, merkt hij. ,,Zij bieden weinig of terughoudende medewerking aan ondernemingen en zullen zeer kritisch zijn op ontwikkelingen. Daarom is zaak om Lees verder.

Afspraak maken?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of wilt u een afspraak maken, schroom niet! Geheel vrijblijvend wisselen wij met u van gedachten. Hierbij staan helderheid, no-nonsense en implementeerbaarheid altijd voorop. Wij staan in voor resultaat en zijn altijd bereid om onze adviezen binnen uw organisatie uit te voeren.

Wij wensen u vast fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,

Aventure Consultants & Managersdinsdag 19 juli, 2011

 

Deurwaarders: zorgplicht gemeente na ontruiming

14.05.09 4 reacties

Gemeenten moeten niet weglopen voor hun ‘zorgplicht’ na ontruimingen door gerechtsdeurwaarders. Zij moeten via een ‘eenduidige landelijke regeling’ garant staan voor opslag van de inboedel na ontruimingen. Nu ontstaan er ‘mensonterende’ situaties door onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van verhuurders en gemeenten. Dat zegt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
Mensonterend
‘Het is een heel praktisch probleem. Na een vonnis ontruimt de deurwaarder het huis maar wat gebeurt er met de inboedel?’ zegt Karen Weisfelt, de voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. ‘Op dat moment moet er geen discussie ontstaan met ambtenaren van de gemeente over wie waar verantwoordelijk voor is. Een ontruiming is een hele ingrijpende gebeurtenis. Het is mensonterend als de inboedel op straat staat zonder duidelijkheid over wat er gaat gebeuren.’
 
Boete
Volgens de gerechtsdeurwaarders nam in het verleden vrijwel altijd de gemeente de taak op zich om de inboedel weg te halen en tijdelijk op te slaan. Maar de laatste jaren worden gerechtsdeurwaarders steeds vaker geconfronteerd met gemeenten die het, soms onder dreiging van een boete, overlaten aan de verhuurder.
 
Betalen
‘Het is onwenselijk dat de ex-huurder dan voor zijn spullen weer te maken heeft met de ex-huisbaas, want dan is hij daarvan afhankelijk,’ zegt Weisfelt. ‘Dan zegt de verhuurder: betaal eerst maar spullen terug. Maar het vonnis van de rechter gaat daar niet over, die is enkel gericht op de ontruiming. Het is beter als een gemeente de zorg op zich neemt, die heeft ook de middelen daartoe. De eigenaar kan dan zijn spullen terugkrijgen tegen betaling van loodskosten.’
 
Goed geregeld
De gemeente Amsterdam en Den Haag herkennen zich niet in de kritiek van de gerechtsdeurwaarders. Beide steden hebben een dienst die voor transport en opslag van huisraad zorgt. Ook bij de koepel van woningcorporaties Aedes is het probleem dat de gerechtsdeurwaarders signaleren niet bekend. En in Groningen hebben de corporaties gezamenlijk een loods gehuurd voor de opslag. ‘In de APV is bepaald dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn, die verantwoordelijkheid nemen we, zegt Gaaike Euwena, directeur wonen van de Groningse corporatie Nijestee. Weisfelt bevestigt dat verschillende gemeenten het goed hebben geregeld maar pleit voor duidelijkheid en zekerheid voor ieder in Nederland. ‘Misschien kan de VNG met een regeling komen?!’
 
 
 

Boze Burgers 

  De tijd dat overheden in relatieve ongestoordheid besluiten konden doordrukken is voorbij. Burgers weten waar en hoe ze hun recht kunnen halen. In dit boek een bundeling van de serie ‘Boze Burgers’, verschenen in Binnenlands Bestuur in de afgelopen jaren.
 
Bestel het boek ‘Boze Burgers’
 

Reacties

R.Donker daklozenervaringsdeskundige 18.06.11 11:56

Als ik die achterlijke reacties lees van al de economische consumentenslaven gaat het alleen maar om geld en wie er voor de kosten moet opdraaien in deze primitieve bananenrepubliek met zijn onbeschofte bevolking.
Ten eerste zijn er afgelopen 24 jaar duizenden huurders zowel gezinnen als alleenstaanden als wegwerpartikelen hun veilige basis uit gedonderd op straat waar je aan de honden bent overgeleverd dankzij politiek beleid die de landelijke woningcorporaties die eigendom waren van de belastingbetalende burgers zonder hun toestemming hebben privatiseren dus uitverkopen aan particuliere ondernemers.
Het gevolg was en is dat als huurders hun baan verloren of door o.a. omstandigheden geen inkomsten meer hadden,zij na paar maanden huurachterstand zonder gevoel via de onmenselijke kantonrechterformule de woningen werden uitgezet en eenmaal buiten bekommert niemand meer zich om je net als je zelfstandig woont van sociale cohesie is geen sprake meer en van de publieke overheden met hun zogenaamde zorgplichten hoef je helemaal niets te verwachten want daar gaat het ook maar alleen om hun politieke eigenbelangen en maatschappelijek statussen,dus in Nederland wonen geen mensen meer.
Het is of je ziel uit je lichaam word gerukt als je alles wat je heb opgebouwd zo ziet verdwijnen in containers gedonderd zonder enig gevoel van de ontruimers die zo als zij zeggen ook maar hun werk doen want op straat betekent geen eten en drinken,geen slaapplek en sanitaire voorzieningen en bescherming tegen barre weersomstandigheden en als je op straat vraagt aan politiebeambten na ontruiming waar je moet slapen dan krijg je te horen dat dit hun niet interesseert en dat je eigen kan aanmelden bij de overvolle daklozenasiels van o.a. het leger des heils of herbergen waar je verwelkomt word als er plaats is vanwege de inkomsten/uitkering en waar van”christelijke”gastvrijheid geen sprake is maar meer van leugens en bedrog en evangelisatiepraktijken waar deze opvangasiels gevestigd zijn in de meer achterlijke gebleven gereformeerde gebieden in ons land waar gesubsidieerde kerkgangers van diverse kerkorganisaties bijschnabbelen als toezichthouders in zogenaamde christelijke nacht en dagopvangs.
En dat word voor miljarden gesubsidieerd via specifieke uitkeringen en gemeentelijke subsidies en met onrechtmatige indicatiestellingen verkregen
AWBZ gelden voor niet geleverde begeleiding zowel in woonbegeleidingstrajecten als de opvang zelf.
En dat allemaal zonder rijkstoezicht op beleid en uitvoering omdat de opeenvolgende uitdijende regeringen en ambtenarenkorps zelf schuldig zijn aan maatschappelijke problematieken door sociaal-economisch wanbeleid en het plunderen van de werkende bevolking die geen vrijheden meer genieten en alleen nog maar arbeiden om de oplopende rekeningen te kunnen betalen want anders is het ook exit de straat op om te worden gestigmatiseerd door je medenederlanders als zijnde psychische gestoorde overlastgevers en zorgmijders.
Maar er is geen goede opvang met zorg en hulpverlening!
Dus hou op over je eigenbelangen en egoisme als zijnde consumerende kuddedier.

Over anaconda15

1.80 meter lang blauwe ogen Nederlands Techneut en gek op wetenschap Erg handig en visionair
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s